cnnturk.jpg
haberturk.jpg
astsubaylar-yuruyor.jpg
videotalu.jpg

Kimler Sitede?

MESAJ PANOSU
SELUK ER    30 Ocak 2009 13:26
ABA ALTINDAN SOPA!..

Deerli meslektam Tekin Bey merak etmeyiniz davamz untmu deiliz o dnceyle yatp o dnceyle kalkyoruz,zaman zaman da yanl anlamalar dzeltmek gerei hasl oluyor.Hava ssnde yaanan olay sayfaya tamsnz 1 derecenin 4 nc kademesi meselesi her zamanki gibi tehdit,yle yaparsanz byle olur.Aba altndan sopa gsterme meselesi. Devletin Korgenerali ii gc brakm Assubaylar' tehdit ediyor.Emredersin Paam baka bir emriniz var m? kinci snf insan muamelesi yapacaksnz, haklarmz gasp edeceksiniz daha sonra da tehdit edeceksiniz.Bu hakk nereden alyorsunuz?Yasalarn zerinde misiniz?zelliiniz nedir?Assubaylar tehdit edeceinize gidin iinizle gcnzle uran, bu yoksul millet size vergilerinden Assubaylar' TEHDT ETMENZ N MAA DEMYOR.AYIPTIR AYIP.Bu zmreye kininiz nedendir?Neyin cn almaya alyorsunuz?Sayn General haddinizi amaynz, bu milletin evlatlarn tehdit etmeyiniz zerlerinde bask unsuru oluturmaynz, tehdit ettileriniz bu ulusun Atatrk ordularnn Assubaylar'dr.Babanzn ua deil.Yazklar olsun size.

Seluk ER
E.Asb.976-26

TEKN    30 Ocak 2009 12:12
Deerli arkadalar zlerek gryorum ki arkadalar birbirine cevap vermekten asl sorunlarmz unutuyorlar. Brakn ltfen sorunlarmzla ilgili olmayan veya bizim isteklerimizi karlamayan tartmalara girmeyin cevap vermeyin. Dn Eskiehirde hava ssnde grev yapan bir Asb. Arkadamla sohbet ettim 1/4 n fazla kurcalamayn elinizdeki haklardan da olurusunuz gibi st kapal tehditkr bir emir yaynlandn syledi. armadm tabi ki bunlarn niyeti belli yeni sunulan teklifle azmza bir kak bal srp susturmaya alacaklar. steklerimizden dn vermeden son hzla mcadeleye devam etmemizin ne kadar elzem olduu grlmtr. Mart - Nisan ayna doru bir miting yaplmas dnlyor sanrm. Ama artlar ne olursa olsun biran nce bu eylemleri medyadan da alabileceimiz destei alp Mart beklemeden yapmamzn gerektiini dnyorum. Demir tavnda dvlr. Bak kemie dayanmtr kaybedecek bir saat bile yoktur.
Sayglarmla.
Tekin GLMEZ Em. Ul. Kd. Bv.

A.Hakan Eren    30 Ocak 2009 07:22
Sayn Recep YABAN ile ben de polemie girmitim. Ama anladm ki, kendisi cevap verilmeye deecek fikirlere sahip deil. Daha nce de dediim gibi: '100 TL'lik maa iyiletirmesine gbek atmamz bekleyenler' var. Onur mcadelemiz 100 TL iin miydi? Bana gre deil. Tm mcadelemizin deerini bundan ibaret grenleri esefle knyorum. Ben 1/1 den emekliyim. Bakas 2/3'ten, bir bakas1 3nc dereceden. Bizler onurumuz iin buradayz. otuz para iin deil. Derdimiz; insan haklar evrensel beyannamesinde, Avrupa insan haklar szlemesinde, srf insan olduumuz iin kazanm olduumuz, devredilemez ve vazgeilemez haklardr. Birisi faklte mezunu olacak, 1/4'e inecek, tm tazminatlar lpletecek, ordu evinin, askeri gazinonun, kamplarn, sosyal tesislerin ve lojmanlarn iyisinden faydalanacak. Ben de faklte mezunu olacam, ama 1/4'e inemeyeceim. Tazminatlar yerine avucumu yalayacam. Ayn hesab dememe, ayni kiray vermeme ramen, ordu evinin, kampn, sosyal tesisin, lojmann vs. dandiinden faydalanacam. Korgeneral'in biri, (metazori) yapt toplantda bizlere demiti ki: Yeminli TSK dman gazetecilere yazyorsunuz. Benimle eit mi olmak istiyorsunuz? Hayr! Ben sradan bir devlet memuruyla eit olmak istiyorum. Benim kadar eitim alm bir memur emeklisiyle eit olmak istiyorum. Tm kamu personeli, kalknmada ncelikli yrelerde grev yapt iin, 2 ylda 1 derece ilerlemiyor mu? lerliyor. Subaylarn bundan faydalanmaya ihtiyac olmad iin Genelkurmay bu konuyu kurcalamyor. Ben 8 yl ark, 3 yl tampon, 5 yl da hassas illerde grev yaptm. Hepsi de kalknmada ncelikli illerdi. Allah rzas iin soruyorum: Benim tm kamu grevlilerinden ne eksiim var? Recep YABAN BEY bunlar da dnmeye alsn.

ali nas    30 Ocak 2009 03:19
Ne yazkki TSK tazminatna gelecek zam emekli personele yansmaz.
nk bu zam rtbelerin puanlar ile ilgili olup bu puanlarn emekli maana yanstld bir kalem yoktur.

