cnnturk.jpg
haberturk.jpg
astsubaylar-yuruyor.jpg
videotalu.jpg

Kimler Sitede?

MESAJ PANOSU
Tayyar YILDIRIM    19 Ekim 2010 18:10
SAYIN MLLETVEKLM, MEHMET ALP BEY

mehmet.alp@tbmm.gov.tr

19.10.2010 tarihli Sabah Gazetesinde verdiiniz rportajn bir yerinde; imdi bir gencimiz niversiteyi bitirmi, hkim olmu, doktor olmu, askere gidiyor, orada bir astsubay tarafndan kendisine eziyet ediliyor. Ordu bizim gzbebeimiz ama bu tr durumlar da maalesef oluyor buyurmusunuz.

Sayn Milletvekilim sizden bir ey istirham edeceim. Trk Silahl Kuvvetlerinde grev yapan ve ehitlik mertebesine ykselmi vatan evlatlarnn iinde sayca en fazla durumda bulunan, gazilik unvannda da ayn ekilde sayca stnl bulunan astsubaylarn renim durumlarnn istatistik bilgisini alr msnz? Bakn bakalm astsubaylar gerekten de sizin dediiniz gibi niversite eitiminden yoksun insanlar m? nk niversiteyi bitirmi insanlara bir astsubay eziyet ediyor diyorsunuz.

Tamam, Astsubaylar cahili chela takmndan olsunlar. Velev ki byle olsunlar. Syler misiniz eziyet etmeye kendilerinde hak grdnz meslek grubu hangisidir? Eziyet edenlerin niversite bitirmi olmalar yeterli bir kstas mdr sizce? O halde verin nergenizi astsubayln kaldrlmasn salayn. Biz bu lkenin mensuplar deil miyiz efendim? Biz kimler iin kan veriyor, can veriyor, ter dkyoruz?

Sayn Milletvekilim! Ordu iinde ne astsubaylar, ne de subaylar hibir vatan evladna, ister niversite bitirerek o ocaa gelmi olsunlar, isterse ilkokul mezunu olarak gelmi olsunlar hibir ana kuzusuna eziyet etmezler. Astsubaylar o kutsal ocaa gelen askerlerimizin analardr, babalardr okuma yazma bilmeyenlerin retmenleridir. Harl olmayanlarn kredi musluu, derdi olanlarn dert ortaklardr.

Sayn Milletvekilim. Biz astsubaylar, Trkiye Cumhuriyetinin Kahraman Ordusunun gzbebei olan, orta direi olan, gkyznde gururla izlediiniz, sesini duymadnzda rahatsz olduunuz o uaklarn umasnn sebebibiyiz. Somalide, Hint Denizinde aylarca okyanusun ortasnda manevra yapan gemilerin yzmesinin sebebiyiz. nsan hafzasnn zor alglayabilecei kadar karmak elektrik elektronik sistemlerle donatlm tanklarn, haberleme aygtlarnn faaliyetinin sebepleriyiz. Siz askerlii eitim sahalarnda temel eitim derslerinden mi ibaret sayyor ya da sanyorsunuz? Siz askerlii yat srn den mi ibaret sanyorsunuz? Eer yle sanyorsanz niversiteler bitirmenizin ne anlam olabilir ki?

Salk bir astsubay o birimin doktorudur, telsiz teknisyeni o birimin elektronik mhendisidir. Bilgisayarc bir astsubay alarla donatlm birliklerin bilgisayar mhendisidir Okuma yazma bilmeden birlie katlm ve tamamnn sorumluluu zerinde olan o astsubay bir psikologdur. Yabanc dil bilmeyen astsubay neredeyse yok gibidir. O ocakta birlik ii eitimlere hi ara verilmez. Siz askerlikle eitim tabirlerinin yan yana gelmesini herhalde sadece temel askerlik eitimi, yaylalar, yaylalar trksnden ibaret sanyorsunuz. Ku umaz kervan gemez dalarda her an kurunun hedefinde olanlar oradaki muhabereyi ellerini kulaklarna koyup bararak saladklarn dnmyorsunuz inallah.

Sayn milletvekilim, bu satrlarn sahibi bir niversite mezunu emekli bir astsubaydr. niversiteyi dier astsubaylarn yapt gibi grevimizi aksatmadan maddi ve manevi zorluklar iinde bitirdik.

Siz astsubaylar hi asl astar olmad halde eziyet eden ikenceciler olarak, TSKy ceberut askerler yetitiren bir kurum olarak greceinize hem de iktidar partisinin bir milletvekili olarak onlarn sorunlarn bir kez olsun dinlemeye davet ediyorum.

Trkiye Cumhuriyeti Devleti snrlar iinde niversite bitirdii halde, doktora yapt halde (evet size ters gelebilir ama sisin anzdan maalesef diyeceim, yksek lisans yapan doktora yapan, doent, prof. unvanl astsubaylar niversitelerde dersler veriyor) ite bunlar dier tm memurlarn eriebildikleri 1 nci derece 4 nci kademesine ulaamyorlar. Siz brakn yalan yanl ithamlar da bu gerek sorunlarn zmne harcayn performansnz.

