cnnturk.jpg
haberturk.jpg
astsubaylar-yuruyor.jpg
videotalu.jpg

Kimler Sitede?

MESAJ PANOSU
Tayyar YILDIRIM    23 Mart 2009 11:11
Ne Gzel...

Ben aklma deni yazaym, yarglayaym, asaym, keseyim... Bana kimse bir ey demesin. Oh ne ala. Ben Assubay haklarnn savunucusu olarak kaym ortaya. Bana yaplan her trl hakszla isyan edeyim. Amirin verdii cezalara, "insan hakk ihlali" gzyle bakp, eitli lkelerin kanunlarndan, uygulamalarndan rnekler vereyim. Bu hukuksuzluklarn sona ermesi iin mcadele eden bir nefer olarak gstereyim kendimi. Ama srf dnya grme ters den bir dnceye sahip olduklar iddia edilen, daha ortada yumurtann da, folun da bulunmad bir konu yznden, ayn zmrenin insanlar iin yargsz infaz yapaym. Olmad be. Uymad be. Samimiyetimiz dumura urad be. Bu dnceler savunduunuz ilkelere zarar verir sayn arkadam. Yllardr aln teri dkerek kat ettiiniz yollar daha da uzatr be arkadam. Bilmem ama yanl herkes iin yanltr. Hak herkes iin haktr. Atatrk de, inanlar da, hukuk da, laiklik de, Cumhuriyet de, demokrasi de hepimiz iindir. Yanl dnyorsam syleyin.

yaar sn    23 Mart 2009 07:46
Arkadalar;Sayn Tekeli'nin grlerini Asb.Hzl.Okulu'nda grev yaptm dnem izlemitim,dorudur,katlyorum.yetkililer nlem almaldr.buradan Atatrk ve Cumhuriyet sevdals arkadalarma sayglar sunuyorum.

doan    23 Mart 2009 01:46
Yaznz iin teekkr ederim. Grmek istediim bir mesaj idi. Olay nereden bakarsak bakalm can skc. ddalar rktc, avukatlarn basn aklamas bir o kadar rktc. Adalet doru karar verecektir. sayglarmla.

Ramazan TEKEL    23 Mart 2009 00:37
Sayn ERGL,
Sizin duyarl bir yemiz olduunuzu izliyor ve gryorum. Ben size hi krlmadm.nk sizi bu sitede son gnlerde grmeye baladm. Demokratik muhalefet anlamnda, bu gnk TEMAD ynetimine altarnatif ynetim gurubu almalarna katlm birisiyim. Dikkat ederseniz yazm arkadalarma deil,yetkililere genel bir talep anlamndadr.Yaz btnl bozulmadan baz ilavelerle birlikte, taleplerimiz ilgililere iadeli mektupla da gnderilmitir.
Sevgi ve sayglarmla,

atilla abayl    23 Mart 2009 00:34
DEERL ARKADALAR;
BU GN TV'LERDE ALT YAZI OLARAK GEEN MSB'NIN " ASSUBAY YLETRMELER TAMAMLANDI ,BABAKANIMIZA SUNULDU " HABER TAMAMEN SYASETEN YAPILMI BR HABERDR.
ZRA; BU AIKLAMA TEMAD BAKANIMIZ TARAFINDAN BR AY NCE YAPILMI VE MECLSE GNDERLMTR, DYE AIKLANMITIR HEYACANLANMAYALIM
MAALESEF TEMAD BALOVA'YI ZYARET EDEN AKP BALOVA
ADAYLARI N OY AVCILIIDIR. BR AYDAN FAZLA BR ZAMANDIR TBMM DE BEKLEMEKTEDR.
SAYGILARIMLA

ATLLA ABAYLI
ZMR :cry

A.Hakan Eren    23 Mart 2009 00:26
nsan haklar evrensel beyannamesinin ilgili maddeleri:
Madde 5- Hi kimseye ikence yaplamaz, zalimce, insanlk d veya onur krc davranlarda bulunulamaz ve ceza verilemez.
Madde 7- Herkes yasa nnde eittir ve ayrm gzetilmeksizin yasann korunmasndan eit olarak yararlanma hakkna sahiptir. Herkesin bu Bildirgeye aykr her trl ayrm gzetici ileme kar ve byle ilemler iin yaplacak her trl kkrtmaya kar eit korunma hakk vardr.
Madde 8- Herkesin anayasa yada yasayla tannm temel haklarn ineyen eylemlere kar yetkili ulusal mahkemeler eliyle etkin bir yarg yoluna bavurma hakk vardr.
Madde 9- Hi kimse keyfi olarak yakalanamaz, tutuklanamaz ve srgn edilemez.
Madde 10- Herkesin, hak ve ykmllkleri belirlenirken ve kendisine bir su yklenirken, tam bir ekilde davasnn bamsz ve tarafsz bir mahkeme tarafndan haka ve ak olarak grlmesini istemeye hakk vardr.
Madde 11-1. Kendisine bir su yklenen herkes, savunmas iin gerekli olan tm gvencelerin tannd ak bir yarglama sonunda, yasaya gre sulu olduu saptanmadka, susuz saylr.
2. Hi kimse ilendii srada ulusal yada uluslararas hukuka gre bir su oluturmayan herhangi bir eylem veya ihmalden dolay sulu saylamaz. Kimseye suun ilendii srada uygulanabilecek olan cezadan daha ar bir ceza verilemez.
Madde 28- Herkesin bu Bildirgede ngrlen hak ve zgrlklerin gerekleecei bir toplumsal ve uluslararas dzene hakk vardr.
Avrupa insan haklar szlemesinin ilgili maddeleri:
Madde 3
kence yasa
Hi kimse ikenceye, insanlk d ya da onur krc ceza veya ilemlere tabi tutulamaz.
2. Yakalanan her kiiye, yakalama nedenleri ve kendisine yneltilen her trl sulama en ksa zamanda ve anlad bir dille bildirilir.
3. Bu maddenin 1.c fkrasnda ngrlen koullara uyarnca yakalanan veya tutulu durumda bulunan herkes hemen bir yarg veya adli grev yapmaya yasayla yetkili klnm dier bir grevli nne karlr; kendisinin makul bir sre iinde yarglanmaya veya adli kovuturma srasnda serbest braklmaya hakk vardr. Salverilme, ilgilinin durumada hazr bulunmasn salayacak bir teminata balanabilir.
4. Yakalama veya tutuklu durumda bulunma nedeniyle zgrlnden yoksun klnan herkes, zgrlk kstlamasnn yasaya uygunluu hakknda ksa bir sre iinde karar vermesi ve yasaya aykr grlmesi halinde kendisini serbest brakmas iin bir mahkemeye bavurma hakkna sahiptir.
5. Bu madde hkmlerine aykr olarak yaplm bir yakalama veya tutulu kalma ileminin maduru olan herkesin tazminat istemeye hakk vardr.
Madde 6
Adil yarglanma hakk

