cnnturk.jpg
haberturk.jpg
astsubaylar-yuruyor.jpg
videotalu.jpg

Kimler Sitede?

MESAJ PANOSU
ali nas    26 Temmuz 2009 01:49
Sayn bym smail TURAN komutanmn gre at yeni dileke metnine haddim olmayarak dzeltme yapmak istiyorum.

Gneydou Anadolu'da grev yapan memurlara erken terfi verilmesi diye bir ey yok.Konu 1'nci derecede kalknmada ncelikli illerde eklinde daha geni bir yelpazede olup Dou,Gneydou blgelerinin dnda Bat illerindeki 1'nci derecede kalknmada ncelikli illerde rnek KIRIKKALE'de uygulanmaktadr.Verilen hak ise 2 tam yl grev yapana 1 kademe verilmesi eklindedir.
Bizler yllarca 1'nci derecede kalknmada ncelikli illerde grev yaptmz halde(benim ki:2+2+4+4=12 sene,bu da eder 6 kademe yani 2 derece) hi bir hak verilmemektedir.Bu da Anayasann Eitlik ilkesine aykrdr ama grene.
Sayglarmla.

Takipteyim.

AYHAN ZEN    26 Temmuz 2009 01:47
Sevgili MESLEKTALARIMI sevgi ve saygyla selamlarm. Ortaya bir MLLETVEKL meselesi kt. MLLETVEKLLNE yak trlacak olan AHSIN; ncelikle VERD SZLERN arkasnda duracan ve SLENECEK OLDUU SORUMLULUKLARI LAYIKYLE TAIMAYI bilmelidir.
Gemite ve bugn; bu aldatmacal ve kandrmacal yaadk ve halen de yayoruz. Drst, kendi menfaatini asla dnmeyecek ve Millet kavramn ok iyi anlayabilecek bir VEKL'e ihticmz var. Sevgili Byklerim, Sevgili Meslektalarm " BZLER HER ZAMAN DILAYAN, YALNIZ BIRAKAN MECLSTE, BZ YCELTECEK K DEERL ABMZ VAR...
SAYIN SELUK ER VE SAYIN SMAL TURAN. TERCHMZ BU AHSYETLER OLMALIDIR.
SAYGILARIMLA...

SELUK ER    26 Temmuz 2009 00:27
ZULM HIZ KESMYOR...!Kanunu talimat kalm 1936 dan zihniyetle paralel,maa yarm yetki yarm eza, cefa keyfiyet diz boyu,iki dudak arasnda hapis cezas..Lojman yok,kamp ayr orduevi ayr alma artlar olumsuz maddi durumun yaratt ailevi problemler bozuk psikoloji ve kanlmaz son.NTHAR..Kanunen astlarnn her trl sorunlaryla ilgilenmesi gereken Sral amirler grevlerini yapmamlardr.Bu meslektamza gerekli hassasiyeti gstermemilerdir.NEDEN YARDIMCI OLMAMILARDIR?PSKOLOJS BOZUK BU MESLEKTAIMIZI NBET HZMETNE NASIL DAHL ETMLERDR? Bir insann kayp gitmesine Neden SEYRC KALMILARDIR? O BR ASSUBAY\'DIR SAHPSZDR,MAKAMI YOKTUR,AYET SUBAY OLSAYDI MUTLAKA SORUNLARI HALLEDLRD TIBB VE MADD YARDIMLAR SEFERBER EDLRD.Assubay olunca vaziyet deiiyor LSDE DRSDE ONLAR N BR ANLAM TAIMIYOR.BU KONUMDA OLUPTA NTHAR EDEN BR TEK SUBAY GRMEDM BU SSTEM VE ZHNYET MALESEF LME YAKLATIRIYOR NVERSTE MEZUNU ASSUBAYI 1936 DAN KALMA YEM TAYNAT KANUNUYLA DARE ETMEYE KALKARSANIZ,AVRUPA NSAN HAKLARI MAHKEMES KARARLARINI HE SAYARAK 1936 ZHNYETYLE ODA HAPS CEZALARINI TATBK EDERSENZ assubayn ald maan katn alr mrbillah lojmanlardan faydalanrsanz ayrmcla tabi tutarsanz ok cenaze kaldrr ok ocaklar sndrrsnz.Hakarete maruz kalpta intihar eden fidan gibi Assubayn acs iimizi yakarken bir dierini yayoruz.Allah rahmet eylesin ailelerine sabr versin..ADALETSZLK-ETSZLK HIZ KESMYOR.Sayglarmla..

