cnnturk.jpg
haberturk.jpg
astsubaylar-yuruyor.jpg
videotalu.jpg

Kimler Sitede?

MESAJ PANOSU
ery    06 ubat 2009 21:04
TBMM sinde 23 yasama yl 3 dnemde 2/365 esas no ile 02/01/2009 tarihinde Askerlik Kanunu ile Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifinde Asubay'larla ilgili hakl istekler umarz gerekleir demitik.
Ama umduk.
Adeletsizlik ortadan kalkar, balang dereceleri 9/2 ve tm memurlara verilen 1/4 dereceye inenlerimiz olacak galiba derken ben iki senedir verilmeyen bu 100 TL art ayaa kalkar alklarm diyenler ,
alklar ile kaldlar.
imdi de yeni yasa hazrlanyor deniyor
ne olur biliyor musunuz ?
Hazrlanacak ondan sonraki yasa teklifi iin u olsun bu olmasn tartmas iin zemin yaratr.
Ama kazanmmzda var yeni bir bahar beklemek gibi umutlar hep taze tutmak
"Yeni bir UMUT, mazlumlar bunca ikenceye ramen ayakta tutan en byk gtr."
Hadi kolaysa gelsin. Onu bari esirgemeyin .Sayglarmla.

SELUK ER    06 ubat 2009 20:42
TLER ALAR HALMZE..!!!
nsanlk onurumuzu mesleimizi ayaklar altna alan Genelkurmay' , sessiz kalarak kabllenen ve yaananlar seyre dalan aciz,silik,korkakTEMAD'I DDETLE VE ESEFLE KINIYORUM,Bizleri bu hallere drmeye utanmyormusunuz.??? NFORMASI KEFEN OLAN ASSUBAYLARI MAHALLE BEKSNDEN DAHA KT DURUMA DRDNZ.Kytrk bir gazete ilan vermekten korkan ZHNYET EYLEM YAPACAKTA HAKLARIMIZI ALACAIZ. BZLER BU HALE GETRENLERE, ONURUNU ,KLN KORKU VE MENFAAT RUNA AYAKLAR ALTINA ALDIRANLARA LANET OLSUN. BU DERNEK AKTF HALE GELMEZSE 'TEMAD YELM TEKRAR DEERLENDRECEM VE BU UTANCA ORTAK OLMAYACAIM'

HASAN YOLDAS    06 ubat 2009 20:32
BTN EKMELER BR KENARA BIRAKIP,

TEK YREK - TEK YUMRUK - TEK G OLMANIN ZAMANI OKTAN GELD GEYOR BLE.

NMZE BAKALIM ARTIK. DURMAMIZ GEREKEN SAFLAR AIKA ORTADADIR ARTIK.

AKLIMIZI BAIMIZA ALALIM!...
ARTIK ANT AKP CEPHESNDE TOPYEKN TOPLANIP, ONBNLER OLARAK ANKARA'YA AKALIM VE ASSUBAYLARIN GCN DOSTA DMANA GSTERELM. HEM DE HEMEN YEREL SEMLER NCES YAPALIM BUNU...

EER YNETMMZ BUNU YAPAMIYORSA, YNETM OLMANIN DA AMACI KALMAMITIR ARTIK........

Ramazan TEKEL    06 ubat 2009 20:26
Deerli Arkadalarm, 2/365 sayl kanun teklifi genel kurulda grlrken, TEMAD ynetiminin 1/4, 9/2 ve intibak konular iin verdirdii nerge tam bir fiyasko ile sonulanmtr. Deerli yneticilerimiz, iktidar ve muhalefet kanadndan konumac milletvekillerini ayarlamlard. ktidar partisi hani evet diyecekti. Sn. Nurettin Akman nerge lehinde konuacakt Hepimize gemi olsun. Bu ite bir yanllk olduunu her zaman ifade ettik, etmeye devam ediyoruz. ktidar partisi veya dier partilere gidilirken birka kii ile deil, adeta meclis igal edilecekmi gibi kalabalk arkada guruplar ile ayr ekipler halinde gidilirse ancak sonu alnr diye dnyorum. Ankarada yaayan birok arkadamzn bir tand milletvekili mevcut. Yoksa kendi blgesinin milletvekilleri ile grme yaparak isteyen her arkadamz bu iin iine dhil edilmeli, katkda bulunmas istenmelidir. Bir iki kii ile yaplan meclis ziyaretlerinden sonu alnamad ortadadr. Yneticilerimiz yeniden bir durum deerlendirmesi yapacaklardr. Sayglarmla.

Ersen Grpnar    06 ubat 2009 15:13
http://blog.milliyet.com.tr/ersengurpnar
Saygdeer Arkadalarm,

Yllardr TEMAD ynetimini uyaryoruz. "Bizim ekonomik sorunlarmzn anahtar balang dereceleridir, onlardan taviz vermeyin " diyoruz.

Onlar Genelkurmay'da bizimle hi ilgisi olmayan ebeler, hemireleri rnek veriyor, verdikleri rnektekiler 10/2 den balaynca Genelkurmay da MYO mezunlar 10/2 den greve balyor sizi 9/1 den balattk, susun yoksa hak kayplarnz olabilir diyebiliyor.

