cnnturk.jpg
haberturk.jpg
astsubaylar-yuruyor.jpg
videotalu.jpg

Kimler Sitede?

MESAJ PANOSU
Halil ERGENL    03 Mays 2009 23:01
Sayn smail TURAN
Hukuk yolu ile hak arama nerinizi nemsiyor ve bu konuda yaptnz almalar nedeniyle kranlarm sunuyorum.

TEMAD Genel Bakanlmzn sizin almalarnz ieren mesajlar, TEMAD Mesaj Panosunda yaynlayarak bu konudaki destek talebinize olumlu baktn deerlendiriyorum. Buna bal olarak her trl destee hazr olduumu bildirirerek, sayglar sunuyorum.

Halil ERGENL
E.Dz.Kd.Bv.
TEMAD Mula l Bk.

yuksel uludag    03 Mays 2009 21:24
Sayn Seluk ER deerlendirmenize yrekten katlyorum.

Ahmet DUVAR    03 Mays 2009 20:17
alan ,zellikle 2 nci derecede olup 4 yllk niversitede okuyan yada 2 nci derecenin 3nc kademesinde 1nci dereceye dmesi kesin olup 2yllk MYO da okuyan HAKKINI HUKUKLA arayacak assubay meslektalarma nerimdir.

Assubaylar 926 sayl personel kanununun madde 137 nin c bendindeki deiiklikle 2yllk yksek okul bitirene 1 kademe 4 yllk niversite bitirenede 1 derece verilir diyor.
imdi buras OK NEML.
2 YILLIK YKSEK OKULU bitiren arkadamz 1nci derecenin 3 nc kademesinde olsun,Bu arkadamz Yksek okul diplomasn ilili makama gnderince arkadamza ilgili kanun gerei 1 kademe verilmeyecektir.
4 yllk niversiteyi bitiren arkadamzda 1 nci derecenin 1 nci kademesinde olsun.O da ilgili makama okul diplomasn gnderip 1 derece almas gerekirken arkadamza Assubaylara verilen 1 nci derecenin 3 nc kademesini vereceklerdir.ASLINDA K ASSUBAY 1 NC DERECENN 4 NC KADEMES OLMASI GEREKRD.
lili makama mracat sonucu, ilgili maddenin gsterge tablosu EK V111 e gre 1nci derecenin 3nc kademesinden fazlasn vermiyecektir.ki Assubaya 1 er kademe eksik verilecektir.Bu arkadalarmz AYM e mracat ederek buradan gelecek sonuca gre hareket edeceklerdir .Sonucun olumsuz olmas durumunda konu AHM ne tanacaktr.Sonu ne olur bilinmez.
Burada nemli nokta u:
137 nci maddenin ek c bendindeki deiiklikte de demiyor ki 1 nci derecenin u kademelerinden sonra Yksek okul veya niversite bitirenlere 1 nci derecenin 3 kademesinden sonras VERLMEZ demiyor.
BU KONUYU TEMAD HUKUK KOMSYONU DA NCELEYP BZLER DAHA SALIKLI BLGLENDREBLR. SAYGILARIMLA

.

smail DAMAR    03 Mays 2009 20:11

SMAL TURAN    03 Mays 2009 19:20
HAK ARAMAKLA LGL AIKLAMA (3)

SORU: Davay kabedersek veya kazanrsak sonu ne olacak?

CEVAP:Davay KAZANIRSAK, muvazzaf ve emekli astsubaylardan 1 nci derecedekiler kademe, dierleri 1 derece ykselme hakk kazanacak, SGK na mracaat edenler mracaat tarihinden itibaren birikmi haklarn, mracaat etmeyenler mahkemenin kararnn geerlik tarihinden itibaren haklarn alacaklar

KAZANAMAZSAK: Karmz veya zararmz olmayacak.
Sayglarmla

smail DAMAR    03 Mays 2009 18:08
ANAYASA MAHKEMES'NE KSEL BAVURU HAKKI

AKP'nin hazrlad anayasa deiiklii paketinin "olmazsa olmazlar" arasnda yer alan dier bir madde ise; anayasa mahkemesine kiisel bavuru hakk. Mevcut uygulamaya gre, yasalarn anayasaya aykrl gerekesiyle; Anayasa Mahkemesi'ne sadece muhalefet partisi 110 milletvekilinin imzasyla ve mahkemeler bavurabiliyor. Dzenlemeyle bireysel bavurunun n alyor. Bireysel bavurular ise insan haklar boyutunda olabilecek
YA KARARLARININ YARGI DENETMNE AILMASI

YA kararlar; hazrlanan taslak metinde, Yksek Askeri ura kararlar yarg denetimine alyor. Bylece ihra kararlarna yarg yolu alacak.