9 Ekim 2010 tarihinde Anakarada binlerce astsubay miting yaptlar, bilmem haberiniz oldu mu? Trkiyede 115 bin emekli bir o kadar alan ve bunun defalarca kat olan yaknlar bulunmaktadr. Eziyet ediyorlar derken bu gerekleri gz nne getirmediyseniz, sr lisan ettiyseniz, bu kadar insan sizden zr beklemektedir.

Bulunduunuz yere en yakn TEMAD (Trkiye Emekli Astsubaylar Dernei) ubesine giderek gnl almal ve bizlerin incinen onurunu dzeltmelisiniz.

Eminim ki size Genelkurmay Bakanl da kendi mensuplarn ve biz eski mensuplarn rencide edici bu szleriniz iin gerekli cevab verecektir.

Bakn 1400 yl evvel ne sylemiler:

Yoldan geen bir karncann bile incinmesinin msebbibi Hz. merdir.

Bizler ok incindik. Bizler bu lke iin can veren, kan veren, ter dken cefakr insanlarz. Bizleri ceberut insanlar olarak tantmanzdan dolay sizi knarken bu mektubu AKMe de gndereceimi bilmenizi isterim.

ncitseniz de, size; milleti temsil eden bir kii olmanz mnasebetiyle sayglarm sunuyorum.Tayyar YILDIRIM
Emekli Astsubay
Konya
0542 814 8659
tyildirim62@hotmail.co m

zeki etinkaya    19 Ekim 2010 18:00
NEREYE KADAR SUSACAKSINIZ K


4 OCAK 2010 tarihinde Genelkurmay
Bakanlna gnderdiim Astsubaylarn
yasalarla kstlanm zlk haklarnn verilmesi
ile ilgili talebime cevaben Komutanln yollad
cevap metni ve bu cevaba yazlan iletimi
aada tm meslektalarmn dikkatlerine sunuyorum.zellikle Komutanln cevabi yazsnn ok dikkatlice incelenmesi neticesinde
bir cmlenin zenle ve cesurca kaleme alnd
anlalmaktadr.

"TEKLFLER HTYA DUYULAN ZAMANLARDA"

Bizim ihtiyalarmza Kurumumuz "HTYA DUYULAN ZAMANLARDA" olur vermektedir.


8 YIL veya 96 AY yada 2880 GN oldu !!intibak yasas karlma ihtiyac hisedilmedi.1.nci derecenin drdnc kademesi ile rnein ayn eitim seviyesinde ve benzer grev koullarnda grev yapan Polis Meslek Yksek Okulu mezunu memur arkadalar greve 9/2 den
balar iken astsubaylara ayn hakkn verilmemesinin de zerinden ayn sre geti.
Ek deme alamayan "EMNYET HZMETLER SINIFINA DAHL" personele ve emeklilerine yaplan iyiletirmenin de zerinden 2 yl geti

"O HTYA DUYULAN ZAMAN BR TRL GELMED"

Olsun Komutanlarmza inancmz hala yitirmedik(!)

" ASIL ZOR OLAN NE BLYORMUSUNUZ NE KADAR VE NN BEKLEYECEN BLEMEMEK..BRDE NSANIN ZORUNA GDEN SLAHLI KUVVETLER MENSUPLARI EMNYET SINIFI HZMETLERNE DAHL DELLER SE
HANG HZMET SINIFINA DAHLDR LER."
LKESNN BTN SAVUNMASINI VE NEREDEYSE YARISINDAN FAZLASINDA DA JANDARMA SINIFIYLA BZZATH EMNYET HZMETLERN STLENM NSANLARIN BU KAPSAMDA IKARILAN BR YASADA NEGATF AYRIMCILIA TAB TUTULMASININ AKIL VE VCDANLA ZAH EDLEBLR BR YANI YOKTUR.VE EN NEMLS
SORUMLULUKLARINI STLENDKLER ASTLARININ HAKLARININ YENMESNE SES IKARMAYAN KOMUTANLARIMIZIN BU VEBALLER DAHA FAZLA YKLENMEMELERNN
DORU OLDUUNU VE ASTLARININ HAKLARINI KORUMADA DAHA DUYARLI OLMALARI GEREKT KANAATM
TM MESLEKTALARIMLA PAYLAMAK STEDM

SAYGILARIMLA

ZEK ETNKAYA
Emekli AstsubayFrom: "gnkur@tsk.tr"
To: cetinkayazeki@yahoo.com
Sent: Mon, January 18, 2010 11:14:29 AM
Subject: 04 Ocak 2010 tarihli elektronik postanz hakknda


Sayn Zeki ETNKAYA ,

04 Ocak 2010 tarihli elektronik postanz incelenmitir.

Trk Silahl Kuvvetleri personelinin zlk haklar ile ilgili almalar, personel ayrm gzetilmeksizin bir btn olarak yrtlmektedir. Bu kapsamda teklifler ihtiya duyulan zamanlarda, halen grevde bulunan subay, astsubay ve dier personelin zlk haklar ile, bunlarn emekli maalarnda iyiletirme yaplmasn ierecek ekilde hazrlanmaktadr.
Sayglarmzla.


