cnnturk.jpg
haberturk.jpg
astsubaylar-yuruyor.jpg
videotalu.jpg

Kimler Sitede?

MESAJ PANOSU
Ersen Grpnar    12 Mart 2009 00:49
Sn.Turan
Size katlyorum kendinizi tam olarak ifade edemezseniz hakllnz anlatamazsanz, etkili olamazsnz. "Arkadalarmz kendini lise mezunu sanyor" diyorsunuz, ortaokul mezunu kabul edenler var. Sn.Gn.Bk. Narldere'de konuurken bir aabeyimiz "Sn.Bakanm biz ortaokul mezunlar da derece alacak myz" deyince bakanmz "evet" yantn verdi, ben aabeyimizin yanna gittim "siz ortaokul mezunu musunuz" dedim," evet Mersin Asb.Hzl.ortaokulu mezunuyum " dedi," peki ortaokulu bitirince Assubay olarak ktaya m gnderildiniz" dedim," hayr iki yl Balkesir ordudonatm okulunda okuduk" dedi, "peki sevgili aabeyim sizin zamannzda sanat enstitleri ortaokuldan sonra iki yld onlar lise muadili oluyor da siz neden olmuyorsunuz" dedim. Milli Eitim kabul etmiyormu," bu konuda yazmalarm var" dedi. Dorudur biz Snf hazrlamada yl okuduk ama 8 yl mcadeleden sonra lise muadili sayldk, sanat enstits mezunu nalbant ay,muamele memurunu Subay yapp faklte mezunundan bir st dereceden balatacaksnz sra Assubaya gelince binbir dereden su getirip aba altndan sopa gstererek "sorgularsanz hak kayplarnz olacak" diyeceksiniz, tm bu konular masaya bilinli bir ekilde yatrlmaldr.

Asb.MYO yasasndan nce mezun olan ve kendi hesabna faklte yksek okul bitirmeyenlerin balang derecelerinde hakszlk yok, nk 657 sayl yasada birok memur grevlerinin zellikleri dikkate alnarak ortak hkmlerde belirtilen dereceden st derecelerden greve balatlmtr. Subaylar(lise mezunu 2-3 yllk harp okullar istisnas dnda) gibi Assubaylar da ortak hkmlerden bir stten balatlmtr; nk lise mezunlar 13/3 Lise ve dengi okul st 1 yllk mesleki ve teknik renimi bitirenler 11/1 den greve balarken biz bir st derece olan 10/1 den greve baladk. Hakszlk yksek okullardan sonra sregelmitir, bu konuyu da mteakip yazlarmda izah ettim. Bunlar irdelemeden, muhatabmza anlatamadan, kendimize hi ilgisi olmayan ebeler ve hemireleri rnek gstererek elbette muhataplarmz ikna edemeyiz ve haklarmz alamayz.Sayglarmla.

Bayram AKIR    12 Mart 2009 00:17
Sayn Mithat Tretken,

Sorunlarmza elbette sahip kacaz.zm iin mcadele edeceiz.Kanmca TEMAD,Meclis'te,Genelkurmay'da yaplmas gerekeni yapt.stediini dile getirdi.Grdmz gibi her taraf duvar oldu.Artk yaplmas gereken eylemdir.TEMAD'n buna pek yanamad grlyor.Kanmca ubelerden de bir bask yaplmyor.Tm ubeleri de takip edemiyorum.Hukuka bavurulur ama en etkilisi ve ses getirecek olan eylemdir.Siz de bu ynde sesinizi ykseltin.A ay kendi kendini dnrken yaknda toptan teyyareye bindirildiini grecektir.Benim grebildiim kadaryla bu lkede ok a kesim var.Herkes kendi derdine mi yanmal?Temel hedef aln,adaletsizin kayna olmamal m? Herkes gemisini mi dnmeli?Aydn ve yurtsever bir Assubayn dnyas o kadar dar olamaz.Karnn doyurmu ay,o kadar an iinde kendini huzurlu bulur mu?Vicdanen ben hayr diyorum. Hedefimiz mevzi ve lokal kalmamal demek istiyorum.
Mesajnzda Afganistan'dan bahsediyorsunuz.Trk askeri niye orada,niye Bosna'da,niye Lbnan'da,niye Sudan'da bunu hi kendi kendinize dndnz m?Bara katk iin mi oralarda?Yoksa Nato ve ABD emrettii iin mi, Bat Emperyalizminin karlarnn korunmasna yardmc olmak iin mi oralarda?Bunlar iyi sorgulamak gerekiyor.Yurdunu ve halkn sevmeyen yneticilerin bulunduu bir lkede aynn karn ksa srelerle doyar.Tok yattndan ok a yatar.Meseleyi kkten halletmek gerekmektedir.