BU MADDELER UMARIM DEGR

Osman Ada    03 Mays 2009 14:17
Sayn Turan
almalarnz takdirle karlyorum,milyonda bir ihtimal olsa da piyango ikramiyesi iin bilet almanz gerekiyor hukukta ansmz denemeliyiz almalarnza katkda bulunmak iin yazyorum daha nce bu konular yazld sizin nerinizde arkadalarmzn 9/1 den intibak neriliyor kendi nam ve hesabna yksek okul bitirenler iin 926 sayl yasada ilave kazan yok okul bitirip intibak yapldktan sonra 2/1 den ayrlanlar ile 3/3 ten emekli olanlarn bu durumda birinci dereceye ykselmesi mmkn deildir bunun iin MYO mezunlarnn 9/2 lisans mezunlarnn 8 nci dereceden greve balamas ve tm assubay ve emeklilerinin Asb.MYO mezunu gibi intibaklarnn yaplmas gerekiyor bu 1/4 n yolunu aacaktr tabi bu hakszlk uan sizin intibaklarmzla ilgili almanza engel deil almanzn baarlmas birinci engelin almasdr Kolaylklar diliyor desteimin yannzda olduunu belirtiyorum. Sayglarmla

SMAL TURAN    03 Mays 2009 12:34
HAK ARAMAKLA LGL AIKLAMA (2)

Soru: SGK. na vereceimiz dileke sonunda gerek kurumdan gerekse hukuk yolundan hakkmz kazandp, tek gsterge tablosuna gre intibaklarmz yapld takdirde, kendi nam ve hesabna yksek tahsil yapanlarn, fazladan yaptklar tahsilden nasl faydalanacaklar.?

CEVAP:Baarrsak, en az tahsilli her muvazzaf ve emekli Astsubay (Astsubay Meslek okulu mezunlar hari) 9 ncu dereceden greve balam saylaca iin 1 derece ykselecektir. Ayrca kendi hesabna yksek tahsil yapanlar, 926 sayl kanunun ek maddeleri gereince fazla tahsilleri karl aldklar derece veya kademeler mktesep hak olduu iin, 9+... derece veya kademe alacaklar.

Ksaca btn intibak hesaplar 10 ncu derceye gre deil, 9 ncu dereceye gre olacandan halen 3 nc dercedekiler 2 ci derecenin ayn kademesine, 2 nci derecedekiler 1 nci derecenin ilgili kademesine, 1nci derecedekilerin hepsi de 3 nc kademesine ykselecekler. Gsterge tablosunda 1/4 olmadndan halen 1/3 de olanlar birey alamayacak.

Bu gnk duruma gre, biz Astsubaylar oarak hem derece ykselmesi hem grev ve makam tazminat gibi tazminatlar istediimizden, bu siteimiz ok grlyor. Derece isteimizi idari ve hukuki yoldan aldmzda, dier tazminatlarn kanun karlmas yoluyla olacandan kanaatime gre biraz daha kolay gibi grnyor.
Sayglarmla.

smail DAMAR    03 Mays 2009 12:21
SAYIN TEMAD YNETMNN MTNG NCES VE SONRASI VERECEG HER TRL GREVE HAZIRIM(LAN DAGITMAK,AF ASMAK,SYAH ELENK TAIMAK,ARALA DUYURU YAPMAK,MEDYA ,NTERNET YOLUYLA HAKSIZLIKLARI DUYURMAK PANKART,BAYRAK TAIMA,KURULACAK ADIRDA GECE VE GNDZ NBET TUTMAK..
SAYGILAR

SMAL TURAN    03 Mays 2009 12:00
EYLEM STEMEKTEN AMACIMIZ NEDR ?