1. Herkes, gerek medeni hak ve ykmllkleriyle ilgili nizalar, gerek cezai alanda kendisine yneltilen sulamalar konusunda karar verecek olan, yasayla kurulmu bamsz ve tarafsz bir mahkeme tarafndan davasnn makul bir sre iinde, hakkaniyete uygun ve ak olarak grlmesini istemek hakkna sahiptir. Hkm ak oturumda verilir; ancak, demokratik bir toplumda genel ahlak, kamu dzeni ve ulusal gvenlik yararna, kklerin korunmas veya davaya taraf olanlarn zel hayatlarnn gizlilii gerektirdiinde, veya davann ak oturumda grlmesinin adaletin selametine zarar verebilecei baz zel durumlarda, mahkemenin zorunlu grecei lde, durumalar dava sresince tamamen veya ksmen basna ve dinleyicilere kapal olarak srdrlebilir.
2. Bir su ile itham edilen herkes, sululuu yasal olarak sabit oluncaya kadar susuz saylr.
3. Her sank en azndan aadaki haklara sahiptir:
a) Kendisine yneltilen sulamann nitelii ve nedeninden en ksa zamanda, anlad bir dille ve ayrntl olarak haberdar edilmek;
b) Savunmasn hazrlamak iin gerekli zamana ve kolaylklara sahip olmak;
c) Kendi kendini savunmak veya kendi seecei bir savunmacnn yardmndan yararlanmak ve eer savunmac tutmak iin mali olanaklardan yoksun bulunuyor ve adaletin selameti gerektiriyorsa, mahkemece grevlendirilecek bir avukatn para demeksizin yardmndan yararlanabilmek;
d) ddia tanklarn sorguya ekmek veya ektirmek, savunma tanklarnn da iddia tanklaryla ayn koullar altnda arlmasnn ve dinlenmesinin salanmasn istemek;
e) Durumada kullanlan dili anlama d veya konuma d takdirde bir tercmann yardmndan para demeksizin yararlanmak.

Evrensel hukuk bunlar emrediyor. TC Devleti de bunlarn altna imza atm. O halde bu kurallara uyulmas gerekiyor. Kayseri'de meydana gelen olayda 'PHEL' durumda olan assubay hakknda medyann taknd tutumu anlayla karlyorum. Gn.Kur.'un tavrn da anlyorum. Ancak, bu sitede haktan, hukuktan, adaletten bahseden arkadalarmzn; 'Atatrk ve Cumhuriyet dman' diyerek bu arkadamz imdiden mahkum etmelerini anlayamyorum. Elbette yarglansn bu assubay. Sulu ise cezasn da eksin. Buna kimsenin itiraz olamaz. Ama durun bakalm yahu; bu insan hukuksal adan henz 'PHEL'. Bilhassa, Mslm Grses'in kaset says kadar kasetleri piyasaya dklen generaller iin, hi kimsenin (bu sitede yazanlar da dahil) 'bunlar darbe planlamaktan ve teebbs etmekten sulu' dediini duymadm. Malumumuzdur ki, 'Halk hkmete isyana tevik' bir sutur. Ergenekon isimli davadan yarglanan generaller ne kadar 'PHEL' ise, bu assubay da o kadar 'PHEL'. Elimizi vicdanmza koyalm. Brakalm hukuk ilesin. Adalet kararn versin. Ondan sonra biz 'vicdani hkm'mz verelim.

orhan orhun    22 Mart 2009 23:11
RamazanTEKEL
TEMAD Ankara Delegesi

(22Mart200912.34)
Tarihli yazsn okudum. Ergn rumuzlu 22 mart 2009 21.39 Tarih saat gruplu cevap yazsn da okudum. Sevgili Ergn kardeimiz mantkl cevap vermitir. CMUK'na gre Hukuken, kouturmalar sonulanncaya kadar davallar masumdur. Ramazan bey hakim grevi stlenerek yargsz infazda bulunmutur. Ad geen delege arkada TEMAD sitesinde yazsa daha faydal olur kansndaym. Taktir sitedeki tm arkadalara aittir. Sayglar.