(BU LETYE CEVABEN YOLLADIIM MAL AAIDADIR)

Sayn Komutanm,4 Ocak 2010 tarihli elektronik postada( ne ya da nelerin beklenildiine ilikin)

vurgunun yok saylarak sadece ast rtbedeki personel ile ilgili yaplacak dzenlemelerde gereken nemin verilmedii

gerek te durum byle olmasa da en azndan bu ynde "gerek bu personeller arasnda ve gerek ise kamuoyunda " kuvvetli alglar

olutuu saptamasna yukardaki yant yeterli gibi gzkse de ; Maduriyetleri sren alt rtbedeki personeli tatmin edici boyutta gzkmemektedir.Astsubay Meslek Yksek Okullar kuruluunu dzenleyen yasa meslee bu tarihten sonra balayacak personellere

baz yeni haklar kazandrmasna karn yasadan nce Silahl Kuvvetlerde greve balam Astsubaylara ve emeklilerine ynelik hi bir uyumu beraberinde getirmemesinden dolay u anda mevcudun ounluunu oluturan eski mezun astsubaylarn aleyhine bir durum yaklak 8 yldr devam etmekte dir.Tabi ayn durum emekliler iin de sz konusudur.Bu yasa doru dzenlemeler ieriyor olsa da eksik kapsamyla

binlerce madur yaratmtr.Sz konusu yasa Askerliin kendi ierisinde yer alan ve olmazsa olmazlarndan olarak yaatlan

"RTBE-KIDEM" hiyerarisine de tamam ile terstir.Zira 2002 ncesi liseden sonra 1 yl okuyarak meslee atanan ve 10/1 balang

derecesiyle greve balayan astsubaylar kendi nam ve hesabna 2 yllk bir yksek okul bitirdiklerinde yalnzca "BR KADEME"

alabiliyor olmalarndan dolay intibaklar 10/2 Balangcna getirilebilmektedir.Bu durumda kendinden kdemsiz bir Astsubaydan

"En Az 2 yl " geriden bir zlk hakkna sahip bir uygulama ile ba baa braklm olmaktadrlar. Sz konusu yasaya eklenmek

amal bir intibak yasas karlmas zorunluluu ortaya kmaktadr.Bunun gereklilii 8 yldr vardr ve elzemdir.

Sz konusu byle bir dzenleme Komutanln tensip ve teklifleriyle yasa koyucu tarafndan ok ksa srede karlmas mmkn gzkmektedir.

te tam bu noktada byle bir intibak yasasnn karlmas "HTYACI" tm zarureti ile gzler nndedir.nk 8 yldr maduriyetler giderilememitir.Gereini tensip ve Emirlerine arz ederim.
(Aradan 6 ay geti yeni bir cevap yok)

"YOK NK SYLENECEK SZ YOK"

Muhlis ECROLU    19 Ekim 2010 17:57
Ordunun Kt adam Astsubaylar...

Snf okuluna girerken bu iin her babayiidin harc olmadn iyi dnp dnmediimi sormutu 24 sene evvel kdemli bir Astsubay Abimiz beni kayt srasnda yle szgn grnce ama imdi bir eyi eksik sylediini anladm bu filmde bizlerin Kt adam roln oynayacan..
Milletin vekili!! bile bizi eziyeti olarak gryor yle ya biz ksa dnem erleri (avukat,mhendis v.s)eziyet etmek iin drt gzle bekliyoruz ya Kahvehane kelerinde anlatlan askerlik hikayelerinin vampirleri de bizlerizdir zaten yalnz biz sarmsakdan deil Askeri ceza kanunundan korkarz be gn ieri tktn m bir de tehdit, tamamdr...Anlayacanz bu film bitmez baksanza ynetmenler bizim kt adam rolmzden memnun onun iin iyi adam rol henz bizler iin hayal....

atilla abayl    19 Ekim 2010 17:03
SEVGL ARKADALARIM;

SAYIN BURDUR MLLETVEK MEHMET ALP BEYN BU YAKLAIMI NE LK NEDE SON OLAAKTIR.

YIILARDIR BZLER SVL TOPLUMA KENDMZ FADE EDEMEYMZ, PANEL*AIK OTURUM*SEMPOZYUM GB ETKNLKLERELE TRK SAHLI KUVVETLERDEK ASSUBAYIN YERN ANLATAMADIGIMIZDAN KAYKAKLANAN NOKTALARDIR .

ARTIK BLNYORK BU SINIF DURMAMAASINA ALIARAK KENDMZ FADE EDEREK ! BZ KMZ NE STYORUZ ' ANA METNN IIGI LE YOLA IKTIK VE BAARAAGIZ.

SAYIN MLLETVEKLN TELEFONU AAGIDADIR. BEN ARAYARAK BU STEMZN BLGLERN VEREREK TEPKLER GRMESN SAGLADIM .

ZANNEDERM YAZILI BR AIKLAMA YAPILAAKTIR.

LTFEN ARAYARAK BZE YAKIAN BR OLGUNLUKLA TEPKNZ SZL VEYA YAZILI DLE GETRNZ .

BURDUR AKP MLLETVEKL

SAYIN M.ALP

0544/590 40 40

SAYGILARIMLA

ATLLA ABAYLI

Muhlis ECROLU    19 Ekim 2010 16:47
Milletvekili!! Mehmet ALP gibileri o mevkilerde bulunduka haklar gaspedilmi bizler boa krek ekiyoruz...Bu naat iisine uzay mekii tamiri yaptrmaya almak gibi bir ey...

