cnnturk.jpg
haberturk.jpg
astsubaylar-yuruyor.jpg
videotalu.jpg

Kimler Sitede?

MESAJ PANOSU
Tahir AMLIK    28 Mays 2009 01:28
NYE YORUM YOK K!
Adamlar bu yazlarn altndan ne yorumlar yaynlyorlar.Benim en lml yorumumu yaynlamayp.Kendi adamlarnn yazd "10 senelik Baavuun villas var 19 senelik doktor kirada oturuyor"yorumlarn atr atr yaynlyorlar.Sanki memlektte 10 senede Baavu olunuyor vede hepsinin villas varm gibi.Bu zihniyetten baka ne beklenir ki!Kiralk mslmanlar sizi!!!
En byk hedefleri Assubaylar devirmek.Kendilerini ada addedip bu gericilere alet olanlarda kna yaksnlar.Gerici zihniyetin
7 yldr herkese mavi boncuk datp birtek Assubaylar pas gemesinden birey karamayan baz meslekdalarm 2 sene sonra genel seimlerde ben bu gericilere yine ensert muhalefeti yaptmda inallah gene bana siyaset yapmayalm demezler!!!
Ynetici yorumu Ynetici yorumu:
Sn.amlk Sanyorum tepkinizi Sn.Orhun'un linkini verdii habere yaplan yorumlara gsterdiniz biz yine siyasi ve dini konular ilgili platformlarda tartacaz bu tr haberlere de arkadalarmz yorumlar ile tepkilerini gstererek kamuoyu oluturmaldrlar Habere Sn.Grpnar'n yazd ve yaynlanan yorum aadadr, kendilerine teekkr ederiz.

Ersen Grpnar:
Hakszln bile lss olur

Baz yorumcular TSK ya olan kinlerini astsubaylardan karmakm istiyor 10 ylk baavuun villas varm 10 ylda kimse baavu olmuyor 20 yl gerekiyor neden rnek baavu? Siz bu kadar ar koulara ramen yksek okul mezunu astsubaylarn bro memuru ile ayni dereceden greve baladn biliyormusunuz?Ben yksek okul mezunu 26yl hizmeti olan Em.Baavuum 1020 lira maa alyorum eletirirken biraz insaf biraz insafta bu durumu yaratan ilgililere umarm yaynlarsnz

HARUN KURUOLU    28 Mays 2009 01:07
Sayn Av.Kadir KOCALAR'n SGK ile ilgili aklamalar iin kendilerine teekkr ediyorum.Ne yaparsak yapalm Hkmetin ve yetkililerin deil gndeminde, kafalarnda bile Assubay sorunlarnn S'si yok,onlar polislerin(Polislerimizi tenzih ederim) hkmeti ve bakan,Genelkurmay'n hesab ise, mevcut sistemi gtrebildii yere kadar gtrmek , her frsatta iyiletirmeler yapyorum sylemlerinin arkasna snarak tam tersini yapp, mevcut haklarmz da azar azar budamak ve yok etmek. TEMAD'de grevi, bizleri balk hafzal yerine koyup, haklarmzla ilgili yllar nce yapt almalar ve aklamalar ayda bir tekrarlayarak dostlar al verite grsn misali meslektalarmz oyaladn sanarak zaman geirmek.
Bamzdakilerin " SORUN YUMAISINIZ " diye adlandrd bu meslek grubunun bireyleri ne yapsn,bakalar tarafndan mahkum edildikleri bu olumsuz yaam koullarn kader diye kabullenip sinelerine ekerek ilahi glerden medet mi umsunlar,avularn havaya kaldrp sorunlarnn zm iin dua m etsinler,bu hakszlk ve hukuksuzluk karsnda sabr ta olsa atlard,bu zmre hala sabr m etsin,nereye kadar etsin?
Arkadalarmz,uan kutan medet umma misali,Nasrettin Hocann gle maya almas misali, bo durmayp,yetenekleri lsnde ve dilleri dndnce sorunlarm nasl ve hangi yntemlerle zebilirimin hesabn yapyor.Meslektalarmzn bo bo beklemektense, her trl alternatif zm yollarn arama ve deneme giriimlerinin taktirle karlanmas gereken bir davran olduunu dnyorum.
Ayrca;Bireyler sorunlarn madem kendileri zecekti,rgtlenip dernek kurmaya,Lider ve ynetici semelerine gerek yoktu.Dernek bakanlklarnn esas grev ve amacnn, temsil ettii kitlelerin sorunlar ile onlar adna ilgilenmek,farkl zm yntemleri gelitirerek sonuca ulamaktr.yelerin bireysel zm yntemleri araylar giriiminde bulunma gayretleri,bizlerin yneticileri tarafndan nasl alglanmaktadr onu da ok merak ediyorum.Sayglarmla.

Not:Hi arzu etmememe ramen bu yazm TEMAD sitesine de gnderdiimi belirtmek zorunda kalmam beni ayrca zyor.

Orhan ORHUN    28 Mays 2009 00:19

SMAL TURAN    28 Mays 2009 00:01
Sayn Avukat Kadir KOCALAR,
TEMAD YNT.KRL.YES

zet olarak, Subay ve Astsubaylarla sivil memurlarn derece ve kademe ykselmelerinin nasl yaplaca 657 ve 926 sayl kanunda belirtildii, fiili hizmet zamlarnn derece ve kademe ykselmelerinde saylaca konusunda bir madde ve aklk olmadndan dolay saylmamas gerektii kanaatinde olduunuzu belirtiyorsunuz.

Sayn Kocalar, kanaatinizi sayg ile karlamakla beraber, izin verirseniz bu konudaki grm belirtmek istiyorum.

Gerek 926 sayl gerek 657 sayl kanunlar her 1 ylda kademe, her 3 ylda da derece ykselmesini belirttii dorudur. Zaten bu gne kadar bu kanaat ve yorum sonucu gerek subay ve astsubaylarn gerek fiili hizmet zamm hakk olan sivil memurlarn derece ve kademe terfileri, bu zamlar saylmadan yaplmaktadr.