Sayn arkadalarm,

Aylardan ve yllardan beri kendim dahil TEMAD ynetiminden (EYLEM) balatmas iin istekte bulunuyoruz.
Diyelim, TEMAD bir eylem balatt ve o eyleme biz de katldk. Herkes kendisine u soruyu sorsun. Farz edelim ki o eylem srasnda en yetkili makam olan Babakan "ne istiyorsunuz, ne istediinizi bana bildirin bir hafta iinde o istediiniz her eyi yerine getireceim" dese, neler isteriz, veya ne isteyeceimizi bilemediimiz iin arp kalrmyz? veya hi bir ey istemiyoruz mu deriz. Hi bir ey istemiyoruz da desek, ne isteyeceimizi bilemeyip arp da kalsak zor durumda hatta gln durumda kalmazmyz ?

ok deerli arkadalarm, hak istiyoruz demek soyut yani net anlalmayan bir istektir. Hakszla uradna inanan bilinli insanlar, haklarn meru yollardan aramasn da bilir. Bana gre o meru yollar unlardr.

1.Siyasi ve idari yollardan gerek szl gerek yazl olarak istekte bulunmak,
2.Siyasi ve idari yollardan hakkn alamadna inanyorsa, haklarn hukuki yollardan aramak iin mahkemelerde dava amaktr.

Bu davranlarda bulunmadmz takdirde geriye yine iki ey kalyor.

1.Hi bir giriimde bulunmadan evimizde ailemizle, ocuklarmzla, sokakta, arda, pazarda ve mesaj panolarnda arkadalarmzla konuup dertlemektir.
2.Elimizdekilerle yetinip, "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin" diyerek kretmektir.

BU BAVURULAN YOLLARIN HEPS MERUDUR VE KLERN TERCHNE BALIDIR.
Sayglarmla

veysel etiner    03 Mays 2009 06:01
http://www.egitimdebiz.com
nemsemek, deer verdiini kaybetmekten korkmak. insanln hala zumu bulunmam kusurlarndan birisi.

Sklan anlarda bavurulan cmlelerin balangcn tekil eden fiil..

`ya bak ben sana gerekten deer veriyorum ama...` diyerek birine, inanmakla ve beklemekle edeer bir durumdur.

Heba edildiinde, kalbi krlmlar arasna yerinizi almanz

kanlmaz sondur.

Bir eyler olur, ne olduunu bilmezsiniz...

Anlatamazsiniz ki zaten anlayamyorsunuzdur...

Verilen deerlere `layk olmak`tr gzel olan, sfatnz her ne olursa olsun, hounuza gider en azndan...

Karlkl deer vermek ise doru olandr..

Kendinizi iyi hissedersiniz bu sayede, `istendiinde deil de gerektiinde yannda olmak` bir deer gstergesidir.

Bazen elde olmadan yaplan eylem ne kadar karsa da iler,

dnceler, duygular, atsa da her zaman beyniniz ve kalbiniz elinizde olmadan nemsersiniz, deer verirsiniz ama yine de gerekten, birini sevdiinizde ve deer verdiinizde gstermek iin nemsersiniz...

Baz eyleri atamazsnz iinizden, skemezsiniz

duygular kalbinizden...

Dncelerinizi kendiniz ynetemediiniz iin

beyniniz hep `onu ya da onlar` dnr...

Onun ve onlarnn iin, onun hakknda, onlarla ilgili eyler kurarsnz kafanzda...

Kafanzn bir kenarnda ona yer ayrrsnz, deer verdiklerinizi hayatnzn bir paras haline getirirsiniz...

Kimi zaman taraflarca iki tarafl szleme gibi alglansa da znde tek tarafl bir eylemdir aslnda...

Misal oktur deer vermek karln beklemek ya da verdiinizin anlalmamas halleri ile ilgili.

Birilerinin dierlerinin mcadelesinden habersiz ve hatta emeinin deersiz klnd hallerde ise ite deersiz davranlarla karlayoruz.

