cnnturk.jpg
haberturk.jpg
astsubaylar-yuruyor.jpg
videotalu.jpg

Kimler Sitede?

FORUM
Hoşgeldiniz, Ziyaretçi
Lütfen Giriş ya da Kayıt.    Kayıp Parola?
Cvp:DERNEK GEREKLİ Mİ? (1 inceleyen) (1) Ziyaretçi
EN ALT Cevapla Beğenilen: 0
BAŞLIK: Cvp:DERNEK GEREKLİ Mİ?
#289
DERNEK GEREKLİ Mİ ? 11 Yıl, 11 Ay önce Karma: 1  
TEMAD ANALİZİ/ÖZELEŞTİRİ

1984 yılından bu yana varlığını sürdüren ve sadece var olması sebebiyle bile haklı mücadelemize katkısı olduğuna inandığım, TEMAD'A ilişkin gerçekçi bir analizin yapılması gerekliliğine inanmaktayım.
Bu analizi bir forum açarak yapmaya çalışsam karşıma çok farklı düşüncelerin çıkacağını, karşı çıkanların üslup ve tarzlarının beni ana temadan uzaklaştıracağını düşündüğümden ve buna benzer bir olayın, şu günlerde TEMAD Mesaj Panosunda yaşandığını gördüğümden dolayı; bu analizi, bir röportaj niteliğinde ve kendi kendime yapmanın daha yararlı olacağına inandım.
Karşı düşünceler; doğru olsun ya da olmasın; Assubayların haklı mücadelesi için ancak bir aşı işlevi görebilir inancındayım. Kendi içimizdeki karşı düşünceler bizi yaralamamalı, aksine savunduğumuz; haklı mücadelemiz için bir özeleştiri fırsatı olarak değerlendirilmelidir. Karşı düşünceyi ikna ederken, kendi sorunlarımızın çözümünde de ileri bir adım atmakta olduğumuzu; karşımıza çıkan ya da karşısına çıktığımız ve mücadele ettiğimiz unsurlara karşı bir direnç mekanizmasını, doğal bir refleks olarak oluşturduğumuzu görmeliyiz. Bu yüzden de karşı düşüncelere, bir köy sitesi mesaj panosunda karşılaşabileceğimiz, sitemli, tehditkâr ya da alaycı ve hatta zaman, zaman külhanbeyliğine bile varabilen üsluplarla karşılık vermek yerine, adabı ile konuşabilmeyi, tartışabilmeyi ve ikna edici söylemler oluşturabilmeyi denemeliyiz.
Aksi durumda, TEMAD ya da; Assubay Birlikteliği; çekici olmak yerine itici bir ivme kazanacak ve haklı mücadelemize zarar verecek, meslek grubumuzda kopmalara, diyalog eksikliğine sebep verecektir.
Bu analiz sonrası beklentim, sadece ve sadece anlayış, özümseyiş ve mantıksal irdeleyiştir. Beni yargılayan ve yukarıda belirttiğim tarzdaki muhataplarıma asla yanıt vermeyeceğimin, yorum ve eleştirilerime mantıksal ve sağduyulu yaklaşan ve üslubunu bir Assubaya yakışır derecede pozitif gördüğüm muhataplarıma ise elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağımın bilinmesini isterim.
Her şeyden önce beni yargılamaya çalışacak olanların; bu soruları kendilerine de sormaları ve aşağıdaki cevaplarla karşılaştırdıktan sonra infaz etmeyi düşünmeleri yegâne dileğimdir. Ayrıca, burada kimseyi kırmak, yargılamak, rencide etmek ya da asmak gibi bir niyet söz konusu değildir. Hasbelkader; haddimi aşan hususlar olduğu takdirde, muhataplarımın engin hoşgörüsüne sığınmak ve onların aydınlatıcı bilgilerinden yararlanmak ve feyiz almak isterim.
Amacım, kişi ve kurumları bölüp, parçalamak değil, mücadelesini yaptığımız haklı davamıza katkı sağlamak, yeni yorum ve fikirler katabilmek, yeni bakış açıları getirebilmek ya da bunlara vesile olabilmektir.

SORU VE CEVAPLARLA TEMAD ANALİZİ

1. SORU: TEMAD'A üye misiniz? Neden?
TEMAD'A henüz üye değilim. Üç-dört arkadaşımla beraber yakın bir süreçte üye olmayı planlamaktayız. Gerekli formu doldurdum ve hazırda bekletiyorum.
Henüz neden üye olmadığımı kendimce sorgularsam, TEMAD'IN icraatlarından duymuş olduğum tatminsizlik en başta gelmektedir. TEMAD, hiçbir zaman tereddütlerimi tam olarak giderememiştir. Başlayıp ta, sonuç aldığı hiçbir icraattan haberdar değilim.
Peki, neden üye olmayı planlıyorum sorusuna gelince, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından birisi Sivil Toplum Kuruluşlarıdır. Bireysel hak arama çabaları çoğu zaman yanlış sonuçlara götürür insanı. Bireysel eylem yapmak, kişisel isyan başlatmak bir takım unsurlar tarafından (özellikle medya) topluma yanlış aktarılmanıza zemin hazırlar. Hak arayacağım derken, pek çok düşman edinir ve bir anda içinde olduğunuz toplumsal yapıdan bile dışlanabilirsiniz. Yazar kasa fırlatan esnaf örneği gibi terörist muamelesi görebilirsiniz.
Ayrıca; vatanına, milletine ve devletine bağlı ve aynı zamanda da demokrasiye içten inanan, toplumumuzun aydınlık yüzünden birisi olan assubaylar zümresini de rencide etmeniz olası yan sonuçlardan birisi olarak çıkar karşınıza.
Sonuç olarak, hakkımızı gerektiği yerde bireysel ve gerektiği yerde de meslek grubu olarak, bir birliktelik içinde aramamız, bir demokrasi gerekliliğidir. Elbette ki, demokrasimizin gelişmişliğiyle orantılı olarak Sivil Toplum Kuruluşlarının etkinliği, saygınlığı da tartışmalara açıktır.
TEMAD, demokratik hakları olmayan ve İç Hizmetler Kanunuyla çepeçevre kuşatılmış meslek grubumuz ve emeklileri için hem bir Sivil Toplum Kuruluşu hem de Sendika işlevi taşımaya çalışmakta ve ne yazık ki, geride bıraktığı bunca yıla rağmen başarı hanesinde pek de bir şey bulunmamaktadır.

2. SORU: TEMAD'IN varlığı ve gerekliliği ile ilgili olarak söyleyeceğiniz şeyler nelerdir?
TEMAD'IN varlığı ve gerekliliğini tartışmamız kesinlikle yersizdir. Hatta daha ileri gidersek, Haklarımızın gerek kanunlar ve gerekse hiyerarşik ego yoluyla gasp edilebildiği ve tüm bu sürecin devam ettiği aşikârken, TEMAD bizim için bulunmaz bir nimettir.
Burada asıl tartışılması gereken şey, TEMAD'IN varlığı değil, işlevselliği ve üretkenliğidir. Eğer üretkenlik yoksa TEMAD sadece bir konu mankenliği müessesesi olarak karşımıza çıkacaktır.