SMAL TURAN    25 Temmuz 2009 23:33
HAKLARIMIZ VE OYAK DAVASI

Hepimizin bildii gibi TEMAD Avrupa nsan Haklar Mahkemesi (AHM) nde dava amtr ve alan bu dava temad sitesinde srekli olarak yaynlanmaktadr. Yaynlanan davann ierii tam olarak yaynlanmadndan dava konusunun, "OYAK VE BALI KURULULARININ YNETM KURULLARINDA EMEKL VEYA MUVAZZAF ASTSUBAYLARIN TEMSL EDLMEMES" olduunu anlyoruz.

ayet Alan davann ana unsuru bu ise, kaybedilmesi daha bandan belli olan bir davadr. nk, zel ve kamu kuruluu olan tm ticaret ortaklklarnn ynetim kurullarnda meslekler temsil edilir diye bir kural yoktur.Yine genel kurullarda resmen mesleklere ynetim kurulu kontenjan hakk olmadndan u kadar ye Astsubaylardan, u kadar ye subaylardan, u kadar ye de sivil memurlardan ynetim kurulu yesinin seilmesi mmkn deildir. Genel kurul, kurumu en iyi yneteceine inand kiileri seer, TAKDR VE YETK TAMAMEN GENEL KURUL YELERNNDR. Bu kural Trkiyedeki tm irketlerde ve zel kurumlarda kanunen byledir.

Peki, TEMAD' n ""OYAK sermayesinin % 60 dan fazlasnn Astsubaylara ait olmasna ramen ynetim kurullarnda hi emekli ve muvazzaf astsubay yok" tezi ve hareket noktas yanl m ? doru ama, amaca ulamak iin att ilk admda ayak bast yerin alt botur. Ynetim kurullarnda Astsubaylarda olsun demekle dava kazanlmaz. Peki Oyak kurulularndan olan nye imento fabrikasna terr mall bir Astsubayn atanmasyla bu tez havada kalmad m. "YNETM KURULLARINDA ASTSUBAYLARDA OLSUN TEZ"tamamen yanltr.

Sayn Arkadalarm, "OYAK SERMAYESNN % 60 DAN FAZLASININ ASTSUBAYLARA AT OLDUU N YNETM KURULLARINDA EMEKL VEYA MUVAZZAF ASTSUBAYLARIN DA OLMASINI" salamak iin, OYAK SERMAYESNDE PAYI OLAN HERKESN GENEL KURULLARDA PAYI KADAR OY HAKKININ OLMASI" dr. Bu doal ve kanuni hak kazanldktan sonra gerisi orap sk gibi gelir, hatta gerektiinde tm ynetim kurulu bakanlar ile ynetim kurulu yelerinin hepsinin bile dolayl olarak emekli ve muvazzaf Astsubaylardan olumas mmkndr. Bir sz vardr "PARAYI VEREN DD ALAR".Dd almak da genel kurulda oy hakknn kazanlmasyla mmkndr.

Sayn arkadalarm, yllardan beri verilecek dendii halde bir trl alamadmz haklarmz alamamamzn temel nedeni hakszlmzdan deil, haklarmz alabilecek kadar gl ekilde hakkmz arayamamzdandr.

Ailemizin geimini salamak ve vatan iin fedakarln en byn yaparak cefa iinde genliimizi mesleimiz uruna verdik. Biz hakkmz olmayan hibir eyi istemediimiz iin, Ordu Yardmlama Kurumunun ok nemli baz VERGLERDEN MUAF olmasn da istemiyoruz. nk vergi vermek, askerlik yapmak kadar kutsal bir vatan hizmetidir.

ntibaklar ve fiili hizmet zamlarmzn derece ve kademelerde hesaba katlmas giriimimizden ayr olarak, hak ettiimiz haklarmz almak, OYAK'n vergi muaflndan dolay hak etmediklerimizin de geri alnmasn salamak iin yeni bir giriimde bulunuyorum.

Bunun iin nce Milli Savunma Bakanlna dileke ile mracaat etmek sonra da hakkmz hukuki platformda aramaktr. Hazrladm yeni dileke rnei aadadr. Arkadalarmn bu hususta ilave decekleri bir teklifleri olursa deerlendirmek iin mzakereye ayorum. Ortak mutabakata varmamz halinde yine ortak vereceimiz bir tarihte isteyen arkadalarmzla dilekelerimizi ayn tarihte gndereceiz.

Sayglarmla.
********************** **

MLL SAVUNMA BAKANLIINA


EMEKL VE MUVAZZAF ASTSUBAYLARIN:

A. AYLIK DERECE VE KADEMELERYLE LGL MADURYETLER;

1.Rtbeye gre olmas gerekirken hangi temele oturtulduu anlalamayan ve maduriyet yaratan bir ekilde 4 ayr gsterge tablosundan aylk almalar,

2.Birok devlet memuru 9 ncu derecenin 2 nci kademesinden greve balayp 1 nci derecenin 4 nc kademesine kadar kmalarna ramen emekli ve muvazzaf Astsubaylarn bu haktan mahrum olmalar,

3.Gneydou Anadolu blgesinde grev yapan memurlara erken terfi hakk verilirken Astsubaylarn bundan mahrum olmalar,

4.Fiili hizmet zamlarnn kademe ve derece ilerlemelerinde dikkate alnmadndan, emeklilie esas hizmet ylna gre, fiili hizmet zamm hakk olmayanlara gre daha alt derece ve kademeden aylk almalar gibi.

rnek; 25 yl hizmeti olan fiili hizmet zamm hakk olmayan bir memur her yl iin 25 kademe terfii alrken, fiili hizmet zamm alan 25 yl emeklilie esas bir emekli Astsubay 20 kademe terfi alarak emekli ayl ald iin toplam 5 kademe zarar olmaktadr.