Takipteyim. :(

Cahit Erdin Tokta    30 Ocak 2009 01:50
Sitemize selamlar.29 Ocak 2009 tarihli Takvim gazetesinde GENKUR un Assubay ve emekli Assubaylara ilikin haberleri yaynland. STEMZLE paylamak istemitim ancak bu haber de yaynlanrsa ayn haberden iki adet olacakt... Gazete haberi zerine grevi infaz koruma memuru olan bir arkadam Aabeyciim gznz aydn adnza sevindim dedi. Bu arkadam da iki yllk yksek okul bitirmi.Kendisine 2 (K) DERECE VE 1 KADEME verilmi.Ayrca 1/4 ne kadar gelebiliyorlar.Tabii ki bu dereceleri faklteyi bitirdikten hemen sonra alyor.Biz ASSUBAYLAR ise 4 yl bitirdiimizde 1 derece 2 yllk bitirdiimizde de 1 kademe alyoruz(....) GENKUR'DAK almalarn en ince ayrntlarn bilemiyoruz umarz biricik derneimiz TEMAD'IN sunmu olduu teklif dorultusundadr.Subaylar 1/4 oluyor iki yllk okul bitiren infaz koruma memuru da...ASSUBAYLAR neden olmasn.UMUT EDYORUZ.sayglarmla

