cnnturk.jpg
haberturk.jpg
astsubaylar-yuruyor.jpg
videotalu.jpg

Kimler Sitede?

MESAJ PANOSU
SMAL TURAN    23 Mays 2009 12:41
FL HZMET ZAMLARIMIZI (YIPRANMA) DA SAYDIRALIM

1.Bizim mevcut kanunlardan doan doal hakkmz olduundan yeni bir kanun kmasna veya anayasa mahkemesine gitmeye lzum kalmadan, tamamen SGK. da brokratik bir ilemle olmad takdirde dare mahkemesi kararyla bu haklarmz saydrabiliriz.

2.(EK-V111 C) tablosuna gre intibaklarmzn yaplmas iin SGK. gnderdiimiz dilekelerimize ret cevab geldii takdirde (ok byk bir ihtimalle ret gelecektir), ek bir masrafa ve ileme lzum kalmadan idare mahkemesinde aacamz davaya ayr bir madde halinde bu konuyu da dahil ederek hakkmz hukuk yolunda arayabiliriz.

3.Ypranma paylarmzdan doan hakkmz alacak davaya dahil edebilmek iin, bu konuda da nce SGK. na dileke yazmak gerekiyor. DLEKE RNE AAIDADIR.

Bu hakkmz kazandmz takdirde kim ne kazanacaktr.

a.Derece ykselme hakkmzdan ayr olarak 20 yl fiili hizmetten sonra emekli olan herkes en az 5 kademe (1 derece 2 kademe) alacaktr.Bu duruma gre iki yllk n lisans mezunlar dahil yksek okul mezunlar 2 ve 3 nc derecedeki arkadalarmzn hepsi otomatikman 1 nci dereceye ykselecektir.

b.Snf okulu mezunu 3/2 nci derecedekiler 2 nci derecenin 4 nc kademesine, 3/3 dekiler 2/5 e, 2 nci derecedekilerin hepsi 2 nci derecenin 6 nc kademesine ykselecektir.

c.(EK-V111 C) gsterge tablosuna gre intibaklarmzn yaplmas iin SGK na gnderdiimiz dilekeledeki hakkmz kazandmz takdirde de 3 nc, 2 nci ve 1 nci derecedeki lerin hepsi 1 nci derecenin 3 nc kademesine ykselecektir.

d.Kald ki, fiili hizmet zamm hakk sadece Astsubaylarla ilgili deil ziraat mhendisinden devlet tiyatrosu sanatlarna ve emniyet grevlilerine kadar birok devlet memurunun da hakk. Bu haktan yararlanabilmek iin onlar da SGK. na mracaat edebilirler.

Yllardan beri hak hukuk adalet diyerek bekliyoruz, haklarmz hukuk yolunda kazanrsak hakkmz alrz, kazanamazsak nasibimiz bu kadarm diyerek yerimizde otururuz. Ben kazanacamza inanyorum. Bizim haklarmz kendi istekleriyle emekliye ayrlan Albaylarn kadrosuzluk tazminat hakk ve icilerin memurlara gre maa zamm hakk kadar da m yok.
---------------------------------

SOSYAL GVENLK KURUMU BAKANLIINA
ANKARA


LG:a.5434 sayl emekli sand kanunu
b.5510 sayl kanunun 40 nc maddesi.
Aada belirtilen iyerlerinde ve ilerde 4 nc maddenin birinci fkrasnn (a) ve (c) bentleri kapsamnda alan sigortallarn prim deme gn saylarna, bu iyerlerinde ve ilerde geen alma srelerinin her 360 gn iin karlarnda gsterilen gn saylar, fiil hizmet sresi zamm olarak eklenir. 360 gnden eksik srelere ait fiil hizmet sresi zamm, 360 gn iin eklenen fiil hizmet sresi ile orantl olarak belirlenir. almann fiili hizmet sresi zamm kapsamnda deerlendirilebilmesi iin, tablonun (13) ve (14) numaral sralarnda belirtilen sigortallar hari sigortalnn kapsamdaki iyerleri ile birlikte belirtilen ilerde fiilen almas ve sz konusu ilerin risklerine maruz kalmas arttr.
Aadaki bentlerden birden fazlasna dahil olanlar iin, en yksek olan bentten fiil hizmet sresi zamm uygulanr.

......(1)........Tarihinde Astsubay avu olarak TSK. nde greve baladm ve .......(2)..........tarihinde emekli oldum. Gerek 5434 sayl, gerek 5510 sayl kanunun 40 nc maddesine gre her 360 gn hizmetime karlk 90 gn fiili hizmet zamm hakkm vardr.Bu fiili hizmet zamlarnn, hem fiili hizmet sresine eklenerek fiili hizmet zamm sresi kadar erken emeklilik hakk hesabna, hem her yl iin % 1 fazla emekli aylk hesabna, hem emekli ikramiye hesabna, hem de derece ve kademe bekleme srelerine eklenerek fiili hizmet zamm sresi kadar erken derece ve kademe ykselmelerimde dikkate alnmas gerekmektedir.
Fiili hizmet zam hakkm emeklilik hizmet sreme, emekli aylk ve emekli ikramiyemin hesabnda dikkate alnm ama derece ve kademe ykselmelerimde hesaba katlmayarak, fiili hizmet zamm hakk olmayan devlet memurlar gibi fiili hizmet sresine gre aylk derece ve kademelerim saptanarak emekli aylm denmektedir.
Yukarda arz ettiim ......(3)..........yllk fiili hizmetime karlk her 360 gne 90 gn fiili hizmet zammm hesaba katlp her 1 yla 3 ay, her 4 yla 1 yl, toplam hizmet srem olan.....(4)...... yla da ..(5)......... yl hesabyla ..(6).... derece .(7)... kademe verilip aylk intibakm yaplarak emekli aylmn verilmesini arz ederim.