3. SORU: TEMAD amaç edindiği hedeflere varma ve bu uğurda mücadele etme konusunda sizce başarılı mı?
Eğer bir başarı söz konusu olsaydı zaten böyle bir soru karşımıza çıkmazdı.
TEMAD'IN alışageldiğimiz garip hallerini hep tartışıyor olduğumuza göre, bugüne değin varlığını sürdürüyor olması bile bir başarıdır.

4. SORU: Sizce bu başarı ya da başarısızlığın ana kaynakları ve sebepleri nelerdir?

*Burada size pek çok sebep sayabilirim ama öncelikle, meslek grubumuzdan kaynaklanan, Türkiye'mizin genel durumundan kaynaklanan ve TEMAD'DAN kaynaklanan sebepler olmak üzere üç başlık altında incelemek isterim.
MESLEK GRUBUMUZDAN KAYNAKLANAN SEBEPLER:
*Hiyerarşik yapının ve İç Hizmet Kanununun bizi hep kuşatmış olması, yeteneklerimizi, liderlik yönümüzü, bireysel gelişme yönümüzü, birlikte hareket edebilme özgürlüğümüzü kısıtlaması bizi zaten meslekteyken pasifleştirme çabalarının bir ürünü. Böyle olunca da kendimizi fazlaca geliştiremeyişimiz, günlük yaşamın monotonluğunda öylesine var olmaya çalışmamız kaçınılmaz bir sonuç.
*Halkın içinden geliyor olmamız ayrı bir etken. Biz işçinin, memurun, köylünün çocuğuyuz. Hakkımızı her zaman dobra, dobra aramaya çalışırız. Ne siyasetin dalavereli yollarını, ne diplomasinin incelikli üsluplarını becerebiliriz. Bu yüzden de gerek mesleğin içindeyken ve gerekse emekli olduğumuzda hep asi delikanlı rolünü yaşarız. Yani sadece mahallenin asi bir delikanlısı gibi var oluş mücadelesi verir, ayakta kalmaya çalışırız.
*Emekli olduğumuzda da yine köyümüze, kentimize döneriz. Sessiz, sakin bir yaşamı yeğleriz. Meslek sürecinde gördüğümüz, yaşadığımız acılar ve deneyimler feleğin sillesini yemiş gibi koparır bizi mücadeleden. Öyle böyle gidiyoruz işte deriz. Yine başladığımız yere, halkımızın içine döneriz. Demokrasinin bir hak arama mücadelesi olduğunu unutur ve sadece verilenle yetiniriz.
*Mesleki süreç içinde yaşadıklarımız bizi birbirimizden soğutur. Küçücük menfaatler uğruna yapılan yalakalıklar, ispiyonlar, adam satmalar hep darbe vurur yüreğimize. Bizden adam olmayacağına inanır hale geliriz. TEMAD'DA vereceğimiz mücadelenin de bu eksen etrafında süreceğine inanırız.
*Gerçektende orada onurlu bir mücadele verildiğine dair bulgular ararız, bulsak bile inanasımız gelmez. Çünkü sonuç görmek isteriz. Sonuç yoksa hiç bir şey yoktur. Ne mücadele, ne çaba!
Tartışmayı, konuşmayı ve yazışmayı üslubunca bilmediğimiz için birbirimize kolay kızarız, küseriz. Haklı bir fikri savunacakken birdenbire karşılıklı atışmalara, dalga geçmelere ve kişiliksiz söylemlere vardırırız işi. Kindarlık ön plana geçer, davalar ikinci plana düşer.
*Muhalefet edilmeyi sevmeyiz, etmeyi de bilmeyiz. Yönetimi alaşağı etmek bütün her şeyi güllük gülistanlık yapacakmış gibi davranırız. Karşı duruşun ve muhalefetin her türlüsüne kişisel argo kültürümüzün limitlerine varıncaya kadar saldırırız.
TÜRKİYE'NİN GENEL DURUMUNDAN KAYNAKLANAN SEBEPLER:
*Toplumun diğer kesitleriyle, diğer Sivil Toplum Kuruluşlarıyla diyalog kurmayı denemeyiz. Neden memur sendikalarıyla TEMAD arasında iletişim köprüleri yoktur, denenmemiştir bir türlü öğrenemeyiz. Kendimizi soyutlamayı tercih etmek, mücadeleyi de yalnız başımıza sürdürmek demektir. İyi bir kamuoyu oluşturmamız ve de herkese, her kesime diyalog kapısını açık bırakmamız mücadelemiz için gereklidir ve denenmelidir.
*Aydınlar, yazarlar bizi hep kötü günlerinde görmüşlerdir. Sıkıyönetim günlerini unutmazlar. Yanı başında hep bizden birini bulurlar. Postala karşı mücadele etmek adına assubaylara saldırmayı erdem sayarlar. Generalleri ise aydınlık Türkiye'nin yol göstericisi addederler. Bu yaman çelişki içinde zavallı bir mücadele sergilediklerini umursamazlar. Yazarın biri geçmişindeki emek mücadelesine hakaret eder gibi yüklenir assubaylara. Anlatacağı bir başçavuş fıkrası, tüm darbelere karşı dik durmasını sağlıyor gibi gelir ona ve sonra da onurlu ödüller alarak devam eder kendince oluşturduğu kutsal mücadelesine. Onun gibiler için sistemin içinde varlık ve eşitlik mücadelesi verenler yok sayılır. Ancak ve ancak sisteme karşı suç işleyenler desteklenir, hapishanelerde yapılan açlık grevleri ve direnişler daha yıldız parlatıcı davalardır onlara göre. Namusu ve şerefiyle, onuruyla dimdik ayakta durmaya çalışanların yeri yoktur onların demokrasi ve hukuk kitabında.
*Bazı ilim ve bilim adamları ve hatta çük doktorları (şahsına münhasır) ise hak ararken bir başka meslek grubunu aşağılamayı erdemden sayarlar. Bir çöpçü kadar bile. bir astsubay üstçavuş kadar bile.. Diye başlayan cümlelerle hak ararlar. Onlara göre, sadece onların yaptıkları iş onurlu, diğerleri ise avam işidir. Böylelerine ise ancak şöyle bir şey söylenebilir. Ben sana vali olamazsın demedim ki ey oğul, adam olamazsın dedim adam çünkü adam olmak onurlu ve ilkeli duruş ister, bilgelik ister, empati ister, saygı, sevgi ve emek ister.
TEMAD'DAN KAYNAKLANAN SEBEPLER:
*Yirmi iki yıllık bir geçmişi olmasına rağmen halen bir vizyon ve bir misyon oluşturamamıştır. Kendi doğal üyeleri tarafından bile tanınmıyor durumdadır. İşin kötüsü tanınmak için aktif bir çabası da yok gibidir.
*Üyelere ulaşmak, yeni üye kaydetmek gibi bir hedef tespiti yoktur, varsa bile hedef kitlenin bundan haberi yoktur.
*Kamuoyu oluşturma çabası yoktur. Emekli olup, başarılara ulaşmış değerli insanlarımızı kullanmayı beceremediği gibi, üyelerinin bireysel yeteneklerini geliştirici faaliyetleri de öngörmemekte, üyelerinin yönlendirmesine, eğitilmesine ve kendini geliştirmesine hiçbir destek ve katkı da sağlayamamaktadır. Planlayabildiği tek şey gezilerdir.
*Bir siyasal parti gibi kendi yönetimini ve yöneticilerini koruyup, kollama çabası içindedir. En ufak bir muhalefete ve eleştiriye aşırı tepki vermekte, hayali karakterlerle mesaj panolarında destanlar yaratmakta, muhalif yazılara sansürler uygulamaktadır. Yönetimin seçilerek devraldığı bu görevi herhangi bir ücret almaksızın yaptığı düşünüldüğünde, acaba yönetimde olmanın bilmediğimiz faydaları mı var sorusu hemen akla gelmektedir.