Bayram AKIR
E.J.Asb.
Ynetici yorumu Ynetici yorumu:
Sn.akr, Sn.Tretken'in mesaj gayet aktr, kendileri lke meselelerinin elbette nemli olduunu,zaten bizler adalet ve eitlik taleplerimizi gerekletirerek lkemizde sosyal demokratik hukuk devletinin tm kurum ve kurallar ile ilemesini de salayacaz demektedir. Yukardaki mesajnza Sn.Tretken'in verdii yant tartmann farkl ynlere gitmemesi iin kendisinden rica edilerek yaynlanmamtr Trk Ordusu'nun deiik lkelerde sorumluluu NATO'ya aittir,arkadamzda deildir. lke meseleleri bizi elbette ilgilendiriyor, ama konuya bu sitede ideolojik ve siyasi penceresinden bakamayz.Arzu eden bu konularn tartld platformlarda dncelerini aklayabilir. Bu konuda ltfen herkes gerekli hassasiyeti gstermelidir.Sayglarmzla.

Osman Ada    12 Mart 2009 00:13
Sn.er, mesajnz okuyunca ben de ok zldm, ORLU TEMAD Bakan'na ve arkadamza gemi olsun ;ama orlu Bakan seimlerde etkili olur bakan destekler, buna kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez diyorlar.Sayglar sunuyorum.

SELUK ER    11 Mart 2009 23:54
TEMAD'DAN BYK AYIP!!!

Saygdeer meslektalarm,yaklak bir hafta nce 1961 mezunu Em.Assubay aabeyimiz Telefonla beni arad faaliyetlerimiz iin Teekkr etme nezaketini gsterdi.Kalp hastas olduu iin gelimeleri sk sk takip edemediinden bahsini mteakip tedavi iin Ankara'ya gittiinde TEMAD'a ziyaret iin uradn Genel Bakanmzla makamndaki sohbeti esnasnda Kalp rahatszlnn olduunu bu nedenle tedavi iin GATA'ya geldiini anlatm Sn. Genel Bakanmz da umursamaz bir tavrla " GATA'YA GT FLANCA GENERALE SELAMIMI SYLE LGLENRLER " cevabn verip bandan savdn zlerek TEMAD Genel Merkezi'nden ayrldn anlatt.TEMAD mesaj panosunda ORLU TEMAD Bakan'nn Kalp rahatszl tedavisi iin teekkr yazsn okuduumda irkildim.ORLU dernek bakan yakn ilgi ve alaka gryor, dernein arac tahsis ediliyor, anlamal zel hastanede ameliyat ettiriliyor, BAKAN VE ENE OK SICAK LG GSTERLYOR yataca yere kadar ayrlyor...
Farkl muamele grmek iin TEMAD'da Bakan m olmak gerekiyor?Normal ye olan bymz banzdan savacaksnz, Dernek bakanna zel muamele yapacaksnz.Neden o aabeyimize de dernein aracn tahsis etmediniz?Madem anlamal zel hastane mevcut, orada tedavisini yaptrp ameliyatn mteakip orduevinde neden istirahat ettirmediniz?yeniz olan o meslektamzn can TEMAD ORLU Bakanndan daha m deersizdi? MESLEKTAIMIZIN CANINA KASTINIZ MI VARDI, BAINIZDAN SAVDINIZ?TEMAD ORLU Bakan'na da bir general ismi verip, Belediye otobsyle GATA'ya gndermediniz? Neden bu ifte standart? Yllarca ayrmdan rahatszlk duyan ve ayrm insanlk ayb olarak gren bizler TEMAD'n bu davrann nasl deerlendirelim.Ac da olsa gerek.Bakalarna kzmaya da hakkmz yok.Bir de mesele salk ve hayati neme haizse.Sayglar...

zer ZCAN    11 Mart 2009 22:54
Sayn smail TURAN meslektama tamamen katlyorum. Kanun teklifi hazrlanrken bu husus ayrntsyla aklanmaldr. TBMM'deki milletvekilleri sonuta sivillerdir ve Assubaylarn liseden sonra direk Assubay olarak atandklarn zannetmektedirler. TEMAD hazrlanacak kanun teklifinde bari biraz devreye girmelidir. GNKUR'n hazrlad kanun teklifinden kimsenin haberi yok.

Sayglarmla.

SMAL TURAN    11 Mart 2009 21:57
HAKKI DORU STEMEK

Bir hak istendiinde hak, ak, belirgin ve ikna edici ekilde istenmelidir. Byle olmazsa hak edilmeyen bir ey isteniyormu gibi anlalr ve batan savc ve avutucu cevaplar alnr. Anlatmak istediim u.

2 yllk harp okulu mezunu ve sanat okulu mezunu subaylar 4 yllk harp okulu mezunu saylarak 8 nci dereceden greve balatlyorlar. Snavla girilen "bir- iki yllk snf okullar okuldan saylmad iin" Astsubaylar lise mezunu olarak kabul ediliyor. in asla kabul edilemez taraf ise kendimiz de kendimizi lise mezunu olarak kabul ediyoruz.