Deer verdiklerini karlk beklemeden, vermediklerimi ise gizlemeden hatta kendimi hedef heline getirecek kadar iyi ya da kt hislerimden haber ettiklerim var.

inde bulunduum yaam iinde benden hi holanmad halde hatta tanmayp holanmamas halinde yzme bakarak glmseyen insanlar tandm.

Seversen seven, sevmezsem de sever gibi davranmak zorunda

olmadnz bir halde olmak. Bu zgrlnz kullanabilme zenginlii ise hibir deerin satn alamayaca kadar deerli.

Verdiiniz deer karln gremediinizi grdnzde deersiz mi hissedeceksiniz acaba!

Bu dnce ile annenize babanza einize dostunuza ve ocuunuza fkemi hissedeceksiniz acaba

Anlamanz ya da szlemenizi yrtp attnz gibi deer verip karln gremediklerinizi; kafanzdan silebilecek misiniz acaba...

Yok yok bu deer kavramn hayatn tmnde olduu gibi

raslantsal ya da tanrsal tek tarafl szleme olarak grrsek ok daha mutlu ve bir o kadar huzurlu yaarz...

Sizi siz yapan deerlerle yaamanz dileiyle. Salkla kaln...

Ersen Grpnar    03 Mays 2009 01:09
Saygdeer Arkadalarm
ZMR'de TEMAD ube bakanlarnn katld blge toplants yapld bendenizde ube bakan olmadm halde ubemin ve ev sahiblii yapan Narldere .Bakanmzn zel daveti ile toplantya katldm Gen.Bk. almalar ile ilgili zet bilgi sundu beni en ok mutlu eden olay ube bakanlarnn konulara gsterdikleri hassasiyetti miting konusunda dncelerde akland sonu aa yukar belli oldu ancak dier blge toplantlar yapldktan sonra TEMAD ynetimi tarafndan aklanmasnn daha doru olacan dnyorum. Sayglarmla

SELUK ER    02 Mays 2009 21:14
BASKI,KENCE,ZULM LM...!
Baz meslektamzn intihar haberini alyoruz,Emeklisi geim skntsndan,Muvazzaf baskdan,hakaretten intihar ediyor.Bu ntiharlarn birinci derece sorumlusu GENEL KURMAY BAKANLIIDIR.Yllardr uygulad sistemli bask,ve ayrmclk meslektalarmzn psikolojilerini bozmakta ve intiharlarna neden olmaktadr.Yetkisini hakaretle kullanan DENETLEME YES BR ALBAY'IN YZNDEN GEN BR ASSUBAYIMIZ NTHAR ETMT.Zihniyet odurki Assubay ezeceksin,nefes aldrmayacaksn.ntihar ettirebilirsen ne ala baktn etmiyor.Korkutacaksn ya suu kabllen yoksa"" AST KUYUSUNA ATARIM...!"Uygulama bu ekilde ayet bunlara ramen kuvvetli ve dayankl karsa ileride emekli olacak zaten alk snrnda yaayacak kendi kendini halleder...Ayda 900,TL maaa mahkm ederseniz neticeside bu olur.Assubaylara 100 tl zamm layk gren zihniyet bu meslektalarmzn yaamn bu ekilde snrlandryorlar ve sonlandryorlar.Albay kadrosuzluk nedeniyle General maayla emekli edenler Assubaya gelince ""SZ KMSNZ ? 1/4 NE SADECE GENERAL VE ALBAYLAR IKABLR"" aklamasn yapar.Assubaysan bask var zulm var.ZULM VARSA LMDE VAR..ASSUBAY'IN SOSYAL STATS ORTADAN KALDIRILMI ARESZ,KMSESZ,SAHPSZ,TERK EDLM,YAAMDAN UMUDUNU KESM GELECEKTEN BEKLENTS YOK..EMEKL ASSUBAYLARIN BYK OUNLUU BOZULAN PSKOLOJLER NEDENYLE YALNIZLII TERCH EDYOR MAALESEF EVNE KAPANMI BEKLYOR.TEMAD MESAJ PANODA SON NTHAR DUYURULMU, DUYDUK ZLDK RAHMET OKUDUK BTT. BU MESLEKTAIMIZIN NE BORCU VARDIR?U ANDA E,OLUK OCUU NE HALDEDR AMIDIR,AIKTAMIDIR.SORAN YOK.TEMAD BU HABERN ALTINA NEDEN BR YORUM YAPMAZ LGLENLD VEYA KAMPANYA DZENLEYELM DEMEZ.ASSUBAY NTHAR EDER KALP KRZNDEN LD DYE DUYURUR,,ASSUBAY NBETTE YZBAIYI VURUR.NE ARAR NE SORAR,SORDUUMUZ ZAMAN ONLAR MUVAZZAF DER LNN MUVAZZAFI EMEKLSM OLUR ?SAHPSZ ASSUBAY KENDSNEDE SAHP IKMAZ BYLE GARPLKTE H BR YERDE GRLMEZ..Sayglarmla..