*Üyeleri bilgilendirme ve bilinçlendirme kaygısı yoktur. Herhangi bir şubesine gittiğinizde, merkezin ve şubelerin bilgi aktarımında ve paylaşımında sorun olduğunu görmeniz olasıdır. Çoğu zaman bilginin genele değil, özele dayandığını görürsünüz. Yani bir konuyla ilgili bilgi ve destek istiyorsanız ilgili şahsı bulmanız gereklidir.
*Maddi bir kaygısı ya da maddi desteğe ihtiyacı yoktur. Sanki bu dernek olsa da olur, olmasa da olur zihniyeti söz konusudur. Bir gazete ilanı için bile para toplayabilecek organizasyonu geliştirememiştir. Sonuca baktığınızda bir köy derneğinin bile böyle bir amaç için, TEMAD'DAN fazla maddi destek toplayabileceği sanırım aşikârdır.
*Genel hatlarıyla şubeleri bir kahve kültürüne teslim olmuştur. Yaratıcı fikirlere, faaliyetlere açık olmadığı gibi bu yöndeki trafiğe de kapalı gibidir. Meslektaşlarını geliştirici kurslar ve eğitimler planlayabilecekken, rehavete teslim olmuştur.
*Üyelerini geliştirici ve topluma bütünleşmiş edici faaliyet planlamaları yoktur. Pek çok yeteneği olan meslektaşımızdan faydalanabilecekken, kendi dar görüş alanına sıkışıp, kalmıştır. Örneğin mesleğimizin içinden yetişen ve kendi çapında şiir yazan üyelerimiz için herhangi bir TEMAD şubesinde şiir günleri düzenlense ve hatta bu faaliyet sivil insanlara da açık olsa iyi bir kaynaşma olmaz mı? Raconumuzu mu bozar? Tabi ki bu bir örnek, bu kapı aralandığında daha ne çok faaliyetler olacağını umarım tahmin edebilirsiniz.(Doğa yürüyüşü organizasyonu, blok yazarlığı tanıtımı, bilgisayar kuşu v.b. gibi)
*Üyelerinin bireysel ve sanatsal yeteneklerini geliştirici faaliyet planlamaları yoktur(tiyatro, edebiyat grupları ve hobi kursları gibi).Genel kanı biz açız, karnımız doymadan; sanattan, şiirden, kültürel faaliyetlerden falan anlamamız imkânsızdır.
*Tamamen Assubay meslek grubunu ajite edici bir yaklaşım söz konusudur. Sanki bir haksızlığa ve anayasal eşitsizliğe karşı mücadele etmiyormuş ta, hükümetten kömür ve gıda yardımı bekliyormuş gibi bakılmaktadır olaylara. Muhteşem bir açlık edebiyatı yapılmaktadır. Oysa bizim sorunumuz açlık değildir. İçimizde gerçekten de açlık sınırında olan meslektaşlarımız olsa bile sorunumuz açlık değildir. Sorunumuz demokratik ve yasal haklarımızı elde etme mücadelesidir. T.S.K.de yapay olarak oluşturulan kast sistemine karşı mesleğimizin, meslektaşlarımızın ve emeklilerimizin hak ve hukukunu korumak ve bu uğurda mücadele etmektir.
*Yoksa 100 TL verilince davamızdan vazgeçip, susacak bir mücadele içinde miyiz? Bu parayı alınca şiirle barışacak, edebiyattan anlamaya mı başlayacağız. Belki 250 TL verilirse, roman bile yazar hale gelmemiz olası mı? TEMAD mesaj panosunda, bir şiir kitabı yayınladığını yazan Emekli Yarbaya bu kadar ağır davranmak ve bu ağır davranışı yaparken de kendi zümremizi yerin dibine sokmak sizce onurlu mu, bize yakışıyor mu? Özrü kabahatinden büyük bir davranış olmuyor mu bu yapılan? Kardeşim sen yanlış yerdesin, senin yerin TESUD olacak dense, denilebilse, kime ne zararı olur? Adam belli ki, kendi zümresinde sanat zevki görmemiş, bizim sanata ve sanatçıya değer vereceğimizi düşünmüş.
*İş bulma organizasyonu geliştirilmemektedir. Gönül isterdi ki, TEMAD; iş gruplarıyla, şirketlerle az çok koordine kursun ve üyelerine iş imkânı sağlasın. Ben şimdiye kadar böyle bir fikir oluşturduğunu dahi duymadım. Oysa üyelerin çoğu ekonomik sıkıntıdan bahsediyor. Hâlbuki bu üyeler pek çok yeteneğe sahip, kimisi teknik personel, kimisi idari konularda iyi. Geri kalanlar ise kendini geliştirmeye açık. Özel sektörle kurulacak bir koordinasyonla göstermelik bile olsa, üyelerine iş imkânı sağlaması olası. Umarız en azından bundan sonrası için böyle bir hedef söz konusu olur.
*Üniversitelerle iş birliği ve koordinasyon sağlanmasına yönel inmemektedir. Eğitimine devam etmek isteyen emekli ya da görevdeki üyeleri için üniversite rektörlükleri ile koordine ve işbirliği çalışmaları hiç denenmemiştir. Özellikle, denizciler ve havacılar için bazı üniversitelerle görüşmeler yapılıp, bazı haklar elde edilebilir. En son denizcilerin kaybedilen hakkı, bir üniversite ile koordine kurularak, ilave eğitimlerle sağlanabilir. Devletimizin bizden esirgediğini biz kendi çabamızla sağlayabiliriz. Hatta bazı konularda, yetişmiş personelimizle üniversitelere eğitim desteği bile sağlamamız söz konusu olabilir. Gelecekte böyle çabaların da denenmesi en büyük dileğim.
*Üyelerine ekonomik katkı sağlayacak düşünceler geliştirilmemektedir. Üyelerin maaşları için özendirme anlaşması bile yapamayan bir TEMAD bence sınıfta kalmıştır. Ayrıca herkese sunulan sıradan bir maaş anlaşmasını özel bir anlaşmaymış gibi göstermeye çalışmıştır. Oysa TEMAD; üyelerine katkı sağlayacak olanakları araştırmalı, fırsatları değerlendirmeli ve gerekiyorsa kendisi bir takım istihdam olanakları sağlayabilmelidir.
*Kendi değerlerine sahip çıkılmamaktadır. Hulusi Kentmen-Zati Sungur-Salim Dündar gibi değerlerimiz için tanıtım ve anma günleri organizasyonları bence gereklidir ve planlanıp, icra edilmelidir.
*Doğal üyelerini sahiplenmemekte, tanıtım, davet ve ilgi sunmamaktadır. Emeklilik dilekçesini verenlerle iletişim ve diyalog sağlanamamaktadır. Adeta yeni üye talebi yokmuş gibi davranmaktadır.
*Üyelerle iletişiminde zafiyetler vardır. E-bülten ve e-posta kanalını etkin kullanamamaktadır. Oysa bu yolla daha kısa sürede bilgilendirme ve iletişim sağlanması söz konusudur. Yılda iki-üç kere çıkan dergi yerine aylık ya da 15 günlük bültenler daha işlevsel olacaktır.
Bütün bunlar göz önüne alındığında, TEMAD'IN eksikliklerinin çok olduğunu görüyoruz. Ne yazık ki, bu eksikliklerin en büyüğü kendisine küçük hedefler seçmesi ve kendisini olduğundan küçük görmesidir. Azıcık canlanma ile assubay meslek grubu hedeflerini bir bir gerçekleştirecek sinerjiye ulaşacaktır.