hseyin    29 Ocak 2009 23:34
Askerlik; Vatann seven fiziksel ve zihinsel rahatszl olmayan her Trk vatandann bir Vatan Grevi, bir Vatan Borcudur.
Kanunlarmza gre de mecburi hizmettir. Bizler Trk Milleti olarak ilk kk benimsemi, askerlik Vatan grevimizdir, borcumuzdur diye bu ocaa davul zurna ile adm atan insanlarz. Trk askeri olarak komutanlarmzn emriyle olunmas gereken yerde ve zamanda yurdun her kesinde yer ayrmakszn grevimizi yerine getirmekteyiz. Dolaysyla; Burada ince bir noktaya deinmek istiyoruz.
Bizler 657 sayl kanuna tabi devlet memuru gibi maa karl mesleimizi icra eden kiiler deiliz. rnein POLSLK, ETFAYCLK, ORMAN BEKL veya KTPHANE Memuru ve saire gibi.
Hi phemiz yok ki yukarda saydmz ve daha sayamadmz eitli meslek gruplarna tabi arkadalarmz da en az bizim kadar bu vatan sevmekte ve bu Vatan iin canlarn vermeye hazrdrlar ama kendi setikleri mesleklerini maa karl 657ye tabi birer devlet memuru olarak yapan profesyonel kiilerdir.
Ksacas onlar kendi mesleklerini kendileri semiler, istedikleri anda ve zamanda istifa etme haklar vardr. (Bar zamanndan bahisle) Arkadalarmz kendi mesleklerini ifa ederken icraatlar esnasnda bir ekilde kalc sakatla urayabilirler. Buna meslek kazas (Vazife Malull) diyebilirsiniz. Ama bizler askerlik grevimizi icra ederken (Eitim, Tatbikat, Manevra, toplu halde intikal, Nbet esnasnda, Kademede, hatta Mutfakta vesaire gibi bu harekt ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle) kalc bir sakatla uradmz zaman ORDU VAZFE MALUL oluruz.
Yani mesleimizi icra ederken deil, vatan borcumuzu yerine getirirken olan bir sakatlk. Kanunen dnrsek mecburi hizmet esnasnda yaanan bir sakatlk.
Bu balamda 657 sayl Devlet memuru kanununa tabi olarak alan kiilerle ayn statde tutulmamz manta ve adalete uymayan bir dzenleme olduunu dnmekteyiz. Bizler tamamen ayr statde grev yapan insanlarz. (5434 sayl E.S. Kanunun 45. ve 56. Maddelerinin bizler lehine daha mantkl bir ekilde yeniden dzenlenmesini istiyoruz.) Burada anlatmak istediimiz ey MESLEK KAZASI (VAZFE MALULL) ile ORDU VAZFE MALULLNN ayn ey olmad.
Ayn ey olmad halde Emekli Sand ynetmeliklerinde veya yasalarda ayn kategoriye sokulmas mantkl veya adil midir? rnein: Maa karl kendine meslek edinmi bir devlet memuru bir hafta izinsiz ie gelmedii takdirde sonucu ne olur.
Vatan grevini icra ederken bir er veya erban bir hafta izin almadan birliine uramamasnn sonucu ne olur. Ayn hkmler uygulanr diyebilir misiniz? Bu konuda sizlerden biraz dnmeye ve mantkl bir karar vermeye zaman ayrmanz istirham ediyoruz.
Zorunlu Vatan hizmeti yapan biz ORDU VAZFE MALULLERN VAZFE MALUL olmu 657e tabi Devlet memuru olarak alan arkadalarmzdan biraz farkl tutularak ksmi de olsa ayr bir kategoriye sokulmas gerektii dncesindeyiz.
Bu balamda menfaat beklemeden vatan grevini ifa ederken sakatlanm ORDU VAZFE MALLLERNE verilecek haklar var ise de, 657ye tabi Meslek kazas geirerek Vazife Malul olmu maal devlet memurlarn da kapsayacandan, bizlere yani ORDU VAZFE MALLERNE de bu haklar verilmemektedir.
ORDU VAZFE MALLLER de zaten kendi iinde 2330, 3713, 4082 gibi daha sayamadmz kanunlara ayrtrlarak ne elde edinilmek istendii de ayrca tartlacak bir konudur. Gryoruz ki, 3713 sayl yasa (Terrle Mcadele yasas.) n plana karlarak, bizler ( Ordu Vazife Malul olmu) sahip olabileceimiz haklardan yukarda saydmz nedenlerden dolay dlanyoruz. Bunu siz devlet yetkilileri olarak grmenizi ve mantkl bir dzenleme yapmanz istirham ediyoruz. Vatan grevini yaparken sakat kalm bizleri neden blyorsunuz? Nerede Askerlik yapmak istiyorsun diye bizlere soran oluyor mu?
Bizleri Terrle mcadeleye gnderdiniz de gitmedik mi? Bizler bu vatann evlad deil miyiz? kan btn olumlu yasalar 3713 sayl yasaya tabi olanlar iin. Biz neyiz. Bizler nerede Askerlik yaptk, nerede sakat kaldk. Terrn dnda Askerlik grevini ifa ederken len er ve erbalar bu Vatan iin ehit olmadlar m?
Sakat kalp kolunu, bacan, gzn kaybedenler bu Vatan iin Malul olmadlar m? Komik olan bir ey daha var. Vatan grevi esnasnda Terrn dnda grevinin sebep ve etkisiyle len bir askere Emekli Sand bnyesinde ehit denmemesi iin MALL LM sfat kullanlmaktadr. Bu nasl bir sfatsa birileri bunu aklamas gerekir.
Trkemizde Malul kelimesi sakat demektir. Yani SAKAT LM, Hi olmazsa Vazife lm densin de Trke olsun. Kaynan yasalardan almadnz bir sfat nasl kullanrsnz. Hangi yasaya dayanarak Malul lm deniyor. Anlam deiliz.
Anayasann 61. Md. si der ki: Devlet, Harp ve Vazife ehitlerinin Dul ve Yetimleriyle Malul ve Gazilerini korur ve toplumda kendilerine yarar bir hayat seviyesi salar.
Anayasa burada ayrmclk yaplmasn derken, resmen Anayasaya kar gelinmiyor mu?
Sfr Faizli konut kredisi...
& 3713 (Takriben 48.000 YTL) ileri Bakanl tarafndan ie yerletirilme...
... 3713 Rehabilitasyon merkezlerinden faydalanma...
... 3713 niversiteye giden ocuklarndan har alnmamas.
3713 Protez yapmnda snrszlk (Fiyat asndan)... .
.. 3713 Maluliyet veya ehitlik tazminat...
3713 veya 2330 Elektrik demelerinden %40 indirim...
3713 (Sakatl olmayan muharip Gaziler dhil, ) E.Sand kartlarnn zerinde GAZ ibaresi olmas. 3713 ( Kartn arka tarafnda ise Vazife Malul yazd grlmektedir.)
Bu kartlara sahip olanlar Ordu Vazife Malul m, yoksa Gazi mi? Hibir gereke grevini icra ederken Malul kalm bir Askeri dierinden daha stn klamaz. Yani hibir anlay Terr Maluln dierlerinden stn sayamaz. Btn bunlar yazmay gerektiren nedenlere ortam hazrland iin, bizler bu satrlar yazarken dahi utanyor ve zlyoruz.
Vatan grevini icra ederken ORDU VAZFE MALUL olmu bizler de bu Vatann evlatlaryz, unutmayn ki bizlerin de bu topraklar zerinde kan vardr. Atamz milletiyle Devletiyle hakl bir gurur duymutur. nk bu millet gurur duyuracak iler yapmt. Ama gurur duyulacak o milletin ocuklar bizler ve bizlerin iinden kan karar merciindeki yetkililer ayrmclk yaparak millete demokrat olmamz nasl salayacaksnz?
Sayglarmzla arz ederiz.
Her Trk vatanda gibi hibir menfaat beklemeden vatan grevini icra ederken ORDU VAZFE MALUL olmu bizleri AYRI, AYRI YASALARLA BRBRNDEN AYIRMAK BR AYIRIMCILIKTIR. Umarz vicdannz dncelerinizi zorlar ve en azndan ksmen de olsa bir dzenleme yaparak bizleri de yukarda saylan haklardan faydalandrrsnz. Sayglarmzla.

SELUK ER    29 Ocak 2009 23:20
LAF OLSUN DYE YAZMAK !..