Hayati ERGRBZ    19 Ekim 2010 16:45
Astsubayn zlk haklarna gelince btede para yok ama General lojman iin lke seferber oluyor...

http://haber.gazetevatan.com/orduevinde-dene tim-krizi/335506/1/Manset

Hseyin ETN    19 Ekim 2010 16:15
Milletvekili Mehmet ALP'e gndermi olduum knama e postas metni aaya karlmtr, herkes tepkisini gstermeli.

Sn.Mehmet ALP, 19 EKM 2010 tarihinde Sabah Gazetesinde TBMM Milli Savunma Komisyon yesi olarak sylediiniz sz Trk Silahl Kuvvetlerinin bel kemii olan astsubay zmresini derinden yaralamtr. Bir milletvekili olarak bizlerin haklarn savunmanz gerekirken rencide ettiniz. Bir memleketin her i kolunda alan insanlara ihtiyac vardr. herkes sizin gibi milletvekili olsayd bu memlekette p, frnc, avukat, hakim, doktor vb. meslek grubundan oluan ileri kim yapacakt? yurt dndan ithal mi edilecekti? Yurt dndan doktor, futbolcu, mhendis ve daha nice meslek grubundan insanlar bu lkeye getirip altrabilirsiniz ama silahl kuvvetlerde grev yapacak bir astsubay ancak bu milletin barndan kopan bizler olutururuz. Zamanla eitim seviyemiz dkt ancak her meslek kesiminde olduu gibi astsubaylarda kendilerini eitimde gelitirmilerdir, Silahl Kuvvetlerde grev yapan astsubaylarn ou niversite mezunudur, yksek lisansn bile yapanlar vardr. Ama bu gn astsubaylarn tahsilleri gzard edilerek sizin gibi bakan vatandalarmz yznden kmsenmektedir. Bizler almyoruz aln terimizle ekmek paramz kazanyoruz, gerekirse vatan topraklar uruna ehit oluyoruz, gazi oluyoruz. Askeri okullara alnrken gnlik kaytlarmz inceleniyor, mahkumiyeti olanlar askeri okullara alnmyorlar. Bir ilk retim okulu mezunu bu gn astsubay olamyor ama milletvekili olabiliyor. Ltfen basn aklamas yaparken EMPAT yaparak konuun. Bir semen ve emekli astsubay olarak sizi knyorum. Gcnz ald maala alk snrnda yaayan bizlere yetmesin, basnda her gn adndan bahsedilen haketmedikleri maalar alan baz emekli askerler var onlar eletirin, onlara hesap sorun.

hayrettin    19 Ekim 2010 15:51
MSB Milli Savunma Komiyonu yesi BURDUR Milletvekili Sayn Mehmet ALP e, Astsubaylar hakkndaki yanl kanaati hakknda gnderdiim cevabi yazy aada bilgilerinize sunuyorum. ( byle bir dzeltmeyi acaba Genelkurmay Bakanl basn brosundan m bekleseydik.)Sayn Milletvekili,

19.10.2010 Tarihli Sabah Gazatesindeki Tek tip askerlik ile ilgili verdiiniz rportajda
Hakim,doktor vb. gibi yksek retim gren bir gencinizin askerlik yaparken astsubaylar
tarafndan eziyete uradklarn belirtmisiniz.

1. Astsubaylar TSK nn eziyet etmekle grevli unsurlar deildir.
2. Her meslek grubunda olduu gibi astsubaylar iinde de su ilemeye meyilli insanlarn
olabilecei bilinmektedir.
Ancak bu insanlar tm Astsubay camiasna mal edilmemelidir. ( Nasl ki FLEME SIRASI
BZDE diye beyanat veren Sayn Milletvekili Arkadanz tm AKP'ye mal edilmemise sizde
mnferit olabilecek olaylar Astsubay camiasna mal etmemelisiniz.)
3. Bir vatanda olarak, Sayn Milletvekilim sizden;

a. Camiamz kmsemek yerine, bu camiann eitim dzeyinin ne kadarnn niversite
mezunu olduunu ( sizin iin ok kolay ) renebileceinizi,

b. Yllarn an ve erefle geirmi Astsubay camiasn toplum nnde incitmek yerine
onlarn verilmeyen haklarnn verilmesi iin hakkaniyet ve duyarllkla bu konuya eilmenizi,

c. Emekli Astsubaylarn yasal temsilcisi olan TEMAD tarafndan arzu ettiiniz zaman
size Astsubaylarn TSK daki grevleri, eitim seviyeleri, zlk haklar, maduriyetleri ve sizlerden
talepleri konusunda bilgi alabileceinizi arz ederim

SZ AYNI ZAMANDA ASTSUBAYLARININ DA VEKLSNZ.

BENCE NSAN VEKALETN ALDII KLERN HASSASYETLERNE KULAK VERMELDR.


Sayglar sunuyorumHayrettin LK

temadksk    19 Ekim 2010 15:26
Dernek yemizin yakn iin ok acele BRh(+) kana ihtiya vardr. Kan vermek isteyenler Ege niversitesi Hastanesi gastro youn bakm nitesinde yatan Sami YERAL adl hastaya vermeleri nemle rica olunur.