5. SORU eki TEMAD'IN övgüyle söz edebileceğiniz çalışmaları hiç mi yok?

TEMAD'IN özellikle emeklilerimizin cenaze işlemlerinde başarılı olduğuna dair duyumlar aldım. En azından üyelerine ve meslektaşlarına karşı böylesine duyarlı davranabilmelerinin övülmesi gereken bir çalışma olduğu inancındayım.
Ayrıca bazı kesimler kızıyor olsa da tertiplediği gezileri de pozitif bir çalışma olarak değerlendirmekteyim.
Yine Kadın kolları faaliyetlerini de takdirle karşılamaktayım ve geliştirilmesinden yanayım.
Özel Eğitim Merkezlerinde yapılan devre organizasyonlarında bir etkinliği söz konusu mu bilmiyorum ama bunu da başarılı bir çalışma olarak görüyorum.

6. SORU: TEMAD, sizce Emekli Assubayları bir çatı altında birleştirmeyi başarabilecek politikalar ve çalışmalar üretebiliyor mu?
TEMAD'DAN kaynaklanan sorunlarda bazı şeyleri belirtmiştim. Burada biraz daha açacak olursak, ben emekliliğe adım attığım andan itibaren TEMAD'I yanı başımda görmek isterim. Bana kılavuzluk etsin, ilgi göstersin isterim. Meslek hayatımın nihayetinde, sivil yaşamın içinde sudan çıkmış bir balık edasında kalmayı arzu etmem. Bunu da sağlayacak olan TEMAD'IN kendisidir. Kuvvet Komutanlıklarının personel ve emeklilik şubeleri ile kuracağı bir koordinasyon eminim ki her şeyi çözecektir.
TEMAD'IN aynı zamanda sosyal ve kültürel bir organizasyon olmasını da isterim. Zaten bu olmadığı takdirde, etkin bir kamuoyu oluşturmanız ve lobi faaliyetlerine girişmeniz etkisiz olur.

7. SORU: Assubayların sorunları ile ilgili gerçekçi bir döküm çalışması yapıldığına ya da olduğuna inanıyor musunuz?
Assubayların sorunları her platformda farklı şekilde sunuluyor. Tam bir karmaşa var. Bence bir sorun analizi yapılmalı, gerçekçi değerlendirmeye tabi tutulduktan sonra bir manifesto şeklinde yayınlanmalıdır.

8. SORU: Zaman, zaman TEMAD şubelerinin bir kahvehaneye benzetildiği oluyor, sizin bu konudaki görüşleriniz nelerdir.
İstisnalar olsa bile genel kanı budur ve ben de bu kanıya inanıyorum. Bizim bir kahvehaneden ya da bir avcılar lokalinden farkımız olmalı. Bir dayanışma ve sosyal gelişme kulübü niteliği kazandırmamız gerekir. İşin garibi bu potansiyelimiz her zaman var ama organize olmayı başaramıyoruz.

9. SORU: Emekli Assubaylar TEMAD'DAN ne bekliyor ve ne istiyor?
Her şeyden önce, (gerek çalışanlarımızın ve gerekse emeklilerimiz için) anayasanın eşit vatandaşlarından biri olmamızı sağlayıcı girişimlere öncülük etmesi bekleniyor.
Emeklilere ekonomik katkı sağlayıcı fikirler üretmesi ve bunları uygulamaya sokması bekleniyor.
Emeklileri bir çatı altında toplayacak etkinlikler, aktiviteler düzenlemesi gerekiyor.
Emeklileri sivil yaşama bütünleşmiş edecek planlamalar üretmesi gerekiyor.
Emeklilerin bilgi çağına yaraşır şekilde kendini geliştirmesini sağlayacak etkinlikler düzenlemesi gerekiyor.
Emeklilerimizden durumu kötü olanlara maddi ve manevi katkı sağlayıcı tedbirler alması gerekiyor.
Emeklilerin hem dernekle, hem de birbirleriyle olan iletişimini sağlayıcı tedbirler alması gerekiyor.
Temsil ettiği grup adına sivil kuruluşlarla diyaloglar geliştirmesi, medyayla gerekli iletişimi sağlaması gerekiyor.
Ama her şeyden önce, kendisini maddi açıdan özgür kılacak proje ve formüller geliştirmesi gerekiyor. Yirmi iki yıl sonra ancak ticari faaliyeti düşünmesi ve bunun da bir sigorta şirketi olması çok acı.

10. SORU: Niçin emekli olan Assubaylar TEMAD'A üye olmak istemiyor?
TEMAD'IN beklentileri karşıladığına kimse inanmıyor ve zaten, en başta TEMAD kendi tanıtımını bir türlü başaramıyor. Belki bir şeyler yapıyor ama onu da meslek grubuna anlatmayı başaramıyor. Zaten bu yazıyı baştan sona okuduğunuzda çok eksiklerimiz olduğu ve alınacak çook yol olduğu açık bir şekilde görünüyor.