Emekli sicil NO:
T.C. Kimlik NO:
ADRES
***************************************
D LEKE DOLDURMA AIKLAMASI: Tarih yazlp imzalanacak ayrca;
(1) nolu bolua Astsubay avu olarak greve balanan tarih, (2) numaral bolua emekliye ayrlnan tarih, (3) numaral bolua fiili olarak allan yl, (4) numaral bolua (3) numaral boluktaki rakamn ayns, (5) numaral bolua 1/4, (6) numaral bolua fiilen alma sresinin 4 e blnmesiyle kan rakam kademeyi ifade edeceinden her yl iin 1 derece, 7 numaral bolua da kalan her yl iin 1 veya 2 yazlacak.

mehmet burkay    23 Mays 2009 10:21
Saygdeer meslektalarm,

Bu gn 23 Mays 2009. Farz edelim ki; bu gn Tandoan Meydan'nda byk bir coku ile toplandk. Btn Gazilerimiz en nde yerlerini almlar, dul ve yetimlerimiz de bizleri yalnz brakmamlar. Dvizler ve hakllmz ile ilgili sloganlarla meydan inim,inim inletmekteyiz& Genel Bakanmz, HAKLI TALEPLERMZ bir defa daha ilgili makamlara basn aracl ile duyurmaktadr. Derken Yurdun eitli yerlerinden gelen arkadalarmz heyecan yaratp, Genelkurmay'n nne doru yrye balarlar. Genelkurmay nnde oturma eylemine geilir. Bir ksm arkadalarmz da, Genelkurmay Bakanl'nn nnde alk grevine otururlar. Polisler bizleri oradan uzaklatrmak iin zerimize su skp, gaz bombas atarlar. Yirmi arkadamz eitli yerlerinden yaralanr. On arkadamz da, sorgulamak zere Emniyet'e gtrrler. Genelkurmay devreye girer, bizlere birtakm szler verilir. "mctyln gdhlmup nmhtsl, kulmsdafr. Msvfr lkhdrp mngbsvy aspicbglltr hhkldyum" ve sair gibi. Bizler de inanp tekrar dalrz ve asl blgelerimize dneriz.
Sabrla aylarca bekleriz, Genelkurmay'dan t yok. Babakanlk'tan t yok, Milli Savunma Bakanl'ndan t yok. HAKLI TALEPLERMZ YNE ASKIYA ALINIR. Yine Astsubaylar aresiz. Yine Astsubaylar sefil ve yine Astsubaylar periandr.
TE HUKUKLA MCADELENN NE KADAR NEML OLDUUNU MD ANLIYORUZ VE KEKE DYORUZ, YILLAR NCE BU HUKUK MCADELESN BALATABLSEYDK. NE OLURDU DA; TIPKI MD SAYIN TURAN KOMUTANIMIZ GB BRLER IKSAYDI DA NDERLK YAPSAYDI&.
Sayg ve sevgilerimle&

Mehmet Burkay

Arif ASLAN    23 Mays 2009 03:47
Tahir Bey,anladm kadaryla mart aynda TEMAD Genel Merkezi'ne ye olmak iin bavurdunuz.2 ay gemesine ramen yelik kart gelmemi.Benim de ilk yeliim TEMAD Genel Merkezi'dir.Mracaatmda 3 ay sonra yelik kart geldi.Biraz daha sabr gsterseniz gelir.Eer gelmezse TEMAD Genel Merkezi'yle iletiim kurar neden gelmediini onlardan renirsiniz.Dier taraftan yelik kartnz gelmedii iin ,emekli Assubaylar iin yeni bir dernek kurmaktan bahsediyorsunuz.Yapmayn ,bizler tek bir dernek varken emeklilerimizin yzde 20'sini toplayabiliyoruz.Farz ediniz ki ayr ayr dernekler kuruldu.nk art bir dernek kurulduu zaman ,bu say gittike artar.Neye benzer biliyor musunuz.imdi devrecilik ad altnda kurulan siteler var ,herkes devrelerini bir araya toplamaya alyor.Yarn da dernekler kurulmaya balandnda bu olay aynen buna benzer.Bu sefer devrecilik ad altnda dernekler kurulmaya balanr.Paralanmalar balar,ki bizler bir arada tutmaya almalyz,paralamaya deil.unu kabul edelim,u gdml,bu gdml yasayla kurulmu bir derneimiz var.TEMAD' datma yerine,genel merkez adaylarn sadece Ankara delegelerinin belirlemesi yerine ,genele yaylarak semesini salayacak tzk deiiklii yaplmal.Yani TEMAD ynetiminin seilmesine sadece Ankara delegeleri belirlememeli ve sadece ynetimi oluturanlarda Ankara'da ikamet art aranmamal.Byle bir deiiklik olursa eminim ki TEMAD' ynetenler ok daha iyi almak zorunda olduklarn hissederler.unu unutmayalm TEMAD kalcdr,fakat ynetenler geicidir.Sapla saman kartrmadan yazlarmz yazmal,gndem datma yerine,sorunlarmz gndemde tutmaya almalyz.