MEHMET AL KILIN    22 Mart 2009 23:10
Deerli Meslektalarm..
Mesaj panomuzda, Sayn Ramazan Tekeli Meslektamn gncel bir konu zerinde dncelerini, endielerini ifade ettii yazsn okudum. Bir konuda kendisine ait gr ve nerilerini aklam. Yazdklarn okuduumda, hi sinirlenmedim. Yazdklarn gayet dengeli ve aklbanda buldum....

ERGN    22 Mart 2009 22:29
Sayn Ramazan TEKEL,

Sitemizdeki yaznz okuyunca ok sinirlendim ve hzla sonuna kadar okuduktan sonra TEMAD'daki nvannz da grnce ykldm. Siz herkese t veriyorsunuz ama ne yazdnzn farknda deilsiniz herhalde.

KAYSER 2.Hava kmal K.lndaki ASSUBAY kardelerimizin neyle sulandn yaznzda belirtmisiniz ve mahkemeye kmam olan o gen arkadalarmz hemen MAHKUM etmisiniz. Bu nasl bir zihniyet. Sululuu ispatlanmam arkadalarmz nasl herkese duyurarak suladnz anlayamadm.

Bu hareket ASSUBAY'lar iin planl bir durum da olabilir. Gz altna alnan 3 Temen ile ilgili hi kimseden bunlar suludur denildiini hi duymadm.Mahkeme sonulanmadan yazmam olmanz dilerdim.

Byk ounluk eylem kararn desteklemiyor demisiniz. Buna nasl karar verdiniz. Anket mi dzenlediniz. Btn l Bakanlar aratrma yapp size mi bildirdiler. Nasl karar verdiinizi bana da bildirirseniz memnun olurum.

Dier bir konu 21.03.2009 Cumartesi gecesi TEMAD mesaj panosuna bir mesaj yazdm. Mesajm yaynlamadklar gibi cevap da vermek ltfunda bulunmamlar.

Bu siteden TEMAD yetkililerinin u sorular cevaplamalarn rica ediyorum.

-TEMAD binas GENKUR'a m aittir?
-TEMAD dergisi Hv.K.K.ln da m baslmaktadr?
-Resmi ahslar btn l Bakanlarn toplayp eylem yapmayn veya filancaya oy verin mi dediler?

Haklar verilmek istenmeyen yzbinlerin sesi olalm.

Btn meslektalarma sayglar sunarm.

veysel etiner    22 Mart 2009 22:22
http://www.egitimdebiz.com
Milli Savunma Bakan Vecdi Gnl, astsubaylarn zlk haklarn iyiletirecek kanun tasars hazrladklarn ve Babakan Recep Tayyip Erdoan'n grne sunduklarn bildirdi.

AK Parti zmir l Bakanlndan yaplan yazl aklamaya gre, Milli Savunma Bakan Gnl, dn AK Parti Balova Belediye Bakan Aday Kamil ztrk'n seim almalarna katlarak, Trkiye Emekli Astsubaylar Dernei (TEMAD) Balova ubesini ziyaret etti.

TEMAD Balova ube Bakan Faruk zeren, Bakan Gnl'den astsubaylarn zlk haklarnn iyiletirilmesi konusunda destek istedi.

Babakan Recep Tayyip Erdoan'n talimatyla astsubaylarn zlk haklarnn dzeltilmesine ynelik kanun tasars zerinde alldn belirten Bakan Gnl'n, "Babakanmzn talimatyla gerekli almalar yapld. Genelkurmay Bakanlndan gr aldk. zlk haklarnz dzenleyen kanun tasarsn hazrladk, Babakanmzn grne sunduk " eklinde bilgi verdii akland.

ANADOLU AJANSI
------------

Sayn Bakan 2007 Genel Seimlerinde de ayn yolu izledi. Tasar hazr, seimden sonra yasalaacak dedi. Seim geti, bu sefer de, bu konu bizi ilgilendirmiyor, Genelkurmay Bakanl bilir dedi. Yine ayns olacaktr. Herey seim iin.

Tahir AMLIK    22 Mart 2009 21:50
Sayn Orhan Orhun sylenecek en son en ar sz sylemi.Ben bunu bilmem sylesem mi sylemesem mi diye nicedir dnyordum.Artk bunun zerine anlayana kelimeler tkenmi an gelmi, sz bitmitir.Sayglarmla.

orhan orhun    22 Mart 2009 17:33
Hakszl her kabul edi daha byn dourur :