Genelkurmay'a MS Komisyonu'na, milletvekillerine, mahalle bekileri, ziraat ev ekonomistleri, teknik hizmetler gibi snflarn MYO mezunlarnn 9/2 den, lisans mezunlarnn 8nci dereceden greve baladn anlatamazsak sonu alamayz. Lehimize konuanlar bile tutanaklar inceleyin balang derecelerimizdeki hakszlktan tek kelime etmediler.

MS Komisyonu yeleri tepkileri azaltmak TEMAD'A kyak yapm olmak iin gstermelik nerge verdi; nk onlar da hakllmza inanmyordu, inandrabilseydik verdikleri nergeye sahip karlard (Bu arada MHP milletvekillerine teekkr ederiz) TEMAD kongresinde ahkm kesen, iimizden gelen milletvekilleri suskundu, demek o kongreye ov iin gelmiler.

Genelkurmay'n yeni iyiletirme yaplaca aklamalar var, uzmanlarn balang derecesi adaletsizlii giderilirken, bizim adaletsiz uygulamamz aynen devam ediyor;

TEMAD ne bekliyor?

Sesimizi duyurmak iin gazete ilan, basn aklamas, protesto yry, oturma eylemi ne yaplacaksa planlasn, biz destek veririz diye haykryoruz, yine ses yok Uzmanlar bugn Abdi peki Parknda basn aklamas yapyor.

Basndaki rzgr seim yatrm olarak kullanan TEMAD neden bu adaletsizlikleri basnla paylap haber yaptrmaz? Bunlar yazdmz iin kimse bizi TEMAD ynetimine kar art niyetli olarak dnmesin bunlar yazmamak eyleme gememek bence art niyettir.
Vakit geirilmeden bu adaletsizliklerin nlenmesi iin harekete gemeliyiz.

TEMAD Sn. Ynetimi maddi ve manevi her trl destee bizler hazrz, sizler daha ne bekliyorsunuz??????

Turhan KALIN    06 ubat 2009 14:53
TBMM. de kanunlaan Askerlik Kanunu ierisindeki Assubaylarla ilgili blmler seilmitir.


Trkiye Byk Millet Meclisi
Genel Kurul Tutana
23. Dnem 3. Yasama Yl
54. Birleim 05/ubat /2009 Perembe
imdi, 8'inci srada yer alan, stanbul Milletvekili Hasan Kemal Yardmc ve 5 Milletvekilinin; Askerlik Kanunu ile Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi ile Glhane Askeri Tp Akademisi Kanununun Baz Maddelerinde Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars ve Milli Savunma Komisyonu Raporu'nun grmelerine balyoruz.
8. stanbul Milletvekili Hasan Kemal Yardmc ve 5 Milletvekilinin; Askerlik Kanunu ile Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi ile Glhane Askeri Tp Akademisi Kanununun Baz Maddelerinde Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (2/365, 1/454) (S.Says: 322) (*)
BAKAN - Komisyon? Yerinde.
Hkmet? Yerinde.
Komisyon raporu (322) sra saysyla bastrlp datlmtr.
Tasarnn tm zerinde, Milliyeti Hareket Partisi Grubu adna, Bursa Milletvekili Sayn Homri.
Buyurun efendim. (MHP sralarndan alklar)
36
________________________________________
MHP GRUBU ADINA H. HAMT HOMR (Bursa) - Sayn Bakan, deerli milletvekilleri; 322 sra sayl Askerlik Kanunu ile Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars hakknda Milliyeti Hareket Partisi Grubu adna sz alm bulunuyorum. Yce heyetinizi saygyla selamlyorum.