TEKN1977    19 Ekim 2010 14:46
Nerde grlm ; bir astsubay askerlik hizmetini yapamaya gelen hakim,savc ve doktora eziyet ediyormu veya edermi.
Uzun ylar eitim merkezinde grev yaptm,sylenenin aksine kariyerli ksa dnem askerlik yapanlardan hi birinin rahatn/keyfini! bozacak bir eziyete ahit olmadm.Beklenenden daha fazla zen ve ayrcalklar ksa dnemlere daha fazlayd.Bunlar bilmeyen ve Astsubaylar eziyeti olarak niteleyen vekili iddetle knyorum.
Astsubaylar bir birlikte kendi insiyatifine gre deil kendilerine komuta eden ynetimin emirlerine gre hareket ederler.Astsubaylar istenilen eitim seviyesini bile atlar,Ama grlyorki milletin vekilleri hala dzeyli bir insan seviyesine gelememiler...
TEKN1977

Levent KESMEN    19 Ekim 2010 14:11
GBRL PLATFORMU BAINDA:
Derneklerimiz,arkadalarmz 17 EKM trenleri ile ilgili gelimeleri ve icraatlarn bizlerle paylap bilgilendiriyorlar.Arkadalarmz Temad yeleine kanalize etmek iin varmzla,younumuzla koturuyoruz.Fikirler sunuyoruz.Sabah gazetesinde AKP Burdur milletvekili Mehmet ALP'in talihsiz aklamasna malum sitenin GBRL PLATFORMU ve arkadalarmz annda tepkilerini ileterek bizlerle paylayorlar.u saat itibari ile Temad sitesinde trenle ilgili ne bir bilgilendirme,haberle ilgili ne bir tepkiyi gremiyoruz.

Muhlis ECROLU    19 Ekim 2010 14:10
AKP Burdur milletvekili Mehmet ALP'e gndermi olduum e-posta;
Sayn Alp,

Bugn basn yolu ile okuduum bir cmleniz beni bir Emekli Asstsubay olarak derinden zm ve fkelendirmitir.
"imdi bir gencimiz niversiteyi bitirmi, hakim olmu, doktor olmu, askere gidiyor, orada bir astsubay tarafndan kendisine eziyet ediliyor."
sznz bu vatana bir ok meslek grubundan daha ok hizmet etmi cefasn ekmi bir meslek grubunu rencide etmitir, ayrca bu sz milletin temsilcisinden duymak daha da vahim olmutur..Peki Bu gn ktalarda niversiteyi bitirmi, Yksek lisans yapm hatta doktora sahibi bir ok Astsubay bulunmaktadr Yksek lisans yapm ya da doktora sahibi bir Astsubayn bana Ak retim Fakltesini bitirmi bir Yedek Subay(Kmsediim iin sylemiyorum) Amir olarak geldiinde bu Astsubayn yaad Manevi eziyet iin bir sznz yada bunu dzeltmek iin bir hazrlnz olacak m?Astsubaylarn artk kendini yetitirmi kltrl insanlar olduklarn eitim seviyelerinin her geen gn ykseldiini sizler bilmezseniz sade vatanda bu szleri duyduunda ne dnr takdirlerinize brakyorum..
Astsubaylarn ve Emeklilerinin gaspedilmi haklarn almaya altklar bu gnlerde bu szler ok talihsiz olmutur.
Astsubaylarn ve Emeklilerinin Maddi ve Manevi durumlarnn dzeltilmesi adna bundan sonra almalar yapacanz umuyor, Sayglar sunuyorum.


Muhlis ECROLU
Emekli Astsubay

Levent KESMEN    19 Ekim 2010 13:58
anakkale Temadn 17 Ekim 2010 Cumhuriyet meydanndaki treni ve dernek bakan Sn.smail ERDEMin basn aklamas ayn gn anakkalenin yerel televizyonu TON TVde 19.30-23.30 haberlerinde geni bir zetle yaymlanmtr.

Ahmet ZDEN    19 Ekim 2010 13:44
Nereden bilecek sevgili meslektam.Krk yln ba kendimizi ifede etmek iin iki Tv kanalna klyor.Orada Astsubaylarn Ortaokul mezunu olduunu u szlerle ifade eden temsicimiz olduu srece yaplacak bir ey yok.
" BEN LSEY DIARIDAN BTRDM.NVERSTE OKUTMADILAR!" sz ne anlama gelir?
Cahil ve chelalardan korunmann ve kurtulmann yolunu bulmak lazm.

GBRL PLATFORMU    19 Ekim 2010 13:38
Deerli Meslekdalarmz,
Sabah gazetesinde askerlik sreleri ile ilgili dncelerini aktarrken byk bir talihsiz aklamada bulunan AKP Burdur milletvekili Mehmet ALP'e sizler adna tepkimizi verdik,Bu olay ne ilktir ne de TEMAD'n bu konudaki duyarszl devam ederse son olacaktr; Bu tr olumsuzluklar bize nasl nyarg ile yaklaldnn kantlarndan biridir;
Kendimizi tantmamz bu olumsuzluklar sonlandrmamz iin bugne kadar yaptmz gibi bundan sonrada gereini yapmaya devam edeceiz ancak;

Bizlerin bu gayretini TEMAD ynetiminin stlenmesi gerektiini birkez daha hatrlatyoruz.