TBMM genel kurulunda verilen kanun teklifleri de ayn ekilde, "Lise mezunu Astsubaylar yksek okul mezunu saylsnlar" eklinde olduundan zellikle iktidar partisi tarafndan kabul edilmiyor. nk, lise mezunu Astsubaylar yksek okul mezunu saylacaksa "tm lise mezunu devlet memurlar da yksek okul mezunu saylmaldr" diye dnyorlar bu da eyann tabiatna aykrdr.

Bizim isteimiz liseden sonra snavla girilip okuldan saylmayan devletin bir veya iki yllk snf okullarnn okuldan saylarak intibaklarn EK-V111 A aylk gsterge tablosuna gre yaplmasdr. Bu konuyu daha nce de bu mesaj panosunda dile getirmitim.

Bu grev tm Astsubaylara ve zellikle TEMAD' a dmektedir. Hak hakkn doru ifade edilmesiyle alnr.

Sayglarmla.

Rafet Duran    11 Mart 2009 20:33
HUKUK VE ADALET STYORUZ

Bu sitede Assubay arkadalarmz yllarca, hak, hukuk, eitlik ve adalet zerine srekli yazdlar.Seslerini duymas gereken yetkili mercilere duyurmaya
altlar. Assubaylar iin imtiyaz, ayrcalk filan istemediler. Sadece Anayasa'ya konulmu olan kurallarn kendilerine de uygulanmasn istediler. Mesela faklte veya yksek okulu bitiren her Trk Vatanda gibi 1'nci derecenin 4'nc kademesine kendilerinin de ykseltilmesini talep ettiler. Balang derece ve kademelerinin faklte mezunu olanlarn 8/1 dereceden, yksek okul mezunu olanlarn ise 9/2 dereceden balatlmasn, bu durumun bir ayrcalk deil,
zaten bir ksm meslek guruplarna uygulandn belirterek rneklerini verdiler. 2002 yl bandan bu yana alan ve emekli personele yaplan maa iyiletirilmesinin biz Assubaylara da belli oranlarda yaplmasn istediler. Vs. Bunlardan hi birisi gerekletirilmedi. Bunlar bilinmeyen, duyulmam istekler deildi.

2002 yl banda 375 Sayl KHK ile bir ksm kamu personeli ile yarbay ve st rtbeli subaylara % 30-35 orannda maa iyiletirilmesi, kriz dneminde yaplm , o zamann Babakan, (Rahmetli Blent Ecevit)
duyduu vicdani azap nedeni ile " Bu kararnameden yararlanamayan personel iin de birka ay iinde derhal dzenleme yaplacan " sylemi, hatta Bakanlar Kurulu'nda karar alndndan bahsetmiti.. Sonra Sayn Genelkurmay Bakan'mz 2004 ylnda kinci Bakan iken, Maliye Bakanl'na hitaben yazm olduu bir yazda ksaca: " Kk rtbeli Subaylar, Assubay ve Uzman avular ile emeklilerin zor ekonomik artlarda yaadn, ellerindeki birikimlerini de kaybetmek zere olduklarn, bu nedenle sz konusu bu personelin de maalarnda iyiletirme yaplmas gerektiini " istemiti. ( ( Bu yaz o gnlerde Posta Gazetesi'nde yaymlanmt) 2002 ylndan sonra aradan yaklak 8 yl geti. Assubaylar ve zellikle emeklileri ile ilgili Sayn Genelkurmay Bakan'mzn greve balamasna kadar hibir ey deimedi.
Sekiz yl nce st dzey devlet byklerimizin zlk haklar ile ilgili sknt lar vard. Ve bu sknt kriz filan dinlemeden derhal giderildi. Alt dzeydeki kamu grevlileri ya da Assubaylar ile emeklileri 8 yl nce ok yksek maa m alyorlard? Biz Assubaylarla ilgili daha 2004 ylnda kinci Bakan iken
Sayn Genelkurmay Bakan'mzn dile getirmi olmasna ve aradan 6 yl gemesine karn ne yaplmtr? Bu arada dier kamu grevlilerine denge tazminat, makam tazminat,vs. ad altnda iyiletirilmeler yaplm, ancak Assubaylara sahip kan, duyan olmamtr. Bizlerle sanki alay edilmitir. Siyasetiler, gstermelik Kanun teklifleri vererek komisyonlara havale edilmi, bazen de Cumhuriyet tarihinde grlmemi ekilde kanun teklifi kabul edilip , ertesi gn iptal edilmitir. Biz Assubaylar da sorunlarmz kim zebilir diye anketler dzenledik. Bunca deneyimden sonra hala sorunlarmz kimin zebileceini renememi olmamz da bizim iin dndrcdr.

Hepimizin bildii gibi Anayasa'mzn 2 nci maddesinde: " Trkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanma ve adalet anlay iinde, insan haklarna saygl, Atatrk Milliyetiliine bal,balangta belirtilen temel ilkelere dayanan DEMOKRATK, LAK, SOSYAL HUKUK DEVLETDR " denilmektedir.