5.20 yl ve daha az sre grev yapan emekli ve muvazzaf Yarbaylarla sivil memurlar eitli isimler altnda tazminatlar alrken, ayn yl ve daha fazla hizmeti olan, ar artlarda grev yapan emekli ve muvazzaf Kdemli Baavular bile hi bir tazminat alamamaktadr

Genel Kurmay Bakanlmzn yetkilileri ile Milli Savunma Bakanmz, TBMM Genel Kurulunda ve komisyonlarndaki kanun grmelerinde hkmet yetkilileri, sorunlarmzn zlecei konusunda aklamalar yapmalarna ramen maduriyetlerimiz bugne kadar giderilmemitir.

B.205 SAYILI ORDU YARDIMLAMA KURUMUNDAN DOAN MADURYETLER;

1.OYAK sermaye ynnden bir devlet kurumu olmadndan, sermayesi tamamen yelerinin dedii aidatlardan olumaktadr. Trkiyede ve dnyadaki devlet kurumu olmayan tm benzer
kurulularn genel kurul yeleri, mali katlmlar orannda katks olan yelerinden (ortaklarndan) oluur.

2.Genel kurul yesi olamadmdan yesi olduum kurumun Ynetim Kurulu Bakan ve yelerinin seiminde de hi sz ve hak sahibi olamyorum.

3.Ulusal ve uluslararas alanda ticari faaliyette bulunan Ordu Yardmlama Kurumunun baz vergi muaflklarnn olmas devletimizi gelir kaybna uratt iin, kurumun bir yesi olarak da rahatszlk duyuyorum. Bu durum Trk Ticaret Kanununa gre ticari faaliyette bulunan zel ve tzel kiilerin aleyhine olmak zere haksz rekabet yaratt ileri srlerek kiisel ve aile toplantlarmzda bile tenkit konusu olmaktadr.

Anayasamzdan, Trkiyenin de taraf olarak kabul ettii Birlemi Milletler nsan Haklar Beyannamesinden ve Avrupa nsan Haklar szlemesinden doan haklarmn gerei olarak maduriyetimin giderilmesi iin,

a. Astsubay aylk gsterge tablosunun, 926 sayl kanunun 137 nci maddesinin zne ve birok sivil memura uygulanan 9 ncu derecenin 2 nci kademesinden balayp 1 nci derecenin 4 nc kademesini de kapsayacak ekilde bir adet olarak dzenlenmesinin salanmasn,

b.Emekli ve muvazzaf Astsubaylara da tazminat verilmesinin salanmasn,

c.Ordu Yardmlama Kurumu ile iliii kesilen 10 yllk yelii olanlarn yeniden ye olmalarn, Tm oyak yelerinin genel kurul yesi olarak hisseleri orannda oy kullanabilmelerini ve vergi muaflklarnn kaldrlmasn salayacak ekilde, 205 sayl Ordu Yardmlama Kurumu kanununda gerekli deiikliin yaplarak tm kanuni haklarm sakl kalmak zere en ge 60 gn iinde adresime bildirilmesini arz ederim. TARH

Sayglarmla.

OYAK NO:
RTBEM :
ADRESM:
ADI SOYADI

Erdal Gner    25 Temmuz 2009 23:02
PANDORANIN KUTUSU AILDI
TEMAD mesaj panosunu okuyunca fazla armadm ancak aklmn art niyetli tarafn altrarak okuduum bir yaz ile karlatm. Sayn Mustafa Metin, Sayn Mustafa EROLu milletvekili olarak grmek istiyor. Tabii ki ben de isterim. Ancak unu bir n art olarak gryorum. Bizi bir arada tutan toplumsal ortak yanmz emekli astsubay olmamzdr. TEMAD bakan yksek mevkilere kp muhatap olabilmeyi ayrcalk ve toplumun sesi olarak adlandrabilir ancak ben bununla yetinemem. Sayn Bakann gemi grev sresi dneminde sergilemi olduu yneticilik modeline bakarm. Oyumu ona gre veririm. Ne de olsa TBMMye gndereceim. Seimlere unun urasnda iki yl kald. TEMAD sitesinde byle bir yaznn yaynlanmasn nabz tutma olarak algladm.
Benim Milletvekili adaym beni kontrol altnda tutan deil, benim sesimi duyurandr. Bu balamda bize TBMMde Sayn Seluk ER gibi bir adam gerekir. Kendisinin bu konudaki hibir grn almadm. Ancak isim fark etmez. Sayn ER gibi korkusuzca haykrsn yeter. nk bizim haklarmz gasp edenler ile grlecek bir hesabmz olmal. Sayglarmla&

ibrahim    25 Temmuz 2009 18:57
Mersin'de grevi esnasnda intihar eden kardeimize ALLAH'tan rahmet kederli ailesine basal dilerim.