Sayn YABAN , amacnz srekli Assubaylar'a muhalif davranp Genelkurmay'n ,yani bizleri ezenlerin yannda olup alklamanz..Daha nce de yalan yanl yazarak Assubaylar'n tepkilerini aldnz, daha dn Facebook Hakkm ver Grubundaki GENELKURMAY'I ALKILIYORUM yaznz yznden bir meslektamz Ajan msn,Mit'i misin,Jitem'ci misin diyerek size tepki verdi.Ne yapmaya alyorsunuz nasl Assubaysnz?Genelkurmay' alklarken meslektalarnz yazdklarndan dolay Laf olsun diye yazlmaz diyerek kk dryorsunuz.Bu sitede bizler Assubay onur mcadelesi iin yazyor, fikir retiyor ve sesimizi ilgili mercilere duyuruyoruz, siz de grev krc gibi davranp srekli Genelkurmay'n avukatln yapyorsunuz,HO GRNME ABANIZ NEDEN?Davamza zarar vermeyiniz.Alk tutuunuz Genelkurmay'la iigili yazlarnz TESUD 'UN sitesinde yaznz.Yani elinizden gelse hakkmzda Cumhuriyet Savcl'na su duyurusunda bulunacaksnz..Genelkurmay'a alk ,E.Assubaylar'a hakaret nasl Assubaysnz? MUKAVEMET KIRIYORSUNUZ, HANG TARAFTASINIZ?ZOR GNLER GERYORUZ BZLERLE URAMAYI BIRAKIN DA MCADELEYE EL ATIN ...Sayglar.

Seluk ER
E.Asb.976-26

HARUN KURUOLU    29 Ocak 2009 22:49
Sayn Genel Bakanm,Deerli Ynetim Kurulu yeleri;Onlarca sorunumuzdan bir ikisinin de olsa zm iin Genelkurmay Bakanl'mzn, Babakanlk ve Milli Savunma Bakanl'ndan talepte bulunduuna dair basn aklamas 23 Ocak 2009 tarihinde yaplmtr.Bu gn itibar ile yaz gnderileli bir hafta olmutur.Tarafnzdan veya Ynetim Kurulu yelerinizden birinin Haklarmzla ilgili Genelkurmay Bakanl'mz tarafndan gnderilen teklif yazlarnn akbeti takip edilmektedir. Gcmz nispetinde teklifteki eksiklikleri gidermek iin gerekeni yapmaya alacaz ve konu ile ilgili zaman zaman meslektalarmz bilgilendireceiz diye bir aklama yapsanz camiamzn merakn gidermi,beklentilerine cevap vermi olursunuz kanaatindeyim.

TEMAD, yeleri iin ok nemlidir ve gven kaynaklar olan bir gtr.Bireyler her zaman bu glerini yanlarnda grmek ve sesini duymak isterler. Olaylarla ilgili insanlara birinci elden bilgi verilmezse,bireyler bilgisizlik sonucu karamsarla ve yalnzlk duygusuna kaplr,farkl yorumlar yapar, ve aklna gelen her eyi yazmaya,konumaya balar diye dnyorum.Sayglar sunuyorum.

Ethem Ruhi YALIN    29 Ocak 2009 22:23
Dn Subaylar'la ilgili Genelkurmay Bakanl'nn bir almas olduu,42 yanda Tugeneral,50 yanda Orgeneral olaca, ayrca erken terfii ve sosyal haklarla ilgili bir kanun tasarsnn hazrlanarak ubat ay ierisinde MSB'na gnderilecei ynnde bilgisi olan varsa bildirebilir mi?(almalar renmemiz asndan).

veysel etiner    29 Ocak 2009 22:03
Genelkurmay Bakanl'nca hazrlanp Babakanlk ve Milli Savunma Bakanl'na gnderilen zlk haklarmzla ilgili olarak alanlarn, TSK tazminatlarna yzde 25 lik art istei olduunu biliyoruz. Biz emekliler alan personelin alm olduu TSK tazminatn da bir art meydana geldiinde bu arttan emekli personelin maalarnda bir art salayp salamadn renmek istiyorum , bu konuda bilgisi olan bir arkadamz varsa, burada bununla ilgili bir aklama yaparsa bunu da renmi oluruz. ou emekli aabeylerime bunu sorduumda bu konuda bir bilgileri olmadn sylyorlar, zlk haklarmzla ilgili bilgi eksikliimiz mevcut.

Benim bildiim emeklilerin ek gstergeye bal tazminatlarn, ek gstergesi u ekilde,

8400, ve daha yksek olanlarda yzde 240
7600(dahil)-8400 arasnda olanlarda, yzde 200
6400(dalil)- 7600 arasnda olanlar, yzde 180
4800(dahil)-6400 arasnda olanlar yzde 150
3600(dahil)-4800 arasnda olanlar yzde 130
2200(dahil)-3600 arasnda olanlar yzde 70
Dierleri de , yzde 40

Hayati ERGRBZ    29 Ocak 2009 20:18
Her gazimiz i bulacak ya da alabilecek kadar ansl olmayabilir,kimse bedava maa vermiyordur,asl olan devletin verdii maatr nk dierini alarak kazanyormu gazimiz,bir de gazimizin lkemize verdiine bakarsak (kol,bacak,gz vs..) devletin verdii hi kalr.Bir de byle bakalm...