Assubaylar : Atatrk'e, Cumhuriyet'e, cumhuriyetin niteliklerine, vatanna, milletine ve onun birlik ve beraberliine hep sahip kmlardr. Bizler hakl olarak Anayasa'mzda yazl olan Cumhuriyet'in niteliklerinden de her eyden nce bir yurtta olarak yararlanmak istiyoruz. Mesela "Sosyal Hukuk Devleti" niteliinin bizi de etkilemisini talep ediyoruz.

Ne demek "SOSYAL HUKUK DEVLET": Anayasa Mahkemesi'nin yapm olduu tanm yle diyor: Her eylem ve ilemi hukuka uygun, insan haklarna sayg gsteren, bu hak ve zgrlkleri koruyup glendiren, HER ALANDA ADALETL BR HUKUK DZEN KURUP, gelitirerek srdren,Anayasa'ya aykr tutum ve davranlardan KAINAN, hukuku TM DEVLET ORGANLARINA egemen klan, Anayasa ve hukukun
stn kurallar ile kendini bal sayp, yarg denetimine ak olan, yasalarn stnde yasa koyucunun da bozamayaca TEMEL HUKUK LKELER ile ve Anayasa bulunduu bilincinden uzaklatnda GEERSZ kalacan bilen bir devlettir.

Ben hukuku deilim, ama okuduumu anlayabiliyorum. Adalet anlay olan hukuk devletinde yaamak istiyoruz. stediimiz husus byklerimizin
uyacaklarna dair zerine yemin ettikleri husustur. Bizler imtiyaz, ayrcalk istemiyoruz. Trkiye Cumhuriyeti vatanda kamu grevlilerine uygulanan yasalarn biz Assubaylara da uygulanmasn istiyoruz. 926 Sayl TSK Personel Kanunu zel bir "STAT" kanunu ise bu kanun kapsamnda
Subaylara verilen haklarn, Anayasa'mzdaki eitlik prensibine uygun olarak bizlere de uygulanmasn talep ediyoruz..
Sekiz yl bekledik, lmeyenlerimiz bir sre daha bekleyebilir. Sonunda Anayasa'mzda yazl olan " SOSYAL HUKUK DEVLET ,ETLK ve
ADALET ANLAYII" iinde sorunlarmzn zlerek, hayal ve onur krgnlklarmzn bir an nce giderilmesini talep ediyoruz.. Sayglarmla.

erhan    11 Mart 2009 20:03
Deerli meslektalarm,
ncelikle bu siteyi kuranlara emeklerinden dolay ok teekkr etmeyi kendime bor biliyorum.Burada sorunlarmz paylama imkanmz ve zm iin hedef belirleme ansmz var olmutur.Gnl isterdiki bu kadar zgrce tartma ve fikir alverii TEMAD sitemizde olsun ama maalesef olmuyor.O yzden bu sitenin varl bizim iin ok nemlidir.Meslekdalarmz bu sitede ok ey renmi ve yeni fikirler retmilerdir.Benim babam 1961'li Emekli Assubay hala bana TEMAY'dan bahsediyor,TEMAD'n bile varlndan habersiz bu mcadeleyi bir ekilde tm meslektalarmza duyurmamz ve anlatmamz gerekirken bu sitenin varlna kar kmak ihanettir diye dnyorum. Sayglarmla

HARUN KURUOLU    11 Mart 2009 19:21
Karizmatik liderler Kle toplumlarndan kar. Bireyleri demokrasiyi iine sindirmi olan demokratik toplumlardan karizmatik lider kmaz.Bu tr toplumlarn da karizmatik lidere zaten ihtiyalar yoktur.
Trk toplumu kitap okuma konusunda Dnya lkeleri sralamasnn sonlarndadr. Japonya'nn nfusuna oranla kitap okuma oran 15 gnde bir,Trkiye'nin ise 10 ylda birdir.

Cahil ve eitimsiz kitleleri birka akll ve yetenekli kii herhangi bir ama urunda ksa srede rgtler ve o kitleyi istedii gibi kullanr. Akll kitle zaten bilinli olduu iin menfaatleri, veya urad hakszlkla ilgili mcadele etmek iin ok sratle organize olur,bir ekilde hakkn almasn bilir.En tehlikeli ve bir ama urunda rgtleyemediiniz kitle yar cahil insanlarn oluturduu kitledir. Bu kitle kendine gre her eyi bilir, konuurken mangalda kl brakmaz,onun dorusu tektir,her konuda derinlemesine bilgisi olduunu sanr ve yarm yamalak bilgileri inatla ve srarla savunur,dedii dedik ald ddktr.Bu kitleye ak ve karay kabullendirmek insana kk sktrr.ounluu da genellikle sabit fikirlidir.Bu vasflar tayan bireylerden oluan insan topluluklarnn rgtlenip bir araya gelmeleri de ok zordur.Bu zellikleri tayan bireylerden oluan kitlelerin herhangi bir konuda birleerek byk baarlar elde ettikleri pek vaki deildir.Bu ve benzeri insanlarn dertlerini dert edinen birka deerli insan, mrn dert giderme mcadelesi yolunda harcar,sorunlar zeceim diye debelenip durur ve sonunda kendisi de dert sahibi olur...