Bu gne kadar o kadar ok yazlp izildi ki, emekli Assubay'larn ekonomik ve sosyal maduriyetleri hususunu artk Msr'daki sar sultan bile duydu.
lgili merciler bilinli olarak zm retmediklerinden zamanla istek ve maduriyetlerimiz bym, sosyal bir yara haline gelmi, top srekli taca atlmtr.
te unutulmu ve sahipsiz braklm emeklilerin yaad elikiler ;
Emekli askerlerde sefer grev emri ya haddi Yarbay'larda 55 ya.Her rtbeden emekli Assubay'larda 60 yatr. Sefer Grev Emri Ya haddimizin zlk haklarmz orannda ve dorultusunda adalet ve eitlik ilkesine gre yeniden dzenlenmesi gerekmez mi ?
Genelkurmay Bakanlnca, emekli olanlarn muhatabnn M.S.B.l olduu belirtilmektedir.
Oysa; Sefer grev emrinde byk harflerle Trk Silahl Kuvvetleri SEFER GREV EMR ibaresi bulunmaktadr. (Alt kede ise kk ve silik harflerle MSB.SEF. :PS- 8 yazmaktadr.)
Sefer Grev Emirlerinde byk harflerle MLL SAVUNMA BAKANLII SEFER GREV EMR olarak yazlmas gerekmez mi ?
Ordu evlerinden istifade eden emekli personelden her yl emekli kartlarna bandrol yaptrlmak zere 10 Tl. zerinde cret alnmaktadr.
Biz emeklilerin muhatab M.S.B. ise bandrol cretlerinin de muhatabnn M.S.B. olmas gerekmez mi ?
Haklarmz sz konusu olduunda M.S.B.'n emeklilerin muhatab olarak gsteren Genelkurmay; Askeri kimlik bandrol cretlerini alma konusunda elikiye dmyor mu ?

BU GNE KADAR ASSUBAY'LARIN MADURYETLERNE KULAK TIKAYAN K VE KURUMLAR ETKL VE YETKL MAKAMLAR, BR GN BU LKE ASSUBAY'LARA MUHTA OLDUUNDA HANG YZ LE ASSUBAY'LARA GREV VERECEKLER. H YZLER KIZARMAYACAK MI BU MAKAMLARIN MERAK EDYORUM!..

Sayglarmla.

afyonlu    22 Mart 2009 14:46
ANKIRI ASSUBAY OKULU GR 1972 IKI 1975 DNEM MEZUNLARI -KISACA 1976'LI (ANKIRI) ASSUBAYLAR BR BULUMA ABASI NDEYZ.BR KISIM ARKADALAR BULUTUK.AMA TRKYE APINDA BYK BR GRUP OLMAK STYORUZ.
LTFEN akrapol4@hotmail.com ile irtibata geiniz osman stsatar selamlar sayglar.BEKLENYORSUNUZ.

cemalkiyi    22 Mart 2009 14:37
Astsubaylarn zlk haklarna yeni dzenleme
zmir (AA)-
Milli Savunma Bakan Vecdi Gnl, astsubaylarn zlk haklarn iyiletirecek kanun tasars hazrladklarn ve Babakan Recep Tayyip Erdoan'n grne sunduklarn bildirdi.

AK Parti zmir l Bakanlndan yaplan yazl aklamaya gre, Milli Savunma Bakan Gnl, dn AK Parti Balova Belediye Bakan Aday Kamil ztrk'n seim almalarna katlarak, Trkiye Emekli Astsubaylar Dernei (TEMAD) Balova ubesini ziyaret etti.

TEMAD Balova ube Bakan Faruk zeren, Bakan Gnl'den astsubaylarn zlk haklarnn iyiletirilmesi konusunda destek istedi.

Babakan Recep Tayyip Erdoan'n talimatyla astsubaylarn zlk haklarnn dzeltilmesine ynelik kanun tasars zerinde alldn belirten Bakan Gnl'n, 'Babakanmzn talimatyla gerekli almalar yapld.

Genelkurmay Bakanlndan gr aldk. zlk haklarnz dzenleyen kanun tasarsn hazrladk, Babakanmzn grne sunduk' eklinde bilgi verdii akland.

mynet haber sitesinden alntdr.

http://haber.mynet.com/detay/guncel/Astsubay larin-ozluk-haklarina-yeni-duzenleme/22Mart2009/N213892

Osman Ada    22 Mart 2009 14:10
Sn.Yldrm Sgt,

Sizin de belirttiiniz gibi bizlerin sakat ideojiler ve Cumhuriyet dmanlar ile iimiz olamaz, her uvaldaki birka tane rk ceviz gibi aramzdan birka kiinin kmas bizlerin Atatrk ilke ve inkilaplarna olan ballk kimliimizi deitirmez. Hakszlklarmzn sosyal demokratik hukuk devletinin tam olumamasndan olduunu da biliriz . Demokrasi ve Cumhuriyetin ilkeleri bizim iin deerlidir.

Yalnz izninizle TEMAD'a hakszlk yapld dncenize katlmyorum. Elbet lokal iletilecek, elbet geziler olacak; ama bunlar ama olmamal, ana konu hakszlklarmzla mcadeledir, tzkteki faliyetlerin gerekletirilmesidir. Bizle ilgili uzun sredir TEMAD Ynetiminin baard bir tek konu olduunu syleyebilir misiniz? Baar kadar baarszlk da doaldr, ama TEMAD nerilerimizi,yapc eletirilerimizi dikkate almyor, eletiriye tahamml etmiyor, mesajlarmz yaynlamyor .Dosya vermekle i bitmiyor, dosyay siz de ,ben de veririz, millet vekili ile olmasa APS ile yollarz, nemli olan srarla takip etmek, temsil etmek, kamuoyu oluturmak deilmidir? Bunlar eletirmek hakszlk olmasa gerek, TEMAD' eletiriyor peki MEMAD diye bir oluumu mu destekliyoruz? Bunlar s dncedir, bizim gayretimiz kadar derneimiz gayret etse birok sorunumuzu zerlerdi, kafay kuma gmmekle gerekler yok olmuyor ve bir de sizin TEMAD yesi olmanz neririm birleirsek gl olabiliriz.Sayglar sunarm.