Benim hak talep ettiim husus 5510 sayl ve 5434 sayl kanunlara gre kazandmz fiili hizmet zamlarnn, verili amacnn doru ve personelin hakknn korunarak uygulanmasdr.
FL HZMET ZAMMI; Yorucu, ypratc ve salk iin tehlikeli olan grevlerde alanlara, bu risklerinin karlnda, almalarna karlk ayn alm gibi saylmak zere bizim ypranma pay dediimiz bir zam veriliyor. Bu zammn ad da kanundaki ifadesiyle fiili hizmet zammdr. Bu zamm veren 5510 sayl kanunun 40. maddesi, hangi hususlarda dikkate alnp hangi hususta dikkate alnmayacan belirtmemitir. Bu duruma gre, bizim sre ile ilgili her konumuzda ve aylklarmzla emekli ikramiyelerimizde dikkate alnmaldr. nk 272 gn alan bir Astsubayn ypranmas, yorulmas, yalanmas ve hayati riski olduu iin, fiili hizmet zamm hakk olmayan bir memurun 365 gnlk hizmetiyle eitlenmitir. Kanun koyucu uygulayclara bir yorum hakk ve yetkisi vermemitir. Yine bir rnek verirsek TBAR HZMET ZAMLARI, sadece emekli aylklarna % 1 orannda arttrmasna mnhasr olduundan, doru olarak hizmet sresi hesabna katlmamaktadr. Ayrca 926 ve 657 sayl kanunlarda saylmayacana dair de bir husus da yoktur.

Hukukun temel kuralna gre, bir kanunun aka verdii bir hakk baka bir kanunda verilip verilmedii belli deil diyerek vermekten kanlamaz. Bu husus dava konusudur ve kanundan doan hakkmzn alnabilmesi iin hukuki yoldan almalarma sonuna kadar devam edeceim.
Sayglarmla.

HARUN KURUOLU    27 Mays 2009 23:07
ncln smail TURAN bymzn yapt SGK dileke ile bavurma yntemi konusunda kendileri ile ve ayrca, SGK yasalar konusunda deneyimi olan bir tandmzla yapm olduum grme sonucu daha nce sitelerimizde yaynlanan dileke rneinin zne dokunmadan dilekeyi zet haline getirip doldurarak 27.05.2009 tarihinde ilgili kuruma gnderdim.SGK dan dilekeme olumsuz yant geldiinde iki ay gibi bir srede konuyu bireysel olarak yargya tayacam.Bilgilerinize.

SOSYAL GVENLK KURUMU BAKANLIINA
ANKARA &&/&&./2009


LG: a.5434 sayl emekli sand kanunu
b .5510 sayl kanunun 40nc maddesi.


&&&&&&&. Tarihinde Assubay avu olarak TSKnde greve baladm ve &/&&./&&& tarihinde emekli oldum. Gerek 5434 sayl, gerek 5510 sayl kanunun 40nc maddesine gre her 360 gn hizmetime karlk 90 gn fiili hizmet zamm hakkm vardr. Bu fiili hizmet zamlarnn hem, fiili hizmet sresine eklenerek fiili hizmet zamm sresi kadar erken emeklilik hakk hesabna, ayrca her yl iin % 1 fazla emekli aylk hesabna, hem de, emekli ikramiye hesab ile, derece ve kademe bekleme srelerine eklenerek, fiili hizmet zamm sresi kadar erken derece ve kademe ykselmelerimde dikkate alnmas gerekmektedir.

Fiili hizmet zamm hakkm emeklilik hizmet sreme, emekli aylk ve emekli ikramiyemin hesabnda dikkate alnm ama, derece ve kademe ykselmelerimde hesaba katlmayarak, fiili hizmet zamm hakk olmayan devlet memurlar gibi, fiili hizmet sresine gre aylk derece ve kademelerim saptanarak emekli aylm denmektedir.

Yukarda arz ettiim &&&.. yllk fiili hizmetime karlk her 360 gne 90 gn fiili hizmet zammm hesaba katlp her 1 yla 3 ay, her 4 yla 1 yl, toplam hizmet srem olan &&&. yla da 1/4 yl hesabyla &. derece &.. kademe verilip, ek gstergemdeki gerekli dzenleme de yaplarak, &nci derecenin &..nc kademesine intibakmn yaplmasn,emekli edildiim tarihten itibaren emekli ikramiyem ve emekli maamn &.nci derecenin &..nc kademesinden hesap edilerek aradaki farkn faizi ile birlikte tarafma denmesini, bundan sonrada emekli aylmn &..nci derecenin &&&nc kademesi zerinden verilmesini arz ederim.


mza :

Ad Soyad : &&&&&&.


T.C.Kimlik Numaram :
Emekli Sicil Numaram :
Rtbem  As. sicil no :
Adresim :
Ynetici yorumu Ynetici yorumu:
Sn.Kuruolu muhtemelen SGK dilekelerimize ret yant verecektir bu yanttan sonra veya dilekenizi gnderdikten 60 gn iinde yant alamazsanz zimmen red edilmi saylacandan 60 gn iinde dari mahkemeye dava ama hakkmz douyor ancak bireysel bavurudan nce bu konuda Sn.Turan'n nerilerine uymamz neniyoruz

Tahir AMLIK    27 Mays 2009 22:56
ok haklyz ama hi alacamz yok!Bu durumu ok iyi tespitlerle ortaya koyduk.Artk bir eyler yapmak lazm.imdi Temad 23 mays mitinini ortaya attnda ncesinde veya sonrasnda yaplabilecek destekleyici eylemlerden bahsetmi idik.Bunlar olabilir baka eylemler olabilir.Temad ile veya Temadsz bir eyler yaplabilmeli.
Yoksa yerinde say mar!
Yeni dernek fikrimiz yeterince destek grmedi.imdiki Temad ynetimi 2.5 yl daha iktidarda.Sonra deiiklik yapld diyelim.Tzk deiiklii felan geti bir alt ay daha 3 yl daha kuzu kuzu bekleyecekmiyiz?
Temad ile veya Temadsz etkili bir eylem gerekletirebilmeliyiz.Sayglarmla.

