cnnturk.jpg
haberturk.jpg
astsubaylar-yuruyor.jpg
videotalu.jpg

Kimler Sitede?

MESAJ PANOSU
bekir    10 Mart 2009 13:31
Deerli site yneticisi;Bu siteden kendilerine destek verdiimizi her frsatta dile getirdiimiz TEMAD sitesine 4 gndr maalesef ulaamyoruz.EMEKL ASSUBAYLAR STES deiim amac ile hizmet veremedii gnlerde bunu yelerine ve tm Assubay'lara TEMAD sitesinden duyurmutu.Acaba TEMAD da neden hizmet veremediini karde siteler aracl ile bizlere duyuramaz m?Her ortamda ayrcalmzn olmadn,bizlerin TEMAD'a akan dereler olduumuzu ,sitenin hizmet vermemesinin yeleri merak ierinde brakacan dnemiyorlar m?
Belkide bunun nemli bir nedeni vardr da biz bilmiyoruz.Ama bilmek istiyoruz,salkl ,mutlu gnler dileklerimle.

Ahmet Dndar Ulusoy    10 Mart 2009 12:49
ovmen olarak geinen M.A.ERBL'i ben zaten seyretmiyorum, sizlerin de seyretmeyerek protesto etmenizi nerebilirim. Kendisi konuur kendisi dinler.

Ahmet CAN    10 Mart 2009 11:03
REFK rumuzuyla yazan arkadamzn yazdklar gerein ta kendisi.Yaznn ana fikri ve en nemli ksm ise u iki cmle;
"Assubaylar onurlar ile ayakta kalmay baardlar.evrelerini saran bu sevgisizlik emberini belki kramadlar ama skmadlar,ezilmediler."

SELUK ER    10 Mart 2009 10:29
DAVA ZOR YOL UZUN!!!
Saygdeer Meslektalarm;iimizin zor olduu hepimizin malmudur.Assubay Onur mcadelesinde ok byk engel ve olumsuzluklarla karlayoruz.Mcadelemiz srd mddete karmza yine olumsuzluklar kacak.Bu olumsuzluk ve zorluklar birlikte amak,sorunlara are bulmak ve TEMAD\'a destek iin bu sitede deil miyiz?DAVAMIZA NANARAK,EL ELE, GNL GNLE, OMUZ OMUZA, TEK YUMRUK OLARAK HEP BRLKTE HAREKET ETMEK BAARIYA ULAMANIN TEMEL LKELERDR.Umutsuzluk,karamsarlk,ylgnlk,korkunun bu davada yeri yoktur.\" DAVAMIZ VAR OLMA DAVASIDIR \" bizleri yok gren ve sayanlara kar mcadeledir.NE KADAR ACI VE UTAN VERCDR K, bu lkede 1/4\'ne ykselemeyen sadece Assubay\'lardr.tfaiyeci,Zurnazen,Mahalle ve ar bekisi,zabta memuru,tarmc,ziraati bu derece ve kademeye ykselirken,niformas Kefen olan(Bu sz Sn. Ersen GRPINAR\'a aittir)Fedakar vatansever Assubay\'larn kendi Kurumu olan GENELKURMAY TARAFINDAN 9/2 ve 8 NC DERECEDEN GREVE BALATILMASI 1/4 NE YKSELMES ENGELLENMEKTEDR.Akas;ehit,Gazi, vatansever,Atatrk\' Fakte mezunu,yksek lisans yapm olabilirsin.Ancak benim gzmde zurnazen,zabta memuru,ar ve mahalle bekisi kadar deerin yok demektedir,yani adam yerine koymamakta Anayasa\'nn eitlik ilkesini elinin tersiyle iteleyerek Assubay\'lar,ayrma tabii tutmakta ve tecrit etmektedir.Bu insanlk d kanun nizam tanmamazln karsnda sessiz kalmak, umutsuzlua kaplmak olabilir mi?imdi sitemizin sayesinde sesimizi kamuoyuna yetkiilere her zamankinden daha ok duyurabiliyoruz,Basnda srekli olarak bizleri gndemde tutan, savunan Sn.Umur TALU Bey gibi gerek dostumuz var, daha nceleri sesimizi duyurmaktan aciz kalyorduk.MD BRE BZDEN YANA DNMEYE BALADI, RZGARIN YN DET.BZE DEN GREV YELKENLER BRLKTE AMAK.Umutsuzluk ve karamsarl zihnimizden atalm, mcadele azmimizi krmasn.Aydnlk ve mutlu gnler yakn.Selam olsun dava arkadalarmza..Sayglar

kemal kara    10 Mart 2009 00:57
bu hukuk iin yrtlecek kampanyadaki listeye dahil olmak istiyorum
Ynetici yorumu Ynetici yorumu:
Deerli meslekdam sizin gibi mracaat eden arkadalarmz var bu kampanyay kurulacak bir komisyonun tespit edecei konularda dava aldnda mahkeme masraf ,vekalet creti gibi TEMAD'a destek olmak iin n kampanya olarak dzenledik almalar sonucu para talebi yapldnda sizlerde katkda bulunursunuz bu hepimizin sorunudur Teekkrler

kemal kara    10 Mart 2009 00:41
Siz abilerimizin tecrbelerinden faydalanmak ve moral bulmak iin girdiim siteden gene moral bozukluu ile ayrlyorum.Dnyada en kt ey syleyecein hakszlklar iinde hapsetmek.Bunu iyice anladm.
Ynetici yorumu Ynetici yorumu:
Deerli Meslekdam moral bozukluu ve umutsuzluk rgtsel mcaadelenin en krlgan noktasdr. Burada yayn ilkelerine uygun her trl sorununuzu dile getirebilirsiniz hakszlklar neden iinize atyorsunuz. Biz imtiyaz deil adalet,eitlik ve insan onuruna sayg istiyoruz bunu gerekletireceiz