cahit erdin    29 Ocak 2009 19:50
Saygdeer Meslektalarm,

GENKUR un Assubaylar ve Emekli Assubaylar iin hazrlam olduu kanun teklifi gerekten sevindiricidir.Lise mezunu Assubaylar'a da Faklte intibaknn yaplmas uygundur.Harp okullar 2 yldan 4 yla karldnda da 2 yl okuyanlara 4 yl bitirmi gibi intibaklar yaplmstr.2 yllk okuyan emekliler de dahildr.Bizler greve 10/1 den baladk, imdiki mezunlar ise 9/1 den baslyor.Ayn eidi faklte mezunlar ise 9/2 den balyor.TEMAD n bu ynde almalar mutlaka olacaktr.Ayrca 1/4 iin de zannederim almalar yaplyordur.Simdi ise EMEKL ASSUBAYLAR sitemizin beklentisi bu ilemlerin NE ZAMAN BTT ya da BTECE dir.Bizlerin beklentisi bir an nce olmasdr.Artk yoksulluk snrnn da altndak maalardan kurtulma zaman geldi geiyor bile...Tm emekli ve muvazzaf meslekdalarma selamlar.

Sava ESERTEPE    29 Ocak 2009 19:39
Deerli arkadalarm,1970 mezunu emekli Personel Assubay olarak bugn aranza katldm,bu nedenle mutluluumu ve memnuniyetimi belirtmek istiyorum.Bu sitede emei geen tm arkadalarmza teekkr ederim.Hepinize hayrl gnler diliyorum,sayg ve sevgilerimle

Recep YABAN    29 Ocak 2009 15:25
Slm.
Geenlerde ben de bir iyerini ziyaretimde terr gazisi ile tantm.
Merak edip sordum, mali durumunuz okmu az da alyorsunuz diye , cevaben hayr allah devletimizden raz olsun, nk halen grevde alan arkadamn ald maa kesinti olmadan alyorum.
Ek olarakta devlet beni memur olarak tekrar ie ald ve ben buradan ikinci maam alyorum.
Ayrca yllk ttn ikramiyesi ve okuyan ocuklarma da yllk okuma paras gnderiliyor devlet tarafndan dedi ve ekledi, bu da yetmiyormu gibi TSK. vakf da ayrca yardmlarda bulunuyor.
renci ocuklarm, parasz zel okulda da okutuluyor, devletim yetmiyormu gibi dersanelere de cretsiz kayt yaptryor dedi.
nann dinledike yreim kabard.
Tahmini bir maa rakam kardm, gazimiz iin devletten gazi maa 2250 tl, alt iten 1600 tl ,
derken ikramiye, zel okul ,aylk, gazimizin geliri 5000 tl civarnda olduunu anladm.
Helal olsun devletime.
Laf olsun diye yaz yazmamak lazm sayglar.
phesi olan 3713-5435/64-45-ek77-2330 vs yasalar incelesin.

hseyin    29 Ocak 2009 13:12
ASSUBAYA ZAM ERBALARA EMEKLLK ? Genelkurmay Bakanl'nn hazrlad kanun teklifi ile tm astsubaylarn hizmet tazminat artrlrken, uzman erbalara da emeklilik hakk tannyor.

Genelkurmay Bakan Orgeneral lker Babu'un Trk Silahl Kuvvetleri (TSK) personeline ynelik iyiletirme almalar devam ediyor. Genelkurmay Bakanl, personel zlk haklarna ynelik kanun teklifi hazrlad. Milli Savunma Bakanl ve Babakanla gnderilen teklifin ierii yle:

Yzde 25 art

* Grevdeki astsubaylarn hizmet tazminat yzde 25 artrlacak.

* Emekli astsubaylarn maalar 100-158 TL arasnda artrlacak.

* Subaylk snavn kazanan astsubaylar snf okulu eitimine balamadan nce temenlie atanabilecek.

* Astlarna sicil vermek iin temen art kaldrlacak.

* Lise mezunu emekli astsubaylara, 2 yllk yksek okul mezunu muamelesi yaplacak.

* Lisansst renim yapan astsubaylara kdem verilecek.

* Uzman jandarmalar greve 10. derecenin 1. kademesinden balayacak.

* Uzman jandarma ve erbalara birinci dereceye kadar ykselebilme hakk verilecek.

* 45 yandan sonra szlemeleri feshedilen uzman erbalara emeklilik hakk verilecek.

* Salk nedenleriyle szlemeleri feshedilen uzman erbalara snf deiiklii hakk verilecek

SELUK ER    29 Ocak 2009 10:33
KARA KALPL ADAM!!!
Amerika'daki Gazilerin sosyal durumunu arkadamz sayfamza tam. MOR KALPL ADAM! Ya bizim gazilerimiz a, sefil asgari cretten maa o da baka geliri yoksa. KULBEDE YATIP KALKAN, AYAKKABI BOYACILII YAPAN KORE GAZLER, BANKADAN KRED EKEREK PROTEZN KENDS ALAN GNEY DOU GAZLER, ADAM OLMAYANLAR TARAFINDAN ADAM YERNE KONULMAYAN KAHRAMANLAR& Siyasi ve Askeri yetkililer Devletin tm imknlarndan sonuna kadar oluk ocuk demeden faydalanan zihniyet tarafndan Gazilerimiz ala ter edilmitir. alann emeklisinin e oluk ocuklarnn altnda devletin aralar, korumalar kuafr, ar pazar ay, balo kutlama, seyahat ve elencelerini devletin imknlaryla yerine getirerek saltanat sren NSAFSIZ, ACIMASIZ, ASALAK, SADECE KENDSN DNEN EHT KANI VE MAYINDAN KOPAN AYAK, BACAK, EL VE KOLUN HAKKI ZERNDEN SALTANAT SREN KAN EMC KARA ZHNYETL KARA KALPL ADAMLAR. HEP YYECEKLER ECEKLER TEPE, TEPE KULLANACAKLAR DEVLETN MALINI! EHT, GAZ, DUL, YETM, KSZ, FAKR FUKARAYI DNMEDEN. Sayglar.