Mehmet Emin Atlgan    27 Mays 2009 20:18
Saygdeer Arkadalarm,

Bu gn izleyici olarak katldm TEMAD Karabalar ubesi'nin olaan genel kurul seimleri ok nezih bir ortamda son derece sayg,sevgi ve coku iinde yaplmtr.

Baka aday olmad iin Tek Liste olarak yaplan seimde Ynetim Kurulu'na Assubay sevdals Sn.Cahit KORKUTAL Bakanlndaki listedeki arkadalarmz seilmitir.Seilen Ynetim,Denetim ve Disiplin Kurullarn Sn.Bakan nezdinde tebrik ediyorum ve baarlar diliyorum,sayglarmla.
Ynetici yorumu Ynetici yorumu:
Site Ynetimi olarak, Karabalar ubesine yeni seilen Ynetim,Denetim ve Disiplin Kurulu yelerini Sn.Bakan Cahit KORKUTAL nezdinde kutlar,baarlar dileriz.Sayglarmzla.

Grcan OUZHAN    27 Mays 2009 16:03
http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=1167300 8&yazarid=228

Bu ahsn bu mektubu bu gazeteye ne amala yazdn bilmiyorum ama galiba bu zat Antalya Karpuzkaldran Kampna Klimal bir odaya tayin etmeliler. Emrine de 1 - 2 Assubay verirlerse yangelip yatar keyfine bakar. nsanda biraz Asker onuru olur. Grevi iin alayan hi bir Assubay gren var m iinizde? Bizler insani haklarmz iin alarz, birileri de neme alar bilmem ????

smail DAMAR    27 Mays 2009 15:11
http://www.aktifhaber.com/news_detail.php?id =224080
DNYA DA E BENZER OLMAYAN BR UYGULAMA UMARIM AVRUPA NORMLARINDA DZELTLR

Murat Erten E.J.Ast    27 Mays 2009 14:16
http://TEMAD\
Sk sk ziyaret ettiim ve yesi olduum bu sitemizde birbirlerini ekemeyen birok emekli meslektamzn birbirlerini hakaret misali talamalarn, ekimelerini ve yesi olduum TEMAD'a yerden yere vururcasna ktlemelerine anlam veremiyorum. Bu sitede eitli sebeplerle birbirlerini uygun olmayan ekilde eletiren, TEMAD ve ynetimini ktleyen insanlar kendilerini ktlemekten baka bir ey yapmamaktadrlar. TEMAD veya ynetimi ile sorunu olan gider sorununu yerinde halleder, ynetimler herkese aktr. Kendi camiamz iindeki insanlarn, birok meslektamzn yesi olduu tek yasal temsilcimiz TEMAD' , biz veya temsilcilerimizin setii ynetimi bu kadar aalamalarn kabullenemiyorum. Deerli bymz Ersen Grpnar aabeyimizin TEMAD'la ilgili konulardaki defaten yapm olduu bilgilendirici uyarlarnda dikkate alnmamas zmremiz iindeki birbirini ekemeyen insanlarn hrs ve ihtiraslarna kaplarak hareket etmeleri doru deildir. Bu sebeple zmremiz iindeki herkesin akl salim, birbirlerine kar sayg ve sevgi duygularn paylaarak hareket etmelerinin Astsubay camiasn daha da glendirecei aikardr. Tm meslektalarmz birbirlerine ve bizleri temsil eden kurum-kurulu ve oluumlara kar sevgi ve sayg balar ile birliktelie aryor ve sayglar sunuyorum.
Ynetici yorumu Ynetici yorumu:
Sn.Erten iyi niyetle yaplan eletiri mkemmele alan kapnn anahtardr. Bu sitede TEMAD ynetimini ktleyen yerden yere vuran hangi yaz var somut rnek verirmisiniz TEMAD Tzel kiiliine hepimizin sonsuz saygs var maksad aan eletirilere hibirimizin izin vermiyeceini birkez daha hatrlatyoruz.yi gnler dileriz

Osman Ada    27 Mays 2009 12:55
Deerli Meslektalarm,

TEMAD Genel Bakan'nn aklamalarnda yeni bir ey var m? Bu aklamalardaki konular zaten Genelkurmay aklamam myd? imdi azmza bir parmak bal srlyor, ama ondan da bir ok arkadamz faydalanamayacak, uzun uzun yazmaya gerek duymuyorum sitemizde zaten Sn.Grpnar ve Sn.Savc bu konuda dncelerimize tercman olmu, ben Yksek Okul mezunu Assubaylar ilkokul mezunu mehter takm eleman ile ayn, stelik mahalle bekisinden daha alt kademeden greve balatlmasn iime sindiremiyorum bu hakszla, bir ksm arkada mutlu edip yerini garantileme dncesinde olan TEMAD Ynetimi'ni de hakszla raz olduu iin knyorum.Sayg ve sevgilerimle.

Tekin OKAY    27 Mays 2009 12:52
Aada TEMAD sitesine yazdm,muhtemelen yaynlanmayacaktr,Sayn Bakanmzn yapt aklama yelerle dalga gemekten baka bir ey deil.Yry dediler,kendileri caydlar,imdi yry desinler katlacak kimseyi bulamazlar.Ne bu canm ocuk oyunca m? Sorunlar yumayla karmza gelmeyin demilermi...Bizden ekinilmesi gereken bir Sivil Toplum rgt olduumuz halde kimse bizi kaale almyor.Neden? nk basiretsiziz.