11. SORU: Bu üye olmak istemeyişte, ne gibi sebepler bahane ediliyor, bunlar gerçekçi yaklaşımlar mı?
Kendi meslek grubumuzdan kaynaklanan sorunlar kısmında olayı detaylı açıklamıştık. Bizim meslek grubunun bir özelliği de fikrinin çok, zikrinin az olmasıdır. Her zaman eleştirecek bir şeyler buluruz ama iş katılıma geldiği zaman akan sular durur. Bir türlü bir organizasyonun parçası olmayı beceremeyiz.
Pek çok kişiye göre, TEMAD bir fasa fisodur. Hiç bir icraatı yoktur. İcraat yapmaya da niyeti yoktur. Hep yukarısıyla danışıklı bir dövüş içindedir. Hala emir-komuta zincirinin bir halkasıdır.
İşte TEMAD yönetimleri öncelikle bu zihniyetle mücadele etmelidir. TEMAD bir şey yapmadı da sen ne yaptın gibi soğuk yaklaşımlar, potansiyel üyeleri iyice soğutur. Her türlü olumsuzluğu, suçu ve yükümlülüğü kabullenerek başlayacak bir TEMAD, üyelerine daha sıcak, daha samimi ve daha etkin yaklaşarak her türlü sorunu çözebilir. En önemlisi de potansiyel üyelerinden ilgisini, bilgisini ve desteğini esirgememesidir.
12. SORU: Emekli olan her Assubayı TEMAD'A üye yapabilmek mümkün mü? Nasıl bir politika izlenmeli?
Kuvvet Komutanlıklarının personel ve emeklilik şubeleri ile kurulacak bir koordinasyon sayesinde ve daha emeklilik işlemlerinin başlangıç aşamasında TEMAD kendi sıcaklığını, desteğini ve ilgisini potansiyel üyesine sunmalıdır. Eğer kişiler, TEMAD'IN desteğini ve ilgisini yanı başında hissederse, bu soğuk zincirin halkaları kısa sürede kırılacaktır.

13. SORU: TEMAD'IN üyeleri ile iletişim kanallarına (web sayfası, dergi v.b.) ilişkin yorumlarınız nelerdir?
İnternette çoğu zaman kendimize yakışmayan üsluplar kullanıyoruz. Bazen öyle yazılara rastlıyorum ki, utanıyorum, kızıyorum. Oysa kendini geliştiren ve daima çizgisini yükselten o kadar çok meslektaşımız var ki, biz bunları hak etmiyoruz diye düşünüyorum. Daha iyisini hep beraber başaracak gücümüz var ve bu işin ana üssü de TEMAD olmalıdır. Gerektiğinde her konuda kendimizi geliştireceğimiz bir yer olmalıdır şubeler.
14. SORU: TEMAD'IN yönetiliş şeklini nasıl buluyorsunuz?
En başta, TEMAD yönetiminin seçiliş tarzını demokratik bulmuyorum. Tüm üyeler değil de, sadece Ankara'daki üyeler seçiyor genel başkan ve merkez yönetimi. Böyle bir şey olabilir mi? Beni temsil edecek insana, ben bizzat oy vermeliyim ve müsterih olmalıyım.(Bu konuda ukalalık etmek istemem, seçim sistemini tam bilmiyorum ve panodan okuduklarıma göre değerlendiriyorum.)

15. SORU: Zaman, zaman, TEMAD'IN büyük projeler hayal ettiğini görüyoruz. Şirket kurmak ya da yurt ve üniversite kurmak gibi. Bunları gerçekçi buluyor musunuz? Sizce başka projeler de olabilir mi?
TEMAD, bir projenin parçası olabilir ama bir projeyi tek başına başaramaz düşüncesini taşımaktayım. Dolayısı ile yirmi iki yıl içinde bir şey yapamayan bir organizmanın böylesi şeyleri yirmi iki bin yıl içinde yapabilmesi belki söz konusu olabilir.
Sigorta şirketinin kuruluşunda bile nelerin tartışıldığını ve yaşandığını uzaktan izleyen birisi olarak böylesi hedefleri gerçekçi bulmuyorum.
Oysa en azından 25-30 TL gibi göstermelik rakamlar bile olsa, belirli bölümlere giden üniversite öğrencilerine (Tıp-Mimarlık-Hukuk gibi) burs verilmesi büyük bir saygınlık sağlar TEMAD'A!

16. SORU: TEMAD sizce siyaset yapıyor mu? Siyasi bir görüşün hâkim olduğunu düşünüyor musunuz?
Bizim gibi orta direk unsurların siyasetten uzak durması gerekir diye düşünüyorum. Ben kimsenin bana bu sitelerde siyaset sunmasından, belli görüşlerin propagandasını yapmasından hoşlanmıyorum. Zaten medya ve basın beni yeterince yönlendiriyor. Kişilerin yazar olma tutkusunu anlayışla karşılıyorum ama bana sıradan değil farklı şeyler sunmasını bekliyorum.
Bir general, bir milletvekili ya da bir kıdemli albay kadar olmasa da vatanımı, milletimi çok seviyorum!
Vatanımı nasıl seveceğime dair aşırı yönlendirmeler yapılmasından hoşlanmıyorum.
17. SORU: TEMAD sizce bir takım menfaatler uğruna davasına ihanet ediyor olabilir mi? Gerçekten, yönetimde olmakla kazanılacak menfaatler var mıdır?
Yönetimde olmanın sağladığı bir avantaj var mı gerçekten bilmiyorum ama bilmeyi istiyorum. Bu kadar kavga, gürültü olduğuna göre paylaşılamayan bir şeyler olmalı diye düşünüyorum.
Yetmişli yıllarda yapılan mücadele sonrasında, emekli assubayları kontrol altında tutabilmek için TEMAD'IN kuruluşuna destek verilmiş olabilir. Böylece bir daha assubayların sokağa dökülmesine ve demokratik haklar istemesine karşı ön tedbir alınmış olabilir. Tabi ki bunlar benim yorumum. Gerçeği bilebilecek pozisyonda değilim.
Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki, eğer bir assubay eylemi yapılacaksa, başı asla TEMAD yönetimi çekmeyecektir.Bu konuda kesin inancım var.

18. SORU: Sizce TEMAD yeterli mi? Muhalif çalışmalar ya da gruplar olmalı mı?
Yapımız itibarıyla çok başlılık bize yaramıyor. Böyle bir oluşum bizi iyice böler ve birbirimize düşürür.
O yüzden TEMAD'IN daha iyi organize olmasına ve daha aktif hale gelmesine el birliğiyle katkı sağlamalıyız. En başta da karşı düşüncede bile olsak, üye olmalıyız. Üye olmayan insanların Assubay mücadelesine katkısı da yok demektir. Üye olarak, beğenmediğiniz şeyleri değiştirme ve yeni fikirler sunabilme olanağı yakalarsınız.