Daha nce belirttiimiz gibi ltfen tepkinizi bize yakacak ve gerekleri belirten ifadelerle dile getirin.
Milletvekiline yazdmz yazy bilgilerinize sunuyoruz
Sn.Vekilin sekreteri ile grlm bu kayglarmz ve zntlerimizin kendilerine iletilmesi rica edilmitir.
Sayglarmzla

Saygdeer Vekilim,
Sabah gazetesinde askerlik sreleri ile ilgili konuda yaptnz aklamada "Tek tip ile ilgili unu syleyebilirim: Tam anlamyla tek tip olmayacak nk okuyanla okumayan arasnda bir fark gzetilecek. Yani ilkokul mezunu ile niversite mezunu ayn sre askerlik yapmayacak, arada fark olacak, bu adalet salanacak. imdi bir gencimiz niversiteyi bitirmi, hakim olmu, doktor olmu, askere gidiyor, orada bir astsubay tarafndan kendisine eziyet ediliyor. Ordu bizim gzbebeimiz ama bu tr durumlar da maalesef oluyor. te bu yzden inallah bu hafta sonuna kadar bu konular belli bir yere gelecek" ifadenizi byk bir aknlk ve teessrle okuduk;

Bu nasl bir dncedir stelik siz MS komisyonu yesisiniz.

Herkesin mesleki kariyerine saygmz var bir insan doktor olabilir, mhendis olabilir ama profesyonel asker olabilirmi? Yedek subaylk gibi ucube bir yaplanmay neye gre savunuyorsunuz? stelik Asb.larn tamam MYO mezunu byk bir blm ise lisans,yksek lisans ve doktora mezunudur;
Sizin mantnza gre tahsili az olan fazla askerlik yapacak, assubaydan eziyet grecek ylemi? Subay eziyet ederse bunu merumu sayacaksnz ?zgrln ve insanca muamelenin assubaylar dahil olmak zere herkesin hakk olduunu ltfen hatrlayn.

Mecliste assubaylarla ilgili teklifler bekletilecek SGK yasas grlrken kabul edilen yksek okul mezunu assubaylarn 1/4 dereceye ykselmesi teklifi mrekkebi kurumadan birilerinin talimat ile takriri mzekkere ile geri alnacak ama subaylarla ilgili yasa tekliflerini bastne dercesine karacaksnz; Sormazlarm siz orada milletin iradesini mi yanstyorsunuz ksa dnem askerlikmi yapyorsunuz?

Sn.Milletvekilim bir ayn asgari 10 gn nbet,tatbikat,gece eitimi ve zel grevlerle klada geiren yksek okul mezunu assubaylar klimal ofislerinde gnde 8 saat grev yapan bro memurlar ile ayni, alma artlar ve sorumluluklar assubaylarla kyaslanamyacak birok devlet memurundan daha alt kademeden greve balatlma adaletsizliine hangi deer yargnz ile sessiz kalyorsunuz?. Tm yksek okul mezunlar 1/4 dereceye ykselirken bu hakk sadece assubaylardan esirgiyeceksiniz daha saymamz istermisiniz?
nyarglarla bizlere tahakkme varan hakszlklar yaplyor,sistemin hatalarn assubaylara yklemek yerine adil ve tarafsz olmanz neriyoruz;

Ltfen adaleti partinizin tabelasnda deil yreinizde tayn bu olumsuzluklarn giderilmesine katk salayn o zaman uan aile fertleri ile yzbinlerce kiinin yreinde yarglanmanzn aksine onlarn yreklerinde minnet duygular ile deerlendirileceksiniz. Sayglarmla E.ASB. GBRL PLATFORMU

TURGUT KARAKOYUN    19 Ekim 2010 13:01
http://ESMEN
GEREK GNDEM!
SAYGIDEER MESLEKTALARIM :BR MLLET VEKL NASIL OLUR DA BLCLK YAPAR DEMEYN,EVET MLL SAVUNMA KOMSYONU YES MEHMET ALP SABAH GAZETESNE VERD ASKERLK SRELER LE LGL DEMECN DE RESMEN BLCLK YAPIYOR VE ASKERLK YAPAN NVERSTE MEZUNU ERBA VE ERLERE ASSUBAYLAR TARAFINDAN EZYET EDLDNDEN BAHSEDYOR.BE EY MLLETN VEKL SEN NASIL MLLETN VEKLSN K ASSUBAYLARIN DA NVERSTE VEYA YKSEK OKUL MEZUNU OLDUUNU VE BU CAMANIN KMSEYE EZYET ETMYECEN,ASSUBAYLARIN DA BR ALES OLDUUNU,OCUKLARININ DA ASKERLK YAPTIINI BLMYECEK KADAR TRK TOPLUMUNDAN UZAK YAIYOSUN.HER MESLEK GURUBUNDA OLABLECE GB ASKERLK MESLENDE DE (SUBAY-ASSUBAY-UZMAN AVU) MNFERT OLAYLAR YAANMI OLABLR,MMFERTTE OLSA YAANMI OLUMSUZ B OLAY YAANMISA DA H BR ZAMAN CEZASIZ KALMAMITIR.ADL OLMASI,ADL DNMES GEREKEN VE BU KONUDA YCE MECLSN ATISI ALTINDA NAMUSU VE EREFN DE ORTAYA KOYARAK YEMN EDEN BR MLLET VEKL NASIL OLURDA KOS KOCA BR CAMA N SAMA SAPAN BU DNCELERE SAHP OLABLR.BEN BU DNCELERNDEN DOLAYI BU MLLETVEKLN DDETLE KINIYOR,BTN MESLEKTALARIMI SAYGIYLA SELAMLIYORUM.

atilla abayl    19 Ekim 2010 12:52
GNN SZ,

ALIK,NE DOST,NE AKRABA,NE NSANLIK,NE DE HAK TANIR.