SMAL TURAN    02 Mays 2009 20:44
1NC SAFHANIN DLEKE RNEDR
BU RNEK DLEKE MDLK GNDERLMEYECEK, GR VE TEKLF OLANLAR AAIDAK MAL' E GNDERP ORTAK MUTABAKAT SALANDIKTAN SONRA HEP BRLKTE SGK NA GNDERLECEKTR.
trnisml@hotmail.com
------------------------------------- --------

SOSYAL GVENLK KURUMU BAKANLIINA
ANKARA


LG:1. Anayasann eitlik prensibini dzenleyen 10 ncu maddesi.
2.926 sayl TSK.Personel kanununun 137 nci maddesi
3.4861 sayl kanunun 11 nci maddesi
4.5837 sayl kanunun 25 nci maddesi

926 sayl kanunun 3 nc maddesi RTBE yi; Kanunlara gre kazanlm askeri nvan, 136 nc maddesi, AYLII; subay ve astsubaylara rtbelerine gre ay itibariyle denen para olarak tarif etmitir. Ayn kanunun 137 nci maddesi de aylklarn hesabna esas olacak AYLIK GSTERGE TABLOLARININ; Subaylarn, Astsubaylktan subay olanlarn, astsubaylarn, uzman erbalarn ve uzman Jandarmalarn aylk gsterge tablolarnn RTBE ve RTBEDEK KIDEMLERNE gre saptanmasna amirdir.

1.926 sayl kanunun 137 nci maddesine uygun olarak (EK-V1 subay, EK-V11 Astsubaylktan subay olanlar, EK-V111 Astsubay ve EK-1X uzman Erba) gsterge tablolar rtbelere ve rtbedeki kdem ve kademelere gre saptanmt.

2.Subaylarn, Astsubaylktan subay olanlarla, uzman erba ve uzman Jandarmalarn rtbelere gre saptanan gsterge tablolar ayn braklarak, Astsubaylarn gsterge tablolar 137 nci madde hilafna, mezun olunan okula ve rtbe bekleme sreleri esas alnarak nce 4861 sayl kanunla (EK-V111 A) ilave edilerek ikiye, 5837 sayl kanunla da (EK-V111B ve EK-V111 C) ler ilave edilerek 4 e karlmtr.

3.5837 sayl kanunla Astsubay st avuluk bekleme sresi 3, Kademeli st avuluk 3, Kdemli st avuluk 3, Kademeli Kdemli st avuluk bekleme sresi de 3 yl olarak belirlenmi ve bu rtbe ve rtbe bekleme sreleri uygulamaya girmitir..

Sosyal Gvenlik kurumundan Emekli Astsubay olarak ......derecenin.... kademesinden emekli ayl alyorum. Yukarda arz ettiim kanunlar gereince, Sosyal Gvenlik Kurumunca halen yrrlkte olan rtbeleri kapsayan (EK-V111 C) gsterge tablosuna gre aylk intibakm bu gne kadar yaplmamtr. Maduriyetimin giderilmesi iin intibakmn yaplarak aylmn ...... nci derecenin ..... kademesine gre verilmesini arz ederim.
Sayglarm. Tarih

Kimlik NO: sim
Rtbem :
Adresim :