19. SORU: Emekli Assubaylar arasında son zamanlarda çıkan bir; Yeni Oluşum Hareketi; söz konusu. Bu gelişmeler ile ilgili neler söyleyeceksiniz?
Doğrusunu isterseniz bu Yeni Oluşum ortaya çıktıktan sonra sahne biraz hareketlendi. Medyada, basında daha çok yer bulmaya başladı sorunlarımız. Sanırım doğal bir rekabet çıktı ortaya. Ama zaman, zaman bu rekabetin kirlendiğini de internetten gördüm. Seçim tartışmalarındaki ortamı hoş bulmadım.
Seviyeli olduğu müddetçe bir rekabet olmasını olumlu buluyorum ama TEMAD'A bir alternatif üretilmesini yapıcı bulmuyorum.

20. SORU: Görevdeki Assubayların TEMAD'A bakışları ile ilgili olarak neler söyleyebilirsiniz?
Görevdekiler bizlerin geçtiği aşamalardan geçiyorlar ve zor koşullar altında onur mücadelesi veriyorlar. TEMAD'A bakış açıları ne olursa olsun, her koşulda görevdeki meslektaşlarımıza yoğun destek sağlanması taraftarıyım. Özellikle de, ihtiyaç halinde hukuki destek.
TEMAD'IN görevdeki meslektaşlarımızla iletişimi sağlaması çift yönlü fayda sağlayacak bir hareket olacaktır. Onların TEMAD'A sağlayabilecekleri küçük maddi destekler olacaktır. TEMAD ise onlara en başta hukuki destek olmak üzere bilgi ve birikimlerini sunacak, onların sorunlarını birinci elden öğrenme şansı yakalayacaktır. TEMAD ayrıca kendi varlık mücadelesi kapsamında, onlar için de kazanımlar elde edecektir.
21. SORU eki, TEMAD; görevdeki Assubaylara ulaşabiliyor mu? Onlarla iletişim kurabiliyor mu? Birinci ağızdan Astsubay Sorunları ile yüzleşebiliyor mu? Onlara gerçekçi çözümlemeler sunabiliyor mu?

Zaman, zaman bunu başardığına şahit oldum. Ama bir genelleme yaparsak, bu kanalın etkin kullanılamadığını söyleyebiliriz. Allahtan bilgi çağındayız da, insanlar internet ortamında, TEMAD'I takip edebiliyorlar ve tek yönlü de olsa, bir iletişim arayışı içinde bulunabiliyorlar.

22. SORU eki, görevdeki Assubaylara ilişkin nasıl bir politika izlenmeli, sizce neler yapılabilir ya da yapılmalı?
Her şeyden önce onların bizim bir parçamız olduğu ve gelecekte bayrağı onların teslim alacağı unutulmamalıdır. Bu kapsamda birlik ziyaretleri yapılabilir. Onların şubeleri ziyaret etmeleri sağlanabilir. Kuvvet Assubayları kanalı da kullanılarak, görevdekilerin sorunları paylaşılabilir.

23. SORU: Emekli Assubayı sivil hayatta neler bekliyor, TEMAD bu konuda neler yapabilir?
Yeni emekli olan assubaylar (benim gibi) başta bir bocalama dönemi yaşıyorlar. Maaşlarının yarı yarıya azalması sonucu, iyi bir iktisatçı olma çabasına giriyorlar. Özel sektörde kendilerine iş arıyorlar. TSK'DAN emekli oldukları için de, her işe giremiyorlar. Bu dönemde yoğun bir yalnızlık duygusuna kapılıyorlar. Yılların verdiği yorgunluk ve bıkkınlık nedeniyle TEMAD'A yönelmiyorlar. Zaten onlara da bir davet söz konusu değil. Sadece araştıran, içinde umut olan, mücadeleci insanlar derneğe yöneliyor. Yıllarca uygulanmış olan sindirme politikaları nedeniyle insanlar derneğe ve mücadeleye yönelme konusunda tereddüt yaşıyorlar. Derneğin yeni üye kazanımı gibi aktif bir çabası olmadığından, herkes bir yerlere dağılıp, gidiyor ve yaşam mücadelesine kaldığı yerden devam ediyor.

24. SORU: Emekli Assubayların, emeklilik dönemlerinde çalışmaya ihtiyaçları var mı?
Meslektaşlarımız, emeklilik döneminde bireysel özgürlüklerine kavuşuyorlar fakat maddi olarak çok geriye düşüyorlar. Alınan emekli maaşı; görevdeki maaşın neredeyse yarısı. Belki, Türkiye şartlarında fena bir maaş değil ama bu maaşla yıllarca şanla, şerefle hizmet ettiğiniz Türk Silahlı Kuvvetlerinin onuruna yakışır bir şekilde yaşam sürmeniz de olası değil.
25. SORU: TEMAD üyelerine iş olanakları sağlamalı mı, sağlayabilir mi?
Emeklilik dönemlerinde maaşı yarı yarıya azalan bir meslek grubunun ayakta kalabilmesi için elbette ki bir iş bulması gereklidir. Aksi takdirde IMF tedbir paketi uygulayarak, bitkisel bir yaşam sürmesi gerekecektir. TEMAD, bu gerçeği zaten biliyor ve haklarımız için mücadele ediyor. O halde, üyelerine iş imkânı yaratacak projeler üretmesi de beklenmelidir.

26. SORU: TEMAD, Kuvvet Assubayları ile yeterince koordinasyon sağlıyor mu?
Burada önce şunu sorgulamak gerekir. Kuvvet Assubayları acaba kimseyle irtibat kurmayı deniyor mu? Ne için orda olduklarını ve ne işe yarayacaklarını sorguluyor mu? Bu soruları yanıtladıkları takdirde, iletişim kendiliğinden sağlanacaktır. En son Deniz Assubaylarına karşı yapılan haksız uygulama hakkında, Deniz Kuvvetlerinin Kuvvet Assubayı neler söyleyecek, doğrusu merak ediyorum. Eğer bir mevkide, bir iş üretemiyorsanız, mücadelede başarısız ya da isteksiz oluyorsanız gitme vakti gelmiştir. Nöbeti başkasına verir ve ayrılırsınız. Bu yasa ile ilgili çalışmalar olduğu aylar, yıllar öncesinden bilinmesine rağmen TEMAD'A bilgi akışı sağlanmamış ve dernek son dakika manevraları yapmak zorunda kalmıştır. Bu tip konularda öncelikle Kuvvet Assubaylarının TEMAD'A önceden bilgilendirme yapması çok önemlidir.