Mehmet Sarmaz    29 Ocak 2009 01:05
Merhaba;
NATO LSE kararghnda altm 1988-1994 yllarnda bamdan geen bir anm sizlerle paylamak istiyorum.
Yl 1989. Grevlerimden birisi de NATO karargh komutanlk katnn deme demirba sorumluluu. Ayn zamanda Amerikal Komutan yardmcs Tmgeneralin ve kararghnn kulland odalarn malzemeleri de benim sorumluluumda. Bir gn Amerikal generalin kararghndaki Sergeant Grand Major (Kdemli Baavu) iin bir oda tahsisi yapld ve o odaya masa, dner koltuk ve dier oda mefruat istendi. Ben de Supply Depod (kmal deposu) na gidip istenen malzemelerin listesini verdim ve hemen o gn temin etmelerini istedim. kmal deposunda masa ve dner koltuk olmadn, temin ettikleri zaman dier malzemelerle birlikte kendilerinin getireceklerini sylediler ve ben karargha dndkten sonra durumu Amerikal komutan yardmcsnn ofisindeki daha ast rtbeli (onlarn Amerikan malzemeleri sorumlusu) assubaya ilettim. Bana verdii tepki aynen yle idi. "Ne demek! Bu malzemeleri istediimiz kii komutanlk baavuu. Kendisi tmgeneral eitidir. Derhal bugn temin etmeliler." dedi ve telefona sarld. kmal deposunu arad ve "Bu malzemeler bugn gelecek. Bekliyorum". Dedi ve telefonu kapatt. Aradan iki saat gemeden bahsi geen malzemeler daha yeni alnm, ambalaj henz almam olarak ikmal depo grevlileri tarafndan getirildi ve oda 2,5 saatlik bir gecikmeyle Amerikal kdemli baavua teslim edildi. Bizde ise kdemli baavularn durumu herkese malum.
Sayglarmla.

mehmet emin atlgan    28 Ocak 2009 23:53
Saygdeer Arkadalarm, Merhum Meslektalarmz, Sn. Bahadr Grgl'ye ve Sn. smail Ba'a tanrdan rahmet; acl ailelerine, yaknlarna, zmremize ve sevenlerine basal ve sabr diliyorum. Meknlar cennet olsun. Sayglarmla...

hseyin    28 Ocak 2009 23:16
http://PANODAN KISSADAN HSSE
Mor kalpli adam
Yavuz DONAT
GEEN hafta Amerika'da iken "bir otomobilin plakas" dikkatimizi ekti.
Plakada "damga... Mhr... Madalya gibi bir ey" vard.
Sonra "srcsne" baktk.
Madalyalyd.
Src otomobilini park etti.
Park yerindekiler ona "saygyla... Sevgiyle... Tebessmle" bakyorlard.
Kimi de gidiyor "madalyal adamn" elini skyordu.
Yanmzdakilere sorduk:
- Bu adam kim? Bu madalya neyin, nesi?
Dediler ki "bu bir gazi... Yakasndaki de Purple Heart."
Purple Heart...
Trkesi "mor kalp."
Askerlik grevini yaparken yaralananlara verilen madalya.
Polis "mor kalpli" adama selam duruyor.
Lokantadaki garson "mor kalpli" adama "en iyi masay" gsteriyor.
Baz mteriler de "mor kalpli" adamn yanna yaklap "siz, bizim iin savatnz... Teekkrler" diyor.
"Mor kalpli" adamla resim ektirenler bile var.
* * *
SAIMIZ, solumuz "gazi" dolu...
Ara, sra gazetelerde bir rportaj yaynlanr...
Glhane Hastanesi'ndeki gazilerle ilgili.
Sonra...
Sonrasn bilmiyoruz.
"Bizim iin" yaralanan bu adamlar "ne yer, ne ierler?"
"Lokantaya gidecek" paralar var m?
Garson onlara "nasl davranr?"
Polis "selama durur mu?"
Bilmiyoruz.
* * *
MADALYA...
"Alt taraf" teneke paras.
Maliyeti "ka para" ki?
Ama "anlam... Arl" para ile llebilir gibi deil.
Sahi biz de "bizim iin yaralanan" insanlarn yakalarna "byle bir madalya" takyor muyuz?
Bunu da bilmiyoruz.
* * *
AMERKADA "mor kalpli" adamla ilgilendik.
rendik ki "asker emeklileri iin" bir hastane vardr.
Ve bu hastanenin kaplar, "mor kalpli" adama, mr boyu aktr.
* * *
AMERKADA baz "ehitlikler" mevcut.
En bilineni Washington'daki Arlington Mezarl.
"Mor kalpli" adamn gmlecei yer oras.
* * *
BZ bu konu ile ilgilenince, yllardr Amerika'da (Evansville) niversite hocal yapan Mehmet Kocaklah "takvimi" gsterdi.
Takvimde "nemli gnler" iaretli.
Bunlardan biri de "11 Kasm, Gaziler Gn."
Her yln 11 Kasm'nda bankalar, okullar, hkmet binalar kapal.
Her yerde "geit trenleri" dzenleniyor.
Ve btn lke "mor kalpli" adama teekkr ediyor.
* * *
KOCAKLAH Hoca'nn ei Amerikal... Janine.
Ondan rica ettik.
"Mor kalpli" adam ne yer, ne ier, nerede alr?
renmesini istedik.
rendi...
Eer "gazi" alabilir durumdaysa, devlet ona mutlaka i buluyor.
alamayacak durumdaysa...
Devlet onun btn ihtiyalarn, mr boyu karlyor.
* * *
AMERKADA beyaz, siyah, kadn, erkek, zengin, fakir "herkes eit."
Ama "mor kalpli" adam, "stn insan."
"Ayrcalkl."
Onun sahip olduu ayrcala "Amerikal parlamenter bile" sahip deil.
* * *
AMERKADAN dneli yarn bir hafta olacak.
Kafamz hala "mor kalpli" adamda.
O "mor kalpli" adam, lkesi iin yaraland.
Ya bizim "gazilerimiz" ne iin, kim iin yaralandlar?
Ey gazi!..
Yakana bir madalya takamadk.
Madalyal pek ok "Kurtulu Sava Gazisi"ni ise bir dilim ekmee muhta ettik.
Amerikal, 11 Kasm'da gazisine "krann" sundu.
Bari biz de bugn... 11 Ocak Pazar gn "zrmz" sunalm:
- Ey gazi, senden zr diliyoruz.