Orhan ORHUN    25 Temmuz 2009 01:09
HAKSIZ MIYIM ???

KONU : TEMAD Bakan'nn milletvekili aday gsterilmesi:
Mustafa METN- ELAZI " 23 TEMMUZ 2009 tarihli yazsna, Akif ADAY " ZMR-
23 TEMMUZ 2009 tarihli yazsyla ibret verici bir yorum yapm, bu zat- muhteremi yapt yorum nedeniyle tebrik ederim. Byle arkadalarmzn engin hayat tecrbelerinden istifade etmek gerektiini dnyorum.
imizde ne cevherler varm da haberimiz yokmu !Perspektifi bize ilham veren bu arkadamz bir kez daha tebrik etmek gerekir.
Muhterem Akif ADAY nerdiiniz yorum iyi gzel de, TEMAD bakan millet vekili olursa biz sonra ne yaparz ?
Bizim Hak ve hukukumuzu sonra kim savunur, bence bu neri hi uygun deil,byle enteresan fikirleri ne srerek bize ktlk m yapmak istiyorsunuz ?
Bakn Emekli Assubaylar ne kadar rahat yayorlar, hibir skntlar da yok,yaz gelince herkes tatilde, bazlar da SADABAD'da gezintiye kmlar, ohh hayat ne ho.
mer CANBULUT 24 TEMMUZ 2009 tarihli yazsnda da selam dostlar, yine bir kii azaldk balkl yazsyla moral bozucu intihar haberleri vermez mi ?
Moralim bozuldu dorusu. Emekli Assubaylar ZEVK- SAFA'da biri kyor oradan moral bozuyor.
imdi yeri mi arkadalar ?
Doru sylemiyor muyum ?
Ya siz ne diyorsunuz ?
Haksz mym ?

mer CANBULUT    24 Temmuz 2009 22:37
Selam Dostlar, Yine bir kii azaldk...

Mersin'de grev yapan bir kardeimiz daha ekonomik ve dolaysyla ailevi sebeplerden dolay intihar etmitir. Tanyanlara, sevenlerine ve camiamza basal diliyor ve bu sessiz ln Genel Merkez, Alternatif grup, Genelkurmay , MSB ve tm ilgililerce ne zaman duyulacan renmek istiyorum.

"Haklarmz vermeyip byle byle bitirmeyi mi planlyorsunuz bizleri?" diye de sormak istiyorum anlayana?!?

http://www.mersinhaber.com/14601-mersin-akde niz-bolge-komutanligi-nda-gorevli-bir-astsubay-gorev-basinda yken-intihar-etti-.html
Ynetici yorumu Ynetici yorumu:
Sn.Canbulut maalesef ulu narn yapraklar birer,birer dyor nar susuz nar ypranm nar iin iin ryor bize yaplan tahakkme varan hakszlklar karsnda hala sessiz kalyoruz Hakszlklara sessiz kalmak hakszlk kadar onur krcdr. Merhum meslekdamza Allah'tan rahmet kederli ailesine ve sevenlerine sabrlar dileriz.

Orhan ORHUN    24 Temmuz 2009 19:59
VAY MAZLUMUN HALNE !
Yoksulluk snr ; Kamu-Sen alan tek kiinin yoksulluk snrn Haziran aynda 1399 Tl. 29 Kr. olarak hesaplad.
Drt kiilik bir ailenin asgari geim haddi ise 2808 Tl. olarak belirlendi. Memur maann
% 85.98'ini gda ve barnma harcamalarna ayrmak zorunda kald belirtildi.
Alk snr ; Haziran aynda, drt kiilik ailenin tketmesi zorunlu olan gdalar iin harcamas gerekli tutar 838.812 Tl. olarak tespit edildi.
Aklanan rakamlar gz nne alndnda Emekli Assubaylarn alk snrnda yaamaya mahkum edildii grlmektedir.
Emekli Assubaylarn aldklar maalar ile emekli zabitan'n ald maalar sosyal karlatrma boyutunda ele alndnda ise Assubaylarn ahvalinin ne denli vahim olduu ortaya kmaktadr.
inde bulunduumuz tablo Assubay zmresinin inletildii ac gereini bariz ekilde gzler nne sermektedir.
Uzun ve edebi sze gerek yok ; zmremizi inleterek yaam hakkn elinden alanlarn bu dnyada ve ebedi alemde huzur bulmamalarn dilerim. Sayglarmla.