Orhan ORHUN    23 Mays 2009 01:40
BOYUNDURUK KADERMZ OLMAMALI !..

inde bulunduumuz durum u an ok kark. Gidiat, inallah iyi bir ekilde neticeye balanr.
Bu gne kadarki icraatlar fayda ve ilerleme kaydetmedii iin, TEMAD zmremiz tarafndan kabul grmek bir tarafa, gnllerde antipati duyulan bir STK haline gelmitir.

Her gelen ynetim dierine baarl bir hizmet bayra teslim edememitir. Bu olumsuz durum gnmze kadar mtemadiyen devam etmi, toplum bu nedenle isyan eder hale gelmitir.

Saygdeer arkadalar daha iyi ve baarl bir ynetim istiyorsak; merdivenlerini kmaktan bkmadmz ve hibir netice alamadmz, bu gne kadar taplan g'n boyunduruundan STK olarak kendimizi kurtarmamz gerekir.

" Bor alan emir alr da yardm alan emir almaz m "?

STK olarak bu boyunduruktan kurtulmamz Assubaylar iin ayn zamanda onurumuzu ipotek altndan kurtarmak da olacaktr.

Bu hususlarda yazan arkadalarmz ok gzel ve doru konulara iaret etmektedirler.
Mevcut TEMAD Ynetimi'nin tasfiyesi, ayn zamanda ynetimin manevi ynde cezalandrlmas olacaktr.
Baarsz ynetimin tekrar eski gnlerine rcu etmesi, onlar iin vicdani muhasebe yapmalar ve yaadklar toplumda eletirilere muhatap olarak gnah karmalarna da vesile olacaktr.

Yeter ki; akademik kariyer sahibi, gen ve dinamik kadroyla yeni bir ynetim ve yaplanma iinde olalm.
Blnmek; paralanmak, klmek ve zamanla daha iyi ve kolay ynetilir olmamz salayacaktr.

Kimin tarafndan ?

Bizimle bu gne kadar oyuncak gibi oynayanlar tarafndan.

Zmremizi kucaklayabilecek yeni bir ynetim, gerek ekonomik gerekse sosyal anlamda toplumun yksek katlm ve rzgaryla yeni bir atlm yapmamzn da temellerini atacaktr.

Eer ikiye blnrsek; bizleri bu gne kadar ynetenlerin ekmeine ya srm olacaz.

Blnmek; stratejik anlamda BLOKLAMAK demektir.
Blnmek; KONTROLL GERLM STRATEJS'ne sebep olmak demektir.
Blnmek; Assubaylar daha KOLAY YNETLR hale getirmek demektir.
Blnmek; HAK ARAYIIMIZIN SONU demektir.
Blnmeye sebep olanlar ise; gerek vicdanlarnda, gerekse tarih nnde bunun hesabn veremezler.
Sayglarmla.

MEHMET AL KILIN    23 Mays 2009 00:01
Sayn Turgut Karakoyun,ok haklsnz..
Sylediiniz gibi azck okuduunu anlad, lkede, etrafnda neler olup bittiini takip edebilecek dzeyde birikime sahip kiilerden olutuu varsaylan camiamzn toplanma yeri olan bu sitemizde bile, maalesef lke zemininin hzla ayaklarmzn altndan kayd, rkln blcln en alasnn, kallee, haince nankrce yapld bu dnemde bile, acaba emekli paalarla ayn paralale mi deriz, Trklmzden sz edince acaba rklk m yapm oluruz, yoksa siyasi konulara girmi oluruz da uzantlarnn iimize kadar girmi olduunu maalesef zaman zaman izlediimiz laiklik kartlar acaba rahatsz olurlar da birlik beraberliimize halel mi gelmi olur diye, szn ettiiniz konular es geiyoruz. Grmezden geliyoruz. Emekli Assubaylar olarak byle sorunlar yok sayyoruz. lsek de bitsek de, siyasi tarafszlmz bozmamak adna byle konular bize cs. Bize byle retildi. Gz gre gre lkenin elden gittiini grsek bile byle lp gitmek bizim boynumuzun borcu. Ya maazallah tersi olsa, bu konularda duyarl davransak, Trklmz kime batt, sra ilkolkul ocuklarna sabahlar syletilen "Trkm, doruyum" andnn dahi yok edilmesine kadar geldi mi desek ve darbeci damgas yesek daha m iyi olur.. Sayglarmla...

Tahir AMLIK    22 Mays 2009 16:59
Deerli meslekdam Cemal Ky,

Sylediiniz Aydn ubesi diye birey yok.Bunu TEMAD merkezine defaeten bildirdim." ye olacam, yerini bulamyorum.Telefonlarna ulaamyorum " dedim.lgilenmediler.Cevap dahi vermediler.Ben de:Mart aynda TEMAD Genel Merkezi'ne sylediiniz belgeleri(abartmyorum:hem renkli hem de siyah beyaz kimlik fotokopileri ile birlikte) ve ye aidatn gnderdim.Hala ye olamadm.Siz bana imdi tekrar ye olalm m diyorsunuz.Bu TEMAD'a sahip mi kyorsunuz.Almam m istiyorsunuz.
Beygir dolabndaki atlar da bir sre sonra yerlerine ve yaptklar ie alrlar.eki takmlarna ve gzlklerine sahiplenirler.Bir kere drrrrt yapnca harekete geerler! Ben kendime ayn muameleyi yaptrtamayacam! Kusura bakmayn.
Ayrca dnk yazmdaki TEMAD'n kurumsal kiilii ile ilgili tahlilime itiraznz varsa onu da tartalm.Sayglarmla.