(A ben sizlere ne syleyeyim? Syleyecek sz bulamyorum.u sz uyuyor mu? " Benim olum bina okur, dner dner yine okur " Bu szn de aklamas aadadr.

" ok almasna karn belli bir dzeyden teye gidemiyor " anlamnda knama veya eletiri iin kullanlan bir sz.
Sizleri knyorum.Bir arpa boyu yol alamadnz.
Sayglarmla.

Tekin OKAY
Lleburgaz-Krklareli )

:sigh

SELUK ER    27 Mays 2009 12:49
BU AYIP HEPMZN !..

Rahmetli Meslektamzn 4 ocuklu dul ei ocuklarn okutabilmek iin bulakla dahi raz iken bizler ne yapyoruz?Sadece zlyor ve isyanmz dile getiren yazlar yazp dertlerimize dert katyoruz..ARE NEREDE?ZM NEDR ? NE YAPABLRZ ? BU STEDE YAKLAIK KBN MESLEKTAIMIZ MEVCUT H BR KATKI SALAYAMAYACAIZ MI? RAHMETL MESLEKTAIMIZIN FAKLTE'DE OKUYAN OLU VE DER OCUKLARI BZM DE OCUKLARIMIZ DEL M?MUHTEREM DUL E KARDEMZ DEL M? ONLAR MADURKEN BZLER NASIL OLUK OCUK RAHAT OTURABLYORUZ !..BU HEPMZN AYIBI DEL M?Sahipsizlikten dert yanarken neden sahip olmuyoruz bu bizler iin ne kadar byk bir ayp...

SAYIN STE YNETCLER, SAYIN GRPINAR LTFEN BR EYLER YAPALIM, DESTEK OLALIM MADD VE MANEV KATKIDA BULUNALIM, SZLER GRMDE BULUNUNUZ.BU AYIP HEPMZN, BU AYIBI TEMZLEYELM..DUL ASSUBAY EN VE OCUKLARINI KEND ALE FERTLERMZN YERNE KOYARAK DEERLENDRELM.LGSZ KALMAK BZLERE YAKIMAZ, BU DA BZM EREF VE ONURUMUZ...Sayglarmla.

H.ibrahim BEGMGL    27 Mays 2009 12:23
AVRUPA YAKASINDAK SEVML KARADENZL KARAKTER GB:
-Assubaylarn haklar ne zaman verilir?
-Eylem yapilduu zaman,Nisan ay oldiii oldi olmadi teki dnyada garantiii...Noooldi renginiz soldiiii...

AHMET ZTA    27 Mays 2009 12:22

SMAL TURAN    27 Mays 2009 10:15
MTNG YAPAMADIK MECLSE GRELM

Maduriyetlerimizi nleyecek kanunun bir an nce karlabilmesi iin, 23 Maysta miting yapamadk ama siyasi partilerin grup toplantlarnn yapld bir sal gn, en az 500-600 kiilik grup halinde meclise gidelim. TEMAD, parti grup bakan vekilleriyle ve gerekli grlecek dier makamlarla organizasyonu saladktan sonra ayn gn AKP, CHP ve MHP grup toplantlarna katlalm.

Televizyonun canl olarak yaynlad grup toplantlarna katlmakla hem siyasi parti genel bakanlaryla milletvekillerinin, hem de medyann dikkatini ekerek sesimizi daha ok duyurabiliriz.

TEMAD Genel Bakanmzn ve ynetim kurulu yelerimizin srekli olarak mecliste altklarn biliyorum ama toplu ziyaretin ayr bir etkisinin olacan dnyorum. Bu konuda en ksa zamanda bir aklama yaplmaldr.

Sayglarmla.

veysel etiner    27 Mays 2009 03:40
http://www.egitimdebiz.com
BU NE YAMAN ELK !..


Tarih 11 Kasm 2008 Sal bata Sabah gazetesi olmak zere tm ulusal grsel ve yazl basnda fla haber olarak " TSK'DE ASTSUBAY DEVRM " olarak yaynlanan haberlerin zerinde 6 alt ay geti.

Genelkurmay bakanlndan yaplan bu aklama:


Astsubaylktan subayla gei oran yzde 10'a kacak. OYAK'n ynetim kadrosunda onlar da yer alabilecek. Astsubaylara ayrlan tesis ve lojman oran ykseltilecek.

Astsubay meslek okulundan harp okuluna gei olana

Trk Silahl Kuvvetleri'nin yllardr ihmal edilen en kalabalk aya astsubaylarn alma ve yaam artlar iyiletiriliyor. Astsubaylar 30 Austos resepsiyonuna davet ederek bir ilki gerekletiren Genelkurmay Bakan Orgeneral lker Babu ikinci jestine hazrlanyor. TSK'da saylar 100 bini bulan astsubaylar iin hazrlanan 16 maddelik eylem plan u unsurlardan oluuyor:

* ASTSUBAYLARA subaylarn Komkarsu (Komutanlk ve karargh subayl kursu) eitimine benzer bir eitimin verilmesi amacyla Astsubay Akademisi'nin kurulmas. lk adm Balkesir'de atld. Astsubay Yksek Okulu'na alay verildi, "st Karargh Hizmetler Eitim Merkezi Komutanl" ald.

* ASTSUBAYLIKTAN subayla gei oranlarnn yzde 5'ten, yzde 15'e kadar karlmas.

* MESLEK yksek okulu rencisinin notuna gre Kara Harp Okulu'na yatay gei yapabilmesi.

* OYAK ynetim kadrosunda yer almalar.

* ASTSUBAYLARA tahsis edilen sosyal tesis ve lojman orann dzeltilmesi.

* KOMANDO htisas kursu gren astsubaylar Kara Kuvvetleri ierisinde zel ve nitelikli grevlere atanabilmesi ve ilave tazminat denmesi.