SELUK ER    24 Temmuz 2009 18:41
GENEL BAKAN,SGORTA MDR, MLLETVEKL !..
Epey zamandr meslektalarmz seimlere girelim diye tutturmulard, hava sisli puslu bulank olduu iin manzaray gremedik, vaziyeti de dolays ile anlayamadk.Sis pus dald manzara ortaya kt.Bir meslektamz TEMAD mesaj panodan yazyor;" BUNU EN OK HAK EDENN ( Yani milletvekilliini ) VE DE SORUNLARIMIZI EN Y YOLLA ANLATACAK OLAN GENEL BAKANIMIZDIR " ! MD BU DEERL MESLEKTAIMIZ TABR CAZSE YOKLAMA EKYOR,NABIZ YOKLUYOR.Ben merak ediyorum hangi standarta gre hak ediyor, sorunlarmz en iyi yolla nasl anlatacak ? craat ortada, 7 yldr neden anlatamad da anamz alatyorlar, bir arpa boyu yol alamadmz gibi mevcut haklar da kaybettik, hemireyi rnek verdiler malesef bekinin de alt seviyesine drdler...
Milli Savunma Bakan'na destek verip sahip kma,alma Bakan'na ziyaret ,MTNGN ERTELENMES...Demek ki yatrma balamlar.Sn Genel Bakan'mzn bu sitedekiler iin Genelkurmaya' " BU ASSUBAYLAR BZDEN DEL KOMUTANIM " dedii unutuldu.Gerekten hak ediyor.TEMAD GNL. BK.I,SGORTA MDR VE MLLETVEKLL.Kabiliyet ve maharet olunca hadise deiiyor.On parmanda on marifet.Sayglarmla.

SELUK ER    24 Temmuz 2009 12:21
BLAL BEY TERHS OLDU !
Babakanmzn olu 21 gnlk bedelli askerlik hizmetini tamamlad.stirahati mteakip Amerika'ya dnerek Dnya Bankasndaki grevine balayacak gemisine de kavuacak .Fakir fukara Anadolu ocuklar 14 ay daha fazla askerlik yapacak dada,tepede...Ana,baba gece gndz uykusuz merak ierisinde bekleyecekler dnmelerini.Eitlik sosyal adalet nerede kald, paras olan cann kurtaryor olmayan Allaha emanet ksmetse dner.Bilal beyin baba ve annesi rahat, askerlik bitti...ocuk paay kurtard geridekiler nemli deil, zaten kendilerinin de deil; ehit olduklarnda cenazesine gider ban ne eer hznl 5 dakika, bir de ehidin anasn babasn kucakladn m grev tamamlanm olur.Bilal Amerika'da, garip Memet yar a yar tok souk scak demeden dada..MEMLEKETN TAPUSU MEMET'E YAPILMI ARESZ KORUYACAK..BLAL GEZECEK BABAKAN BABA RAHAT, ANA RAHAT..ANADOLU'DA ANALAR BEKLESN. GARP MEMET HEM BLAL' HEM DE VATANI KORUSUN.Paran varsa hayatta kalma ansn var, yoksa NETCE BELL..BLAL BEY NZAMYEDEN SIRTINA TRK BAYRAINI TAKMI IKIYOR DIARIDA ZEL KORUMALAR VE ARA BEKLYOR..GARP MEMET DE BAYRAKLA VE ARABAYLA IKACAK ANCAK BAYRAK TABUTUN ZERNDE, ARABA DA TOP ARABASI...SAINDA SOLUNDAK AS.Z.ELNDE..VATAN BLAL'E MNNETTAR (MI)...Sayg ve sevgiler.

Altnda    23 Temmuz 2009 19:31
Kymetli arkadalarm
Mcadelemiz iin sesimizi heryerde duyurmannn faydalarna inanyorum elimden geldiince gazetelerdeki silahl kuvvetlerimizle alakal yazlara yorum yazyorum milletvekillerine de yazyorum bu arada NET sitesinde bir arkadamz rnek dileke yazm altnda vekillerin mesaj adresleride var onlarada sksk hatrlatlsa iyi olur dncesinde olduumu belirtir iyi gnler temenni ederim.
Ynetici yorumu Ynetici yorumu:
Sn.Altnda gayretiniz ve verdiiniz bilgi iin teekkrler,bizlerin hakl sesini duyuran her almay takdirle karladamz ve desteklediimizi bildiririz. Sayglarmla

Orhan ORHUN    23 Temmuz 2009 14:16
SZ NANIYOR MUSUNUZ ?

-TEMAD Ynetimi'nin hal toplumsal sorumluluklarn yerine getireceine inanyor musunuz ?
-TEMAD Ynetimi'nin umut verici beyan ve icraatlarda bulunacana inanyor musunuz ?
-TEMAD Ynetimi'nin 23 Mays'ta erteledii mitingi deruhte edeceine inanyor musunuz ?
-TEMAD Ynetimi'nin arkasnda Emekli Assubaylarn toplumsal destei olduuna inanyor musunuz ?
-TEMAD Ynetimi'nin sahip olduu doal haklarndan imtina ederek kendisine biilen rol dna kacacana inanyor musunuz ?
-TEMAD Ynetimi'nin koltuksuz bir yaama RCU edeceine inanyor musunuz ?

Ben nanmyorum.
Siz nanyor musunuz ?