Gkhan    10 Mart 2009 00:40
TSK'da kritik deiiklikTSK, snav sisteminde nemli bir deiiklik yapyor...General rtbesine ykselmenin n koulu kurmay subayla gei sistemi deiiyor. TSK'nn yeni projesiyle, bavuru ile girilen Harp Akademileri snav kaldrlacak; baarl tm stemen ve yzba rtbesindeki subaylar, snavsz Harp Akademileri'ne davet edilecek.
TSK, 'Personel Ynetim Sistemi - 2010' projesi kapsamnda, nemli bir deiiklik yapacak. Mevcut sistemde, general olabilmek iin Kara, Deniz veya Hava Akademileri Komutanl'n bitirmek gerekiyor. Akademiye girebilmek iin ise subaylar, zor bir yazl snava tabi tutuluyor.

Yeni dzenleme ile Akademi'ye giri snavlarnn kaldrlmas hedefleniyor. Yeni sistemde, sicili iyi kdemli stemen ile kdemli yzba rtbesi arasndaki tm subaylar Akademi'ye davet edilecek. Davet edilen subaylar, bir yl eitime tabi tutulacak. Baar gsterenler, Akademi'ye devam ederek, kurmay subay olacak ve meslek yaamlarnn ilerleyen srecinde generalliin kapsn aralayacak.

TSK'DA FIRSAT ETL

General adaylarnn daha ok subay arasndan seilmesi, 'Baar erisini' ykseltecek. Yeni sistem, subaylar arasnda 'Frsat eitlii' de yaratacak. Snav yerine sicil baarsna gre 'davet' sistemini getirecek olan yeni dzenleme, Genelkurmay kaynaklarnca da doruland. almalar devam eden taslan bu yl iinde tamamlanmas ve yeni sistemin 2010 ylnda uygulamaya girmesi bekleniyor.

Artk yzbalktan sonra st rtbeye terfi iin de baarl sicil gerekecek. Yeni sisteme gre, harp okulundan mezun olan bir temen, 15 yllk mecburi hizmetini tamamlayana kadar 'sre bekleme esasna' dayal olarak srasyla temen, stemen ve yzba rtbelerine ykselecek. Yzbalktan binbala terfide bir st rtbedeki kadroya baklacak. Bir yzba, hi terfi etmedii durumunda 47 - 48 yanda, emekliye ayrlacak. Yeni sistemle Harbiye'den mezun olan herkesin, 23'nc yln sonunda albay rtbesine otomatik olarak ykselmesi son bulacak. Yeni personel rejimiyle TSK daha da genletirilerek general ve orgeneral olma yalar da aaya ekilecek.

(Akam)


TSK, 'Personel Ynetim Sistemi - 2010' projesi assubaylarla ilgili ne gibi konular ieriyor? haberle ilgili geni bilgisi olan varm acaba?

Yldrm ST    10 Mart 2009 00:39
Rabbime sordum;
Kemal Bey hastalnn tedavisi iin Rabbime sordum. Nerede ameliyat olmas daha iyi olur?' diye.
ime bir his dodu, ABD'deki Cleveland diye... gsterdi. Rabbime krler olsun.
-------------

Sordum Ya Rabbime
Nerede olsun diye?
ime bir his dodu
"CLEVELAND" diye.

Sordum Ya Rabbime
MISIR ne i diye?
ime bir his dodu
"VERG der 4 gnlne" diye.

Sordum Ya Rabbime
YUMURTA ii nasldr diye?
ime bir his dodu
"LKT olursa daha iyi" diye.

Sordum Ya Rabbime
FATURA nedir diye?
ime bir his dodu
"NAYLON olursa daha iyi" diye.

Sordum Ya Rabbime
Baka ne i diye?
ime bir his dodu
"GBRE DE iyi i" diye.

Garip dedi ki Rabbine,
UN AKITANLAR ne mbarek insan diye,
Rabbim de buyurdu,
"SEN GER ZEKLIYSAN BEN NE YAPAYIM diye.

Refik    10 Mart 2009 00:07
ASSUBAYLARI KM SEVER ?


Sevgili arkadalarm, assubaylar ancak assubaylar ile assubaylarn yakn aile bireyleri sever. Dierlerinin hibiri assubaylar sevmezler. Sevgileri yalandr.Assubaylar bu toplumun en yalnz en mcedeleci insanlardr. Onurlar ile ayakta durabilmek iin aagda yazdm meslek ve kurulularla mcadele ve idare etmek zorundadrlar.Eer assubaylar bu gne kadar bir takm haklar almlar ise,bu haklar assubaylarn ka gz iin verilmemitir.Mecbur kalnmtr.1961 ylnda Amerikada zenciler beyazlarla ayn otobslere bindirilmemekte idi 2008 ise ABDye zenci bakan seilmitir.1961 ylndan bu gne assubaylara hibir hak verilmemitir.Hatta 1980 li yllarda Astsubay Kd.B ile maa bakmndan Kd.Bnb.rtbesi ile ayn maa almakta ilen bu gn bu fark temene kadar inmitir.Yani haklarmz geriye gitmitir.En son assubaylara vurulan darbe 12 Eyll 1980 ihtilalidir.Blk komutann istei ile dahi astsubay sicilen emekli edilmitir..Aada yazdm mesleklerden bizleri hi kimsenin sevmediidir.