Bu mesajm sizi eletirmek iin yazmadm, sizin dnceniz paralelinde dncelerimi aklamak iin yazdm, sanrm birbirimizi anladk, ama sorunuz olursa mail adresime yazn, cevaplarm.

brahim    22 Mart 2009 13:46
Y BR HABER..

Deerli Meslektalarm,

MSB'nn basna verdii bir mlakat.eriini bilmemekle birlikte umarm yzmz gldrecek,ocuklarmz sevindirecek bir haberdir...


http://www.haber7.com/haber/20090322/Astsuba ylarin-ozluk-haklarina-iyilestirme.php
Ynetici yorumu Ynetici yorumu:
Bakann Balova TEMAD ubesinde ki klasik seim vaatleri;Balova ynetiminin gerekli tepkiyi gsterdiini biliyoruz,TEMAD koordinatrlnde seimlerde gcmz kantlayabilme baarsn gsterebilseydik bunlar gerekleirdi Bakann bahsettii konular Genelkurmay bakanlnn basn bildirisinde belirttii iyiletirmelerdir umarz gerekleir umarz bro memuru gibi kabul edilme hakszl son bulur

Ramazan TEKEL    22 Mart 2009 13:34
Sayn Yetkililer,

Son gnlerde basnda yer alan ve zellikle Kayseri Hv.k.Bak.K.'lnda 3 Astsubayn Fettullah Glen tarikat ile ilgili olduu ortaya kan ve biz emekli Astsubaylar aileleri ile birlikte ok zen olayn olmamas iin, renci seme ilemlerinin yeniden gzden geirilmesine ihtiya olduu ortaya kmtr. Her toplumda olduu gibi TSK iinde de ne yazk ki rkler olabilmektedir. O nedenle bu olay tm Astsubaylara mal edilmeyecei gibi, toplumun kokumu bir yarasdr.

Bu olayn tm sorumlusu seme ve mlakatta grev alan retmen Subaylarmzdr. AMYO K.lklarnn renci seme ve yerletirme birimlerinde, zellikle mlakatta grevlendirilen yetkili kiiler arasnda Astsubay saysnn arttrlmas gerektiini dnyorum. Ben ahsen kendi meslektam olacak en iyi renciyi alacam ortadayken, ok az da olsa komisyon bakanlar ve komisyon yeleri tandklarn kayrma sonucu bu vakalarn olumasna neden olunduuna inanyoruz. Yurt Dnda Astsubaylar, Astsubay Okul Komutan Yardmclklarna kadar ykselmektedirler. Bu nedenle AMYO'larna daha nitelikli ve gvenirli, renci seiminde dikkat edilmediini dnyorum. Arkadalarmzn genel kans aday seiminde zellikle yeteneksiz rencilerin seildii konusunda kukular tamaktadr. Aldmz bilgilere gre adaylar nce ok sk elemeye tabi tutulmakta;ancak sonra kontenjan dolmayaca kukusu ile gerekli kriterlere sahip olmayanlarn aday olmas salanmaktadr . Semelerde adaylara eleme yaplmadan puan verilmeli, bu puana gre sralanan adaylarla kontenjanlar tamamlanmasnn daha yararl olacana inanyoruz.

Son yllarda SS'da baarl renciler, genellikle creti yksek meslekleri tercih ettikleri ortadayken, Astsubay maalar her geen gn en dk kamu alannn altnda indirildii bir dnemde baarl renciler, ok zor ve dk cretli Astsubay mesleini niin tercih etsinler! Assubaylarn maa durumlarnn dzeltilmesinde bu gerek gz ard edilmemelidir.

TSK lkemizi ykmak isteyen d glerin yannda, bilerek veya bilmeyerek i odaklarnda byk basks altnda olduunu her gn ibretle izliyoruz. Bu nedenle byk ATATRK'n kurduu Cumhuriyeti sonsuza kadar yaatmak iin, bu gn itibari ile daha gl bir TSK'ne ihtiya olduunun idraki iindeyiz. Bu nedenle uzun yllar hizmet ettiimiz kurumun bir mensubu olarak yryle baz isteklerimizi kamuoyu ile paylamak konusunda arkadalarmzn byk bir ounluu bu gn itibari ile gnlleri raz olmamaktadr. E.Astsubaylar skntlarnn kendi kurumumuz olan Gnkur.Bk.l'nca zlmesini istemektedirler.

Biz E.Astsubaylar TSK mensubu olmaktan onur duymaktayz. Bu gne kadar deiik sebeplerle kamuda dier memurlara ve TSK iinde Assubaylarn dk cretleri ile birlikte, birikmi sorunlarnn olduunu az da olsa kamuoyu ile paylaan medyann olduunu da gryoruz.

Dier bir konu kendi sorunlarmzn zm iin siyasi partilerin kapsna gitmekten de honut olmadmz ifade etmek istiyoruz. zlk haklarmzn dzeltilmesi iin, baz isteklerimizin iktidar partisi tarafndan dzenlenebilir dncesi ile bir ST olarak kendi misyonuna gre hareket edemediini gryoruz.
Askerlik misyonunun tamamnn kazanlabilmesi iin yeni mezun olacak Assubaylara, 2 yllk n Lisan eitimi yeterli gelmedii anlalmaktadr. Bu nedenle, AMYO'larnn 4 yllk Faklte seviyesine karlmasna ihtiya duyulduu grlmektedir. Kayseri'deki olaydan birinci derecede Hv.K.AMYO K.lklar'nn sorumluluklarnn yannda, benzer olaylarn yaanmas iin, Askeri Okullarda renciyi seen ve renci mahallinde alma yapanlarn yetersizliklerinin giderileceine inanyoruz..
Sayglarmla,

Ramazan TEKEL
TEMAD Ankara Delegesi

SELUK ER    22 Mart 2009 12:59
TEMAD FOA LE BAKANI SAYIN BRAHM ZEN..!!!