27. SORU: Son dönemlerde Assubay sorunları medyada yer bulmaya başladı. Bu TEMAD'IN başarı hanesine yazılmalı mı?
Doğrusunu isterseniz, bu işin ana enerji kaynağı saygıdeğer Umur TALU'DUR. Ama bu konuda kimler aracı olmuş, bilgilendirme yapmıştır bilmiyorum.
Medyatik olmak güzel. İyi bir kamuoyu oluşturuyorsunuz. Mücadelenizi taçlandırıyorsunuz. Bir de bakıyorsunuz, her şey tersine dönmüş. Hak almayı beklerken, elinizden bir şeyler daha alınmış. Oysa dışarıdan bakanlar, gerçekten de assubaylara çok şeyler verildiğini düşünüyorlar ve biz de isteriz sırasına giriyorlar. Kimse acı gerçeği bilmiyor.
Her nasıl olursa olsun, pozitif yönde medyada yer almak ve olumlu bir kamuoyu oluşturmak bu mücadelenin bir parçası. Hem de en doğru ve gerçekçi olanı. Bu yönde sürecek çalışmaların eninde sonunda başarılı olacağına inanıyorum.
TEMAD'IN bu konuda sonradan açıldığını ama katkısının olduğunu düşünüyor ve başarı hanesine yazılmasının doğruluğuna inanıyorum.

28. SORU: Yazılı, görsel basında ve medya da Assubaylara olan bakışı nasıl yorumluyorsunuz? Bu konuda neler yapılabilir?
Assubaylara genel bakışı daha önce anlatmaya çalışmıştım. Bizim neler yapabileceğimize gelince, pek çok şey söylenebilir. Şimdiki ilişkiler sürdürülerek, mücadelenin gündemde kalması sağlanabilir.
Ayrıca, pek çok gazete yazarına sorunlarımız hakkında eli yüzü düzgün ifadelerle bilgi notu gönderilerek, konuya temas etmesi sağlanabilir.
Kendi potansiyelimiz kullanılarak, Sayın Ersen GÜRPINAR gibi blok yazarı sayımız artırılabilir.
Muhtelif yerlere e-posta trafiği yönlendirilebilir. Çeşitli ilanlarla, kamuoyunun dikkati çekilebilir.

29. SORU:Özellikle internette; Astsubay Sorunları; çokça tartışılıyor, memurlar net.te forum var, emekli astsubay siteleri var, blog yazarları var. Bunlar çözüme bir katkı sağlayabilir mi?
Her yasal platformda bu konular tartışılmalı ve tabular yıkılmalıdır. Mümkün olan her yere ulaşmalı ve mücadelemizi sonuna kadar sürdürmeliyiz. Özellikle, Sayın Ersen GÜRPINAR ağabeyimizin yapmış olduğu işlevi saygı ve takdirle karşılıyorum. Fakat yeterli görmüyorum. Daha çok blog yazarımız olması gerektiğine inanıyorum.

30. SORU: Assubayların sorunlarının çözümü hakkında bir beklentiniz söz konusu mu? Umut var mı?
Son dönemlere baktığımızda isteyerek, çaba sonucu aldığımız bir şey olmadığını görüyoruz. Biz hak ve eşitlik istiyoruz, bize sarı sakındırak sunuluyor.
Dolayısıyla biz ne istersek isteyelim, onlar ne verirse ancak onu alabilirmişiz gibi geliyor.
Eğer mücadelemizi son dönemlerdeki yoğunlukta sürdürmeyi başarırsak, bir şeylerin olacağına da inanmak istiyorum.

31. SORU on dönemlerde sıkça eylem yapma, Ankara'da yürüme konuşuluyor, sizce olabilir mi?

Bugünkü kazanımlarımızın temeli, yetmişli yıllarda yapılan eylemlere dayanmaktadır. O süreçte yaşananlar çok onurlu ama çok da acı hikâyelerle doludur.
İzmir Limanreis varoşlarında yaşayan ve bu yürüyüşlere katılmış olan bir ev sahibim vardı. Emekliliğine aylar kala ordudan atılmış bir büyüğümüz. Hem çok yalnızdı, hem de tüm hakları elinden alınmıştı. Eş-dost yardımıyla SSK'DAN emekli olabilmişti. Şimdi kim, hangi assubaylar onu anımsıyor, hal hatır soruyor?
Bir eylem yapacağınız zaman yaşayacağınız acılara ve ödeyeceğiniz bedellere de hazırlıklı olmalısınız.
Yine o dönemlerde, Deniz Kuvvetlerinde ; Çelenk Olayları; yaşanmış ve bu olaylara katılanlar, yıllarca mağdur edilmiş, izlenmiş ve mimlenmişti. Birilerinin gözleri hep onların üzerindeydi.
Bana bir eylem gerekli mi diye sorarsanız elbette ki, evet derim.
Ama böyle bir eylem yapabilir miyiz diye sorarsanız bu sefer hayır derim.
Bakmayın siz mesaj panolarında yazılan asalım, keselim muhabbetlerine.
İş icraata geldiğinde, bizim eylem hikâyemiz Nasreddin Hoca ile Timurlenk'in Fil hikâyesine döner.
Kendi içimizde cesur şeyler yazmayı ve söylemeyi çok severiz ama iş hadi yapalım kısmına geldiğinde, ortada ancak bir avuç mücadeleci ve idealist insan kalır. Buna benzer örnekleri meslek yaşantımızda defalarca yaşamadık mı?
Kendi payıma konuşmam gerekirse; birileri bana oralarda yalnız kalmayacağımın garantisini verirse, biz orada en az 1000 kişi toplayacağız derse; koşa koşa gelirim.
Ama olmayacağını biliyorum. Çünkü
Bu eylem; TEMAD öncülük etmeyeceği için olmaz.
Bu eylem; katılımcı sayısı az olacağı için olmaz.
Acıları kabullenecek yürekli insan azlığından olmaz.
Yıllarca devletimize, milletimize onurla ve gururla hizmet ettikten sonra, sanki tam tersi şeyler yapıyormuşuz gibi hissedileceğinden olmaz.
Bizi yanlış anlayacaklarından ve özellikle de anlatacaklarından olmaz.
Provokasyonlara açık olacağından olmaz.
Görevdekilerin bile canı yanacağından olmaz.
Ama daha sakin, daha diplomatik bir eylem planlanabilir. Özellikle medya ve basının davet edileceği, her türlü izin alınmış ve sembolik katılımcılarla yapılabilecek bir sınırlı eylem, dikkat çekici bir hareket.
32. SORU: TEMAD'IN basın ilanını nasıl buldunuz?
Aslında bunu TEMAD yöneticilerine sormak lazım. Böyle ucube bir ilan için çok düşündüler mi?
Yazık, orada benim de katkı payım var. Nerden baksanız başarısız.
Para için gerekli organizasyonları yapamadıkları için başarısız.(Kokusu daha yeni çıkıyor)
Beklentileri karşılayamadığı için başarısız.
Küçük bir vefat ilanını andırdığı için başarısız.
Şekilsiz olduğu için başarısız.
Metin yazımı bile başarısız. Sanki aceleye getirilmiş gibi kaleme alınmış.
En azından yarım sayfalık olması gerekirken, dev sorunlarımız karşısında minyatür kaldığı için başarısız.
Ama;
En azından bir uyanış, bir ilk adım olduğu için BAŞARILI!
 