imdi, astsubaylarmzn sorunlarn bir btn hlinde burada tekrarlamak istiyorum. Astsubaylarmz Trk Silahl Kuvvetlerinin ok nemli bir blmn oluturmakta olup maalesef son yllarda ekonomik sorunlarla ba baadrlar. En son 14 Ocak 2004 tarihinde Trk Silahl Kuvvetleri personelinin mali durumunun iyiletirilmesi teklifleri konusunda yaplan bir incelemede, astsubaylarmzn emekli olduklar zaman maalarnn yzde 45 orannda azald ak olarak ifade edilmitir. Astsubaylarmz ok nemli bir kitle. Sadece bunlarn Emekli Astsubaylar Derneine bal 96.500 emekli var. Bunlarn muvazzaflaryla aile fertlerini dhil ettiimiz zaman yarm milyonluk bir kitleden bahsediyoruz. Maalesef emekli olduu zaman yzde 45 orannda gelirleri azalan, yzde 50'si ek i, yzde 20'si ise iportaclk bile yaparak geinmeye alan bir kitleden bahsediyoruz. Bu vefakr, fedakr astsubaylar u anda muvazzafyla fakirlik snr altnda, emeklisi ile fakirlik snryla alk snr arasnda gidip gelmektedirler.
Bilindii gibi astsubaylarn eitim dzeyleri 4752 sayl Kanun'la n lisans seviyesine kartlm, buna paralel 4861 sayl Kanun'la da zlk haklar yeniden dzenlenmitir. Yeni memuriyete girecekler iin olumlu karlanan bu durum, grevdeki astsubay ve emeklileri madur etmektedir. Astsubaylar daha nce 10'uncu derecenin 1'inci kademesinde hizmete balam kabul edilirken 4861 sayl Kanun'la getirilen yenilikle 9'uncu derecenin 1'inci kademesinden greve balatldndan Kanun'dan nce grevde bulunan ve emekli olan astsubaylar bu Kanun'dan yararlanamamakta ve madur olmaktadrlar. Devlet memurlar kanunlarnda her yaplan iyiletirmelerin sonucunda, gemite grev yapanlar nazara alnmak suretiyle memurlar ve emeklileri arasnda adalet salanmken maalesef astsubaylarmz iin bu konu yrrlkte deildir. Muvazzafyla emeklisi arasnda ayr statler uygulanmaktadr. Bu, her eyden nce eitlie aykrdr.Dier bir konu, kendi nam ve hesabna yksekokulu bitiren astsubaylarmzn intibaklar, 926 sayl Trk Silahl Kuvvetleri Personel Kanunu'nun 137'nci maddesi gereince 657 sayl Kanun'un genel idare hizmetleri snfnda ayn yksekrenimi bitirenler iin tespit edilen derece ve kademelerden hizmete balam olarak yaplmaktadr. Maalesef, yksekokulu bitiren astsubay ise 926 sayl Personel Kanunu'nun ilgili cetveli gerei ancak 1'inci derecenin 3'nc kademesine kadar ykselebilmektedirler. Biraz nce arz ettim, 1'inci derecenin 4'nc kademesini alamayan eitimli insan topluluu yalnz astsubaylarmz olarak kalmtr.
37
________________________________________

BAKAN - Teekkr ediyoruz Sayn Homri.
Adalet ve Kalknma Partisi Grubu adna Siirt Milletvekili Mehmet Ylmaz Helvacolu. (AK PART sralarndan alklar)
Buyurunuz efendim.
M. YILMAZ HELVACIOLU (Siirt) - Sayn Bakan, deerli milletvekilleri; 322 sra saysyla baslan Askerlik Kanunu ile Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi'nin tm zerinde Adalet ve Kalknma Partisi Grubu adna sz alm bulunmaktaym. Bu nedenle hepinize sayglar sunuyorum.
Astsubaylarn rtbe bekleme sresinin yirmi drt yldan otuz yla karlmas ve bu sayede Trk Silahl Kuvvetlerinde daha uzun sre grev yapmalarna imkn tannmas,
Astsubaylara mesleklerinin ilk yllar olan be ila yedinci yllarnda, subayla gei imknnn getirilmesi,
Deerli milletvekilleri, Trk Silahl Kuvvetleri personel sistemi ve askerlik ykmll konularnda baz gncel ihtiyalarn giderilmesini amalayan teklifimize desteklerinizi bekler, hepinize sayglar sunarm. (AK PART sralarndan alklar)
BAKAN - Teekkr ediyoruz Sayn Helvacolu.
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adna Antalya Milletvekili Osman Kaptan.
Buyurunuz Sayn Kaptan. (CHP sralarndan alklar)
CHP GRUBU ADINA OSMAN KAPTAN (Antalya) - Teekkr ederim Sayn Bakan.
imdi huzurunuza getirilen Askerlik Kanunu ile Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi, Trk Silahl Kuvvetlerimizin bir ksm ihtiyalarn karlamak amacyla hazrlanmtr.
Astsubaylarn rtbe bekleme srelerinin 24 yldan 30 yla karlmas ve bu sayede Trk Silahl Kuvvetlerinde daha uzun sre grev yapmalarna imkn salanmas.
Astsubaylara mesleklerinin ilk yllar olan be ila yedinci senelerinde subayla gei imknnn verilmesi.
BAKAN - Teekkr ediyoruz Sayn Kaptan.
Birinci blm zerinde ahs adna Balkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut. (MHP sralarndan alklar)
Buyurunuz efendim.
AHMET DURAN BULUT (Balkesir) - Sayn Bakan, deerli milletvekilleri; grlmekte olan tasar hakknda ahsm adna sz alm bulunuyorum. Yce heyetinizi, aziz milletimizi ve milletimizin blnmez bir paras olan Trk Silahl Kuvvetleri mensuplarn saygyla selamlyorum.Bunun yan sra, emekli olan astsubaylarla yeni emekli olan astsubaylarn emeklilik maalar arasnda bir dengesizlik bulunmaktadr. On sene, on be sene nce emekli olmu olan astsubayla bu sene emekli olmu olan bir astsubayn emeklilik maalarndaki farkllk, gemi yllarda emekli olmu olan astsubaylarn bugn geim sknts ierisinde bulunduklarn, TEMAD yelerinin bu konuda btn milletvekillerine gelerek durumlarn arz ettikleri, ifade ettikleri hlde, her nedense, Milli Savunma Komisyonumuz, deerli milletvekillerimiz bu konularda gereken hassasiyeti
(Mikrofon otomatik cihaz tarafndan kapatld)
BAKAN - Ltfen szlerinizi tamamlaynz.
Buyurunuz.
AHMET DURAN BULUT (Devamla) - gstermeyip, bir gayret ve alma ierisine girmemekteler. Bu anlamda, uzman avular iki seneden beri Meclis koridorlarnda milletvekili arkadalarmza gelerek sorunlarn anlattklar hlde, Mill Savunma Komisyonuna sorunlarn ilettikleri hlde bugne kadar bir tasarnn getirilmemesi de ahsen zcdr. Ordumuz bizim milletimizin gzbebeidir, ona dokunan el krlr.