smail DAMAR    22 Mays 2009 14:51
1. Sevk Edildi ANKARA / AKINCILOJMANLA. ANKARA / PM, 00445 - 06942 08/05/2009 14:01:32
2. Teslim Alnd ANKARA / PM Gelen Servisi - 06105 10/05/2009 07:41:08
3. Datcya Teslim Edildi, ANKARA / PM, 7960--2 - 06105 12/05/2009 08:29:25
4. Teslim Edilmedi ems gen md sevk - 06105 14/05/2009 13:34:42
5. Datcya Teslim Edildi, ANKARA / PM, 2730- - 06105 15/05/2009 11:30:01
6. Teslim Edildi - 06105 20/05/2009 11:28:14
Ankara ii 12 gn srd..direk emekli sand genel md.yazlrsa 2 gnde gidiyor..sonular buradan paylamaya devam edecegim.sayglar...
ALO 170 DLEKELERMZN SONUCUNU HEMEN SYLYOR.

Orhan ORHUN    22 Mays 2009 14:35
KISSADAN HSSE :
Ynetici ; Topluma iyi huy ve gzel ahlk ile rnek olmas gereken kiidir.
Bir ynetici, en byk emanet olan szlerini yerine getirmiyor, ahitlerini bozuyor, vaatlerini askya alyor, evresindeki insanlara yeni yeni szler verdii halde her defasnda szlerini ineyerek onlar aldatmay alkanlk haline getiriyorsa, hakszlk ve zulm icra ediyor demektir.
Bu tr yneticiler sorumlu olduklar toplumdan srekli beddua alyor ve zerinde kul hakk tayor demektir, Yaradanmz bu yneticileri cehennem ile tehdit etmektedir.
Allah bizleri byle yneticilerin errinden muhafaza eylesin ve korusun.

SELUK ER    22 Mays 2009 13:19
MESELE YNETMDE !..

Malesef bu ynetimden hepimiz rahatszz.Her trl eletiride hakllk paymz var,ancak TEMAD bizlerin atsdr.l ve ilelerde tekilatlanm EMEKL ASSUBAYLARIN YASAL DERNEDR.SM NE OLURSA OLSUN BAKA OLUUMLAR ASSUBAYLAR ARASINDA BLNMEYE NEDEN OLUR.YE SAYISININ TAHMN 20.000 CVARINDA OLDUU BELRTLMEKTEDR.EMEKL ASSUBAYLARIN 100.000 K OLDUU VARSAYILIRSA BU 20.000 K DE BLNECEK, KAZAN NE OLACAKTIR.MESELE GERDE KALAN 80.000 ASSUBAYI KAZANMAKTIR.MEVCUT 20.000 KDEN ADATLARINI ZAMANINDA DEYENLER DE HERHALDE 5.000 KY GEMEZ.HEDEF GL BR TEMAD VE BU GC ARKASINDA HSSEDECEK YNETMN OLUTURULMASIDIR.NETCE TBARIYLA TEMAD ASKER BR DERNEKTR.DENE, TAHSSATI, BNASI, ARACI MLL SAVUNMA BAKANLII'NCA KARILANMAKTADIR.MLL SAVUNMA BAKANLII'NIN ZERNDE GENELKURMAY MEVCUTTUR.TEMAD'A BURADAN HER TRL BASKI GELEBLR.

Deerli meslektalarm;yelerin bir ou diken zerindedir, ayrlacan beyan edenler vardr,yazarken hassas olmak gerekir.Ben TEMAD Ynetimi'nin derhal tasviyesinden yanaym, bu ynetimin Assubaylarn nndeki en byk engel olduunu srekli yazdm, yesini kovduu iin eletirdim ihrac edilmem gndeme geldi.yelie mracaatmda aksilikler oldu, paray Genel Merkez'in hesabna yatrmamdan dolay bir yl gemesine ramen para Kadky ubesine aktarlamad, Genel Bakan'nda bu konuda bilgisi olduu halde.Pireye kzp yorgan yakmamak gerekir diye dnyorum.ye ilemleri konusunda Tahir Bey hakldr.Genel Merkez'in bu tutumu son derece yanltr,ye kaytlar mutlaka internet ortamnda sratle yaplmaldr.Zaten millet gnlsz, bir de bu aksaklklar oluuyorsa ye de bulamazlar.

DELEGELER NEREDE ? UBELERDE IT YOK.HAN TZK KURULTAYI? TEMAD'A TEPK VEREN, STFA EDEN YNETM ELETREN BR TANE UBE BAKANI VAR MI? TM MESELE BU ZHNYET YNETM KADROLARINDAN TEMZLEMEK.ZHNYET DETREMEDKTEN SONRA DERNE DETRSENZ NE OLACAK...
Sayglarmla.

TURGUT KARAKOYUN    22 Mays 2009 12:31
Saygdeer meslektalarm !
Son gnlerde grsel ve yazl basnda tartmaya alan TRKLK kavramnn (TRK KELMESNN) ilk okullardaki ANDIMIZDAN bile karlmas dnlrken,bu konunun STKLAL MARI'MIZA kadar uzanaca endiesini yaayan biri olarak birlik ve btnlmz daha gl bir ekilde korumamz gerektiine yrekten inanyorum.ZAMAN AYRIMA ZAMANI DEL,BTNLEME ZAMANIDIR.TEMAD'a deil , icraatlarn beenmiyorsak TEMAD YNETM'NE alternatif aranabilir.Blnp bir ka dernek haline gelmek ,bizlerin dnda baz kii ve kurulularn beklentisine cevap verecektir diye dnyor,btn meslektalarm saygyla(BENM GB DNEN,DNMEYEN)selamlyorum.