GENERALLER. Assubaylarla,Tm,Yzb hatta albay rtbesine kadar hizmet arkadaln gerek hizmet, gerekse assubaylar basamak olarak kullanan subaylar general olduklarnda Tank oldum bir selam dahi vermezler.Tu.ve tmgeneraller, assubaylar bilir, fakat tular ve tmler eski alkanlklarndan dolay emir assubay olarak assubaylar grevlendirirler.Kor ile Or.lar ise assubaylarn varln unutmaktadrlar.nk astsubay Kor.ve Or.larn grev yapt katlara dahi kamazlar.Bu nedenle assubaylar unuturlar.Tv.lere kan emekli or.generallerden bir tanesi assubaylardan bahsediyor mu? Hep kahraman onlar.Tabii ki assubaylar, assubaylara ait sava alanlarnda sava yaptklarndan belki farknda deiller.nk assubaylar subay sava alannan giremediklerinden assubaylar yok onlar iin.Geri generaller,nce kendilerini sonra kendinden st generalleri kerhen severler,kurmay olmayan subaylarnda onlar iin pek fazla assubaylardan da fark yoktur.

SUBAYLAR: Subaylarn assubaylar sevdiine inanmyorum.Ancak mnferit olarak bir subay bir assubay sevebilir.Subaylarn assubaylar sevmediine dair burada ok rnek verebilirim.Bu sayfalarca alr.yi zamanda ok yakn dost ve arkada kabul ettiin,inandn bir subay,eer sen hakl dahi olsan baka bir subayla mahkemelik ol bakalm annda seni satacaktr.seni unutacaktr.Hatta yukarda yazdm gibi bir astsubay mnferit dahi ok sevse,hi tanmad ve haksz olan subayn tarafna annda geecek,Sana darlacaktr,disiplin, vatan millet,diyecekdir. Burada vatan millet nerede ben bu yama kadar anlayamadm.Burada menfaat vardr. nk Sb.ve Astsubay arasnda ok byk bir kltr ve bilgi fark yoktur.Kendini yetitirmi kltrl subaylar bu ayrm kesinlikle kabul etmemektedirler.Kendini yetitirmi ok astsubay vardr,bu assubaylarada bu kltrlerinin aa kmamas iin kastl olarak basit grevler verilmitir,tayin edilmilerdir.70 yllarda fakltelerde okuyan assubaylar tayin edildiini ve snav zamanlarnda izin verilmediini,srldn bilmekteyim. Subayda Hizmet Kanununu veya talimat ayn ekilde okur ve anlar,astsubay da hizmet Kanununu veya talimatn okur ve anlar,askerliin ilmi yoktur, zaten tm kavga buradan kopmaktadr.Kltr farkszlndan.Bir doktor bir salk memuru ile neden uramamaktadr.nk doktor ile salk memuru arasnda tp asndan bilgi fark vardr.Doktorda,salk memuru da bir bilgi farkn kabul ve sayg duyar.

YEDEK SUBAYLAR. Subaylarn etkisinde kalan ve assubaylarla konumas oturmas kalkmas elenmesi subaylar tarafndan nce yd sb okulunda eitilen, daha sonra ktalarda kontrol ve tayin edilen, arasra sen subaysn assubaylarla oturma kalkma diye ikaz ve tehdit edilen yd.subaylarn bu nedenle psikolojik olarak assubaylar pek sevdiine inanmamaktaym.Zaten ilk zamanlar korkudan assubaylarla konuamamaktadrlar.Daha sonra gerekleri anladklarnda bunlar assubaylarada anlatmaktadrlar.(ok yakn olan babas ve aabeyi kardei astsubay olanlar hari)

UZMANLAR: Uzmanlar iin fazla bir ey yazmyorum.Fakar assubaylar sevdiklerinede inanmyorum.Uzman avularn en byk hedefleri astsubay olmaktr.Assubay olmalar iin nce subaylara ihtiyalar olduundan assubaylar annda bozuk para gibi harcarlar.Grev esnasnda yznze glebilirler,yaclk yapabilirler fakat annda da saf deitirebilirler.Dikkatli olunmas gerekir.Uzm.avularda assubaylar sevmezler.

ER VE ERBALAR: Siz bakmayn grev de iken erlerin sizi sevdiine,Terhis olduktan sonra veya izinde iken siz onlar bir dinleyin,ou general postas veya albay postas dr,frdr,assubaylara kar gelmitir,posta koymutur.Onlarn grevi assubaylardan nemlidir.Konuurken iki prprl vard koydum postam nne bakarak gitti diye balar.Subayn sa koludur,srdadr.Tabii bu yazdm belki abartl olabilir fakat zihinlerimizi biraz zorlarsak bu husuta bir anmz muhakkak vardr.Bana kar gelen bir er olmad ama genken memleketim de yukarda yazdm er hikayelerini ok dinledim.Bu nedenlede er ve erbalarn assubaylar sevdiine hi inanmyorum.

VATANDA: Halkmzn ou askerliini erba ve er olarak,bir ksmda yd.sb.olarak yapmas nedeniyle yukarda yazdm nedenlerden dolay assubaylar sevdiine inanmyorum.

KE YAZARLARI: Sevmeyenlerin banda Fatih Altayl gelmektedir.Nedendir bilinmez herhangi bir olayda hep assubaylar rnek vermektedir.Kendisi Galatasaray mezunu bir yksek aileye mensup aristokrat olduundan ! herhalde bir taknts vardr.etin Altan sevmez.nk bir yazsn okudum.Fakat son yllarda assubaylar
destekleyen ke yazarlar tabii ki kt Nail GREL, Umur TALU,Emre AKZ,V.S gibi.Tabii ki bunlarn bir ksmnn babalar astsubay,olsun o da yeter.Biz babalar astsubay olup en fazla ktl,gckl assubaylar
yapan subaylar da biliyoruz.Bunlar baya fazladr.Assubaylar destekleyen ke yazarlarna ve yazarlara binlerce teekkrler.