SELUK ER    23 Temmuz 2009 12:42
ASSUBAY ONUR MCADELES SAFLARINA KATIL !
Saygdeer dava arkadalarm; Yazlarmda meslektalarmz " TEMAD'A YE OLMAYA VE ATISI ALTINDA TOPLANMAYA DAVET EDYORUM ". Bir ok meslektam yazmn altndaki telefon numaralarndan bana ulayorlar, meslektalarmz u anki mevcut TEMAD Ynetim Kurulundan ve bulunduklar l ve lelerdeki UBELERN VE YNETCLERNN BR OUNUN LGSZ VE ALAKASIZLIKLARINDAN, LOKALLERN OYUN SALONLARINA EVRLM OLMASINDAN MTEVELLT OLUMSUZ DNCELERN AHSIMA BLDRMEKTE VE BU YNETM GDENE KADAR DA YE OLMAYACAKLARINI BEYAN ETMEKTEDRLER.BEN KENDLERNE YE OLUNUZ VE BU OLUMSUZLUKLARI SONLANDIRINIZ ARISINI SREKL TAVSYE EDYORUM.

Deerli dava arkadalarm, gen donanml ancak,kskn,umutsuz bu ynetime gven duymayan bu nedenle mcadeleye uzak kalm emekli kardelerimizi mutlaka kazanmalyz, en byk hedefimiz bu olmaldr.BEN TEMAD'A YE OLMAKTA EKMSER KALAN MESLEKTALARIMIZI BU STEYE DAVET ETTM, SA OLSUN YE OLDULAR ONUR MCADELESN YAKINDAN TAKP EDP KATILIYORLAR, ONLAR DA BENM GB BU OKULA AYAK ATTILAR, BU STEDEK DOSTLUU,DRSTL,BRLK BERABERL HSSEDYORLAR. BU STEDE BU EKOLE SAHP OLACAK VE UZUN YILLAR ONUR MCADELESN YRTECEK VE SN. ERSEN GRPINAR'IN ATELED MEALESN ARKADALARIYLA BERABER DAHA EMN ADIMLARLA TAIYARAK DAHA SONRAK NESLLER ONUR VE EREFLERYLE TESLM EDECEKLERDR. MESLEKTALARIMIZIN ARTIK GVENECEKLER BR ADRES OLUMUTUR.ADRES BU STE OLUP " DEOLOJS DE ASSUBAY ONUR MCADELESDR ". ULU NDER ATATRK'N DEVRMC RUH VE ZGSNDE...

Yal gen tm emekli Assubay meslektalarm, ARTIK KALK OTURDUUN YERDEN,EKLDN KENDEN IK MCADELEYE KATIL EMENN VE TERNN HESABINI SOR BAIN DK YR !.. Umutsuzluk ,aresizlk karamsarlk yok... Assubay var olma ve onur mcadelesine katl, sesini duyur, haklarn gasp edip statn yok etmek isteyen glere dur de, unutma ki bu gcmz " VATAN SAVUNMASINDAN ALIYORUZ "!.. ASSUBAY ONUR MCADELES GRMZ HER TRL SYAS,KTSAD,TMA ASKER, DN GR VE AKIMLARIN ZERNDEDR..BU DAVA MUTLAKA KAZANILACAK E.ASSUBAYLAR NSAN ONURUNA YAKIAN YAAMA KAVUACAKLARDIR.BU STEDEK E.ASSUBAYLARIN KALB BRLKTE ATMAKTADIR.
Deerli dava arkadalarm, sitemizin kurulmas fikrini ortaya atan Assubay sevdals duayenimiz Sn. ERSEN GRPINAR'A, KURUCULARINA, ZAMAN MEVHUMU GZETMEDEN KARILIKSIZ HZMET VEREN TEKNK VE YNETC KADROYA MCADELEMZ N SREKL FKR RETEN SZLER VE KE YAZARLARIMIZA, DESTEK VEREN YE VE MSAFR KATILIMCILARA ASSUBAY ONUR MCADELESNE KATKILARINIZDAN DOLAYI MNNETTARIM.SA OLUN VAR OLUN. Sizlere sonsuz sayg ve selamlarm sunar her eyin gnlnzce olmasn dilerim..DAVAMIZ BR, YOLUMUZ BRDR...

Seluk ER
E.Kara Bnd.Kd.Bv.
1976-26
TEL:0543 475 36 00

ender ozkranlar    22 Temmuz 2009 15:35
ASKERLK YAN GELP YATMA YER DELDR!