Halil Yaz    02 Mays 2009 20:04
43 yl sonra Eskiehir'de bulutular

Eskiehir Hava Astsubay Hazrlama Okul Komutanlnn 1966 yl mezunlar, 43 yl sonra aileleriyle birlikte Eskiehirde bulutular. Yaklak 200 kiilik grup, yllar sonra yeniden bir araya gelmenin ve okuduklar kenti tekrar grmenin sevincini yaad.
Eskiehir Hava Astsubay Hazrlama Okul Komutanlndan 1966 ylnda mezun olan astsubaylar, dn aileleriyle birlikte Eskiehire gelerek 43 yl sonra hasret giderdiler. Yaklak 200 kiilik bir grupla ilimizi ziyaret eden emekli astsubaylar, aradan geen yllarn ardndan okuduklar kentte bulumann sevincini yaadlar. Kendilerine tahsis edilen otobslerle Kent Park ve Sazova Bilim, Kltr ve Sanat Parkn gezen grup, daha sonra programlar erevesinde Odunpazar blgesini de gezdi. Kentteki deiimi yerinde gren emekli astsubaylar, 43 yl nce askeri eitim grdmz Eskiehirde yeniden buluabilmek bizi ok sevindirdi. 43 yl sonra bir araya gelerek hem aradan geen yllarn hasretini giderdik, hem de okuduumuz ehri tekrar grme imkan bulduk dediler.

26.04.2009
SAKARYA GAZETES

Halil Yaz    02 Mays 2009 19:43
SEVGL DEVRE ARKADALARIM,
25-27 NSAN 2009 TARHLERNDE ESKEHR'DE 1966 MEZUNU DEVRE ARKADALARIMIZLA TOPLANMAMIZA ,YAPTIKLARI KUSURSUZ ORGANZASYONLA BZ KENDLERNE HAYRAN BIRAKAN,GECEMZ UNUTULMAZ EKLDE MUHTEEM KILAN ,MEZUN OLDUUMUZ OKUL VE OKULLARI ZYARET MKANINI SALAYAN BATA HEPMZN SEVGL ARKADAI ALM TADELEN OLMAK ZERE MKEMMEL LOGOMUZUN YARATICISI SEVGL SMAL AKIN ARKADAIMIZA,GECEMZ MKEMMEL ESER LE RENKLENDREN STANBUL BEYEFENDS SEVGL DEVRE ARKADAIMIZ HSEYN ELKER'E ,ESKEHR'DEN TOPLANTIMIZA BYK KATKILARI OLAN DEVREMZ SEVGL YUSUF VAROL VE GNAYDIN A ,SEVGL RAHM AATAY VE BALIKESR THK BAKANI NL BORU STADI SEVGL ARKADAIMIZ LHAN GZEL'E ,ASTSUBAY ORDU EV MDR VE DEERL PERSONELNE,ESKEHR BYK EHR BELEDYESNN KATKILARINA, SAYIN BAKAN BYKEREN HOCAMA VE DEERL PERSONELNE,TOPLANTIMIZA KATILAN BTN SEVGL DEVRE ARKADALARIMA,MUHTEREM ELERNE ,OCUKLARINA,HATTA SEVGL DEVREM KK DERN'E(SEVGL SLEYMAN PINAR'IN TORUNU)OK TEEKKR EDER,SELAM ,SEVGLER SUNAR,SALIKLI GNLERDE TEKRAR BULUMAMIZI DLERM.SAYGILAR VE SELAM OLSUN SZE ,YK VARSINIZ.......YAZ ALES
Ad: HALL YAZ Yer: stanbul-EsEs

abdullah ektik    02 Mays 2009 18:22
http://www.emekliassubaylar.org
ERSEN GRPINAR VE ARKADALARININ ALACAGI TM KARARLARI DESTEKLYORUM.
SEVG VE SAYGILARIMLA.

mehmet burkay    02 Mays 2009 18:11
Askeri niformalar 19 Maystan itibaren deiecekmi. Bizlerin asl beklentisi; beyinlerdeki dnceler ne zaman deiecek merak ediyorum.

ibrahim    02 Mays 2009 15:16
Saygdeger bymz smail TURAN'n almalarn takdirle karlyor,TEMAD hukuk brosununda katklarn bekliyoruz.Sayglarmla