Ben bir assubay bu gne kadar Mecliste hi grmedim.Yalnz iki yl assubaylk yapan bir ve istifa eden bir milletvekili hatrlyorum.Zaten onada assubay denmez.Hatta adn bir nedenle duyuran gemite emekli assubaylar var bunlardan biri Ankarann nl emlakcs Salim Tac.Bu aabeyimizin meslekte iken yapt Alicengizlikleri,ehir efsanesi gibi 35 yl nce anlatlrd. Emekli Jandarma Lv.assubay aabeyimiz,daha sonra kendini re kartrp emekli olmutur.Yazd kendi iki kitapdaki biyorafisinde astsubay olduunu dahi yazmamtr.Yine internet sitesini incelerseniz assubayn ad dahi gemez.Kendisi 1962 ylnda meslee gazeteci olarak meslee balayan bir cengaverdir. Yine emekli bir deniz assubay var ikide bir tv.ye kar Namk EKN vardr dikkat edin kendini tantrken emekli S.A.T deniz komandosu der,assubay olduunu sylemez. Emekli S.A.T denizalt komando olarak dinleyenler subay zannetsin diye, herhalde assubaylndan utanyor.Bilemiyorum. nk emekli olmak erlikten olmayacana gre ya subaydr ya da astsubay.Assubay olduunu sylemediine gre,kendinin subay zannedilmesi geriye kalmtr.Fakat nlecek assubaylarmzda var.te yazar ve senarist smail DORUK, Hatta emekli olduktan sonra Prof.olanlar,kariyer yapanlar, rnek 20 yl ay Assubaylk yaptktan sonra emekli olan ve daha sonra profsr olan, Prof.Dr. rfan nver NASRATTINOLU,doktora yapanlar,avukatlar,milli hakemler,Milli Takmlar eski Teknik Direktr Fethi DEMRCAN, Talat TOKAT ve.Daha burada adn yazamadm bir ok baarl assubaylar var.Bu erefliler ve baarllar bize yeter.Yukarda yazdklarm belki abartl olabilir assubaylar seven general ve subaylarda mevcuttur,fakat bunlar inann ok az ve yetersiz.Bu gn TBMM eski Bakan ile u anki YK Bakannnda babas astsubay fakat neye yarar.Assubaylar seven tm meslek gurubundaki kiilere ok teekkr ederim.

Yinede yukarda yazdm bir ok nemli olumsuzluklar ercevesinde assubaylar onurlar ile ayakta kalmay baardlar.evrelerini saran bu sevgisizlik emberini belki kramadlar ama skmadlar,ezilmediler en azndan lmeden meslekte iken ve emekli iken hayat mcadelesini vermekteler.Ben Genel Kurmay Bakanmza inanyorum ve gveniyorum.Assubaylar ile ilgili tesbit ettii sorunlar Kara Kuvvetleri Komutan iken aklad ve okudum,hayret ettim.Bu kadar bilgiye sahip bir general olmasnada hayret ettim. Astsubay alm bir balangtr,devam edecektir.Umuyorum seviniyorum.

Meslekte olan astsubay arkadalarmza ise u grevler dmektedir.spiyonculuk,yalakalk eden kiiliksiz assubaylar enterne edin,yalnz brakn.En azndan emekli subaylara sahip ktnz kadar emekli assubaylarada sahip kn.Biz daha fazlas ile yapardk. unu aklm almyor bir subay assubay ile arkadalk yapmaktan ekinerek onunla gezmeyi grmeyi belki korku belki de vatan millet iin yapmamaktadr.Peki arda arkadalk yaptn kasap,kuyumcu,mteahhit,market sahibi askerliini er olarak yapt.Bunlarla nasl arkadalk yapyorsun.Benimle konumak arkadalk yapmak bu kadar m lkeye zarar veriyor.Bu zihniyet arpk bir zihniyettir.Bu zihniyetin nce yasal olarak deimesi lazm.Kanunlarn deimesi lazm,bize efaat deil yasal dzenlemeler lazm.Bunlar ncelikle ekonomik olmas lazm. Askerlii yd.Sb olarak yapan,dkkan tahtakalede bulunan bir arkadan bana anlatt bir olay size anlatacam.Bir gn dkkana koltuunun altnda terazi ile biri girdi ve tartalm m diye bana sordu diyor.Bir baktm beraber altmz Necati astsubay,emekli olmu,dkkan dkkan dolap insan tartyor.Hayret ettim ok baarl idi ve kiilikli idi bir assubayn kantarla insan tartmasna hayret ettiini her zaman anlatmtr.Subaylarn maalar ve emekli maalar assubaylardan e katlanarak bu nlenmitir. assubaylarda emekli olan assubaylarn terazi ile insanlar tartmasn istemiyoruz.Emekli olunca assubayn maa %70 dmekte,subayn maa %0 dmektedir.Daha yazlacak ok ey var, yazlar deil, kitaplar dolar.Buras Trkiye demek istemiyorum.
Ynetici yorumu Ynetici yorumu:
Deerli Meslekdam
Kendinize gre deerlendirmelerde bulunmusunuz birok tespitinize ahsen katlyorum ancak bizi kimse sevmesin sayg gstersin bu saygy salamak iin bize de den grevler var;
stismalar ve ktler genellenemez Grevde bulunan arkadalarmz kendilerine sayg duyacaklar mesleki ve kltrel bakmdan kendilerini gelitirecekler haklarn arayacaklar Biz emekliler yaadklarmz yeniden yaayamayz baz hatalar silemeyiz ama bizler de inanarak adalet,eitlik ve insan onuruna sayg iin mcaadele edebiliriz. Statmz,tahsilimizi,mfredat proramlarmz hatta sarn esmer gibi fiziki durumumuzu biz tayin ve tespit etmedik eksik varsa bunu tespit edenlerin hatasdr onlarn hatasn bizler ezilerek ekmiyeceiz bu kararll arkadalarmz duyar onur mcaadelesine destek verirlerse hak ettiimiz yere ve saygya kavumamamz iin neden yoktur.