(Babakan Erdoan)

NGLZ VELAHT PRENS ASKERLK YAPTII AFGANSTAN'DAN (Deifre olmas nedeni ile)GER EKLD.
(Gazetelerden)

BABAKAN ERDOANIN OLU BLAL ERDOAN 21 GN BEDELL ASKERLK YAPTII BRLNDEN TESKERE ALDI.
(Gazetelerden)

TERRE 8384 EHT VERDK.
GAZ SAYIMIZ 10394
(gazetelerden)

YEMEN YOLU AMURDANDIR,
SEFERTASI BAKIRDANDIR.
ZENGNMZ BEDEL DER,
EHDMZ FAKRDENDR!
(100 yllk Anadolu trks)

MEMLEKETMDEN MANZARALAR...

ali erme    22 Temmuz 2009 12:07
ngiliz ordusu genelkurmay bakan aday general nick parker in olunun afganistanda baca koptu...
---

Bizim general ocuklarn brakn albay ocuklar yeenleri kuzenleri nerede,biz Trkiye'de gneydouda mcadele ederken byle bir haber duyduk mu? Uyuma artk Assubay emeklisi uyuma,alan ses karamyor tepesinde 28 gn oda hapsi klc,bari emekli abisi sen uyuma,bir eyler yap zmren iin.Haydi silkelen artk her eyi Sn.Umur Talu'dan bekleme! 15 kii bir araya gelip orduevi nnde basn aklamas yapamyorsan, bu ayrmclklar knyorum diyemiyorsan, bizim derneimiz TEMAD o yapsn diyorsan hi bu forumlara da yazma;nk hibir sonu kmayacak ,kendimiz alp kendimiz dinleyeceiz. :(

Faruk TEKN    22 Temmuz 2009 11:32
Okuyana selam olsun, Ben emekli polis memuru Faruk TEKN 1965-1970 yllarnda mraniye Alemda'nda grevli BURHANETTN SOMUNCU (BSU)ve SMAL KARABACAK adl bekarlk arkadam olan Assubay dostlarm aryorum.Emekli olabileceklerini sandmdan buraya yazp bulacama eminim.Bilenler ltfen yardmc olsunlar.

MEHMET AL KILIN    22 Temmuz 2009 09:30
Yargsz infazda saknca grmeyen, mesaj panomuzu psikolojik sava arenas haline getirmeye niyetli olanlara ithaf olunur...http://yasamkadin.com/2009/04/03/1715-itiraf ci-ayganin-dedigi-yerdeki-kazidan.html

Hayati ERGRBZ    22 Temmuz 2009 09:04
YORUMSUZ...

RETMENLER ANKARA'YA YRYECEK...
Kemer skma paketiyle aylk geliri 400 TL azalacak retmenler Ankara'ya yryecek

Hkmetin bte dengesini toparlamak zere planlad belirtilen yeni kemer skma paketindeki "Maaa esas haftalk ders saat cretlerinin 15 saatten 20 saate kartlmas" tedbiri retmenleri ayaa kaldrd. Eitim-Sen Genel Sekreteri Mehmet Bozgeyik, "retmenler daha fazla yoksulluk getirecek kemer skma paketine kar kamu emekileri ile birlikte Ankara'ya yryecek" dedi.


http://haber.gazetevatan.com/Ogretmenler_Ank araya_yuruyecek/250013/1/Gundem

salih duranolu    22 Temmuz 2009 01:48
KISIR DNG....:

Devlet bir gn geni ve bo bir araziye geceleri gz kulak olacak, 500 TL maala, bir beki ie almaya karar verir. Bir sre sonra dnlr ; ''Peki talimatlar olmadan beki iini nasl yapacak'' Bir planlama birimi kurulur ve planlamay yapmak zere, 750'er TL maala, iki kii ie alnr. Bir sre sonra ''leri yapp yapmadklarn nasl kontrol edeceiz'' diye dnlerek, 1.000'er TL maala, iki denetmen ie alnr, biri denetim yapar dieri raporlar yazar . Bir sre sonra '' Bunlarn maalar hesaplanp nasl denecek '' diye tartlr ve 1.500'er TL maala, bir malimsavir, bir katip, bir de istatiki ie alnr. Bir sre sonra ; ''Peki bunlardan kim sorumlu olacak.'' Diye dnlr ve 5.000 TL maal bir mdr ve 3.000'er TL maala iki de mdr yardmcs ie alnr. Bir sre sonra, lkede ekonomik kriz kar ve btedeki masraflar ksmak iin beki iten kartlr... :grin

smail DAMAR    21 Temmuz 2009 22:02
Birileri,''Vatan sevgisi ve sadakati dolaysyla sessiz kalan astsubaylar'' dedikten sonra, ''Sadece insanca yaama taleplerinden dolay itilip kaklmaktan bkt'' ya da ''itilen, dlanan, ad uygulamalar reva grlen''diye yazyorsa Yazmak bir yana' yle yayor ve derinden hissediyorsa
Grmezden mi geleyim?
Grmezden mi gelinsin?
Bu insanlar yok mu farz edilsin!!