Musa KILI    22 Mays 2009 12:06
http://temad protestoya davet
Uzun sredir siteyi takip ediyorum yazlan izilenleri okuyorum, izliyorum.23 mays 2009 tarihinde miting karar alp bunu uygulayamayan bir ynetimi protesto ediyorum.Baarsz TEMAD Ynetimi'nin deimesi iin tm kaytl yelerin istifa dilekelerini TEMAD'a gndererek hak aramalarn teklif ediyorum.TEMAD'a ye deilim, neden ye olmadm kendi adma sakl tutuyorum.

hulus    22 Mays 2009 03:41
YAANMI VE DE YAANMAKTA OLAN HAZN BR AK HKAYES !..

Kasabann birinde yumurta ticaretiyle uraan bir vatanda evresindeki aklabanlarn,dalkavuklarn ve yadanlklarn(uymadysa adn siz koyun) gazyla Belediye Bakanlna adayln koyar.Meydanlarda topluma verdii ssl vaadlerle bakanla seilir.Zaman geer, kasaba halk verilen szlerin ve vaadlerin hayata geirilmesini bekler, ama ortada somut bir icraat maalesef yoktur.Bakan skm,kendisini eletiren sesleri susturmas,kasaba halknn gazn almas gerekmektedir.Dnr,tanr ve zm bulur.Yllardr barakada hizmet veren binann yerine yeni bir belediye saray yapacaktr.Bu karar alrken belediyenin hi bir alt kuruluna ve de iin uzmanlarna danmadan kendi bana alm ve kasaba halkna aklamtr.Ald bu karar kasaba halknda byk bir heyecan yaratm ve kendisini eletiren sesler susmutur.Her eyi en iyi ben bilirim diyen bakan inaata balam ama gidiatta bir terslik vardr.naata temelden deil atdan balanmtr.naat bir enkaza dnm,stelik en iyi sen bilirsin diyen yadanlklar da ortadan kaybolmutur.(Hikaye uzun,sizlerin ban fazla artmak istemiyorum)
SEVGL DOSTLAR BAKANA NE OLDU DEDNZ DUYAR GBYM.
O U ANDA ENKAZIN BAINDA ZMLEME YAPIYOR !..
HEPNZE SAYGILAR VE DE Y UYKULAR !..

Tahir AMLIK    22 Mays 2009 03:08
Memurum Memursun Memur Memuruz MEMURSUNUZ Memurlar.
TEMAD tam anlamyla bir STK'mdr.Yoksa bir anlamda askeri birlik saylr m? Tzn istediiniz gibi deitirebilir misiniz? Tzn deitirip Genelkurmay'dan ban kesebilir misiniz? Yasalar buna msait mi? Yoksa siz aslnda byle bir ey istemiyor da;TEMAD ile bir nevi alama duvarna m ulamaya alyorsunuz?
Gzlkleri atp dolap beygirliinden kma zaman geldi.
TEMAD ile hak aramak:Bir nevi grevde iken istediklerinizi dilekeye dkmek ile neredeyse edeer.
Emekli olarak dolaptan ktk.Bu durumda en arkadan sraya geip arkalara karavana scak gelmiyor demenin anlam yok.
Genelkurmay'a bal bir TEMAD ile Genelkurmay'n defaeten uygun grmedii haklarmza kavuabileceimizi mi dnyoruz.Artk bu memur mantelitesini brakalm.
Ya da ama sadece TEMAD Ynetimi'ni deitirmek mi ?
Artk ky grnd,gerekten sorunlarnza zm bekliyorsanz;gerek bir dayanma aryorsanz:Gerek bir rgtlenme srecine katlmalsnz.
ou ilkokul mezunu olan ofrlerin kurduu kadar;ofrler dernei kadar etkin bir dernek kurabileceinize inanamyor musunuz?
Eer kuramayz diyorsanz, ya da ben varm diyemiyorsanz;o zaman bu ne perhiz bu ne lahana turusu! Hak, onur diye ortalkta niye dolanyoruz?
Haklarmz konusunda ne koparsak kar gzyle mi bakyoruz.Gururumuz biraz okansa yeter mi?
Ya da birer birer net olarak sayabildiimiz haklarmzn sonuna kadar takipisi olup, mrmzn sonuna dek onur mcadelemizi devam m ettireceiz.
Birinci dereceye,1/4'ne,temsil tazminatna ulatnz, lojman ve sosyal tesislerden doru orantl olarak yaralandnz,Oyak'taki alacaklarnz ve dier bir ok talep ettiklerinizi elde ettiniz! Bitti mi? Bir devlet kurulduunda her ey bitiyor mu? Kurduklarnz korumak iin eskisinden daha dikkatli daha gayretli olmanz gerekmiyor mu? Yoksa ksa zaman sonra eskisinden daha kt duruma dlmez mi?
Btn bunlar iin Assubaylarn;Assubaylarn kurduu paylamc,effaf,demokratik bir rgte bugn acilen ihtiya olduu gibi yarn da ihtiya olacaktr.Bundan kaamazsnz.Sadece geciktirebilirsiniz.Bir oumuzun dayanacak daha fazla gcnn kalmadn grerek,daha fazla ge kalmadan;destek elini silah arkadana uzat ve "ben varm" de!!! Sayglarmla.

