cnnturk.jpg
haberturk.jpg
astsubaylar-yuruyor.jpg
videotalu.jpg

Kimler Sitede?

FORUM
Hoşgeldiniz, Ziyaretçi
Lütfen Giriş ya da Kayıt.    Kayıp Parola?
Cvp:OHAL TAZMİNATLARI (1 inceleyen) (1) Ziyaretçi
EN ALT Cevapla Beğenilen: 0
BAŞLIK: Cvp:OHAL TAZMİNATLARI
#2060
OHAL TAZMİNATLARI 14 Yıl, 3 Ay önce Karma: 1  
Selamlar ve Saygılar...

neticede ne olur bilmem ama, bir devre arkadaşım beni arayarak OHAL bölgesinde bir ya da iki yıl çalıştıkları için OHAL tazminatlarını alamayanlardan Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası A.Ş. ce adresi tespit edilenlere ödemelerin yapıldığı ancak, adresi tespit edilemeyenlerin ise paralarının hazineye irat kaydedildiğini bildirdi.

bu nedenle parasını alamayanlar için adı geçen bankaya yazılacak dilekçe örneğini aşağıya çıkarıyorum. İdari başvuru yapıp cevabını bekleyelim bakalım.

Eğer bu konuda farklı bilgi ve deneyimleri olanlar varsa lütfen forumu cevaplarlarsa en azından bu konuda muzdarip olanlara bir nebze yardımımız dokunabilsin...

Av.Adem Demir(0-505-456 67 38)

Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası A.Ş Şubesine
Yenişehir/ANKARA

1989-1994 yılları arasında Tunceli İl J.K.lığı emrinde görev yaptım. Bu tarihler arasında adıma bankanızdan OHAL tazminatının yatırılıp yatırılmadığının; yatırılmış ise miktarı, hangi şubeye gönderildiğini, tarafımca alınmamış bu tazminatın akibetinin bildirilmesini arz ederim.

KİMLİK BİLGİLERİ

ADI SOYADI:
BABA ADI:
ANNE ADI:
MEMLEKETİ:
DOĞUM YERİ VE TARİHİ:
TC.KİMLİK NO:
NÜF.KAYITLI OLDUĞU YER:
TEL NO:
SİCİL NO:
EM.SND.SİCİL NO:
ADRES:
 
Yetkiliye Raporla   Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
  Herkesin yazı yazması yönetici tarafından engellenmiştir.
#2084
Cvp:OHAL TAZMİNATLARI 14 Yıl, 3 Ay önce Karma: 1  
OHAL tazminatları ile ilgili arkadaşlarımca örneğini daha önce sunduğum dilekçelere uygun bir şekilde yaptıkları başvurulara cevaplar gelmeye başladı.

Bu cevaplarla, Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası A.Ş.'ce dilekçe sahipleri adına hangi bankaya hangi tarihte ne kadar OHAL tazminatı yatırıldığı bildirildi.

Şimdi arkadaşlar adlarına paraların yatırıldığı bildirilen belirtilen bankalara dilekçe verdiler akıbetini bekliyoruz. Sonuç alındığında yine iletmeye çalışacağım...

Saygılar sunarım.

Av.Adem DEMİR
0 505 456 67 38

Not : Forum yoluyla siteden herkese ulaşabiliyor muyum bilmiyorum ama, siteyi takip edenlerce umarım konu diğer üyelere de bildiriliyordur.
 
Yetkiliye Raporla   Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
  Herkesin yazı yazması yönetici tarafından engellenmiştir.
#2094
Cvp:OHAL TAZMİNATLARI 14 Yıl, 3 Ay önce Karma: 0  
Malumunuz o yıllarda birde Ohal yanında mücavir illerde vardı bu olay mücavir illeride kapsıyormu?
 
Yetkiliye Raporla   Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
  Herkesin yazı yazması yönetici tarafından engellenmiştir.
#2272
Cvp:OHAL TAZMİNATLARI 14 Yıl önce Karma: 0  
Umarım Arkadaşlara faydası olur....