afyonlu    28 Ocak 2009 20:11
MERHUM SMAL BA'IN VEFATINI DERN BR ZNT NDE RENDM. 1976 DEVRESNN RENKL SMALARINDANDI. DRST, CANA YAKIN MERT BR NSANDI. ALLAHTAN RAHMET DLYORUM. KEDERL ALESNE ALLAHTAN SABIRLAR DLYORUM. HKM ALLAHIN. HUZUR NDE KABRN CENNET OLSUN KARDEM. OSMAN STSATAR

atilla abayl    28 Ocak 2009 17:39
http://hvastsb66.org
21.YZYIL/21GN ODA HAPS!..

Trk Silahl Kuvvetlerimizin 2010 yl itibar ile yeni bir yaplanmaya hazrland bu gnlerde askerlik kanununda birok yenilikler yaplaca, bu kanunun bir blmnn komisyondan getii bilinmektedir. Eli kulanda derler ya iki hafta iinde grlp kanunlaacaktr. alan arkadalarmzn rtbeleri koldan omuza ve birok deiiklik ierdii bilinmektedir. Bu yasalarda tartlacak konular olabilir, bu i uzmanlarn iidir. Ancak, Genelkurmayn 18.yzyldan kalma BYLE BR HZMET 'LE hala iki dudak arasnda bir 21 gn hapis konusunun dzenlenmedii grlmektedir. TA K NSAN HAKLARI MAHKEMES BU KONUDA MUAZZAF BR ASTSUBAY ARKADAIMIZI HAKLI BULMU VE TRKYE PARA LE CEZALANDIRILMITIR. Zaman zaman GKB l HAK/HUKUK/ ADALET/ETLK/NSAN HAKARI DERKEN NYE HALA 18 YZYILDAN KALMA KUNTA KNTE/KLE ISAURO YU hatrlatan bu uygulamaya son vermiyor. YEN YZYILDA YEPYEN BR SLAHLI KUVVETLER DENYOSA O HALDE BUYRUN. SAYIN STE YNETCS BU YAZIMI BELK YAYINLAMAZSINIZ, ANCAK LTFEN BR KAMPANYA LE BR METN HAZIRLIYARAK MAL VS ADRESLERN DE KOYARAK BU STEDEN KARA/HAVA/DENZ/JANDARMA KOMUTANLIKLARINA MAL BONBARDIMANI BALATALIM. Deerli arkadalar bu konu gerekten son derece onur krc bir durumdur, bu yz yla yakmayan bir uygulamadr, bir an nce SONLANDIRILMALIDIR. HEPNZE SAYGILAR SUNUYORUM.

ATLLA ABAYLI EMEKL HV. KD BCV
1966/2

Hikmet BOLAT    28 Ocak 2009 16:26
Mteveffa meslektam smail BA'A Tanrdan rahmet, Ailesi ve Camiamza basal dilerim.