BAKAN - Teekkr ediyoruz Bulut.
imdi, ikinci blm zerindeki grmelere geiyoruz.
kinci blm, 21 ila 38'inci maddeler ile ek geici 86, 87 ve 88'inci maddeleri kapsamaktadr.
kinci blm zerinde, Milliyeti Hareket Partisi Grubu adna Manisa Milletvekili Mustafa Enz konuacaktr.
Buyurunuz Sayn Enz. (MHP sralarndan alklar)
MHP GRUBU ADINA MUSTAFA ENZ (Manisa) - Sayn Bakan, deerli milletvekilleri; 322 sra sayl Askerlik Kanunu ile Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi ile Glhane Askeri Tp Akademisi Kanununun Baz Maddelerinde Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars'nn ikinci blm zerine Milliyeti Hareket Partisi Grubu adna sz alm bulunmaktaym. Bu vesileyle yce heyetinizi saygyla selamlyorum.
Deerli milletvekilleri, astsubaylar ya hadlerine kadar Trk Silahl Kuvvetlerinde kalabilmekte, subaylarda olduu gibi kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilememektedirler. Bir astsubayn okuldan mezuniyeti mteakip otomatik olarak terfi ederek on iki yl gibi ksa bir srede baavu olmasna ve ayn rtbede hizmete devam edebilmesi de verimliliin azalmasna neden olmaktadr. Ayrca bu durum astsubaylarn yaklak yzde 45'inin kdemli baavu olmasna ve ast rtbedeki personelin st rtbe kadrolarnda grev yapmasna neden olmaktadr. Dier yandan baavu rtbeleri, kolay ulalan ve normal bekleme sresi sonunda herkesin elde edebilecei bir aama olarak alglanmaktadr. Tasaryla bu olumsuzluklarn giderilmesi salanmaktadr. Meslek yksekokulu mezunu olan astsubaylara kariyer alanlarn belirleme, dnemleri ve mesleklerinin ilk yllar olan be ila yedinci yllarnda subayla gei imkn verilmesi astsubaylarn kiisel ve mesleki geliim alanlarna odaklanmasn, motivasyonlarnn artrlmasn, subayla tevik edilmelerini, statler aras geiin kolaylatrlmasn, nitelikli ve baarl personelin subay olmasn salayacaktr.
Yine bu tasaryla yirmi drt yl olan rtbe bekleme sresi otuz yla karlarak astsubay kadrolarnn mesleki geliim ve emeklilik sresi ile uyumlu hle getirilmesi, bu erevede astsubaylarn hizmet tazminat oranlar ile aylk gsterge tablolarnn hak kaybna neden olmayacak ekilde yeniden dzenlenmesi ve astsubaylktan subayla mracaat ylnn yedi ila dokuzuncu hizmet yllarndan be ila yedinci hizmet yllarna alnmas salanmaktadr.
BAKAN - Teekkr ediyoruz Sayn Enz.
25'inci madde zerinde bir nerge vardr, okutuyorum:
Trkiye Byk Millet Meclisi Bakanlna
322 sra sayl; Askerlik Kanunu ile baz kanunlarda deiiklik yaplmasna dair kanun teklifi ile GATA Kanununun baz maddelerinde deiiklik yaplmasna dair kanun tasarsnn 25 inci maddesinde: "926 sayl kanunun ek-VIII ve ek VIII/A sayl cetvellerinin balklarna "stavu ve kdemli stavulukta er yllk rtbe bekleme sresine tabi olanlar" ibareleri ve ayn kanuna Ek-VIII/A sayl cetvelden sonra gelmek zere aadaki Ek-VIII/B sayl cetvel ile Ek-VIIl/C sayl cetvel eklenmitir" cmlesinden sonra gelmek zere: "5434 sayl kanun hkmlerine tabi emekli astsubaylarn mktesep haklar sakl kalmak kaydyla, bu kanun yrrle girmeden nce emekli olmu astsubaylarn intibaklar, Ek-VIII/A. ve Ek-VIII/C sayl cetvele gre yaplr. Bunlara gemie ait herhangi bir fark denmez. Ek-VIII, Ek-VIII/A. Ek-VIII/B ve Ek-VIII/C cetvellere 1 inci derece 4 nc kademe karl 1500 gsterge eklenir." ifadesinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.
Kamil Erdal Sipahi Hamit Homri Kadir Ural
zmir Bursa Mersin
Erturul Kumcuolu M. Akif Paksoy Mustafa Enz
Aydn Kahramanmara Manisa
BAKAN - Komisyon nergeye katlyor mu?
MLL SAVUNMA KOMSYONU BAKANI HASAN KEMAL YARDIMCI (stanbul) - Katlmyoruz.
BAKAN - Hkmet?
SALIK BAKANI RECEP AKDA (Erzurum) - Katlmyoruz Deerli Bakan.
BAKAN - Gerekeyi mi okutuyorum efendim?
OKTAY VURAL (zmir) - Gereke
BAKAN - Gerekeyi okutuyorum:
Gereke:
Astsubaylarn hlen astlar olan kiilerin sahip olduu haklara kavumas, eitliin temini amalanmtr.
BAKAN - nergeyi oylarnza sunuyorum: Kabul edenler Kabul etmeyenler nerge kabul edilmemitir.
25'inci maddeyi oylarnza sunuyorum: Kabul edenler Kabul etmeyenler Kabul edilmitir.
imdi tasarnn tmn oylarnza sunuyorum: Kabul edenler Kabul etmeyenler Kabul edilmitir.
Tasar kabul edilmi ve kanunlamtr.