Gkhan    09 Mart 2009 23:59
ibrahim 09 Mart 2009 21:08
Assubay'larla ilgili densizlikte bulunan ovmen M.Ali ERBL'in fox TV deki arkfelek program hostesi manken,oyuncu Tuba NSAL meslektamzn kzdr.kendisini ancak asker kz olarak ifade edebilmektedir.sayglarmlasaygdeer ibrahim komutanm / abim / arkadam / kardeim

sz ettiiniz olaydaki aybn assubay camiasna ait olmad aikardr, o bahsettiiniz ahsn hatasdr, aybdr..
sayglarmla

abdullah    09 Mart 2009 23:39
internette gezinirken bu site gzme arpt ve bende bugn kayt oldum.Ankaradan herkese sevgi ve sayglarm iletiyorum.iyi akamlar.

ibrahim    09 Mart 2009 22:08
Assubay'larla ilgili densizlikte bulunan ovmen M.Ali ERBL'in fox TV deki arkfelek program hostesi manken,oyuncu Tuba NSAL meslektamzn kzdr.kendisini ancak asker kz olarak ifade edebilmektedir.sayglarmla

zan ngen    09 Mart 2009 21:28
http://e
Deerli Meslektalarm bugn bir arkadamn uyars zerine yaptm incelemede 14-11-2007 ylnda deiiklie urayan 634 sayl Kat Mlkiyeti Kanununa gre bu tarihe kadar arsa tapusu zerinden kat irtifak tapusu alarak daire sahibi olanlarn Kasm 2009 ylna kadar sahip olduklar bu tapular apartmanda oturanlarn hepsinin katlmyla birlikte tapularn Kat Mlkiyeti Tapusuna evirmeleri gerekmektedir!...Bu konuda gecikenlerin 1.ooo TL ceza deyecei ayrca belirtilmektedir!...Bu konuda geni bilgi Tapu dairelerinin Kadastro blm ile Tapu dairelerine yakn zel Emlak brolarnda mevcuttur!..Tm arkadalarmn herhangi bir cezal ileme tabi olmamalar iin konuya hassasiyet gstermelerini tavsiye ederken...sayglar sunuyorum....