Adliye'de bir panoda Mahmut Esat Bozkurt' un savclara hitab aslyd;
''Bu yabanda yaayanlarn urayaca en ufak bir hakszlktan, Bingl dalarnn ssz kuytularnda nafaka bekleyen kszlerin gzyalarndan sorumlusunuz.;
Savc deilim; ama gazeteciliin de yle bir sorumluluu olduuna inanrm.
150 bin emeklisinin yannda 95 bin astsubay varm.
Ne tesadf; bizim madde de 95,e 4.
GNL DOSTUMUZA SAYGILAR..
(HAK VERLMEZ ALINIR)

SELUK ER    21 Temmuz 2009 17:35
DAVANA SAHP IK ARKADA.!!
Sahipsiz,itilip kaklan amar olanna evrilen, sosyal stats ar bekisinin alt seviyesine drlen,Oyak'ta lojmanda,kampta,orduevinde 2'nci snf insan muamelesine maruz braklan, haklar Genelkurmay tarafndan engellenen, 100 TL zam iin dilenci konumuna drlen,1/4' verilmeyen 9/2'sinden greve balatlmayan, Meslek Yksek Okulu mezunu yaplmayan, srekli kandrlan oyalanan alk snrnda yaamaya mahkum edilen, hipnozla ikenceye maruz kalp asit kuyularna atlmakla tehdit edilen, 11 kez randevu talebine cevap verimeyen,pazarc,ayc,bulak meslektalarm.Durum vehametini korumakta yaam alanmz daraltlmaktadr, srekli bask ve tahakkmiyet altndayz, ne insan ne de meslek onurumuz kalmad, oluk ocuumuzun cebine kuru harlk koyamyor yzlerine bakamyoruz; ocuklarm okutabilmek iin evimi satla karttm.Pazara da ge saatlerde kyorum hesapl olsun diye, rk ark ne varsa topluyorum.12 YILDIR AYNI ELBSEY GYYORUM.Bizlere bu zulm neden?

VATANSEVERM,ATATRKYM LAKM, 14 YAINDAN BER NFORMAYI GYDM VATAN MLLET URUNA SALIIMI KAYBETTM...NETCES ALIK,SEFALET,REZALET KEPAZELK DEL M?
Deerli Dava arkadalarm, bizim tek sorunumuz ONUR MCADELESDR.HAKLARIMIZI GASP EDENLERN MAKAMI, MEVKS, KURUMU NE OLURSA OLSUN ONLARLA HUKUK ZEMNDE MCADELE EDLMELDR.Davamz belli yolumuz bellidir.Bizlerin eletirimizin hedefi ynetimlerdir,Hkmet,Genelkurmay TEMAD'dr.Kurumlar Anayasa korumasndadr, brakn ypranmay bilmem neyi...Davamza sahip kalm, bizleri ezen zihniyete yamanma peinde komayalm.Maksatl gndem deitirenlere msaade etmeyelim.DAVAMIZA, ONURUMUZA, EREFMZE SAHP IKALIM...E.Assubaylara ZULM UYGULAYANLARI, HAKLARINI GASP EDENLER KINIYORUM ...Sayglarmla.

Orhan ORHUN    21 Temmuz 2009 15:37
TEMAD ve YNETM NE YAPIYOR ?
- Miting planlamas yapyor mu ?
- Yaplacak miting ile ilgili basn duyurular yapyor mu ?
- ubeleri ile nasl bir koordinasyon salyor ?
- yelerle yaplacak miting iin ynlendirmeye ynelik iletiim salanyor mu ?
- Maduriyetlerimizin basn gndeminden dmemesi iin ne yapld ?
- Basnda ekonomik ynden zor duruma drlmz nasl ifade ediliyor ?
- Kamu vicdannda hakl, hakk yenmi, hakszla uratlm durumda olduumuz basn ve grsel medyada kullanlyor mu ?
- Maduriyetlerimizden kaynaklanan hakllmz ve mazlum duruma drlmemiz yaplan almalarla halka ml edilebildi mi ?
- Yoksa uyumaya devam m ediyoruz ?
- Yoksa sahipsizlik kaderimiz olmaya devam m edecek ?
Sayglarmla.

Besim zel    21 Temmuz 2009 15:05
http://-
GNLMZDEK CEVHER

Sayn Umur TALU'ya edepsizce laf atan o kiiye; Namk Kemal'in bir dizisi ile cevap veriyorum.-"Yere dmekle cevher sakt olmaz kadr' kymetten".
Sayn Umur TALU gnlmz ldatan cevherdir.O'nun deerini glgelemeye,kimsenin gc yetmeyecektir.
Kin ve nefretine yenilen o malum kiiye, onun seviyesine dmemek iin ayn szlerle mukabele etmiyor, o zavallya sadece acyorum.
Bu denli szlere ve davranlara gerek duyacak duruma geldiklerine gre baz endielere kaplmlar demektir.Onlarn bu korkularna kar iimde gizli,mahiyeti mehul,ifrite bir sevin duygusu da duyuyorum.
Sayglarmla.

SMAL TURAN    21 Temmuz 2009 14:36
OYAK YES EMEKL ASTSUBAYLAR

Oyak emekli maa sistemine ye olan emekli astsubay arkadalarmn oyak ye numaralar ve e-posta adreslerini bildirmelerini istirham ediyorum.

trnisml@hotmail.com

Cep: 05056576412


7671
Mesaj Defteri yazlar
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 »