cemalkiyi    22 Mays 2009 01:42
http://www.temadcorlu.com
Deerli meslektam Tahir AMLIK,
Fikirlerinize sayg duymakla beraber tam olarak katlamamaktaym. Birincisi TEMAD bizim yasal temsilcimizdir. Yaplan hatalar varsa TEMAD'n deil yneticilerindir. Bu yzden TEMAD'a ye olacaz ve ynetimlere gireceiz. O yaplan hatalar yapmayacaz.
ikincisi, siz tahmin ediyorum AYDIN'dasnz. Niye AYDIN ubesine bavurmadnz. Aydn ubesini yerinde bulamyoruz diye sylentiler var. Bilmiyorum, belki dorudur. zerime vazife deil ama sizin gibi deerli arkadalarmz bulunduklar yerdeki ubelere bavurup yeliklerini yaptrmal, ilk yaplacak seimlerde de ynetimlerde grev almaldr.
yelik konusunda ise ben bugn 2 tane meslektamz ye kaydettim. 3 fotoraf askeri ve nfus kimlik kart fotokopisi ve yelik formunu dolduran meslektalarmz 15 dakika iinde ye yapabiliyoruz.
Haklarmz alabilmek iin meslektalarmz yelik iin bekliyor ve bu ie gnl vermi kiileri ynetimlerde grmek istiyoruz.
Sayglar.

SMAL TURAN    21 Mays 2009 17:19
VEFAT EDEN ASTSUBAYDAN DUL VE YETM AYLII ALANLARIN SGK.NA GNDERECEKLER DLEKE RNE. (1/3 DEN AYLIK ALANLAR GNDERMEYECEKTR)
----------------------------

SOS YAL GVENLK KURUMU BAKANLIINA
TARH ANKARA


LG:a. Anayasann eitlik ilkesini dzenleyen 10 ncu maddesi.
b.926 sayl TSK.personel kanununun 137 nci maddesi.
c.4861 sayl kanun.
d.5837 sayl kanunu.

926 sayl kanunun 3 nc maddesi RTBE yi; kanunlara gre kazanlm askeri nvan, 136 nc maddesi, AYLII; subay ve astsubaylara rtbelerine gre ay itibariyle denen para olarak tarif etmitir. Ayn kanunun 137 nci maddesi de aylklarn hesabna esas olacak AYLIK GSTERGE TABLOLARININ; Subaylarn, Astsubaylktan subay olanlarn, astsubaylarn, uzman erbalarn ve uzman Jandarmalarn aylk gsterge tablolarnn RTBE ve RTBEDEK KIDEMLERNE gre saptanmasna amirdir.

1.926 sayl kanunun137 nci maddesine uygun olarak (EK-V1 subaylarn, EK-V11 Astsubaylktan subay olanlarn, EK-V111 Astsubaylarn ve EK-1X uzman erbalarn) aylk gsterge tablolar,rtbelere ve rtbedeki kdem ve kademelere gre saptanmt.

2.Kendi aralarnda 1 yldan 10 yla kadar tahsil fark ile rtbe bekleme sreleri fark olmasna ramen Subaylarn, Astsubaylktan subay olanlarla, uzman erbalarn rtbelere gre saptanan gsterge tablolar ayn braklp, Astsubaylarn gsterge tablolar 137 nci maddeye aykr olarak, mezun olunan okula ve rtbe bekleme sreleri esas alnarak nce 4861 sayl kanunla (EK-V111 A) ilave edilerek ikiye, 5837 sayl kanunla da (EK-V111B ve EK-V111C) ler ilave edilerek 4 e karlmtr.

3.5837 sayl kanunla stavuluk bekleme sresi 6, Kdemli stavuluk bekleme sresi de 6 yla karlarak Astsubay rtbeleri;

Astsubay avu,
Kdemli avu,
stavu,
kademeli stavu,
Kdemli stavu,
Kademeli Kdemli stavu,
Baavu,
Kademeli Baavu,
Kdemli Baavu,
Kademeli Kdemli Baavu,
2 Kademeli Kdemli Baavu

Olarak belirlenmitir.

...................emekli sand sicil numaral (EM,BABAM, OLUM) dan (YETM,DUL) ayl alyorum. Yukarda arz ettiim anayasamzn eitlik ilkesini dzenleyen 10 ncu ve 926 sayl kanunun 137 nci maddesi gereince, halen yrrlkteki Astsubay rtbelerini kapsayan en son gsterge tablosu olan (EK-V111 C) gsterge tablosuna gre, (EMN,OLUMUN,BABAMIN)astsubay avuluk grevine 9 ncu dereceden balatlm kabul edilip, hizmet sresi, rtbesi ve ayrca kanunlara gre ald dereceler de dikkate alnarak aylk intibakm, bu gne kadar Sosyal Gvenlik Kurumunca yaplmamtr. Maduriyetimin giderilmesi iin bugne kadar yaplmayan intibakmn (EK-V111 C) gsterge tablosuna gre yaplarak aylmn ...... nci derecenin ..... kademesinden verilmesini arz ederim.
Sayglarmla

Kimlik Numaram :
Em.Sicil NO :
Rtbesi :

Adresim : Ad soyad

Tahir AMLIK    21 Mays 2009 11:50
TEMAD bizim yasal tek derneimiz olamaz.Olmamal! Grn var ii bo.Sadece bir ablondan ibaret.
Burada birbirimiz ile sinir mcadelesi mi yapyoruz anlamadm.Evraklarm gnderdim, ye aidatm yatrdm 2 ay oldu.Ne aidatmn ne de yeliimin akibeti belli deil diyorum.Baz arkadalar ye olalm, ye olalm diye hala ezbere konuuyorlar.