SELUK ER    06 ubat 2009 13:43
NSANLIK AYIBI, YZ KIZARTAN UYGULAMA (B) POLKNL..!!!

Emekli Assubaylar B polikliniinden istifade etmek iin icazet bekliyorlar, haklar olandan faydalanmak iin.
Ba balayacaklar! Talimat vermiler aratrn aln diye. Neyi aratrp, alma yapyorsun?

Anayasa'da deiiklik mi gerekiyor?
Kurumunun ierisinde uyguladn hadise. Assubaylara gelince talimat verilir aratrlr, alma balatlr ne hikmetse hi birisi de gereklemez.

ALDATMA KANDIRMA POLTKASI, OYALA GTSN.

Kendisine gelince Poliklinik, at, araba, koruma, konut, ofis Assubaya gelince, aratrn alma balatn.
Ayptr, bu kadarna da pes. Bizimle kan davalar var sanki!!!

ASSUBAY YA HADDNDEN EMEKL OLACAK, LMEZ SA KALACAKTA BLMEM NE POLKNLNDEN FAYDALANACAK NCE HESAP&
zrleri kabahatlerinden byk.
Deerli Meslektalarm, Genelkurmay Bakanl bizlere sistematik olarak yaptrm uyguluyor; yalmza, gencimize, gazimize ehit dul ve yetimlerimize.
ASSUBAY GAZLERMZ, EHT ALELER B POLKNLNDEN YARARLANAN GENERAL VE SUBAYLARDAN DAHA MI KIYMETSZ? NSANLIK ADINA UTAN VERC BR UYGULAMA. BEN YAAYAYIM DA SEN L&

Bu halde olmamzn tek sulusu GENELKURMAYDIR. lkenin, Meclisin Demokrasinin Anayasann zerinde vesayeti devam etmektedir.
DEMR YUMRUK SREKL NP KALKMAKTADIR. Hr irade, Meclis Mahkemeler, Kamu kurulular sinmi, korkudan sesini kartamamaktadr. Dnk grmelerde Komisyon yelerinin ounluunun Subay olduunu ekranlarda grdk Devlet Bakannn kmldayacak hali kalmam. Deiiklik teklifleri komisyona sorulduunda ask suratl Subay yeler daha Assubay adn duyar duymaz nergeye katlmadklarn sert bir slupla cevapladlar. Milletin vekilleri korkudan konuamadlar, birinci dereceyle drdnc dereceyi kartrdlar oy peinde olan zihniyette Generallere yalakalk olsun diye Ergenekon olayna girdiler.
Bizlere ne Genelkurmay'dan ne de vekillerden fayda var.

TEMAD SEMLERNDE AHKM KESEN TELEFONUNU VERP, BEN ASSUBAY AMCAM BYTT BENM ABEYMSNZ DYENLER VE ONUN GB ATIP TUTARAK UMUT TACRL YAPAN MLLETVEKLLER NEREDE? KAYIPLAR. ANCAK SUBAY'IN KILI MESELES OLUNCA IKARLAR. SUBAYDAN HEM KORKAR HEM DE SEVERLER...
Zarar veriyorlar. Bu ii biz asiller halledeceiz. Bu var olma mcadelesinde tek yol kalmtr o da Yasal Eylemlerdir.
BZLER AMAR OLANINA EVREN GENELKURMAY HAK ETT CEVABI ALACAKTIR... BU MEMLEKET KMSENN BABASININ FTL DELDR. GENELKURMAYIN H DELDR. MLLETNN EMRNDEDR. GENERAL, SUBAY OLMAK MTYAZLI OLMAK DEMEK DELDR. BYK ATATRK'TEN OK MU FAYDANIZ OLDU DA SALTANAT ERSNDE YAIYORSUNUZ, OLUK, OCUK, E DOST DEVLETN TM MKNLARINI SONUNA KADAR KULLANARAK? ASSUBAYLARA GELNCE YOK, KENDNZE GELNCE TEPE, TEPE KULLAN. OH NE ALA MEMLEKET KILIFTA HAZIR ATATRK' DNCE SSTEM HAKLILAR YASAL OLARAK GREVLER LKEY KORUMAK VE KOLLAMAK. ANCAK BU ZHNYET SADECE KENDSN MTYAZLI HALE GETREREK KOLLAMAKTADIR.