DANEL DEFEO

Besim zel    19 Ekim 2010 12:01
TEK TP ASKERLK
SABAH Gazetesinin 19-10-2010 tarihli haberinde;TBMM.Savunma Komisyonu yesi Mehmet Alp tarafndan yaplan talihsiz ve maksatl aklamalar yer almaktadr.Ad geen ahs,ayn gazeteden Taha Dal ile yapt rportajda "niversite bitirmi,hakim olmu,doktor olmu,askere gidiyor,orada bir astsubay tarafndan kendisine eziyet ediliyor"ifadesini kullanmtr.
Astsubaylarn "Eziyet eden unsurlar"olarak alglanmas yeni deildir.Onlar kabul edemeyen zihniyetin ok kere bavurduu bir iftira eklidir.Ancak bu TBMM gibi yce bir kurum mensubu tarafndan yaplrsa,anlam deiir ve konu resmiyete dnr.
Bu talihsiz aklamay yapan Sn.Mehmet Alp' iddetle knyorum.Ordu iinde bulunan baka zmrelere hi deinmeden,sadece Astsubaylar hedef almas,samimiyetsizliinin ve dar grnn kantdr.
Meslektalarmn bu haksz ithamlara gereken tepkiyi gstereceklerine inanyorum.
Selamlar,sevgiler.

MEHMET AL KILIN    19 Ekim 2010 11:38
"imdi bir gencimiz niversiteyi bitirmi, hakim olmu, doktor olmu, askere gidiyor, orada bir astsubay tarafndan kendisine eziyet ediliyor."

Mehmet ALP
TBMM Milli Savunma Komisyonu yesi..

Bre hey cahil.
Hi bir ey okumadysan, etrafna inceleyen gzle bakmadysan hi mi Amerikan askerlik filmi seyretmedin. Dnyann seyrettii bu filmlerde Astsubaylarn askerlik mesleinin gerei kimlere bara ara eitim yaptrdn hi mi izlemedin. Niin asrlar boyu canllarn yaamasna en uygun oalan, aln ktln en son urayaca bir corafyada, politikalarnz yznden insanlarn Antalya semt pazarnda 8 lira etiketini gren domatesi yiyemez hale geldiini, yine sizin gibilerin iktidar olduu bu lkede politikanz yznden artk insanlarn et yiyemez, vacip bir ibadet olan kurban kesme ibadetini yerine getiremez olduunu gzden saklyorsunuz da ucuz yola sapp, ksa yoldan benim mesleimi, assubayl aklnz sra aalamaya kalkyorsunuz?

ozgur gencer    19 Ekim 2010 11:31
pes artik... adam milli savunma komisyonu uyesi... aciklamalara bakarmisiniz.Yeni mezun tegmen, hakime-doktora eziyet ederse normal oluyor, assubay ederse anormal oluyor:-( bre adam bilmezmisin sistemin kurallarini koyanlar kimler ise, sorumlusuda onlardir. Bu nasil milletvekili, adeta genelkurmayin sozcusu gibi, assubay dusmani... Askerligin kuralini koyanlarda, nasil uygulanacagini fiili hayata dokenlerde generaller ile parlementerler.Assubay hatali is yapiyorsa sistemin sayesinde yapabiliyor. Sirf 4 yillik okul mezunu diye dunku cocugu bilmedigi bir meslek dalinda olmasina ragmen, yine 4 yillik fakulte mezunu 30 yillik assubayin ustune yerlestiren yasalardan dolayi ozur dilemek yerine, kalkmis ne diyorlar.. Allah akil fikir versin.
Boyle milli savunma komisyonu uyelerinin ve boyle generallerin oldugu bir ulkede, ne gorev yapilir,ne de yasanilir..Gorevdeki arkadaslarim sakin sakin subaylarin lafi ile hareket edip erata laf bile soylemeyin. Bir yanda biz cefakar assubaylara her turlu eziyeti yapan subaylar, diger yanda bu milletin evlatlari.. Arada kotu olmaya hic gerek yok.Subaya yetkiyi veren de bu milletin parlamentosu... eziyet et diyen subay, arada magdur olan assubay.. gerci boyle adamlari milletvekili yapan milletin evlatlarina da eziyet mustehak ama... ama en iyisi aradan cekilmek.Gorev esnasinda emri ast makamlara iletirken sorumlunun kim oldugunu bilsinler diye emri verenin kimligini aciklamak ve emri ifa etmeyene tek bir kelime bile etmemek gerekiyor. Soyleyin en kahraman!subaylara.. ardindan da aradan cekilin. sonra ne halleri varsa gorsunler.. birbirlerini yesinler..