Mithat Tretken    11 Mart 2009 18:31
Sayn Bayram akr,
Elbet bu lkenin sorunlar bizi de ilgilendiriyor. Afganistan gibi bir lkede bebin lira maa almay arzu etmiyoruz, dolaysyla tek derdimiz birin drd ve dokuzun ikisi deil. A ay oynamaz diye bir szden haberiniz var m? Biz haklarmz talep ederken onlarn gereklemesinin sosyal demokratik hukuk devletinin tm kurallar ile hayata gemesi ile e deerde olduunu,hakszlklar adaletsizlikler bittike hukukun n plana kacan biliyoruz.
Ltfen sizde ara sra sorunlarmz dert edinin ki bunun gereklemesine yardmc olun, iyi gnler dilerim.

Bayram AKIR    11 Mart 2009 18:02
ONURLU VE EREFL MESLEKTALARIM.

Televizyon haberlerini izliyoruz.ki gndr OBAMA'nn ziyareti ve Bilim-Teknik dergisinde ulemann yapt DARWN sansr haberleri var.Bamsz ve ada bir lkede rastlanlmayacak olaylar.
Dnya mazlumlarnn kanlarn dolara eviren zalim bir lkenin bakan lkemize geliyor diye bizimkiler ok seviniyorlar.Velinimet bizleri onurlandryor sevincindeler.Adam ziyaret isteinde bulunmakszn "geliyorum"diyor.Bizim komutanlar gibi.Komutanlarmz "oraya geleceim,hazrln yap" derlerdi.Biz birey diyebilir miydik? Ayn durum.
lkemizin Cumhurbakan bu ziyaret zerine "yeni frsatlar ve olanaklar ortaya kabilir" diyor.Kafa ve ruh oktan teslim olmu.
Bilim ve Teknik dergisinde ulema sansr uyguluyor.Dnya biliminde ok nemsenen bir kuram ,"Biz DARWN'i kabul etmeyiz" diyorlar.
Sevgili arkadalarm, bu olaylar zerine syleyecek iki sznz yok mu? Tm dnyamz birin drd ve dokuzun ikisi mi? Bunlar da takip edilecek elbette.Ama u zavall ve garip lkenin geleceini ilgilendiren bu olaylar iin sylenebilecek iki sznz yok mu?

Bayram AKIR
E.J.Asb.

salih duranolu    11 Mart 2009 17:56
YELAM KLASKLER...
yle gemie dnn,yeilam filmlerinde subay karekteri ba rol oyuncusu olur,en yakkl aktr o karakteri oynar..Her zaman kahramandr toplumun hafzasna byle yerletirilmitir yllarca.Asb. karakteri oynayan aktor sakall, bykl KABA-SABA en itici tipleme olarak lanse edilmitir!..Toplum hafzalarna bu ekilde yerletirmek, hatta filmin baz blmlerinde Asb. karakteri dalga geilen bilgisiz bir o kadar komik kiiliklidir.. Dzgn bir trke konuamaz yresel ivelidir,subay karekteri as roldeki oyuncu olup dzgn trkesi,elbiseleri tl,hereyi bilen bir kahraman yaratlmtr.Zamanmzdaki dizi veya filmlerde de pek durum deimemitir.Gerek hayatta deien birey yoktu.. Bir subay emeklisi kulland ua drr ama yine kahraman ilan edilir,methiyeler dzenlenir,neymi kentin orta yerine deil bo alana drd diye.Bunu bir Asb. emeklisi yapsa emin olun den ucan parasn bile isterler.Subaylar hibir kurum beceriksiz,bilgisiz olarak gsteremez .Osmanl paalarn aalayan filmler ekilirken zamane generallerin hrszlklar bir film olarak halka gsteremezsiniz..Rahmetli UUR MUMCU "sakncal piyede" adl piyesinde bunu denemitir.SONUNU HEPMZ BLYORUZ.Srekli filmlerle,basn yoluyla ASB. camias toplum nazarnda hep aalanmtr.OYUNUN BR PARASI OLAN GENELKURMAY'DAN BUGNE KADAR H SES IKMAMITIR...

Mehmet Emin Atlgan    11 Mart 2009 16:39

Mahmut ADEM    11 Mart 2009 13:58
Merhaba arkadalar,
Ben Dz.K.lerinden emekli 81'li bir Astsb.m. Yalova'da bir tersanede Gvenlik Amiri olarak alyorum. Siteye yeni ye oldum.Byle bir sitenin olmas ve sorunlarmzn masaya yatrlmas gzel.Siteyi hergn takip ediyorum. Sayglarmla.