TEMAD mesaj panosunda Sayn Bakan ve Ynetim Kurulu yelerine zaman mevhumu tanmadan karlksz hizmet ettikleri iin teekkr ediyorsunuz.TEMAD olarak tm demokratik haklarnz kullandnz, devletin yneticileriyle ve basnla kendinize yakan tavrlar ierisinde ilikileriniz olduunu,TEMAD'n Muvazzaf Astsubaylarn temsilcisi olmadn yaplanlarn onlara zarar vereceini bu konularda Genelkurmay yetkilileriyle bilgi al veriinde bulunulmas gerektiini en nemlisi de: "DERNEKLK BLG VE ZGVEN STER" tespitinizle dile getirmisiniz...
Sayn brahim ZEN, sizin deyiminizle zaman mevhumu tanmadan ve kar gzetmeden alan TEMAD Ynetiminin bu camiaya kazandrd bizim bilmediimiz tek bir ey varmdr ki almalarn takdirle vyorsunuz? Devlet ve Genelkurmay'la kendinize yakan ciddi ilkiler ierisinde olduunuzu katldnz toplantlarda gzlemlediinizi sylyorsunuz.Genelkurmay'nkapsna 11 kez gidip, bir de mektup brakmanza ramen adam yerine konulmuyorsunuz...M.S.B.na kamyor, Assubaylarla ilgili dosyay arac milletvekili kanalyla gndermeye alyorsunuz?Babakan'a ebe ve hemireleri balang derecelerinde yanl emsal gsteriyorsunuz? Protesto elenginiz banza atlyor, cannz zor kurtaryorsunuz? Meclisteki gelimeleri iyi takip etmiyor, grmelere ok ksa bir sre kala Komisyon Bakanna " yeni bir dosya hazrlayp getirelim " diyorsunuz ve eliniz bo dnp geliyorsunuz." Muvazzaf Assubaylar yemiz deil, onlara zarar verilmemeli, Genelkurmay'la bilgi al veriinde bulunulmal " diyorsunuz;ancak Genelkurmay siz emeklisiniz bizden ktnz dediinde tepki veremiyorsunuz.Kayseri'deki olaylarda siz neden bilgi al veriinde bulunmadnz?Muvazzaflara yeniz olmad halde neden bror gnderiyorsunuz? TEMAD mesaj panosundan biz yelerinize dman, muhalif,blc sulamalar yapanlara msaade ediyorsunuz? Nerede ciddi, vakarl tavrlarnz,kendinize yakanlar bunlar m?
Sayn Bakan;Malesef inandrc deilsiniz."DERNEKLK BLG VE ZGVEN STER".U DURUMDA TEMAD'DA KS DE YOK.vgler yadrdnz TEMAD Ynetiminin bir tek kazanm yok, sizin yaznzdaki gibi ortalk gllk ve glstanlk deil.Sizin durumunuz AALAR,PAALAR BRBRLERN AIRLAR'LAR SZNDEN BARETTR.Sayglarmla.
Ynetici yorumu Ynetici yorumu:
Foa TEMAD ile bakan Sn.brahim zen bulunduu ilede STK olarak rnek almalar yapmakta olan ideal bir ube bakandr; Sn.erin kiisel eletirilerini yantlarsa sitemizde memnuniyetle yaynlarz.Saygl ve yapc eletiriler bizi mkemmele gtren yolda birer mealedir.

Yldrm ST    22 Mart 2009 12:54
TEMAD

Sevgili Kardeim Seluk ER'in yazdklarna imzam koyarm.Benim Assubaymn Atatrk,Cumhuriyet dman Fettullahla bir ilgisi olamaz.
Sitede TEMAD aleyhine yazlan yazlar zaman,zaman okuyorum.Ayrca TEMAD'a ye de deilim. Fakat hem iktidarla,hem Genelkurmay'la Assubaylarn sorunlarn dile getirmek iin TEMAD'n baka yapacak bir alternatifi ve demokratik olarak aresi yoktur.Bu nedenle TEMAD'a biraz hakszlk edildii kanaatindeyim.1970'li yllar emekli arkadalarmzn en azndan yars bilmez, TEMAY adl bir dernek kurulmutu. Bu dernee ait o zaman dergilerini alanlar bask altna alnd,Dernek bask altna alnd ve sonunda dernek kapatld.Gzlemlediim kadar ile TEMAD' ynetenler ynetimi brakmak istemedikleri iin uralar fazla .Bu zaten bizim siyasilerimden gelen antidemaokratik bir alkanlk.TEMAD emekli Assubaylar ile ilgili maa ve dier isteklerini gerek Babakan'a,Genelkurmay Bakanl'na zaman zaman ve frsat buldukca sunmaktalar ve dile getirmekteler,baka yapacaklar da bir ey yoktur.Hatalar vardr muhakkak daha etkili olabilirler,Assubaylar hakknda Babakan'a verdikleri (Eyll-2008 ylnda) mektubun peinde daha sk takipcisi olabilirler.Assubaylar byk hakszlk iindeler.Geziler tertipleniyormu.Brakn emekli adamlar ,imkanlar, zamanlar ve paralar varsa gezsinler.Selamlar ve sevgiler.
Ynetici yorumu Ynetici yorumu:
Sn.St Sizlerin ve hepimizin kabul ettii tek gerek Bizlerin Demokrasi ve Cumhuriyete Atatrk ilke ve inkilaplarna gnlden bal oluumuzdur biz bu uurda ter ve kan akttk yemin ettik Sitemizde TEMAD ynetimine yaplan eletiriler sayg ve sitemiz yayn kurallarna uygun yapc eletirilerdir ve TEMAD tzel kiilii ile ilgili deildir,TEMAD'n yasal temsilcimiz olduunun bilincindeyiz,yneticilerinde bunu anlyarak gbirlii iinde hareket etmemizi arkadalarmzn da TEMAD'a ye olmalarn diliyoruz.Baz olumsuzluklarn ye olmaya engel olmamas bu olumsuzluklarn giderilmesinin bizlerin gayreti ile mmkn oluduunu dnyoruz Tm arkadalarmza sayglar sunarz