atila    09 Mart 2009 20:58
stanbul Menkul Kymetler Borsas'nn adeta lokomotifi konumundaki, Trkiye'nin en byk ve en eski halka ak kurulularndan Erdemir'de son zamanlarda bir eyler oluyor.
OYAK Holding tarafndan zelletirme ihalesiyle arlkl kamu hissesi 4 milyar dolara satn alnan Erdemir imdilerde "zarar" yazyor.
"Ne var bunda canm? Dnyada ve memlekette ekonomik kriz var! Tm irketler zararda, yada kapanyor, kim kr ediyor ki?" diyebilirsiniz. Ancak devenin aya hi de yle deil!
Korhaber'de yer alan haberde de grebileceiniz gibi, Ereli'de, Erdemir'de, sdemir'de, skenderun'da "bir eyler" oluyor.
Geen yln 9 aylk dneminde nemli tutarda kr aklayan Erdemir, son aylk dnemde, yani Ekim-Aralk devresinde nemli tutarda zarar aklad.
Bu da makul olabilir. Kresel krizin siddeti yln sonlarnda artt, otomobil fabrikalar, beyaz eya fabrikalar retimlerine ara verdi vb. gerekeler retilebilir.
Ancak "gereke" ayr eydir, "gerek" ayr eydir. Mazeretler, sebepler, nedenler, istendii anda her konuda bulunur.
Fakat Erdemir gereinin bir baka boyutu var.
Erdemir bir sre nce internet zerinden mamullerini satmak iin, ihaleleri ak-effaf hale getirmek iin bir sistem kurdu. Bu sayede hemen tm alclar, sanayiler, tccarlar, ihaleye kartlan mamulleri, taban fiyat, ne kadar ton rnn ihaleye kartld gryordu. Erdemir kendi portfyndeki alclarna, mterilerine ihale duyurularn e-posta ile iletiyor, tekliflerini de alyordu. Tabi effaf ihalede her ey effaf olduu iin ihtiyac olan en yksek fiyat veriyordu. Sadece speklasyon iin teklif atanlar ise devre d kalyordu. Bu iten hem Erdemir, hem de gerek sanayici, karaborsac-stoku olmayan gerek sa tccar kazanyordu.
Bu sistemde al fiyat duyuruluyor, rnein 500 dolar. Teklif atanlar birbirlerini ve birbirlerinin isimlerini grmyor. Erdemir herkese bir kod-ifre vermi. Dolaysyla sitem son derece gzel iliyor, al fiyatnn zerinde herkes teklifini veriyor, en iyi fiyat veren mal alyor.
Ne olduysa son aylarda effaf ihale sistemi, internet zerinden herkese ak, dmensiz-dolapsz ihale sistemi askya alnd. Ya da kk tonajlardaki, kyda-kede kalm mamuller iin "dostlar al verite grsn" misali tek tk ihaleler yapld, yaplyor.
Asl byk tonajl, ihtiya dahilindeki mamuller ise kimi zaman el altndan, kimi zaman dorudan ar yntemiyle 3-4 firmaya verilmeye baland. Bunlar bata Kayserili KMC olmak zere, Ycel Boru, Kelesan, Kemal Ksey gibi irketler. Kayseri Metal Center (KMC) en byk sa tccar oldu. Son yllarda ald ban gidiyor. Bydke byyor. Erdemir'in mamullerini toptan, stoktan alp-satarak neredeyse Erdemir'e rakip oluyor. Ycel Boru haydi diyelim ki ayn zamanda sanayici ama onlar da Erdemir'in stoklarndan ucuz fiyatla mamulleri alyor, sonra da dier ihtiya sahibi sanayicilere ton bana daha yksek fiyatlarla satyor. htiyac olan da mecburen bu fiyat dyor. Kemal Ksey, Kelesan da yle. Sa ticareti ile Erdemir'den aldklar ucuz fiyatl mamulleri, yksek fiyattan satarak katmerli kazan elde ediyor.
Burada kaybeden kim? ncelikle stoktaki maln el altndan, ihalesiz ve ucuza bu 3-4 firmaya satan Erdemir! Zaren dier alclar Erdemir'e gidip mal sorduklarnda da Erdemir'in yant "Elimizde mal yok, ama u, u firmalarda var, gidin oradan aln!" oluyor. Yani Erdemir kendi mamullerinin sat iin, dier alclara bir de adres gsteriyor.
Ayrca dier alclardan ar koullar, banka teminat mektuplar, taahhtnameler, teminatlar istenirken, rivayet o ki bu 3-4 firma mamulleri pein parasz, banka teminatsz, ya sadece ekle, ya sadece szle hem de baya iyi vadelerle alyor, stokluyor.
imdi sizin aklnza bu ite bir "iyilik" olduu gelmez mi?
Erdemir zarar yazyor. Bu mamullere ihtiyac olan gerek sanayici zarar yazyor, ya da fahi fiyatla bu 3-4 firmadan mal alyor. Veya fabrikasn kapatmak, iisini iten atmak zorunda kalyor.
OYAK Holding'in banda Ynetim Kurulu Bakan erif Cokun Ulusoy. Ta yllar ncesinden, ABD'den rahmetli zal arp, Ziraat Bankas'nn bana geirdiinden beri tanrm. Hem de iyi tanrz. Gzel sohbetlerimiz olmutur. Trkiye'yi, lkesini, insanlarn seven, IMF'den, Dnya Bankas'ndan fazla hazzetmeyen, hatta IMF memurunu "Ben, koskoca asrlk Ziraat Bankas'nda genel mdrm, sen IMF'de masa efisin, muhatabn ben deilim, sen ancak benim mdr yardmcmla, ya da daire bakanmla muhatap olabilirsin" deyip, makamndan gnderen bir insandr! IMF masa eflerinin Trkiye'ye gelip, bakanlar, babakanlar, Hazine mstearlarn, Merkez Bankas bakanlarn "sigaya" ekmesine zlen, iten ie kzan-kpren bir kiiliktir.
Kendisi subay babasn kk yata yitirip, yetim byd iin, yetim ocuklarnn okulu Darafaka'da "parasz yatl" okuduu iin, "yetim hakk gzeten, yetim hakknn zerine titreyen" birisidir.
imdi erif Cokun Bey'in banda bulunduu OYAK, Erdemir'i ald. Cokun Bey, Erdemir'i bu ulusal sanayinin dev irketini ecnebilere kaptrmamak iin OYAK'n bankasn satt, paralar Erdemir'e aktt. 4 Milyar dolar sayd Erdemir'e.
Erdemir'in bana da 25 yllk Erdemirci, Ouz zgen'i atad. Dier yneticileri de deitirdi.
Ama imdi, ite imdi sizlere anlattm u ilere bakn! Erdemir'in mallar el altndan ucuza 3-4 firmaya gidiyor, gerek ihtiyac olanlar bu irketlerden Erdemir mamulu almak iin fark, zam, avanta, lavanta ne derseniz demek zorunda kalyor. 3-4 firma kazanyor, dolarlar istifliyor, Erdemir'in krlar eriyor. Erdemir'i OYAK ald ama, ounluk hissesini. Yoksa Erdemir'in milyonlarca gariban veya zengin veya geleceini Erdemir hisselerine balam kk, byk orta da var. Erdemir zarar edince bunlar da ediyor. Temettler gidiyor. Hele bu "el alt sat" sistemi ile Cokun Bey'in ok hassas olduu "yetim hakk" birilerinin cebine giriyor. Yetimler alyor, iiler alyor, gerek sanayici - tccar alyor, hatta bir Ereli ilesi tmyle alyor. Ama 3-4 kii, Erdemir'de bir ka ynetici ya da daha fazlas glyor. Hem de kahkahalarla glyor. Zenginleiyor, keyifleniyor, cipleniyor, BMW'leniyor.
Bunlar herkes gryor, biliyor, bir Ereli bunu konuuyor. Memleket alktan, isizlikten, krizden inlerken, Erdemir zerinden birileri Milyon dolarlar paylayor.
Ben buradan erif Cokun Ulusoy'a diyorum ki, "tebdili kyafet" yapp bir Ereli'ye gidin. ki vatanda, 3-5 iiyi, 5-10 kamyoncuyu, bir ka fabrikacy, dinleyin.
Bir de Kahverengi Kahve'ye gidin, iki ay iip etrafta konuulanlar, "Erdemir benden sorulu" diyenleri aktrmadan izleyin, dinleyin. Ereli'de, Erdemir'de neler oluyor, gznzle grn, kulanzla dinleyin.
Ha, unutmadan bir de son zamanlarda Ereli yollarnda gezen iki tane "ultra sper lks BMW'ler kimin?" diye sorun, renin!
Sonra da milyonlarca kk hissedarnza, emekli maan Erdemir hissesine yatran yatrmclarnza, alaan yetim ocuklarnza her eyi anlatn, olan-biteni gerekleri syleyin!
:upset :upset :upset