Mehmet Emin Atlgan    11 Mart 2009 13:57
Sayn Umur TALU'nun bu gnk yazs.
------

http://www.sabah.com.tr/talu.html

.Hakk CEYLAN    11 Mart 2009 13:23
Arkadalar merhaba, ben 1978'li muhabere Astsubay lhan DEMRALP'i aryorum tanyan veya yerini bilen varsa mesaj yazarsa sevinirim,sayglarmla.

SELUK ER    11 Mart 2009 11:09
SEVMEK SEVLMEK ZERNE.!!! Biz Assubaylar;Vatanmz ATATRK' Bayramz,Sancamz,Milletimizi,Klamz ok sevdik.Bu uurda canmz kanmz kolumuzu bacamz,mrmz verdik,Ac olan udurki Kurumumuz olan Genel Kurmay bizleri hi sevmedi,sevemedi.Srekli olarak dlad ayrmcla tabi tuttu zaman zamanda''BR ASSUBAY BENM TEMENM'DEN NASIL FAZLA MAA ALIR''syleminde bulundu.Temen onlarn Assubay kimin?Maalesef kara zihniyet. Tm dnya'da insan haklarna nem verilir ncelikli konudur bizde teknoloji ilerlesede a deisede bu hastalkl zihniyet deimiyor.lke edinmiler Assubaya kt muamele etmeyi,toplumun gznde kk drlmeyi,haklarn gasp etmeyi,ezmeyi.Komuta kademeleri deisede uygulama ve zihniyet deimiyor.Acaba ortada bir vasiyet falan m var?HER GREVE GELEN UYGULUYOR.Bu gne kadar Assubay'lara en yakn olan Sn Orgeneral BABU bizleri biraz olsada umutlandrmt.Demekki ark o kadar kuvvetli dnyorki oda iyiletirmeleri zamana yaymak zorunda kald.Bizler sevdik ancak sevilmedik.Bunun aybda onlara.Zaten bende onlar hi sevemedim.Sayglarmla.

orhan orhun    10 Mart 2009 22:51
REFK rumuzuna cevap
Assubaylarn elli yldr kabul edilemez maddi, manevi ve psikolojik olumsuzluklar yaamalar toplumsal bir realitedir.
Assubaylar meslee girdikleri tarih itibariyle mcadele ve zorluklarn adam olmay kabul etmi kiilerdir.
Assubaylarn; sayg deer eleri ve evlatlar dnda kimsenin sevgisine ihtiyac yoktur, zira Assubay; aln teriyle evlatlarna rzk gtren, lkesine hayrl evlatlar yetitirmi ve yetitiren yetikin kiidir.
Biz Assubaylarn; sahte egoya dayal sevgilere ihtiyacmz yoktur.Meslek yaantmzda da
bir ok hadiseye ve tecrbeye ahit olduk, asilzadelerine " dalkavukluk " grevi stlenenlerin kullanm sreleri (miad) dolduunda kullananlarca pe atldklarn ve kullanlan bu kiilerin ah vah ettiklerini hepimiz grdk, muvazzaflar da hala grmektedirler.
Onurlu, doru, dobra olanlarn ve grevini yapanlarn sevilmedikleri hepimizin malumudur, iyi ki sevmemiler, iyi ki sevilmemiiz. Bunu hissederek bilmemiz sonucu gelitirdiimiz mcadele azmimiz ile bu gnlere geldik. Bu bilin sayesinde bu gn gururlu olarak hala dimdik ayaktayz. Aksi taktirde gerek birey, gerekse zmre olarak vicdan muhasebe defterini kapatamaz ve huzurlu olamazdk.

Biz temeli salam ve aclara dayankllmz tescilli bir toplumuz. Yetikin insanlar olarak; birileri tarafndan sevilmeye ihtiyacmz yoktur. Bizim, birbirimizi sevmemiz, saymamz, grevimizi en iyi ekilde yapmamz, e ve evlatlarmz helal rzk ile beslememiz, lisans eitimi yaparak rnek olmamz, geleceimiz ve neslimiz asndan nemlidir.

Hakszlk yaparak zulm edenlerin sahte sevgilerine deil, hakkmz almaya ihtiyacmz vardr. Hak verilmez alnr, hakszlklara kar bireysel ve toplumsal onurumuzu korumamz
birlik ve beraberlik iinde hakszlklara kar durmamz ile mmkn olacaktr. Aksi halde bireysel ve toplumsal onurumuzdan yoksun kalabiliriz.

SELUK ER    10 Mart 2009 22:31
MJDE..!!!
TEMAD Hukuk Komisyonu dernek genel merkezinde tahsis edilen odada faaliyetine balam,hukuki sorunlar olan meslektalarmza haftada 2 gn hizmet verecekmi.Tam zamannda hizmete girdi. Bu site ve kampanyalarla ilgili sorunu olanlar hukuki yardm alabilirler.Avukat aramalarna gerek kalmad.TEMAD Hukuk Komisyonu'nun artk odas var TEKZP,1/4' gibi konulara herhalde el atarlar,artk mazeretleri de kalmad, ODALARI VAR.HEM DE GENEL MERKEZDE..Sayglar..

