cnnturk.jpg
haberturk.jpg
astsubaylar-yuruyor.jpg
videotalu.jpg

Kimler Sitede?

MESAJ PANOSU
Erdal Gner    27 Temmuz 2009 22:20
http://Merhum Halis Ulu\
Filyos ekibinin unutulmaz isimlerinden 68'li efim Halis ULU'nun ebediyete intikalini teessrle rendim. Hibir ey sylemeden glerek bakan ve az laf ok i felsefesini bize bir miras olarak brakan kymetli ilk efim Mekann cennet olsun.
Ynetici yorumu Ynetici yorumu:
Site Ynetimi olarak merhum meslektamz Halis ULU'ya Tanr'dan rahmet,kederli ailesine,zmremize ve sevenlerine basal ve sabr dileriz,mekan cennet olsun.

aydn aksu    27 Temmuz 2009 21:23
Deerli Meslektalarm,

Rtbelerimizin deiimi dncesiyle balatlan ve basnda yer alan gelimelerin nemi, daha sonrasnda yaplmas planland ifade edilen maddi ve dier stat salayacak deiiklikler ile bunlarn yarataca iyiletirmeler, bizlere bunlarn gelecek iin nemli admlar dndryor.

Genelkurmay Bk.l eer gerekten samimi olarak bizleri bir deer olarak grmeye baladysa, bunu bizlere ncelikle 17 Ekim tarihinin bundan sonra her yl ASSUBAYLAR GN olarak kutlanmas iin gerekli karar alarak gsterebilir. Bu yllardan beri her konuda kullanlan ama hibir zaman bir deer noktasna ulatrlmam, hep horlanm, kmsenmi, adeta yok saylm bu zmrenin artk her bireyinin nemli olduunu tm Trk toplumuna da anlatmas ve bunu fark ettirmesi asndan da nemli olacaktr.

Bizlerin bu zamana kadar geirdii srete devaml olarak kendini yenileme abas ve buna bal olarak gsterdii bireysel geliimler, aslnda sadece Genelkurmay Bk.l tarafndan grmezden gelindi. Oysa bizler ve hi kopmadmz bu toplum bizlerin yaad bu gelime ve ilerlemelerin farkndayd. Ancak, bizim barndan ktmz, bize sahip kmas, destek olmas gereken bu kurumun ilgisizlii, siyasi kurumlar da etkileyerek bizlerin varln nemsiz kld.

17 Ekim gnnn her yl Astsubaylar Gn olarak kutlanmas iin yaplan bu nerinin, tm bu olumsuzluklar ortadan kaldrmaya nemli bir katk salayarak, yaratlm olan gvensizliin almasna, zmremizin kendisine olan gveninin pekimesine, toplumla olan bilgi aknn somut bir yapya kavumasna byk yararlar salayacan deerlendirmekteyim.

Hibir kurum ve siyasi iradenin;
- Bu zmreyi yok saymaya haklarnn olmadnn farkna varmalarn,
- Hi bir zaman haksz bir talepte bulunmayacamz,
- Taleplerimizin anayasann temel ilkeleri ile gvence altna alnan haklarmzn bizlere verilmesini istemekten baka bir ey olmadn,
- Haklarmz aramaktan asla vazgemeyeceimizin bilinmesini,
- Artk belirli bir bilin seviyesine erimi bir toplum olarak bu haklar elde edinceye kadar mcadelemizi srdrmeye ylmadan devam edeceimizi, nemle vurgulamak istiyorum.

Bu nerimin bizler tarafndan da tartlmas, Genelkurmay Bk.lnn bu neriyi bir balang noktas olarak grmesi ve gelecek gnlerin bizler iin olumlu yenilikler getirmesi dileiyle.

Sayglarmla.
Aydn AKSU

SMAL TURAN    27 Temmuz 2009 20:58
(Yeniden yazlm ekliyle)

HAKLARIMIZ VE OYAK DAVASI

Hepimizin bildii gibi TEMAD Avrupa nsan Haklar Mahkemesi (AHM) nde dava amtr ve alan bu dava temad sitesinde srekli olarak yaynlanmaktadr. Yaynlanan davann ierii tam olarak yaynlanmadndan dava konusunun, "OYAK VE BALI KURULULARININ YNETM KURULLARINDA EMEKL VEYA MUVAZZAF ASTSUBAYLARIN TEMSL EDLMEMES" olduunu anlyoruz.

ayet Alan davann ana unsuru bu ise, kaybedilmesi daha bandan belli olan bir davadr. nk, zel ve kamu kuruluu olan tm ticaret ortaklklarnn ynetim kurullarnda meslekler temsil edilir diye bir kural yoktur.Yine genel kurullarda resmen mesleklere ynetim kurulu kontenjan hakk olmadndan u kadar ye Astsubaylardan, u kadar ye subaylardan, u kadar ye de sivil memurlardan ynetim kurulu yesinin seilmesi mmkn deildir. Genel kurul, kurumu en iyi yneteceine inand kiileri seer, TAKDR VE YETK TAMAMEN GENEL KURUL YELERNNDR. Bu kural Trkiyedeki tm irketlerde ve zel kurumlarda kanunen byledir.

Peki, TEMAD' n ""OYAK sermayesinin % 60 dan fazlasnn Astsubaylara ait olmasna ramen ynetim kurullarnda hi emekli ve muvazzaf astsubay yok" tezi ve hareket noktas yanl m ? doru ama, amaca ulamak iin att ilk admda ayak bast yerin alt botur. Ynetim kurullarnda Astsubaylarda olsun demekle dava kazanlmaz. Peki Oyak kurulularndan olan nye imento fabrikasna terr mall bir Astsubayn atanmasyla bu tez havada kalmad m. "YNETM KURULLARINDA ASTSUBAYLARDA OLSUN TEZ"tamamen yanltr.