Bayram AKIR    09 Mart 2009 16:09
DNYANIN BAKANI ABD

Dnyann ba haydudu ABD'nin bakan bir ay sonra Trkiye'ye geleceim demi.Bay bakan"geleceim hazrlkl"olun demi.Bu kii Trkiye'ye davet edilmi midir?Hayr.Gelebilmek iin randevu istemi midir.Hayr.
Ama" ben sizin lkenize geliyorum"diyebiliyor.Uluslararas ziyaretler byle mi oluyor?Hayr.Peki o zaman bu neyin nesidir?Ana lkeler smrgelerine byle davranrd benim bildiim.
Bizim yerliler ne yapyorlar acaba?Veli nimetlerine kar nasl bir pozisyon alacaklar?
Bu haydut lke daha Trkiye'nin bamszln bir yasa ile tanm deildir.Lozan Antlamasna en sert tepkiyi veren lkelerden birisidir.
lkemizde bir ABD askeri bir suundan dolay yarglanamamaktadr.Bunlar benim aklma gelince uykularm kayor.Onurlu assubay da byle olmal deil mi?

Bayram AKIR
E.J.Asb.

SMAL TURAN    09 Mart 2009 15:34
H KMSE DERECE DMEYECEK

Astsubaylarn sosyal ve eknomik ynden madur olduklar tm siyasi partiler tarafndan TBMM gndeminde bile aka ifade edilmektedir.

Bu em. Astsubaylarn baarsdr. Saylar azck da olsa hak mcadelesiden bihaber baz arkadalarmz maalesef derece dme korkusundalar.

Bu meslektalarmz hi merak etmesin ve rahat uyusunlar, derece dmeyecekler.

Ersen Grpnar    09 Mart 2009 13:48
KADINLAR GN

8 Mart Dnya kadnlar gn; dnyada olduu gibi bizde de etkinliklerle kutland ;
Bu gn en ok bizlerin ileke kadnlarmz hak ediyorlar.
Televizyonda bu gn nedeniyle yaplan etkinlikleri daha dorusu provake edilen
Etkinlikleri seyrettik
Trkiye bir mozayikler lkesi ,ortak paydamz TRK kimliimizin oluu
anakkale\'de Sakarya\'da Dumlupnar\'da emperyalisteler kar birlikte savap,
Bamszlmz ve Cumhuriyetimizi kazandk
Emperyalistlerin oyunlar devam ediyor, bizi etknik kkenimizle blmeye alyorlar
Ne kadar acdr ki ruhunu satanlar ,PKK terr rgt ile yllardr krt halkna ve bizlere
ileler lmler aclar yaatyor; Kardein kardee dmanln istiyorlar.
Yurdumuzda i,e,a,ikamet,okul v.b. hibir kstlamas olmayanlardan terre destek
verenlerin olmas bu yarann daha da kanamasna neden olmaktadrlar.
Gneydouda isizlik kalknma sorunu var Bat\'da yokmu?
Ltfen saduyu ile davranalm oyunlara gelmiyelim.
Bir avu provakatr kadnlar gnnde seslerini duyurma gayretinde
Peki bizler neden meydanlarda yokuz ?
Yasal temsilcimiz TEMAD\'n Kadn kollar nerede?
Kadnlar gn yry kortejinde neden TEMAD pankart yok ?
Bizlerle ayni aclar,skntlar yaayan kadnlarmz neden kadnlar gnnde hakszlklar protesto eden
Bir siyah elengi Atatrk antna koymazlar ?
Bizler kadn kollar yelerini ve kadmlarmz orduevlerinin balo salonlarnda,gezilerde olduu kadar
Eylemlerde yanmzda olmasn istiyoruz.Bunu salamak koordine etmekte TEMAD\'n grevidir.

SELUK ER    09 Mart 2009 12:21
SIKINTI STNE SIKINTI.Malm dosya Babakanlk'ta tozland,1/4 ve 9/2 si ve Lise Mezunu Assubay'larn Yksek Meslek Okulu mezunu saylmalar Yksek Lisans yapanlarn durumu ortada dururken bu skntlar yetmiyormu gibi birde kendi iimizdekilerle urayoruz.Sitemizin dzenledii Faks E Mail ve aressizlikten k kampanyalarna destek vermedikleri gibi srekli bu site yasal deil siz para toplayamazsnz hukuki deil diye saldryorlar bu saldrlara Temad'da sitesinde msaade ediyor.Sanki adamlar Cumhuriyet savcs,KAMU ADINA GREV YAPIYORLAR.Sizler nasl assubay'snz? Camianza zarar veriyorsunuz meslektalarnz srtndan vuruyosunuz.Birlik ve beraberliimizi ortadan kaldrmaya bizleri blmeye alyorsunuz.Kime hizmet ediyorsunuz amacnz nedir?Daha sonrada siteden yeliim kaldrld ben 25 yllk assubay'm diyerek yazyorsunuz,bu sitedeki bir avu assubay sevdalsnn mcdelesi iin karanla kurun skyorsunuz diyorsun.Bir karanlk var o doru sizlerde o karanln eserisiniz.O karanlk gler sizi maa olarak kullanyor.Mcadele veren meslektaarnzn ayana kurun skyorsunuz ne byk insanlk ayb.Bu utanc nasl tayacaksnz?
Ynetici yorumu Ynetici yorumu:
Site ynetimin ve yelerin almalarnda elbet hata olabilir ama bunu iyi niyetle ifade eder katk salarsn eletiriler yapc olmaldr. Bu tr kiiler olacaktr biz mcaadelemize devam edeceiz

abdullah ektik    09 Mart 2009 11:37
http://www.emekliassubaylar.org
VATANI UGRUNA CANINI FEDA EDEN,SEHIT DUSEN,GAZI OLAN,CANLA BASLA GOREVINI YERINE GETIREN MUVAZZAF/ EMEKLI ASSUBAYLARIN HAKLARI-NI VERMEMEKTE DIRENEN ASKERI/SIYASI YETKILILER
BIZLERIN AHINI ALIYORSUNUZ.
HATIRLATMAK ISTEDIM.