Erol ZTRK    19 Ekim 2010 10:52
Bu gn Sabah Gazetesinde TBMM Milli Savunma Komisyon yesi Sn.Mehmet Alp'in syledii cmle:
"imdi bir gencimiz niversiteyi bitirmi, hakim olmu, doktor olmu, askere gidiyor, orada bir astsubay tarafndan kendisine eziyet ediliyor."

Bunu kabul etmek mmkn deil ayrca o milletvekili Assubaylarn niversite mezunu olduunu bilmiyor mu?

http://www.sabah.com.tr/Gundem/2010/10/19/ge nelkurmayin_brifinginde_neler_var
Ynetici yorumu Ynetici yorumu:
Sayn Meslekdalarmz,
te TBMM de bizleri temsil eden zihniyet; Bu kiiye E.ASB.GBRL PLATFORMU olarak gerekli tepkiyi verdik, Sizlerde ltfen bize yakan tarzda hakaret etmeden bu konudaki tepkilerinizi gazetenin yorum blmne ve milletvekilinin ahsna yapnz.Sayglarmzla
mehmet.alp@tbmm

Tayyar YILDIRIM    19 Ekim 2010 00:26
anakkale TEMAD'dan Levent Kesmen arkadama yapt vgler ve iirimi layk vehile okuduu ve o trende beni onurland iin ayrca iirime yapt katklardan dolay teekkr eder sayglar sunarm.

brahim zberber    19 Ekim 2010 00:16
Antalya,zmir,Konya,anakkale v.s bata olmak zere TEMAD n kurulu yldnm tm yurtta gemi yllara nazaran daha cok katlm ve daha cok bir cokuyla kutlanld.
Merak ettiim bir ey var .Acaba benmi kardm.Genel merkez Ankara da bir kutlama yaptm?Katlm nasld?Bu kurulu yldnmmzde bizi kimler hatrlad,kimler onurlandrd, kimler telgraf ekti.
Hani genel bakan her daveti her mesaj bizimle paylayor ya, acaba 9 ekim cokusuyla unutuldumu diye hatrlatmak istedim .GN BZM GNMZD.

Rza Trkmen    18 Ekim 2010 22:30
Sayn Meslekdalar,
Be yl ncesine kadar arkadalarmz umutsuzdu,isteksizdi bundan dolay mcadelenin iinde olmadlar nitekim 5 yl nce muhtelif kentlerden sonra finali Ankarada olan mitingten birok arkadan haberi yok 5 yl ncesine gre daha okuluyduk ama yeterli deildik 100.000 emeklinin bulunduu ayrca bunun 15-20 bini Ankarada yaayan emekli astsubaylardan mitinge 4-5 bin kii katldysa bu umut verici ama okta mutlu olunacak bir say deildir.
Temad ynetiminin miting arlarna karn birok ube mitinge katlmamtr bizzat gelen otobsleri yazdm kendi imkan ile gelen arkadalarmzn yannda bu ubelerin en azndan yneticileri katlmak zorunda deilmidir bunlar iin ilem yaplacakm hangi ubeler katld aklansn, byle bir grev keyfe kald ise o zaman bu ubelerin bakanlar lokallerden Temad adn kaldrsn Hasann,Hseyinin,Memedin kahvesi tabelasn koysunlar
Mitingi dzenleyen Temad ynetimine destek veren meslekdalarma vede enok Antalyadan keyfi ihra edilmesine ramen ksmeden mitinge katlanlara teekkr ederim

Adilhan anl    18 Ekim 2010 22:27
TEKRDA UBEMZ'E
1993 Ylnda emekli olup Tekirda'a yerleince ilk iim TEMAD'n Tekirda ubesini aabilmek iin almalara baladm.Kurucu ye arkada bulabilmek iin tandm btn Em.Agabeylerimi ziyarete baaldm.Hemen hepsi sen dernei kur ben gelir ye olurum veya dernee binaya ne gerek var bir kahvehane ile anla bir kesinde bu ileri yrtrsn gibi nerilerinin yannda bir aabeyimizde sanyorum lastik ii yapyordu al sana elli lira benim yapacam bu kadar diye nme paray atmt.Btn bu zntl durumlar akamlar ok sevdiim aabeyim Doan Zorlu ile paylayordum.Sk sk snf tahlilleri yapyorduk."Ne olacakt bu snfn hali.zgrlmz bir Sb.n iki duda arasndaki sakz gibi deersiz mi olacakt?"
Baaramadm.Yedi arkada bir araya getiremedim.Zamanla tekirda'dan ayrldm.
9.EKM mitingimizde "TEKRDA TEMAD" Panosunu grnce gzlerim doldu.Tandk arkada yoktu."Em.Bandcu aabeyim Doan Zorlu'yu" sordum arkadalara gelememiti.Selam gnderip ayrldm yanlarndan.26Nc kurulu ylnda ulatmz 86 ube nereden nerelere geldiimize gzel bir rnektir.Bu mutlu gnmz btn snfmza kutlu olsun.Tekirda ubemizinde kurucu yelerine ve u andaki tm yelerine sayglarm iletiyorum.Bu snf sizlerin elleri zerinde ykselecektir.ADELET,ETLK VE NSAN ONURUNA SAYGI MCADELEMZ KESNTSZ SRECEKTR.


7671
Mesaj Defteri yazlar
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 »