* LSANSST eitime kdem.

* GREV tazminat.

* EMEKL maanda iyiletirme.

* YEDNC ve dokuzuncu yllar arasndaki subaylk mracaatnn beinci ve yedinci yllara ekilmesi.

* LSE mezunu astsubaylara, Anadolu niversitesi'nde n lisans eitimine devam etme ans ve Astsubay Meslek Yksekokulu'nda ynetim Blm'nden mezun olanlara lisans eitimi yapma imkn tannmas. Bylelikle astsubaylarn grev yapt sre iinde akademik eitimine de devam edebilecek.

* YURTDIINDA yabanc dil eitimi.

* SUBAY temel kurslarna katldklar andan itibaren temen rtbesi verilmesi.

* RTBE bekleme srelerinin dzenlenmesi. Astsubaylar 12 ylda baavulua terfi edip, 18 yl ayn rtbede alabilecek.

* YA haddinden emekli olan astsubaylarn askeri hastanelerin B polikliniinden faydalanabilmesi.
Orduevi kaps Aksaray'la ald
Astsubaylar, birok alanda subaylarla ayn ayrcalklara sahip olamamaktan yaknyor. Emekli astsubaylar OYAK ynetimi ile ilgili olarak ayrmcla maruz kaldklarn belirterek konuyu AHM'ye de tamlard. imdiye kadar uygulamalarda zellikle sosyal tesis ve lojman tahsisinde ayrmclk daha ok gze arpyordu. Astsubaylar, halen subaylarn kullanabildikleri orduevlerinin bazlarna giremiyor. Bu balamda ilk alma stanbul'daki Aksaray Orduevi'nde yapld. Aksaray Orduevi'nden artk astsubaylar da yararlanabilecek. Astsubaylarn tm orduevlerine girebilme almalar zamana yayarak gerekletirilecek.
---

Tarih 24 Mays 2009 TEMAD Genel Bakan Sayn Mustafa EROL'un aklamas:


Mustafa EROL TEMAD GN. BK.]DEERL ARKADALARIM.

ZLK HAKLARIMIZLA LGL SON GELMELER SZLERE AKTARMAK STYORUM. GENKUR VE MSB YATKLLER LE YAPTIIMIZ GRMELERDE DEVAMLI OLARAK SAYIN MSB VE GENKUR YETKLLER, BZLERE BR SORUN YUMAI LE GELMEYNZ. SORUNLARINIZI NCELK SIRASINA KOYARAK 3 VEYA 4 SORUNUNUZLA GELNZ OLARIN ZERNE ODAKLANALIM. ONLARIN HALLEDLMES N ALIALIM DYORLARDI. SAYIN BAKAN DA ZYARET ETT HER UBEMZDE VEYA KENDS LE YAPILAN GRMELER DE BUNU DLE GETRYORDU.
YNETM OLARAK BUNU DKKATE ALDIK VE SORUNLARIN NCELN
1. NTBAKLARIN YAPILARAK 2. VE DAHA SONRAK DERECEDEN EMEKL OLAN ARKADALARIMIZIN 1 DERCE VERLEREK ZLK HAKLARININ DZENLENMESNN YAPILMASI
2. 1. DERECE LE 2. DERECE ARASINDAK FARKIN AZALTILMASI ALIMASININ YAPILMASI VE 1. DERECEDEKLERN EK GSTERGE VEYA ARPIM CETVELNN YKSELTLMES.
3. 5434 SAYILI EMEKL SANDII YASASININ EK-81 MADDES KAPSAMINDA TAZMNAT ALMAYAN BAZI DEVLET MEMURLARINA HER AY VERLEN EK 100 TL NN EMEKL TM ASTSUBAYLARA DA VERLMES.
4. EMEKLLER DE DAHL HZMET OLARAK HAK EDEN TM ASTSUBAYLARA 1. DERECENN 4 KADEMESNN VERLMES.
TALEPLERMZ LETTK. YETKLLER BR MDDET SONRA YAPTIIMIZ
GRMEDE 1. DERECENN 4 KADEMESNE GETRLME ALIMASINI ERTELERSENZ DER 3 KONUNUN HALL N ALIACAIMIZA SZ VERYORUZ DEDLER.
TALEBMZDEN VAZ GEMEYECEMZ AMA LK TALEBMZN GEREKLEMES N ERTELEYEBLECEMZ SYLEDK. KENDLER DE TAMAM DEDLER.
SAYIN BAKANLA YAPTIIMIZ GRMEDE; SAYIN BAKAN ALIMA YAPILDIINI VE KENDSNN MZALADIINI, BABAKANLIA GNDERDN BZZAT SYLED. BENDE KENDSNE BYLE BR EVRAKIN BABAKANLIKTA OLMADIINI EER VARSA TAKP EDEBLMEK N TARH VE SAYISINI ALABLRMYM? DEDM. BAKANLIIN KANUNLAR VE KARARLAR DARE BAKANI LE GR DED. GRTM ALIMALAR SONULANMAK ZERE CEVABINI ALDIM.
K GN SONRA GENKUR VAKIF DERNEK B. MDR ALBAY ARAYARAK ALIMANIN BTRLDNN KENDSNE YNETM UBE MDR TARAFINDAN SYLENDN, ANCAK 2. MADDEDE K TALEPLERMZN MALYE BAKANLII TARAFINDAN UYGUN KARILANMADIINI GEREKL DZENLEME YAPILIRSA 657 S. YASAYA TAB SVL DEVLET MEMURLARININ KAPSAN ERSNDE KALACAINDAN BTEYE AIR YK GELECEN BTENN BU YK KALDIRAMAYACAINI AMA GERYE KALAN K KONUDA ALIMALARIN TAMAMLANARAK KANUN TEKLFNN HAZIRLANDIINI BLDRDLER.
BR ZAMAN SONRA AKP MLLETVEKL SAYIN DR. NURETTN AKMAN BEN ARAYARAK GRMEK STEDN BLDRD. BR GN SONRA GRTK. KENDSNN BR KANUN TEKLF VERDN VE GENKUR DAN OLUMLU GR BEKLEDN BELRTEREK HEM GENKURUN HEM DE MSB NN OLUMLU GRLER LE HAZIRLADIKLARI KANUN TEKLFLERNN YENDEN VERMES N KENDLERNE GETREREK VERDKLERN SYLED.
KENDSNN DE YENDEN BU TEKLFLER VERMEK N BABAKANLA GRECEN, SAYIN BABAKAN UYGUN GRRSE VERECEN BEYAN ETT. 16 GN SONRA SAYIN AKMAN BABAKANLA GRT. DURUMU ANLATTI. VE AYNEN SAYIN BABAKANIM EMEKL ASTSUBAYLARIN SZ ZYARETNDE ANLATTIKLARI SORUNLARIN ERSNDE BAZI DEVLET MEMURLARINA VERLEN EK 100 TL. NN ASTSUBAYLARA DA VERLMES KONUSUNDA KENDLERNE SZNLE BRLKTE SAYIN BAKAN , SAYIN KOMSYON BAKANI VE BENM BULUNDUUM ORTAMDA SZNZ VAR. MD BAKANLIK YETKLLER KANUN TEKLF HAZIRLAMILAR BANA GETRDLER. BU TEKLF VERMEK STYORUM. NE DYORSUNUZ. DYE SORDUUNDA BANA NTKAL ETT KADAR SAYIN BABAKAN  NURETTN BEY LKENN EKONOMK DURUMUNU BLYORSUNUZ. BU 100 TL. LER ASTSUBAYLARA VERDMZ TAKDRDE ALMAYAN DER DEVLET MEMURLARININ DA HAKKI DOARSA NASIL KARILARIZ. BU DURUMU ALIMA BAKANI. MALYE BAKANI VE GURUP BAKAN VEKLLER LE DE GRN DER MEMURLARI KAPSAMINA ALMAYACAK EKLDE HAZIRLANIRSA TEKRAR GRELM. DYOR.
SAYIN AKMAN GRMELERNE DEVAM EDYOR. SONUCU TAKP EDYORUZ. GELMELERDEN AYRICA BLG VERECEM.