Yolumuz uzun davamz zor tek engelimiz genelkurmaydr. Mcadele Genelkurmay'la olmal ve mutlaka tepki verilmeli bizleri adam yerine koymayan inim, inim inleten bu zihniyete dur deme zaman gelmitir. stikamet bellidir.

BU ZHNYET HAK ETT MUAMELEY GRMELDR.
Sayglar.

Seluk ER
E.Asb.976-26

Mithat Tretken    06 ubat 2009 13:04
Deerli Arkadalarm ,
Milli Savunma Komisyonu\'nda deiiklik nergesi verenler ,arkadalarmn da belirttii gibi samimi olmadklar, verdikleri nergeye sahip kmadklar ve bunu gstermelik belki de TEMAD ynetimine tepki azalsn diye yaptklarn ibretle izledik. TEMAD Ynetimi de gereken dersleri almtr sanyorum. Bu arada MHP millet vekillerine sergiledikleri samimi duru iin teekkrlerimi sunuyorum .
Vatan Gazetesi konunun zetini yazm ben de dncelerimi yorum olarak yazdm, ancak kesinlikle eletirmek adna sylemiyorum, arkadam yanl anlamasn Sn.C.Erdin TOKTA kardeim bu habere yazd yorumda ,\" Assubay\'larn maanda deiiklik ve iyiletirme yaplmamtr \" yazdn belirtiyor, kamuoyu bunu yanl deerlendirir, bizim daha ok istediimizi sanr, muhtelif platformlarda kendimizi anlatrken ana fikrimiz adalet ve eitliin bizlere uygulanmadn belirtelim, maalarda iyiletirme yaplmamtr yerine rnein, bro memurlar ile ayn dereceden greve balatldmz, hak ettiimiz tazminatlarn denmediini belirtirsek daha etkili olacana inanyorum.

Hayati ERGRBZ    06 ubat 2009 12:55
Byk tirajl gazetelere tam sayfa ilan vermek,derdimizi kamuoyuna anlatmak ok mu pahal,neden bu yaplmyor TEMAD tarafndan,anlamak mmkn deildir..Paralar yoksa para verelim ,nedir bu suskunluk,atalm zerimizdeki l topran...

Cahit Erdin Tokta    06 ubat 2009 12:46
Askerlik kanununun deimesi ile muvazzaf ve emekli Astsubay'larn maalarnda bir deiiklik yaplmamtr.Maalarda herhangi bir iyiletirilme yaplmamtr. Saygdeer arkadalarm bu metni vatan gazetesine yorum yapp gnderdim.Bilgilerinize.Sayglarmla.

yaar sn    06 ubat 2009 12:11
Deerli Arkadalarm, bir meslek gurubu hakkn aramaya kalktnda bu gurubun sesini kesmek iin uygulanan bir metod,bu tr uygulamalar toplumun bir arada olmasn nler, inallah bizler bu tr oyunlara gelmeyip hep beraber hakkmz alrz sayglar sunuyorum.

TEKN    06 ubat 2009 12:09
Astsubaylktan Subayla geipte kl alamadan emekli olan veya hayata veda edenler veya mirasclarnn gzleri aydn olsun artk astsubaylktanda olsa sonuta subay olmu veya lmlerin hakk olan kl okkk nemli bir ncelik tayordu..Artk duvarlarn ssleyecek ponponlu bir kllar oldu gle gle kullansnlar...
Bundan sonra srada ne var bakalm...

Hayati ERGRBZ    06 ubat 2009 11:56
Vatan gazetesindeki habere yorum yapalm ltfen...

http://haber.gazetevatan.com/Askerlik_kanun u_degisti/221992/1/Gundem

TEKN    06 ubat 2009 11:35
Bekleyecek zaman yoktur, hemen meydanlara inilmeli ve meclisten geen bu teklif sca scana protesto edilmelidir.Zaman getikten sonra yaplacak eylemler ayn etkiyi uyandrmaz.

Tekin Glmez
E.Ul.Asb

Mesut mavituna    06 ubat 2009 07:50
Deerli Meslektalarm,
Aadaki mesajn emekli bir Asb. Arkadamn mail adresine Gney Deniz Saha Komutanl'nca gnderildiini bildirmitir.
Ancak TEMAD sayfasnda ve sitemizde bununla ilgili herhangi bir aklama gremedim. Bu konu taleplerimiz iinde bulunan konulardan biridir.
Yurt dnda olmam nedeni ile mesajn ieriini tam olarak aratrma imknm bulunamamaktadr.
Konuyu bilgilerinize sunarm.

Date: Wed, 4 Feb 2009 13:57:26 +0200

Subject: B Poliklinii uygulamas

From: guneydz@gmail.com
To: .........@hotmail.com;

Sayn Genelkurmay Bakan tarafndan "Ya haddinden emekli olan astsubaylara B Polikliniinden istifade etme imkn salanacak dzenleme yaplsn" direktifi verildii ve bu kapsamda, hali hazrda sadece GATA Ankara Eitim Hastanesi ve GATA Haydarpaa Eitim Hastanesinde bulunan B Poliklinii uygulamasndan, sz konusu personel ile bu personel zerinden salk hizmeti alan yaknlarnn istifadelerinin salanaca bildirilmitir.

yiit    06 ubat 2009 04:03
"Geti beyler mrvveti, Bindikleri birer ati, Yedikleri yoksul eti, tikleri kan olmutur." Yzyllarca telerden seslenen Yunus Emre'ye selam olsun.

yiit    06 ubat 2009 03:40
Hakszlklar karsnda sesini ykselten Sayn Babakan'm, zulm zulmdr. A TDK ye bak. Bizlere yaplanlar kasnda sessiz kalyorsanz, sizden phe ederim.