Yetkiliye Raporla   Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
 
Son Düzenleme: 13/02/2009 01:38 tarafından Em.Asb..
  Herkesin yazı yazması yönetici tarafından engellenmiştir.
#290
DERNEK GEREKLİ Mİ ? 11 Yıl, 11 Ay önce Karma: 4  
Dünya iyisi, çok değerli (kötüadam) kardeşim,

Büyük ve engin bir bilgi, uzun bir emek gerektiren, şiir gibi ifadelerinizle bizi, sorunlarımızı ve çözüm yollarını çok iyi bir şekilde dile getirmişsiniz.

Sağ olun var olun, size tebriklerimi ve saygılarımı sunuyorum.
 
Yetkiliye Raporla   Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
 
Son Düzenleme: 11/02/2009 22:56 tarafından EMEKLİASSUBAY.
  Herkesin yazı yazması yönetici tarafından engellenmiştir.
#291
ery ()
Şu An Sitede Değil Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
Cvp:DERNEK GEREKLİ Mİ ? 11 Yıl, 11 Ay önce Karma: 3  
Sanırım kullandığınız ad haksızlığa karşı kötüadam,yoksa kendiniz kötü olduğunuzdan değil.Nereden anladınız derseniz,bunca uzun kendinizle yaptığınız söyleşiyi okudum (İlk örneklerinden birisi).Oradan çıkartığım izlenim.Kültürel olarak kendinizi yetiştirmişsiniz.Yetiştirmeye de devam ettiğiniz anlaşılıyor.
Ben anlama makamı değilim,ukalalık da yapmak istemem.
Değerlendirmelerinizin bir çoğuna katılıyorum.Açmak istediğim konu kültürel faaliyetler.Bir şaklabanı bile bizim camiamızda dahil,Prof. den tutunda,hiç okumamış, yazmamış kişisine kadar herkez seyrediyor. TEMAD öncülüğünde tiyatro sinema gibi görsel konulara el atılarak , senaryo bazında bir çalışma yapılıp desteklenerek hayata geçirilebilir.Nail GÜRELİ'nin 1992 yılı Milliyet yayınları "ASTSUBAYLAR"kitabı gibi, bir çalışma yapılabilir.Sanırım Assubay camiasının içinden gelmiş bir veya birkaç kişi olmadı dernek bazında bir film yapılabilir.İyi bir tiyatro topluluğu kurulabilir.
Keşke ayrı bir form konusu açsaydınız bölüm bölüm inceleseydik.Saygılarımla.
 
Yetkiliye Raporla   Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
 
Son Düzenleme: 12/02/2009 01:02 tarafından ery.
  Herkesin yazı yazması yönetici tarafından engellenmiştir.
#292
Cvp:DERNEK GEREKLİ Mİ? 11 Yıl, 11 Ay önce Karma: -3  
Kötüadam rumuzlu meslektaşım;
Yazdıklarınız gerçekten güzel ve iç açıcı ama keşke yazmadan önce TEMAD.org sitesine giripte şu anki dernek tüzüğümüzü bir inceleseydin.Derneğin kuruluş amacı, seçim süreci v.s. konularında dahada aydınlanmış(ismin gibi) olarak yazardın..Nacizane tavsiye...
Saygılarımla.....
 
Yetkiliye Raporla   Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
  Herkesin yazı yazması yönetici tarafından engellenmiştir.
#297
Cvp:DERNEK GEREKLİ Mİ? 11 Yıl, 11 Ay önce Karma: 0  
kötüadam iyi yazmış. Temadın varlığı gerekli ama işlevi var mı bu tartışılır. Yaptıkları yapacaklarının göstergesi olamalı.
Görelim artık....
 
Yetkiliye Raporla   Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
 
Son Düzenleme: 12/02/2009 22:50 tarafından bayrı1981.
  Herkesin yazı yazması yönetici tarafından engellenmiştir.
#298
Cvp:DERNEK GEREKLİ Mİ? 11 Yıl, 11 Ay önce Karma: 1  
Yazıma yapılan olumlu eleştiriler için teşekkür ediyorum.
Bu yazıyı kaleme alırken, şimdiki TEMAD Yönetimini hedef almak gibi bir amacım söz konusu değildir. Hele hele kurumları ve kişileri suçlu ilan etmek asla düşünmeyeceğim şeyler.
Burada sadece bir özeleştiri yapılmaktadır.Bu özeleştiri hem tüm emekli assubaylar camiasına, hemde gelmiş geçmiş tüm TEMAD yönetimlerine hitap etmektedir. Sadece benim kişisel düşüncelerimi kapsamakta, kimseyi paylaşıma zorlamamaktadır.
Dolayısı ile yeni yönetime/denetime seçilen TEMAD ilgililerinin alınganlık göstermesini değil, kendilerini, üyelerinin beklentilerine göre yönlendirebilmeleri açısından, şanslı görmelerini bekliyorum.Çünkü, yönetim kendilerindedir.Beğendikleri şeyleri uygulayabilir, beğenmediklerini de anlatma yolunu seçebilirler.
Sevgili Cengiz ERTEN’in bu konuda yazma nezaketi göstermiş olmasına da ayrıca teşekkür ediyorum.
Aslında o yazıda kendisi için de bir paragraf açmayı düşünüyordum ama yanlış anlaşılır diye fazla detaya girmedim.Kendisini her ne kadar sevmesem de (!), son dönemlerde açık ve net bir şekilde değerlendirmeler yapmasını, mertçe ve dobraca konuşmasını takdir ettiğimi ve daha da ileri giderek,
-Her ne vesile/vasıta ile TEMAD yönetimine girdi ise bunun hem assubay camiası hemde TEMAD Ailesi için hayırlı olacağına,
-Kişisel varlığının bile TEMAD’ın uygulamasında, duruşunda ve fikir açılımında fark yaratacağına,
-Mücadeleci ve araştırmacı ruhu ile pek çok etkileşimlere sebep olacağına ve haklı mücadelemizde yeni, olumlu sayfaların açılımına öncülük edeceğine,
-TEMAD’da alışılagelmiş - çok laf, az iş-emekliler mafiş- zihniyetini, -Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz- düsturu ile değiştirebilecek yüksek kabiliyete haiz olduğuna kalben inandığımı,
açık ve net bir biçimde ortaya koymak isterim.
Tüzük göndermelerini küçük bir latife kabul ediyor, sevgiler gününü kutluyorum (!)
 
Yetkiliye Raporla   Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
  Herkesin yazı yazması yönetici tarafından engellenmiştir.
EN ÜST Cevapla