Ersen Grpnar    28 Ocak 2009 13:19
Saygdeer Arkadalarm,

Yllardr ceza, tayin, sicil basks ile susmu, susturulmu bir zmre artk hakszlklar karsnda "Kol krlr yen iinde kalr" dncesini terk etmitir. yl nce mynet mesaj grubu ve sitemizin salad imknla sesimizi zgrce duyurmak, birlik ve beraberliimizi tesis etmek yasal temsilcimiz olan TEMAD'A destek olmak iin yola ktk. Kmsenmeyecek baarlar elde ettik basnda bizi destekleyen yazarlar oldu (Sn. Umur Talu'ya zellikle minnettarz) muhtelif platformlarda hakllmz imtiyaz deil adalet ve eitlik istediimizi srekli belirterek TEMAD'A maddi ve manevi destekler veriyoruz. NSAN 2007 ylnda SABAH gazetesinde yaynlanan ilanmzla artk susmayacamz kesin bir dille ifade ettik, muhataplarmz tam olarak deitiremesek de bizler olumlu ynde deiiyoruz, bu ani oluan rzgrdan TEMAD yeterince faydalanamad, eksikleri mutlaka var bizim de deiim, TEMAD'IN daha glenmesi ve kurumsallamas ve yeniden yaplanmas taleplerimiz var. TEMAD yneticilerinin iyi niyetinden hibir zaman phe etmedim eksiklerini hep birlikte tamamlayacaz, yanl grdklerimizi iyi niyetle sayg erevesinde eletirilerle belirteceiz. Bizim sesimize kulak vermek zorundalar, nk temsil ettii zmre ile fikir birlii iinde olmayan hibir kurum baarl olamaz.
Genelkurmay Bakan'nn Asb. MYO konumasn nemsemeliyiz, eksikler vardr hakszlklar devam ediyordur, yllarn birikimi sorunlar birden zmek mmkn deildir bu nedenle bilinli ve kararl bir ekilde Assubay onur mcadelesine devam edeceiz. Her sorun direkt bizi ilgilendirmese de dolayl olarak ilgilendirmektedir bu nedenle almalarmz bir btn olarak ele alnmaldr. rgtl mcadelenin nndeki en byk engel umutsuzluk yaratmaktr, kesinlikle umudumuzu yitirmeden her geen gn artan bir kararllkla, birbirimize sayg duyarak mcadele dnda kalan arkadalarmzn da katlmn ve TEMAD'A ye olmalarn salayarak mcadelemize devam edeceiz. Assubay onur mcadelesine destek verenlere minnettarz Sayglarmla.

Cahit Tarhan    28 Ocak 2009 12:37
NEDEN TEMAD TAN YAKINIYORUZ?

Askerlie ilk adm attmz gnden itibaren gerek renci olarak gerekse grev sresi yllarnda yaadmz her bir Assubay'n trajik hikyeleri vardr. Ezilmi, horlanm, itilip katlm, kk grlm, kendine yer ve konum aram, bulduuyla yetinmi bir camia olarak yllarmz geirdik. Bu sorunlarmz grevde iken dile getirmek mmkn m? O halde bu sorunlar bu camiann bir sivil toplum rgt statsndeki TEMAD yapmayacakta Bakkallar Dernei mi yapacak? Ne yaptlar bu gne kadar?
Tm bu sorunlar dnden bugne mi vard? Daha dn beylik silahn bile ok grdler. Yeri geldi Subay kadrolarna vekleten bakarken yerine gre Erba statsnde ileme tabi olmadk m?
nne gelen misafir olarak ya da baka ekillerde Subay Ordu Evine girerken bizler czaml muamelesi grmedik mi? Bu rnekler bir dokun bin ah iit gibi oaltlabilir.
nemli olan tek rgtl kuruluumuz olan TEMAD'IN sessiz pasif grnmden syrlarak, sorunlar masaya yatrp katlmc bir organizasyonla sorunlar ve zmler paketi olarak gndeme tamasdr. stenildiinde farklklarmz bir tarafa konarak bir ve beraber olunduunda dinamik bir yapya kavuturulacak bu gc Yasal ve Hukukun dna kmadan hak araymz neden harekete geirmiyoruz. Bu ilev TEMAD'IN nderliinde balatldnda hepimiz bu hareketin iinde olabiliriz. Hodri meydan balayn ye says da gibi artacak ve camia da kenetlenecektir.
Hep "bir parmak bal"la yetindik, sevindik neden?

Asb. MYO stats bizim iin dezavantajdr. Bizim TSK iinde meslekler erbab gibi alglanmamza yol amaktadr. Asl olan zaten askerlik mesleidir. Ayrca Asb. Meslek Yksek Okulu ne demek? Buna bile itiraz edilmemektedir. Bunlar da oaltabiliriz.

TEMAD zerindeki l topran kaldrsn iimizde ne deerler var, bunlardan yararlanarak neler yaplabilir? Bir alma balatsn, hepimiz tan altna elimizi sokalm.
Asb. Olarak bizler lene kadar ailelerimiz ve ocuklarmz da dhil bu kimlii hep tayacaz. Onlara bu onuru yaatalm.
TEMAD SIZ zm derken; krgnlmzdan, gcenmemizdendir. Etkinliini ve aktivesini ortaya koymas halinde sahipleneceimiz gsmz gere gere benimseyeceimiz bir yapya ulatralm. Bunun iin ne gerekiyorsa bizlerden talep etsinler. Bakalm grelim, serzeniimiz bundandr.

Ahmet CAN    28 Ocak 2009 12:23
Sevgili meslektalarm.Aada verdiim link'e tklayarak sitedeki arama motoruna Tmg.Erol ZGL yazp ok manidar ses kaydn dinlemenizi neriyorum.

www.metacafe.com


7671
Mesaj Defteri yazlar
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 »