DEERL ARKADALARIM.
BAKANLIKA HAZIRLANAN VE SAYIN AKMAN A VERLEN KANUN TEKLFLER LE BUNLARIN GEREKELERN DE BLMENZDE YARAR VAR DYE BLGLERNZE SUNUYORUM.

5434 SAYILI T.C. EMEKL SANDII KANUNU LE 926 SAYILI TRK SLAHLI KUVVETLER PERSONEL KANUNUNDA DEKLK YAPILMASINA DAR KANUN TASARISI TASLAI


MADDE 1- 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayl Trkiye Cumhuriyeti, Emekli Sand Kanununun EK-81 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

 Milli stihbarat Hizmetleri ve Emniyet Hizmetleri Snfna dahil kadrolar ile ar ve mahalle bekisi kadro unvan esas alnarak emekli ayl veya EK 77nci madde kapsamna girenler hari olmak zere vazife malull veya adi malullk ayl denenler ile Subay, Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbalardan emekli aylklaryla birlikte makam tazminat denmesine hak kazanamam olanlara, her ay emekli ayrklaryla birlikte 100 TL. tutarnda ayrca deme yaplr.

MADDE 2- 27/7/1967 tarihli ve 926 sayl Trk Silahl Kuvvetleri Personel Kanununa aadaki Ek Geici Madde eklenmitir.

EK GEC MADDE 89- 5434 sayl Trkiye Cumhuriyeti Emekli Sand Kanunu hkmlerine gre emekli olmu bulunan veya halen grevli olan lise veya dengi okul mezunu ve herhangi bir yksekokul veya faklteyi bitirmemi olan Astsubaylar bu kanun hkmlerinin uygulanmas bakmndan 2 yllk yksek okul mezunu kabul edilerek Ek VIII/A ve Ek VIII/C sayl cetvellere gre intibaklar yaplr.

Lise ve dengi okul mezunu olarak Astsubayla naspedildikten sonra herhangi bir faklte veya meslek yksek okulu bitirmi ve intibaklar yaplm olan Astsubaylara ve emeklilerine 2 kademe verilir. Bu ekilde yaplacak intibaklarda gemie ynelik maa ve maa fark denmez.

Madde 3- Bu kanun yaym tarihinde yrrle girer.

Madde 4- Bu kanun hkmlerini Bakanlar Kurulu yrtr.

MADDE GEREKELER

Madde 1. MT, Emniyet hizmetleri snfna mensup emekli personel ile ar ve mahalle bekilerinin emekli aylklarna her ay denmesi ngrlen 100 TL. den, TSK Personeli emeklilerinin de faydalandrlmas amalanmaktadr.

Madde 2. 27.7.1967 tarih ve 926 Sayl Trk Silahl Kuvvetleri Personel Kanununa ek geici madde eklenerek 5434 sayl T.C.Emekli Sand Kanunu hkmlerine gre emekli olmu veya halen grevli olanlardan en az lise veya dengi okul mezunu Astsubaylarn bu kanun hkmlerinin uygulanmas bakmndan 2 yllk yksek okul mezunu kabul edilerek intibaklarnn yaplmas ngrlmektedir. Yaplacak olan intibak dzeltmesinden dolay gemie ynelik zlk haklar fark denmemesi salanmaktadr.

Madde 3.Yrrlk maddesi.

Madde 4. Yrtme maddesi.