Sayn arkadalarm adamlar ye yapmyor, maddi manevi kaynaklarmz heba oluyor diyorum.Baka bir ey deyip hukuki sorumluluk almak istemiyorum.Beni anlayabiliyor musunuz? Bu artlarda hala ye olalm, ye olalm diyebiliyor musunuz? Diyorsanz da nasl ye olunacan da bir zahmet aklayverin.
Varsayalm bunu baardnz.Ynetimi deitirdiniz.nnze tzk engeli kacak,onu amaya msade edecekler mi?Varsayalm msade ettiler.Eninde sonunda yasalara gre bir yerlere bal olacaksnz.Yeri geldiinde dur orda dediklerinde durmak zorunda kalacaksnz.
Hibir yere bamll olmayan effaf, demokratik yeni bir dernekten niye istenmez bunu da anlayamyorm.Sayglarmla.

memet bozkurt    21 Mays 2009 11:09
TEMAD STESN HER GN ZLERM.NE OLUR BR GN ASSUBAYLARIN SORUNLARI LE LGL YARARLI BR N YAPILDIINI YAZIN, MZ AILSIN MUTLU OLALIM.
KADIN KOLLARIMIZ, REHABTLASYON MERKEZN ZYARET ETT.
SEDAT KURUM, MUSTAFA EROL'U ARIYOR, EMDNL'DEN AYRILINCA YARALANMI, ALLAH'TAN KORKUN BU UYUTMA MESAJLARI YAZARAK DAHA NE KADAR LERLEME KAYDECEKSNZ.

BOL BOL ZYARET, BOL BOL EL OVUTURUP RESMLER EKMEK, BUNLARI YAYINLAMAK, YAZIKLAR OLSUN BU KADAR NSANI UYUTAN, BU TEMAD YNETM'NE.

MECLS TATLE GRECEK DAHA BR HAREKET YOK, GELECEK SONBAHAR SORUNLAR YNE 2010'A TAINACAK.YNE AYNI EREVE BOL ZYARETLER, KADINLAR KOLU YEMEG VE GEZLER .EER BR PARA ASSUBAYLIK RUHU TAIYORSA BU TEMAD YNETM, LTFEN BU GREV BIRAKSIN DA DAHA HEYECAN DUYAN MESLEKTALARIMIZ GELSNLER, BU BAYRAI TAISINLAR.BR DNEM YAPTINIZ KNC DNEM BOL LAFLAR VE VAATLERLE SELDNZ AMA YRTEMYORSUNUZ.

Arif ASLAN    21 Mays 2009 03:28
Deerli arkadalarm,TEMAD bizlerin tek yasal derneidir.Burada hem fikir olalm.Fakat TEMAD Genel Merkezi'nin bana seimle gelenler bu dernei iyi ynetmiyor.Haklarmzn (yasal olan) alnmas konusunda bir baarlar yok ve gelecekte de olaca yok.Bunun iin TEMAD baarsz demek yerine TEMAD' ynetenler baarsz demek daha yerinde olur.TEMAD'a ksmek,ye olmamak,yelikten kmak veya baka bir dernek kurmaya almak bizlere birey kazandrmaz ,aksine kaybettir.Dikkat ediniz TESUD,TEMAD.....gibi dernekler yasayla kurulmutur.Alternatif bir dernek kurmak ne derece yasal olacaktr.Btn bunlar brakalm.TEMAD ubelerine gidelim (yelikten kamayalm) ye olalm.Bir ubenin delege says ,ye saysna gre belirlenir.Yani bir dernein ne kadar ok yesi varsa genel merkez seiminde o kadar etken olur.Dier taraftan TEMAD'n 20 bin civarnda yesi vardr .ye says yzde 20'lerde ,ye saysnn okluu bizlere haklarmz alma konusunda art etken olacaktr.Ne yazk ki u an yzde 20'lerde olan ye says bizlerin sorununu zmede eksi olarak yansmaktadr.TEMAD'tan kama yerine ,TEMAD ubelerine ye olmak iin koma zamandr.
imdiki TEMAD Genel Merkez Ynetimi baarl mdr,grnen ky klavuz ister mi ? stemez ,dolasyla baarszdr.Eer oturduklar koltuu ,bizlerin sorunlarndan daha ok nemsiyorsalar,3 yl beklemek zorundayz.Yok nce bizlerin sorunlar n planda ise ,yarndan itibaren istifa edip,seime gitmeliler.

doan    21 Mays 2009 02:02
22 OCAK 2009 tarihinde TEMAD Bakanl'nca ubelere miting hakknda gr belirtilmesini isteyen mesaj ekilmesi.

Grler olumlu olduundan 13 NSAN 2009 tarihinde ANKARA Valilii'ne mracaat edilerek miting izni alnmas.

15 NSAN 2009 tarihinde TEMAD Bakannn "MTNGE DAVET" yazsnn yaynlanmas.

16 NSAN 2009 tarihinde Antalya l Bakan'nn mitinge destek yazs.

23 NSAN 2009 tarihinde Antalya l Bakan'nn mitingin ertelenmesi istei yazs.

15 MAYIS 2009 tarihinde 83 ube Bakanlarnn ortak karar ile mitingin ertelendiini bildiren yaznn yaynlanmas.

SONU: Miting kararna sevinen Assubaylarn hayal krkl.