Szm dorudur, dosdoru sizedir ve de meclisedir. Avc vurmu yara brmzdedir. Ben unu renmek istiyorum. Bu memleketi Generaller mi ynetiyor, siyasal erk mi?

Hakszl hak, adaletsizlii adalet bilenler yerin yedi kat dibine batsn. Adaletsizlikler karsnda can iin minnet eden namerttir.

Onur mcadelesine gnl verenlere selam olsun.
gulke@ttnet.net.tr hikmetglke

yiit    06 ubat 2009 03:10
Olmad Sayn Babu olmad...

Dert eiriyoruz derdimize derman bulmak iin. Gemi yllarda grev yapan generaller sayesinde derde dar olduk.

Sizi de derdimize derman olacak sandk ama, yanlmz.

Devlet ve millet hayatn akla ve bilime dayandran Gazi Mustafa Kemal Atatrk'n kurduu Cumhuriyet'e, Devrim ve lkeleri'ne sahip kanlara selam olsun.

Bizler; hukukla ve ahlakla badamayan ad uygulamalar karsnda reflekslerini gsterebilecek yetiye sahip donanml insanlarz.

Sayn Babu, yasal haklarmz yasal yollardan almann yollarn da mutlaka bulacaz. Bizler; cesur, bilge, yiit insanlarz.

Sessizliimizde ses, tkenmiliimizde nefes olan Sayn Grpnar'a sayg, sevgi, selam olsun.

gulke@ttnet.net.itr hikmetglke

birol    06 ubat 2009 01:22
:cry :cry :cry yine hsran m

NECDET TRE    06 ubat 2009 01:17
Yeni kabul edien tasar ile Kl istihkak kanlara veya mirasclarna hayrl olsun.

EMEKL ASSUBAYLAR    06 ubat 2009 01:10
DEERL YELERMZ

Genelkurmay Bakanl tarafndan baz askeri yasalarda deiiklik ngren 38 maddelik yasa teklifinde bizi ilgilendiren savularn rtbe bekleme srelerinin uzatlmas ve buna paralel olarak gsterge tablolarnda deiiklik yaplmasyd Yasa bize hibir kazanm salamyordu Balang derecelerindeki adaletsizliin nlenmesi ve tm yksek okul mezunu memurlar gibi 1/4 kademeye ykselme isteklerimiz iin TEMAD ynetimi Milli Savunma komisyonu yeleri ile grtler,bizlerde kiisel mracatlarda bulunduk ; Bu konudaki hazrlanan deiiklik nergesinde imza sahiplerinin ciddi ve kararl olmadklar anlald Genelkurmay temsilcisinin kar kmas zerine nergeyi oylamadlar bile bugnki grmelerde de nerge sahipleri maalesef samimi olmadklarn belirttiler sadece MHP milletvekilleri (Kendilerine minnettarz)hakszlklarmz konusunda bizi savunan konumalar yaparak 25 nci madde de deiiklik nergesi verdiler ve bu da ret edildi esasnda verilen nerge de eksik bilgilendirme sonucu bizim ekonomik
sorunlarmzn zm anahtar olan balang dereclerinden kimse bahsetmedi hepimiz iin psikolojik bir sorun haline gelen 1/4 konusu nerildi Sorunlarmz iyi anlatamadmz anlalmtr 1/4 konusu tm arkadalarmz ilgilendirmiyor ama balang dereceleri tm arkadalarmz ilgilendiriyor ve 1/4 e giden kapnn anahtar olarak karmza kyor Bizler ve TEMAD ynetimi sorunlarmz daha net ve gerekeleri ile muhataplarmza anlatmas gerektii birkez daha anlalmtr.
SONU OLARAK:
1.Bu yasa teklifi maddi hibir kazanm getirmemitir
2. Kdemli Baavu rtbesinde ylmay engellemek adna savuluk bekleme sresi 6 yl uzatlmtr
Hepimizin dilei terfi sisteminde liyakata dayanan objektif deerlendirmelerin uygulanmasdr yoksa belli bir sre sonra yine albaylarda olduu gibi ylmalarn nne geilemiyecektir.
Bilgilerinize sunulur STE YNETM

smail DAMAR    06 ubat 2009 01:02
Cumhuriyet, demokrasi, hukuk alttakinin hakknn gzetilmesi olmalyd! - Umur Talu (Sabah)

veysel etiner    06 ubat 2009 00:46
Askeri kanunlarla ile baz kanunlarda deiiklik yaplmasna dair kanun teklifi bu akam TBMM grlerek kanunlat.