Bilgi Edinme Cevap (Ohal Tazminatı)‏
Kimden: HAZINE BILGI EDINME ( Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır )
Gönderme tarihi: 16 Haziran 2010 Çarşamba 12:29:54
Kime: AYDIN ARSLAN ( Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır )

Sayın İLGİLİ,İlgi : 16/06/2010 Tarihli başvurunuz.4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na istinaden Müsteşarlığımıza yöneltmiş olduğunuz başvurunuza, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’nden gelen cevap aşağıda tarafınıza gönderilmektedir.Bilgilerinize sunulur.Hazine Müsteşarlığı Bilgi Edinme BirimiE-posta: Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdırTel : 0312. 204 70 32- 70 75- 70 61- 2046994 Faks : 0312. 212 23 53 - 212 34 38 Adres : Hazine Müsteşarlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği İnönü Bulvarı No: 36 06510 Emek / ANKARAHAZİNE MÜSTEŞARLIĞI CEVAP METNİHazineye devrolunduğu belirtilen hesabın iadesinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği hususunda bilgi istenilmektedir.Bilindiği üzere, 01/11/2005 tarihli 25983 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62 inci maddesinde “Bankalar nezdlerindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir. Zamanaşımına uğrayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar banka tarafından hak sahibine ulaşılamaması halinde, yapılacak ilanı müteakiben Fona gelir kaydedilir. Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Kurulca belirlenir.’’hükmü yer almaktadır.Bu kapsamda, anılan mevduat ile ilgili başvuruların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na yapılması gerekmektedir.
 
Yetkiliye Raporla   Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
  Herkesin yazı yazması yönetici tarafından engellenmiştir.
#2273
Cvp:OHAL TAZMİNATLARI 14 Yıl önce Karma: 0  
İLGİ: ANKARA Tasfiye Halinde T.EMLAK BANKASI Konu Edindirme Yardımı Bölüm Md.lüğü'nün 10.05.2010 gün ve 5947 sayılı O.H.T. konulu yazısı.İlgi sayılı yazı ile olağan üstü hal tazminatı talebime istinaden 01.04.1995 tarihi itibarı ile bütçeye gelir kaydedilmek üzere hazine hesaplarına intikal ettirildiği bildirilmiştir.Gerekçe olarak; 10.12.1993 tarih, 21784 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3920 sayılı kanunun geçici 1.md ve bu kanunun uygulanmasına yönelik T.C. Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Md.lüğünden alınan 322 (07.01.1994) sayılı genel yazıları gösterilmiştir..Bahsi geçen müracaat şartını arayan kanundan bilgim olmadı. Kanunların yayımlandığı o tarihlerde G.Antep İl J. K.lığında J.Astsubay olarak görevliydim.Bana tebliğ edilmedi.Tesadüf eseri öğrendiğim bu tazminatımın mevcut nemaları ile birlikte geri ödenmesini istiyorum.Gereğini arz ederim.
 
Yetkiliye Raporla   Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
  Herkesin yazı yazması yönetici tarafından engellenmiştir.
#2490
Cvp:OHAL TAZMİNATLARI 13 Yıl, 6 Ay önce Karma: 1  
Sayın Meslektaşlarım,

daha evvel OHAL tazminatları ile ilgili konuyu anlatmıştım. Başvurular yapıldı. bankalardan, 10 yıllık süre aşıldığından, şubeler lağıv edildiğinden ya da belgelere ulaşılamadığından bahisle yeterli cevap alınamadı. Bildiğim kadarı ile dava açan da olmadı.

Ancak, Yargıtay 11. hukuk dairesinin çok yeni tarihli bir kararı ile BANKALARDAKİ MEVDUAT VE EMANET ALACAKLARI SAHİPLERİNE, TEBLİGAT YAPILMADIKÇA 10 YIL GEÇMİŞ OLSA DA ZAMANAŞIMINA UĞRAMAZ şeklinde bir karar verdi. Bu nedenle konuyu bu tür talepte bulunanlar için önemli bir fırsat olabilir şeklinde değerlendiriyorum. bence dava yolu denenebilir.(Emlak Bankasına başvuru dilekçe örneğini aşağıya yeniden aktarıyorum.)

Saygılarımla
Av.Adem Demir
0 505 456 67 38
Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası A.Ş Şubesine
Yenişehir/ANKARA

1989-1994 yılları arasında Tunceli İl J.K.lığı emrinde görev yaptım. Bu tarihler arasında adıma bankanızdan OHAL tazminatının yatırılıp yatırılmadığının; yatırılmış ise miktarı, hangi şubeye gönderildiğini, tarafımca alınmamış bu tazminatın akibetinin bildirilmesini arz ederim.

KİMLİK BİLGİLERİ

ADI SOYADI:
BABA ADI:
ANNE ADI:
MEMLEKETİ:
DOĞUM YERİ VE TARİHİ:
TC.KİMLİK NO:
NÜF.KAYITLI OLDUĞU YER:
TEL NO:
SİCİL NO:
EM.SND.SİCİL NO:
ADRES:
 
Yetkiliye Raporla   Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
  Herkesin yazı yazması yönetici tarafından engellenmiştir.
EN ÜST Cevapla