GENEL GEREKE

1. 5473 Sayl Kanun ile TC Emekli Sand Kanununa EK 81nci madde eklenerek, MT, Emniyet Hizmetleri snfna mensup emekli personel ile ar ve mahalle bekilerinin emekli aylklarna her ay 100 TL. deme yaplmas n grlmtr. Ayn durumda bulunan, TSK Personeli Emeklileri ise maddede yer almamtr. Yaplan dzenleme ile TSK Personeli emeklilerinin maduriyetlerinin giderilmesi amalanmaktadr.
2. 4752 Sayl Kanun ile Trk Silahl Kuvvetlerine ait Astsubay Okullarnn iki yllk Astsubay Meslek Yksek Okullarna dntrlmesi sonucu Astsubaylarn 9uncu derecenin 1inci kademesinden meslee balamalar salanmtr. Ayrca, 3815 sayl kanun ve 4861 sayl kanunlarla getirilen dzenlemeler sonucunda, 926 sayl kanuna ekli EK ( VIII) ve EK ( VIII/A) Sayl Cetvellerde dzenleme yaplarak grevdeki Astsubaylara, 1nci derecenin 3.Kademesine kadar ilerleme imkn getirilmitir.

niversite veya yksekokul mezunu olan Astsubaylara verilen 1nci dereceye ykselme imknna ilave olarak, lise mezunu 2nci derecede 3 yln tamamlam ve sicil notu ortalamas itibariyle gerekli notu salam Astsubaylarda 1nci dereceye ykselebilmektedir.

Bu dzenleme ile Trk Silahl Kuvvetlerinden 5434 Sayl T.C. Emekli Sand Kanunu hkmlerine gre emekli, adi mall veya vazife malull aylna mstahak olarak ayrlanlar ile halen grevli olan Astsubaylardan en az lise veya dengi okul mezunu olanlarnda bu kanun hkmlerinin uygulanmas bakmndan iki yllk yksek okul mezunu kabul edilerek intibaklarnn yaplmas amalanmaktadr. Bylelikle en az lise veya dengi okul mezunu olan astsubaylarn 9.ncu derecenin 1.nci kademesinden meslee balam gibi intibaklar yaplarak Astsubaylarn maduriyetlerinin giderilmesi amalanmaktadr.

Yaplacak olan intibak dzeltmesinden dolay gemie ynelik maa, ikramiye gibi herhangi bir fark denmemesi ngrlmektedir.

Hepinize salkl, mutlu, gzel gnler geirmenizi diliyorum.
-----


11 KASIM 2008'DE ASTSUBAY DEVRM DYE MEDYA KURULULARINA 16 MADDELK BR YLETRME AIKLAMASI YAPAN GENELKURMAY BAKANLII,

TEMAD GENEL BAKANIMIZA


GENELKURMAY VE MSB.LII YETKLLER LE YAPTIIMIZ GRMELERDE DEVAMLI OLARAK ," BZLERE BR SORUN YUMAI LE GELMEYNZ. SORUNLARINIZI NCELK SIRASINA KOYARAK 3 VEYA 4 SORUNUNUZLA GELNZ, ONLARIN ZERNE ODAKLANALIM. ONLARIN HALLEDLMES N ALIALIM " DYORLARDI. SAYIN BAKAN DA ZYARET ETT HER UBEMZDE VEYA KENDS LE YAPILAN GRMELERDE BUNU DLE GETRYORDU.

3 VEYA 4 SORUNUNUZLA GELNZ DEMES, NE BYK BR ELK.

DEDKODULAR GEREK OLMADAN, ONLARI AIKLAMAK GEREKR.

BU YZDEN GENELKURMAY'IN BU KONUYLA LGL BR AIKLAMA YAPMASI GEREKTN DNMEKTEYM.

SAYGILARIMLA.

VEYSEL ETNER
E.HV.BND.KD.BV.

Mehmet AKPINAR    27 Mays 2009 01:28
SPER KOMED;3 PERDE EM.ASB LAR VE TEMAD.......


Bu i artk iracesinden kt komedi dram a dnd,hi sevmem ama ben size dememimiydim Bu Ynetim ne miting ne oturma eylemi nede herhangi baka tr bir hareket yapamaz diye ite kantladlar,hadi biraz daha ileri gideyim de umudunuz iyice bitsin belki souk du etkisi ile kendinize gelirsiniz,bu ynetim ne zlk haklarnzla nede ekonomik haklarnzla ilgili en ufak bir ilerleme kayt edemez,neden mi?,bunu anlamann tek yolu Genel Bakann Temad web sayfasndaki aklamas deilmi,o aklamay okuyunca ite dedim szn bittii yer buras,yok Babakan yle demi,yok Maliye byle demi Subay haklar olunca bu adamlar neden bir ey demiyorlar acaba hi dndnzm?Bu arada Genelkurmayda bir emir vermi \"sorunlar yumayla gelmeyin\" demi! Benim Genel Bakanm da,adeta emredersiniz tarznda bir yaklamla konular maddelere blm kendince ncelik sras ilan etmi, 4 madde demiler ama sonradan ikiye raz olmular bu i gerekten komedi drama hale geldi,en iyisini ise ynetim yapyor,Temad sigorta iyi bir giriim,hatta Temad inaat,Temad store gibi baka kurulularda kurulabilir,mesela benzin istasyonu alr,araba ykama yeri alr naslsa burada istihdam edilecek ok adam var,bencede en iyisi bu ne bu emekli Assubaylarn derdi biter nede istekleri en iyisi ksa yoldan ekonomiyi canlandrmal istihdam artrlmal,nede olsa 10 yl genel mdrlkte garanti kim tutar sizi,zaten bu emekli Assubaylar alrken ok konuamadklarndan dertlerini anlatamadklarndan ,imdi byle ok yazp iziyor konuuyorlar pek de ciddiye almamak lazm ,onlar konusunlar rahatlasnlar naslsa unuturlar ,tekrar size de oy vererek onlarca yl sizi bakan ve genel mdr de yaparlar hatta sizleri ok severler de pek belli etmezler ,bu ynleriylede tpk Tabak' a benzerler ,\"hani onlarda sevdikleri deriyi yerden yer falan vuruyorlar ya \" o misal yani,stelik yapacakta ne varki deilmi,iktidar 7 yldr yznze bakmyor bakar gibi yapyor bazen ama o zamanlar hep seim zamanlar sonra unutuveriyorlar,e Emekli Assubaylarn da ne eylem ne miting yapma gibi bir dertleri zaten yok ,olamaz, olmad, olmayacak ,daha ncede dedikya ,mart,olmaz,nisan olmaz,aslnda 12 ayn hi birinde olmaz olamayncada zaten takvim deitirmek falan zor iler kanun manun deiecek yok AB ne der ,Gn.kur kzar ksaca bu oyun burada bitmitir ,hala bu ynetime haklarmzn alnacana umut besliyenlerede diyeceim,umut fakirin ekmei,ye babam ye.