Maalesef emekli ve muvazzaf astsubaylarn lehine hibir iyiletirme kanunda mevcut deil kanunu incelediinizde, alan astsubaylarn ok byk hakszlklara uradn greceksiniz. Aksine tm grlp kabul edilen kanun maddeleri astsubaylarn aleyhine olmutur.

ASTSUBAY DEVRM DYE BUNA DENR, MEVCUT HAKLARDA ELMZDEN BR BR ALINMAKTADIR HAYIRLI UURLU OLSUN


TEK OLUMLU OLAN EMEKL OLUPTA KILILARINI ALMAYAN SUBAYLARA KILILARININ VERLMES:)

SELUK ER    06 ubat 2009 00:23
SESSZ TOPLUMUN SES ERSEN GRPINAR.!!! BR ASSUBAY SEVDALISI,ASSUBAY ONUR MCADELES MEALESN ATELEYEN,YAAMINI BU MCADELEYE ADAMI AYDIN,YURTSEVER DAVA ADAMI,.SZNLE GURUR DUYUYOR VNYORUZ.CAMAMIZ YAPTIKLARINIZI HER ZAMAN HATIRLAYACAK,TARH SZ ANACAKTIR.SAOLUN VAR OLUN.

mehmet doan    06 ubat 2009 00:14
5 ubat 2009 Meclis Gndeminden Bizimle lgili Beyanlar
MHP GRUBU ADINA H. HAMT HOMR (Bursa)
19'uncu maddeden itibaren 26'nc madde dhil, yaplan dzenlemelerle astsubaylarn rtbe, rtbe bekleme sreleri, subayla gei srecinin daha erken yllara alnmas, stn baar kdeminden yararlanma rtbeleri ile oranlar ve astsubaylarmzn deiik rtbelerindeki aylk gsterge tablosu yer almaktadr.

imdi, astsubaylarmzn sorunlarn bir btn hlinde burada tekrarlamak istiyorum. Astsubaylarmz Trk Silahl Kuvvetlerinin ok nemli bir blmn oluturmakta olup maalesef son yllarda ekonomik sorunlarla ba baadrlar. En son 14 Ocak 2004 tarihinde Trk Silahl Kuvvetleri personelinin mali durumunun iyiletirilmesi teklifleri konusunda yaplan bir incelemede, astsubaylarmzn emekli olduklar zaman maalarnn yzde 45 orannda azald ak olarak ifade edilmitir. Astsubaylarmz ok nemli bir kitle. Sadece bunlarn Emekli Astsubaylar Derneine bal 96.500 emekli var. Bunlarn muvazzaflaryla aile fertlerini dhil ettiimiz zaman yarm milyonluk bir kitleden bahsediyoruz. Maalesef emekli olduu zaman yzde 45 orannda gelirleri azalan, yzde 50'si ek i, yzde 20'si ise iportaclk bile yaparak geinmeye alan bir kitleden bahsediyoruz. Bu vefakr, fedakr astsubaylar u anda muvazzafyla fakirlik snr altnda, emeklisi ile fakirlik snryla alk snr arasnda gidip gelmektedirler.

Bilindii gibi astsubaylarn eitim dzeyleri 4752 sayl Kanun'la n lisans seviyesine kartlm, buna paralel 4861 sayl Kanun'la da zlk haklar yeniden dzenlenmitir. Yeni memuriyete girecekler iin olumlu karlanan bu durum, grevdeki astsubay ve emeklileri madur etmektedir. Astsubaylar daha nce 10'uncu derecenin 1'inci kademesinde hizmete balam kabul edilirken 4861 sayl Kanun'la getirilen yenilikle 9'uncu derecenin 1'inci kademesinden greve balatldndan Kanun'dan nce grevde bulunan ve emekli olan astsubaylar bu Kanun'dan yararlanamamakta ve madur olmaktadrlar. Devlet memurlar kanunlarnda her yaplan iyiletirmelerin sonucunda, gemite grev yapanlar nazara alnmak suretiyle memurlar ve emeklileri arasnda adalet salanmken maalesef astsubaylarmz iin bu konu yrrlkte deildir. Muvazzafyla emeklisi arasnda ayr statler uygulanmaktadr. Bu, her eyden nce eitlie aykrdr.

Bir baka husus: 631 sayl Kanun Hkmnde Kararname ile be yldan fazla hizmeti olan memurlara grev tazminat verilmesi ngrlm olmasna ramen, grev tazminat sadece ve sadece makam ve unvan olan memurlara verilmitir.

Dier bir konu, kendi nam ve hesabna yksekokulu bitiren astsubaylarmzn intibaklar, 926 sayl Trk Silahl Kuvvetleri Personel Kanunu'nun 137'nci maddesi gereince 657 sayl Kanun'un genel idare hizmetleri snfnda ayn yksekrenimi bitirenler iin tespit edilen derece ve kademelerden hizmete balam olarak yaplmaktadr. Maalesef, yksekokulu bitiren astsubay ise 926 sayl Personel Kanunu'nun ilgili cetveli gerei ancak 1'inci derecenin 3'nc kademesine kadar ykselebilmektedirler. Biraz nce arz ettim, 1'inci derecenin 4'nc kademesini alamayan eitimli insan topluluu yalnz astsubaylarmz olarak kalmtr.


7671
Mesaj Defteri yazlar
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 »