Mustafa Arabacolu    09 Mart 2009 00:55
sayn ier ok doru bir tespit yapm, hepimiz hatrlarz biz assubaylarn haklar, alacaklar, kazanaca bir takm eyler ne zaman gndeme gelse mutlaka bir eyler kar, hani 2001 krizi gelmeden nce subaylara verilen temsil/grev tazminatlarnn ardndan hemen Kd.Bv. lara da grev tazminatlar gndemdeydi ya ne hikmetse ekonomik krize denk geldi. tesadf bu seferki haklarmzda hem ekonomik krizin gbeinde hemde yerel seimlerin glgesinde duruyor!!!

erhan yakar    09 Mart 2009 00:42
http://mesaj gelmiyor
bu siteden bana mesaj gelmiyor
sizlere geliyor mu gelmiyorsa neden gelmiyor
Ynetici yorumu Ynetici yorumu:
Sn.Yakar zel duyurular dnda yelerimize sitemizden mesaj gndermiyoruz. Kaytl olduunuz formlarda yeni yorumlar otomatik olarak mail adresinize gelmektedir. yelerimizle mesajlatmz mynet mesaj grubu sk,sk sabote edildii iin uan kullanmamaktayz. Bilgilerinize

Bayram AKIR    09 Mart 2009 00:03
SAYIN STE YNETM!

08 Mart gn akam zeri burada "Takkeli General"balkl bir yaz yazmtm.Yaz burada yaynlanmad.Gerekesi nedir?Kimin zlfyarine dokunuyor ki bu yazy trpanladnz?Sayn site ynetimi,gzel umutlara kstek olmayn.Bu nasl bir demokratik tavr.Arkada bu benim bileceim itir derseniz o ayr.O yazy yaynlayn, bir tepki gelir de bilimsel,namuslu ve ikna edici cevap veremezsem bu sitede bir daha olmayacam.Olmaz ki,bu kadar da olmaz ki.Yazy yaynlamanz bekliyorum.

Bayram AKIR
E.J.Asb.
Ynetici yorumu Ynetici yorumu:
Sn.akr Yaznz sitemize ulamam olabilir,varsaymlara dayand iin editr arkadamz tarafndan mahzurlu grlerek site ynetiminin karar vermesi beklenmi olabilir.Yazlan mesajlarn ayni saatte yaynlanmas gerektiren bir zorunluluumuzda yoktur. Yaynlanmayan yazlarn sahiplerine bu durumun bildirildii malumlarnz olmasna ramen yaynlanmama gerekesini soru biiminizde kullandnz slubu tasvip etmiyoruz. Bu site siyasi bir arena olmayp nyarglar sonucu oluan hakszlklarmzn giderilmesi amac ile kurulmutur.

SELUK ER    08 Mart 2009 23:26
Malm dosya Babakanlk'ta tozland.Mstear bey ne hikmetse Babakana bir trl arz edemedi.Eski meslektamz olduu iin okta mitlenmitik sayn msteardan.Mesele Assubay'la ilgili olunca mutlaka bir aksaklk bir olumsuzluk meydana geliyor.imdi yerel seim telaesi daha sonra kutlama tebrikler iadeyi ziyaretler derken meclis tatile girer umutlarmz baka bahara kalr.Assubaylarn maduriyeti devam eder gider.Sayglarmla

MEHMET AL KILIN    08 Mart 2009 23:04
Deerli Meslektalar
Hepinizin kandili mbaerek olsun.
Form ksmnda "KSEL BR YARDIM STE" bal altnda sizlerin bir konuda yardmnz istiyorum. lgilenirseniz ok memnun olurum. Teekkrler

D.nar    08 Mart 2009 22:59
KADINLARIMIZ

Toprak yle bitip tkenmez, dalar yle uzakta,
sanki gidenler hibir zaman
hibir menzile eriemeyecekti.
Kanlar yryordu yekpare mealeden tekerlekleriyle
Ve onlar
ayn altnda dnen ilk tekerlekti.
Ayn altnda kzler
baka ve ok kk bir dnyadan gelmiler gibi
ufack ksacktlar
ve prltlar vard hasta krk boynuzlarnda
ve ayaklar altndan akan
toprak,
toprak,
ve toprakt.
Gece aydnlk ve scak
ve kanlarda tahta yataklarnda
oyu mavi humbaralar rlplakt.
Ve kadnlar
birbirlerinden gizleyerek
bakyorlard ayn altnda
gemi kafilelerden kalan kz ve tekerlek llerine.
Ve kadnlar
bizim kadnlarmz:
korkun ve mbarek elleri
ince, kk eneleri, kocaman gzleriyle
anamz, avradmz, yarimiz
ve sanki hi yaanmam gibi len
ve soframzdaki yeri
kzmzden sonra gelen
ve dalara karp urunda hapis yattmz
ve ekinde, ttnde, odunda ve pazardaki
ve kara sabana koulan ve allarda
ltsnda yere sapl baklarn
oynak, ar kalalar ve zilleriyle bizim olan
kadnlar,
bizim kadnlarmz
imdi ayn altnda
kanlarn ve hartularn peinde
harman yerine kehriban bal sap eker gibi
ayn yrek ferahl,
ayn yorgun alkanlk iindeydiler.
Ve onbelik araplenin eliinde
ince boyunlu ocuklar uyuyordu.
Ve ayn altnda kanlar
yryordu Akehir zerinden Afyon`a doru.

NAZIM HKMET


Hayat, ekilebilirse hala biraz da onlarn elleri dedii iin deil mi?

Dnya Emeki Kadnlar Gn Kutlu olsun.


7671
Mesaj Defteri yazlar
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 »