Tahir AMLIK    26 Mays 2009 23:36
MESLE ETM(Lise st) TAKRB EM. MAA

Askeri Personel (Subay) 4 Yl 3000 TL
Askeri personel (Subay) 2 Yl 3000 TL
Salk Personeli (doktor) 6 Yl 1600 TL
Askeri Personel (Assubay) 1 Yl 950 TL
Askeri Personel (Assubay) 4 Yl 1400 TL
EYTAN BUNUN NERESNDE
Telli sazdr bunun ad
Ne ayet dinler , ne kad
Bunu alan anlar kendi
eytan bunun neresinde?
Abdest alsan aldn demez
Namaz klsan kldn demez
Kad gibi haram yemez
eytan bunun neresinde?
Venedik'ten gelir teli
Ard aacndan kolu
Be Allahn akn kulu
eytan bunun neresinde?
inde mi, dnda m
Burgusunun banda m
Gsnn naknda m
eytan bunun neresinde?
Dut aacndan teknesi
Giriten bal perdesi
Behey insann teres'i
eytan bunun neresinde?
Dertli gibi sarkszdr
Aya da arkszdr
Boynuzu yok, kuyruksuzdur
eytan bunun neresinde?

doan    26 Mays 2009 19:10
Emekli-Sen'e bal yaklak 30 kii nsanca yaatacak bir maa ve sendika istiyoruz konulu kampanya kapsamnda oturma ve basn aklamas eylemi yaptlar. 4 Haziranda saat 12.00 de balayp 5 Haziran 17.00 ye kadar alk grevi yapacaklarn belirttiler. (Kaynak:Yurthaber)

Yargtayn emekliler sendika kuramaz kararnca,tzel kiilii ve faaliyetlerini srdrmesi yasal olmayan bir avu emekinin faaliyetidir. Demek ki neymi! Yksekokul, faklte mezunu olmak bir anlam ifade etmiyor,kararl ve cesur olmadka.

Tahir abi ark sylerde ben sylemezmiyim

Uyu yavrum ninni
Uyutaym seni
Ssl ssl vaatlerle
Avutaym seni

mehmet burkay    26 Mays 2009 18:35
TEMAD Antalya l bakanl olarak, yelerimize kar sorumluluklarmz bu gne kadar gcmz ve imkanlarmz dahilinde yerine getirmeye altk Bundan sonra da meslektalarmza her alan ve koullarda hizmet etmeye devam edeceiz. Sitenizde grevimizi yapmadmz artran yazlarn gereklerle ilgisi olmayp, maksatl olarak dile getirilen art niyetli dncelerdir.

Mehmet BURKAY
TEMAD Antalya l bk.yrd.

doan    26 Mays 2009 15:11
nsan Onuru Kendine ncelikle Sayg Duymaktr..
nsan Onuru Kendini Kck Gstermemektir.
nsan Onuru smine Yaksr Sekilde Davranmaktr.
nsan Onuru Hayatta Sahip klmas Gereken Bir ereftir.
Ama Bazlarnda Bulunmaz.
Bulunur Gibi Gzkr Ama Botur,Sonradan Kendini Belli Eder.
nsan Onuru Kolay Kolay Dtm Toplanmaz.Ancak Yama Olur Oda Sklr Gider...

Erdal Gner    26 Mays 2009 14:13
Mesaj Panolar dertlerle doldu tat. Ancak kendini beyaz yakal gren bir takm emekli Assubaylar hala daha tiyatro seyrettiklerini zannediyorlar. Onlara syleyecek tek szm u: taat etmekte devam ediyor grnts iindesiniz. Bence siz zavallsnz. Zavall TEMAD. Bir kere gelinen u fani dnyada kula kulluk edene yazklar olsun. (szlerim sadece emekli olmular iin geerlidir.)

Tahir AMLIK    26 Mays 2009 12:56
Meclis tatile girsin,
Tatillere dayanamam Osman aga.
Tatil biterse bitsin,
baka yalan bulursun Osman aga.
Bu kanc oldu,
Vaatlere kanamam Osman aga.
Yalancsn inanamam Osman aga...

smail DAMAR    26 Mays 2009 12:42
Yazsn okuyan tart ederiz'' diye baz askerler tehdit grebiliyor ama binlerce profesyonel ya da tertip tertip asker, ''stne, stn ailesine, lojmana, orduevine, gazinoya, kampa, kantine hizmet'' ilerinde ''mecburi hizmetli'' altrlrken, yllardr neden ''uzman personel'' yetitirilemediini anlatan yok...
GNL DOSTUMUZ KANAYAN BR YARAYI DLE GETRM.. SOSYAL TESSLERMZDE ''AIK BFE'' ARKASINDA RESM KIYAFETL RTBEL ASSUBAY GRMEK VCDANIMI SIZLATIYOR..BR GN UMARIM BR GENELKURMAY BAKANIMIZ EMR VEREREK BU UYGULAMALARA SON VERR??


7671
Mesaj Defteri yazlar
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 »