Ersen Grpnar    22 Mart 2009 02:51
Ergun bey
Yazdnz konu hakknda site yneticimizde aklama da bulunmutu, bu konuyu bilmeyen arkadalarmzla tartmak iin sizden konuyu aklamanz istirham etmitim.Verdiiniz bilgilere teekkr ederim yazdnz dier konulara da katlmamak mmkn deil; Hakszln bile ls vardr kendi nam ve hesabna binbir meakkatle yksek okul bitiren assubaya mani olacaksn verdiin st dereceyi Cumhurbakan ve AYM kararlar ile alavere dalavera yaparak iptal edeceksin, yksek okul mezunlarn klimal ofislerinde gnde 8 saat grev yapan bro memurlar ile ayni dereceden balatacaksn, KOMARSU kursuna kademe faklte snvn kazanan subaya maal izin vereceksin sonrada biz bunlar yaznca TEMAD sessiz kalacak, yazanlara muhalif olarak grecek; Baz nyargllarda bunu kendi iinizde halledin muhtelif platformlarda yazarak basna intikal ettirerek kurumunuzu ypratmayn diye ahkam kesecek bu nasl zihniyettir bunu hangi deer yargs hakl gsterebilir? kurumlar hakszlklar yazanlar deil yapanlar ypratr Birkez daha buradan yetkili yetkisiz herkeze sesleniyorum BZ MTYAZ VE AYRICALIK TALEP ETMYORUZ ADALET ETLK VE NSAN ONURUNA SAYGIYI TALEP EDYORUZ BU KONUDA KARARLIYIZ BRTEK K KALSAK BLE BU MCADELE DEVAM EDECEKTR HAKSIZLIKLARI YAPANLAR KADAR HAKSIZLIKLARA SESSZ KALANLARDA SULUDUR Sayglarmla

ERGN    22 Mart 2009 00:22
Sevgili meslektam Ersen,

Hava Kuvvetlerinden mezun olan her ASSUBAY, OJT (ON JOB TRAINING) denilen ve amerikan ordusundan ithal edilen grev ba eitimi almak zorundadr.

Mezun olduktan sonra 5 (ehil) seviyesine kmak iin 1 yl akademik eitim almaktadr. Bu eitimlerde, her brana gre farkl olmak zere ortalama 8 ders konusundan sorumlu tutulmaktaydk. niversite'de okumaktan farksz olan bu sistemde; 1 Ara snav, 1 Final ve Btnleme olmak zere 3 defa snava tabi tutulduk. Geme notlar niversite snav sistemi ile ayndr. Bunlarn haricinde ayrca birlik snavlar da olmaktadr.

Baarl olduunuzda 7 (tam ehil) ehliyet seviyesi iin yine 1 yl sreli farkl eitimleri kapsayan daha detayl bir akademik eitimi tekrar edersiniz. Bu akademik eitimi de bitirdikten sonra artk profesyonel bir ASSUBAY olduunuz HV.K.K.L tarafndan tasdik edilir.

Btn bu akademik eitimler srasnda hem yksek sorumluluk isteyen iinizi yapacaksnz, hem de bu eitimi tamamlayacaksnz. Geemediiniz zaman en ksa zamanda yeniden balamak zorundasnz ve bu durumdan siciliniz de etkilenmektedir.

Bu kadar akademik eitim aldmz halde, 6 ay sreli KOMKARSU denilen eitimi alan Subaylar ise 1 yl terfi ve derece almaktadr.
Aldmz oryantasyon eitimini de dahil edecek olursak 3 yl gibi bir zamanmz (okuduumuz askeri okulu saymazsak) akademik eitim ile gemitir. Bu kadar akademik eitimi Subaylar alm olsayd herhalde 3 yl erken terfi ve derece ilerlemesi yaptrrlard.

GENELKURMAY'da HAK HUKUK sadece Subaylar iin planlanmaktadr. 1920'li yllarda yazlan Hizmet Kanununu bile gnmz artlarna gre deitirmek istemeyen bir zihniyet karsndayz.

GENELKURMAY askeri personelin kimlik kartlarnn rengini bile seerken ayrmclk yapmakta ve altn rengi Subay, gm rengi ASSUBAY ve Uzman avular iin de bakr rengi kullanmtr.