SELUK ER    02 Mays 2009 11:23
SAYGI DEER DAVA ARKADALARIM..!! ASSUBAY ONUR MCADELES N HERTRL GRME KATILIR VE KATKI SALARIM.TM MESLEKTALARIMIN KATILMI VE DESTE OK NEMLDR. SN SMAL TURAN BEY'E SONSUZ TEEKKRLER...Sayg ve sevgilerimle...

zer ZCAN    02 Mays 2009 02:44
Kymetli meslektalarm, Aabeylerim, Arkadalarm;

Ne oluyor bize ? Sanki zerimize l topra atlm gibiyiz. Belli kiiler dnda kimseden t yok.Silkinelim artk. Biraz kendimize gelelim. TEMADn miting aklamasndan sonra bir
suskunluk, pir suskunluk. Anladk artk aklama yapmakla i bitmiyor. TEMADda ses yok,
grnt yok hibir ey yok. Yoksa hepimiz mi korkuyoruz bir eylerden? 2-3 gndr sitelere
bakyorum korkun. te biz hep bu yzden ezildik, hkmedildik. Sesimiz hi kmad, ka-
rlmad. Haydi artk, HAYD, HAYD, HAYD. Silkinelim ve kendimize gelelim.

Sayglarmla.

Tahir AMLIK    02 Mays 2009 01:48
Temad da yazp ortala akl verip tehditler savuran Mahmut hocann kim olduunu anladm!
atv de yaynlanan "elveda rumeli" dizisindeki mamt hocadr.Pehlivandr ayn zamanda kendisi.En sk kulland cmle:"Bakn nekaa kuvvetliyim" dir.
Bizim Temad dakide ayn trden laflar sarfedip duruyor.Bakn nekaa glym.Sizi kapattrrm.Olum sen ka para.....
Ltfen arkada hangi diziden veya mekandan katysa oraya geri kapatsnlar.Sayglarmla.

HARUN KURUOLU    01 Mays 2009 22:28
Sayn smail TURAN bymz 1961 naspl, bu yataki Aabeyimiz bu almalarda bulunuyorsa, bizlerin neleri yapamadmz on kere dnmemiz gerektii kanaatindeyim.Kendilerine bir kez daha sayglarm sunuyor,bizlerinde bu bymzn yapt ve yapaca almalara elimizden gelen tm katklar salamakla ykml olduumuza inanyorum..Sayglarmla

Abdullah Zengin    01 Mays 2009 22:09
Saygdeer Meslekdalarm
Haklarmz hukukta aramamz gerektiine inanyorum. Sn.smail Turan aabeyin bu giriimini takdirle karlyorum ve destekliyorum
Birok konuda hukuka bavurmadmz iin hakszlklarmz devam ediyor rnein tazminatlar konusunda Dantayn iptal kararna ramen dava amadmz iin hak kayplarmz devam ediyor TEMAD hukuk brosu bu konuda yelerine rehber olmas gerekiyor. TEMAD Balova ynetimi olarak haklarmz konusunda hukuki olarak neler yapabiliriz diye balatlan almalarmz devam ediyor bu almalara site ynetiminden ubemiz yesi Sn.Ersen Grpnar'da katlmaktadr TZEL kiilik olarak yaplmasn istediimiz almalara gerektiinde kiisel olarak herzaman destek vereceimizi belirtmek isterim. Sayglarmla
Abdullah Zengin E.Hv.Kd.Bv.
TEMAD Balova le Sekreteri

SMAL TURAN    01 Mays 2009 17:06
OK DEERL ARKADALARIM,

Hak arama mcadelemizde beraber olmay kabul eden arkadalarma ok ok teekkr ederim. nallah baaracamza inanyorum.

ARKADALARIMDAN STRHAMIM, KATILMAK STEYENLER MESAJ PANOLARINDA YAZABLRLER AMA MUTLAKA MAL ADRESME DE YAZSINLAR, AKS TAKDRDE HER ARKADAIMIN MAL ADRESN BULMAK ZORLAIYOR.

SAYGILARIMLA

trnisml@hotmail.com0505 6576412
Ynetici yorumu Ynetici yorumu:
Site ynetimi olarak onur mcadelemize katk amal hertrl almay destekliyoruz.


7671
Mesaj Defteri yazlar
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 »