Mehmet AKPINAR    10 Mart 2009 21:42
Yazlanlar okuyor,sessizce izliyordum ama artk dayanamadm,bu kadar anlama zrl insann meslektam olmasna dorusu ya gnlm raz olmuyor,eer biz esas meselemiz yerine bu anlama zrl meslektamz dediklerimizle uraacaksak dorusu ya iimiz zor hemde ok zor,bu tipler ya anlama zrl yada ortal karmak iin kulllanlan bizim elektronikte Mixer dediimiz ,hammlarnda hamur ilerinde kulland makinann ilevine benziyor,yzlerce kez anlattk hatta anlamyan olursa ngilizce de anlatalm dedik yine anlyamadlar,para falan toplayan yok sadece TEMAD talep ederse potansiyel yardm edecekler taahhtte bulunuyorlar bu kadar basit hala anlalmadysa ,anlamyanlar iin yapacak bir ey yok,sadece denilecek ey glge etmesinler yeter.

BRAHM ZTUTAN    10 Mart 2009 20:30
ASSUBAY'LARI BEN SEVYORUM,HEM DE OK !

Menfaatleri iin sevgi gsteren yalaka takmnn sevgisine ihtiyacmz yok.Bizim birbirimize olan sevgimiz yeter de artar.Camiamzda bizler, birbirimizi ve mesleimizi seversek,sayg duyarsak,birlik ve beraberlik ierisinde olduumuzu gsterebilirsek inann dier btn bireyler de bizleri daha ok seveceklerdir.Bir ksm arkadalarn yazlarndan anlalyor ki baz meslektalarmz derin bir kompleks ierisinde.
Sevgili arkadalarm neden byle yanl bir kanya varmlar anlayamyorum! Biz ASSUBAY'lar TSK'nn her biriminde EREF ve ONURUMUZLA grevimizi canmz pahasna yapmyor muyuz? Bugne kadar uan dmesine,geminin batmasna,tankn zarar grmesine ve daha pekok cihaz/silah sisteminin zarar grerek kullanlamaz hale gelmesine sebeb olan bir ASSUBAY duydunuz mu? Duyamazsnz.Zira Benim ASSUBAY meslektam can pahasna grevini fazlasyla yapar byle bir duruma asla dmez.zellikle gen meslektalarm,sakn mesleinizden dolay komplekse kaplmayn.Mesleimiz dnyann en YCE mesleidir.Her zaman byk bir gururla ASSUBAY olduunuzu haykrn.Gerektiinde evrenizdekilerle bu konuyu tartn,nedenlerini renerek kar tezleri rtn.nce kendimize gvenerek hakszlklarmz,onur savamz kazanabiliriz.Maalesef yaadmz ortamda haklar mcadelesiz alnamyor.Gemite ok daha zor artlarda grev yapan byklerinizin azimli mcadelesi sayesinde bu gnk imkanlarn salandn asla unutmayn.atlak seslere kulak asmayn.Kendini bilmez arlatanlar hep olacaktr,onlar seyredip/dinleyip/okuyup kaale almayn.evrenize hereyinizle rnek olarak ASSUBAY'n kim olduunu, nelere kadir olduunu gstererek erefli mesleimizi tantn ve onurlandrn.Bunlar yaparsanz greceksiniz hakettiimiz sevgi ve saygy evremizdeki tm insanlar gstereceklerdir.Genelkurmayda, istese de istemese de bizleri kabullenmek zorunda kalacaktr.Zira ASSUBAY'lar TSK'nn olmazsa olmazlardr.Dnyann ASSUBAY'sz hibir ordusu yoktur,olamazda. HAKETTMZ ONURLU GZEL GNLER DLEKLERMLE HEPNZE SEVG VE SAYGILAR BENM KAHRAMAN SLAH ARKADALARIM !

cemalkiyi    10 Mart 2009 20:11
DEERL MESLEKTALARIM
SON GNLERDE YAPILAN TARTIMALAR LE LGL YAPTIIM ARATIRMALAR SONUCU TEMADIN GELR KAYNAKLARINA TEMAD TZNDEN ULATIM. AAIDA DA KOPYALADIIM GB TEMAD TZNN 56 MADDESNN B BENDNDE BAILAR VE YARDIMLAR DERNEN GELRLERN OLUTURMAKTADIR. BEN DERNEME HUKUK KOMSYONUNCA KULLANILMAK ZERE BAI YAPMAK STYORUM. BUNUN N ZN M STEYECEM. BENM KEND STEMLE YAPACAIM BAII HANG KANUN ENGELLEYEBLR K.