BU KADAR AYRIMCILIA PES DORUSU.

TEMAD ve EMEKL SUBAYLAR Derneini amalar ayn ve fazla masraf olmasn diye birletirmek (ASIL AMALARI TEMAD' IN LEVLN KOMPLE BTRMEK) iin TBMM'ye GENELKURMAY'dan yasa teklifi gidiyor. TEMAD'IN ksk sesini daha da ksmak ve bitirmek iin abalyorlar.

Bu zrvalk iin zaman bulabiliyorlar ama bizim zlk hakkmz almak istediimizde TBMM'ye yasa teklifi gtrrken yanna Subaylar iin de istekler sralayp gnderiyorlar. Allah gzlerini doyursun diyeceim ama doymuyor.

BZ HAKKIMIZ OLANI STYORUZ. EYLEMSE EYLEM YAPALIM.

Btn meslektalarma sayglar sunarm.

SELUK ER    21 Mart 2009 23:06
FETTULLAHI ASSUBAY'LAR!!!

Ulusal basnda bu gnk gazetelerde geni yer verilen baz gazetelerinde srmanetten haber yapt Kayseri'deki Assubaylarla igili konu.Tabiki mesele olumsuz ve Assubay olunca tabiri caizse acmadan bindiriyorlar. Bu Assubay'lar ve aileleri Kayseri'de hukuk d muamelelere maruz kaldklarnda AST KUYULARINA atlmakla tehdit edildiklerinde ayn basn yayn kurulular bu konular dile getirmiyorlar.nsanlar su ileyebilirler hrsz,katil,terrist Fettullah,Komnist,tecavzc olabilirler.Sorgu ve gzaltnda kaldklar mddete Adaletin korumas altndadrlar, psikolojik ve fiziki ikence su ve insanlk aybdr.Assubaylar basnda kan haberlere gre sularn itiraf etmilerdir.Bamsz yarg nnde hesap vereceklerdir.Trk Adaleti gereini yerine getirecektir.

Deerli Meslektalarm Bizler ATATRK' DNCE SSTEMNE YREKTEN NANMI AYDIN,ADA LAK DNCEY BENMSEM ASSUBAY'LARIZ.ATATRK LKE VE NKILAPLARI REHBERMZ OLMU, CUMHURYET URUNA EN OK EHT VE GAZS OLAN MESLEK GURUBUYUZ.Cumhuriyet rejimine,lkemize zarar verecek faaliyetleri katiyen kabullenemeyiz.Sulu ASSUBAY olsa da.Kandrlm olan bu meslektamz Fettullah Glen'e ait k evlerinde yetitiini ve kopyalad resmi, Hizmete zel evraklar Generalin imzasn taklit ederek abi dedii ahslara vermitir.Grevine resmi niformasna ettii yemin ve rtbesine yakmamtr.Adalet gereini yapacaktr.GEN MESLEKTALARIM BU TR ZARARLI CEREYANLARDAN UZAK DURMALI ATATRK LKELERN REHBER KABUL ETMEL,LKEMZE VE CUMHURYET'E SADAKATLE HZMET ETMELDR.Sayglarmla.

SELUK ER    21 Mart 2009 22:13
Sayn gejder rumuzlu meslektam yazm neden sizi hayretler ierisinde brakt bahse konu olay Belediye Bakan adaynn seilmesiyle ilgili deil ben burada kullanlmaktan bahsediyorum olayn siyasi yn partisi gr beni ilgilendirmiyor.Sadece ileri dtklerinde Assubaylar hatrlayanlara tepki gsteriyorum.Bu kadar olumsuzlua hakszla ve TEMAD'n bu zihniyet tarafndan tartaklanarak kafalarna atlan elenk olayna neden hayret etmediniz?BENM N NCELK DAVAMIZDIR VE ASSUBAYLARDIR.OY AVCILII YAPANLAR SYAS GR NE OLURSA OLSUN ARTIK BZLER KANDIRAMAYACAKLARDIR. NCELKL MESELEMZ ASSUBAY ONUR MCADELESDR.SEM,BELEDYE BAKANLII SYAS GR VS FAZLA NEM ARZ ETMEMEKTEDR(ASSUBAY ADAYLAR HAR)Sayglarmla..

TURGUT KARAKOYUN    21 Mart 2009 20:56
SAYGI DEER MESLEKTALARIM !

YEREL SEMLERDE ZMR/BUCA LESNDEN E.HAVA ASSUBAY HASAN NGEL ARKADAIMIZ,DSP(DEMOKRATK SOL PART)DEN L GENEL MECLS BRNC SIRADAN ADAYDIR. SEM BLGESNDE KAMET EDEN MESLEKTALARIMIZIN DESTEK VERECENDEN EMN OLARAK ARKADAIMIZA BAARILAR DLYORUM.SAYGILARIMLA.

yaar sn    21 Mart 2009 19:33
Arkadalar,iki gn nce Kanal D 32'nci gn programnda emeklilerin feryatlarn yaynladlar,TEMAD arlmad iin katlmadn beyan etmi, yalnz orada;bir meslektamz vard kendisine teekkr ediyorum,en azndan varlmz hissetirdi.Emekliler haklarn vermeyen bu gnk hkmete mesajlarn sert ve ac bir biimde duyurdular,bizler TEMAD ile Genelkurmay'n dna kamadk, sayglar.


7671
Mesaj Defteri yazlar
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 »