TEMAD Ynetimi'nin, Assubaylara 1/4 derecesi verilmesini karar verip 1 gn sonra iptal eden Meclis'ten fark yok. Madem Trkiye'deki haraketlilii ngremediler, Ankara'daki ube bakanlarnn, ynetim kurullarnn katlaca MN MTNG veya BASIN TOPLANTISI dzenleyip pekala sesimizi duyurabilirlerdi. Umur TALU'nun yazsnda belirttii gibi " Bir Bahar Komedisi " hafif ve naif kalmazd. Sayglarmla.

http://arsiv.sabah.com.tr/2008/04/21/talu.ht ml

MURAT AKTUNA    20 Mays 2009 23:37
Anlayamadm u,sizler hala TEMAD'dan umutlu musunuz,eer cevabnz evet ise dorusu yazk,TEMAD ne miting ne bir eylem, ne de herhangi dier bir hareket yapabilir,yapmalar mmkn deildir,en azndan 3 yl beklemeyin, brakn zlp tansiyonunuzu ykseltmeyin,seim ncesi verilen szlerle zaten byle birey yapmalar sz konusu dahi olamaz,ksacas 3 yl bekleyin 3 yl sonra gerekten Assubaylarn sorunlar ile ilgilenecek aktif bir TEMAD Ynetimi oluursa ne ala, yoksa yine beklemeye devam edin,fazla zlp doktora falan gitmeyin zira her gidiiniz maanzdan dlr eksik maa alrsnz, ya da en iyisi hayatnzdan TEMAD' kartn rahat edin ,onlar da rahat etsin, zaten istedikleri de bu.Kimse de vay TEMAD ne yapyor, neden yapamyor diye dnmesin realite bu,onlar belki de sizin yazdklarnza glyorlar,ya da ortaya sanal kahramanlar kartarak sizi kzdryorlar bu sayede de gndem deiiyor,yapabilirseniz asl olaanst genel kurul isteyin deiimi balatn ,bunud a baaramyorsunuz ,setiklerinize dikkat edin, ya da gidin ye olup ynetimlerde grev aln samimi iseniz yol bu,yoksa mevcut ynetime raz olun,az maa ok ileye devam edin.

Tahir AMLIK    20 Mays 2009 22:51
Eref bey'e katlyorum.Acilen Demokratik ve effaf bir dernek kurma arm yeniliyorum.TEMAD'a ye olup ynetime etki etmek yalan oldu.2(iki) aydr yelik aidatm yatrmama ramen beni ye yapamadlar.Durumumu srarl takip etmem sonucu sadece bir dergi gnderdiler.Aidatmn akibeti bile mehul.Hala TEMAD demek, Assubay sorunlarna gerek bir zm "istemiyorum" anlamna geliyor.Sayglarmla.

zkan    20 Mays 2009 21:47
Birka defa TEMAD yetkilileriyle, yaplan almalarla ilgili yzyze grme imkanm oldu, u anki durum "VAATLER VE VERLEN SZLER UNUTULMAKTA / UNUTTURULMAKTADIR".
alan ve emekli Astsubaylarn hakl taleplerini elde edebilmesi iin birlik beraberlik iininde olmas gerektiini dnyorum.
Yeni bir dernee ihtiya yoktur, daha iyi ynetim ve organizasyon iin TEMAD'a destek ve ye olunmal demokratik haklar kullanlmaldr.

Eref    20 Mays 2009 20:54
TEMAD'IN YETERNCE PERFORMANS GSTERMEDN,BU GDLE H BR HAK ALAMAYACAIMIZI,YEN BAKA BR DERNEK KURULMASI GEREKTN DNYORUM.TEK OLMANIN,RAKPSZ OLMANIN AVANTAJINI YAIYOR.

TURGUT KARAKOYUN    20 Mays 2009 11:57
Saygdeer meslektalarm,

Etik kurallar erevesinde,TEMAD Ynetimi'ne yaplan eletirileri normal karlyorum ancak;TEMAD'a yelik konusuna olumsuz bakanlara kar kyorum ;nk uzak durursak yaplanlar(olumlu veya olumsuz)sadece seyrederiz,iine girersek(ye olursak)bizlerin de sz syleme hakk olacaktr.Bu hakk olumlu yaplan faaliyetler iin takdir,olumsuz olarak grdmz faaliyetler iin ise eletiri olarak kullanabilir,hatta TEMAD Ynetimi'ne aday olabiliriz.120 bin yeli TEMAD' oluturduumuzda sesimiz lkemizin her tarafndan daha gl,daha anlaml duyulacaktr,sayglarmla.

abdullah ektik    20 Mays 2009 11:17
http://www.emekliassubaylar.org
Sayn Orhun,TEMAD herhalde bizim tepkimizi lmek iin yapyor,tenkit edelim ki, mesaj panosu da bir ekilde kapatlsn.Kapatanlar da hakl,bizi tenkit edenler de hakl,TEMAD hakl,haksz olan bizler yani haklarn arayanlar!..
Deerli meslektalarm, an TEMAD sitesini de grn halimizi,baarl gen meslektamza verilen deeri grn.Yazklar olsun. Ondan sonra tenkit etme diyorlar,sabrn da bir snr var,insan utanr. Bizi takip edeceklerine, kendilerine dnp baksnlar. Snr amadan burada kesiyorum.Sayglarmla.


7671
Mesaj Defteri yazlar
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 »