AYNI MADDENN G BENDNDE 2860 SAYILI YARDIM TOPLAMA KANUNUNA GRE TOPLANAN YARDIMLARDAN SALANAN GELRLERDE AYRICA BELRTLMTR.

SAYGILARIMLA

DERNEN GELR KAYNAKLARI
MADDE 56. DERNEN GELR KAYNAKLARI AAIDA GSTERLMTR
A. YE ADATLARI.
B. BAILAR VE YARDIMLAR.
C. DERNEKE YAPILAN YAYINLAR, TERTPLENEN, BALO, ELENCE, TEMSL, KONSER, SPOR YARIMASI, KONFERANS GB FAALYETLERDEN SALANAN GELRLER.
D. RESM MAKAMLARCA YAPILACAK YARDIMLAR.
E. DERNEN MAL VARLIINDAN SALANAN GELRLER.
F. ROZET, TAKVM, KMLK KARTI, TZK, EYA PYANGOSU GB HER TRL KIYMETL EVRAKTAN SALANAN GELRLER. BUNLARIN BEDEL TAKDR, TERTB VE SATII DERNEK GENEL MERKEZNE ATTR.
G. 2860 SAYILI YARDIM TOPLAMA KANUNU HKMLERNE UYGUN OLARAK TOPLANACAK BAI VE YARDIMLARDAN SALANAN GELRLER.
H. DERNEN DI LKELERDEK GEREK ZEL VEYA TZEL KLERDEN VEYA DER KURULULARDAN YARDIM ALMASI LER BAKANLIININ ZN LE OLUR.
. DERNEMZ KAMU YARARINA ALIAN BR DERNEK OLDUU N GENEL VE KATMA BTEL DARELER LE MAHALL DARELER, KAMU KTSAD TEEBBSLER LE BUNLARA BALI MESSESELER VE SERMAYESNN YARISINDAN FAZLASI DEVLETE AT KURULULARDAN YARDIM ALABLR.

MEHMET AL KILIN    10 Mart 2009 19:19
"Yiit" kullanc adl deerli meslektamn mesajnn kald yerden unlar ilave etmek istiyorum.
.....Eer mahkemeye vereceksen benden bala. stediin suu da isnad edebilirsin. Al sana ak ek. Kald ki bu lke cami avlularnda toplanan yardmlarn zerine yatlp, bu paralarla Bosna paras, Mercmek skandallar yaratma, gemicikler alma, yardm paralar ile televizyon istasyonlar kurma ve bu sularn stn rtme, grmezden gelmeye alma gibi konularda sicili dzgn olmayan bir lke. Yaplan yardm toplama deil, teyzemin sakal olsa bilmem neyim olurdu misali, eer hukuksal bir giriim olursa maddi olarak yaklamnz ne olur zerine, sadece bir n yoklama. Varsn bu konuda emekli Assubay'lar da birazck su ilemeye teebbs etmi olsunlar. Bu lkede yasalar sadece bizler iin mi var?

yiit    10 Mart 2009 18:54
Saygdeer meslektam smail Turan, i mi yani bu arkadamzn yapt? Bu siteyi kuranlara ve emek verip aba sarfeden meslektalarmza ynelik saldr nerden ve kimden gelirse gelsin iddetle knyorum.

nteraktif ortamda yava yava renecekmiiz. Bir yandan da ince ince aalamaya alyor. Arkadam, sen nce renmeyi ren de gel. Daha okuduunu anlayamyorsun, ben ne diyeyim.

a d uygulamalar bizlere reva gren egemen glere bir ey diyemiyorsun ama, bu siteyi kuranlar yerden yere vurmaya alyorsun. Ltfen bunu yapma.

Eer mahkemeye vereceksen benden bala. stediin suu da isnad edebilirsin. Al sana ak ek.

Onur mcadelesine gnl verenlere selam olsun.

SMAL TURAN    10 Mart 2009 15:47
YARDIM TOPLAMA DELDR.

Haklarmz hukuki yoldan almak iin parasal gcmz renmek amacyla takdir edilmesi gereken bir n aratrma kampanyas balatlmt.

Deerli bir arkadamz bunu yardm toplama kampanyas olarak deerlendirdii iin bir hatrlatma gerei hissetmitir. Bu hissini ifade ederken kanaatime gre farkna varmadan amacn aan ifadeler kullandndan tepki grmekte ve bu tepki polemik boyutlarna ulamtr.

ok deerli arkadalarm ortada ne para toplama ne de yardm toplama diye bir durum yoktur, olmad iin de kanunlara aykr bir durum da yoktur.

Fiilen hukuki yoldan bir hak arama giriiminde bulunulduunda arkadalarmzn gnderecei paralar dorudan ya TEMAD'a ya da avukata gnderilecektir. Kald ki bu paralar yardm deil avukatlk ve hukuki katlm masraflardr.

Arkadalarmdan bu polemiin son verilmesini istirham ediyorum.

Sayglarmla.


7671
Mesaj Defteri yazlar
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 »