Sayn Arkadalarm, "OYAK SERMAYESNN % 60 DAN FAZLASININ ASTSUBAYLARA AT OLDUU N YNETM KURULLARINDA EMEKL VEYA MUVAZZAF ASTSUBAYLARIN DA OLMASINI" salamak iin, OYAK SERMAYESNDE PAYI OLAN HERKESN GENEL KURULLARDA PAYI KADAR OY HAKKININ OLMASI" dr. Bu doal ve kanuni hak kazanldktan sonra gerisi orap sk gibi gelir, hatta gerektiinde tm ynetim kurulu bakanlar ile ynetim kurulu yelerinin hepsinin bile dolayl olarak emekli ve muvazzaf Astsubaylardan olumas mmkndr. Bir sz vardr "PARAYI VEREN DD ALAR".Dd almak da genel kurulda oy hakknn kazanlmasyla mmkndr.

Sayn arkadalarm, yllardan beri verilecek dendii halde bir trl alamadmz haklarmz alamamamzn temel nedeni hakszlmzdan deil, haklarmz alabilecek kadar gl ekilde hakkmz arayamamzdandr.

Ailemizin geimini salamak ve vatan iin fedakarln en byn yaparak cefa iinde genliimizi mesleimiz uruna verdik. Biz hakkmz olmayan hibir eyi istemediimiz iin, Ordu Yardmlama Kurumunun ok nemli baz VERGLERDEN MUAF olmasn da istemiyoruz. nk vergi vermek, askerlik yapmak kadar kutsal bir vatan hizmetidir.

ntibaklar ve fiili hizmet zamlarmzn derece ve kademelerde hesaba katlmas giriimimizden ayr olarak, hak ettiimiz haklarmz almak, OYAK'n vergi muaflndan dolay hak etmediklerimizin de geri alnmasn salamak iin yeni bir giriimde bulunuyorum.

Bunun iin nce Milli Savunma Bakanlna dileke ile mracaat etmek sonra da hakkmz hukuki platformda aramaktr. HALEN OYAK YES OLANLAR N AYRI EMEKLLK VE STFA NEDENYLE EN AZ 10 YILLIK YEL OLUP DA YELKTEN AYRILANLAR N AYRI olarak hazrladm yeni dileke rnei aadadr. Arkadalarmn bu hususta ilave decekleri bir teklifleri olursa deerlendirmek iin mzakereye ayorum. Ortak mutabakata varmamz halinde yine ortak vereceimiz bir tarihte isteyen arkadalarmzla dilekelerimizi ayn tarihte gndereceiz.

Sayglarmla.
********************** **

(OYAK YEL DEVAM EDENLER N DLEKE RNE)

MLL SAVUNMA BAKANLIINA


EMEKL VE MUVAZZAF ASTSUBAYLARIN:

A. AYLIK DERECE VE KADEMELERYLE LGL MADURYETLER;

1.Rtbeye gre olmas gerekirken hangi temele oturtulduu anlalamayan ve maduriyet yaratan bir ekilde 4 ayr gsterge tablosundan aylk almalar,

2.Birok devlet memuru 9 ncu derecenin 2 nci kademesinden greve balayp 1 nci derecenin 4 nc kademesine kadar kmalarna ramen emekli ve muvazzaf Astsubaylarn bu haktan mahrum olmalar,

3.Kalknmada 1 nci derecede ncelikli llerde grev yapan memurlara her iki ylda bir derece ykselme hakk verilirken Astsubaylarn bundan mahrum olmalar,

4.Fiili hizmet zamlarnn kademe ve derece ilerlemelerinde dikkate alnmadndan, emeklilie esas hizmet ylna gre, fiili hizmet zamm hakk olmayanlara gre daha alt derece ve kademeden aylk almalar gibi.

rnek; 25 yl hizmeti olan fiili hizmet zamm hakk olmayan bir memur her yl iin 25 kademe terfii alrken, fiili hizmet zamm alan 25 yl emeklilie esas bir emekli Astsubay 20 kademe terfi alarak emekli ayl ald iin toplam 5 kademe zarar olmaktadr.

5.20 yl ve daha az sre grev yapan emekli ve muvazzaf Yarbaylarla sivil memurlar eitli isimler altnda tazminatlar alrken, ayn yl ve daha fazla hizmeti olan, ar artlarda grev yapan emekli ve muvazzaf Kdemli Baavular bile hi bir tazminat alamamaktadr

Genel Kurmay Bakanlmzn yetkilileri ile Milli Savunma Bakanmz, TBMM Genel Kurulunda ve komisyonlarndaki kanun grmelerinde hkmet yetkilileri, sorunlarmzn zlecei konusunda aklamalar yapmalarna ramen maduriyetlerimiz bugne kadar giderilmemitir.

B.205 SAYILI ORDU YARDIMLAMA KURUMUNDAN DOAN MADURYETLER;

1.OYAK sermaye ynnden bir devlet kurumu olmadndan, sermayesi tamamen yelerinin dedii aidatlardan olumaktadr. Trkiyede ve dnyadaki devlet kurumu olmayan tm benzer
kurulularn genel kurul yeleri, mali katlmlar orannda katks olan yelerinden (ortaklarndan) oluur.

2.Genel kurul yesi olamadmdan yesi olduum kurumun Ynetim Kurulu Bakan ve yelerinin seiminde de hi sz ve hak sahibi olamyorum.

3.Ulusal ve uluslararas alanda ticari faaliyette bulunan Ordu Yardmlama Kurumunun baz vergi muaflklarnn olmas devletimizi gelir kaybna uratt iin, kurumun bir yesi olarak da manevi rahatszlk duyuyorum. Bu durum Trk Ticaret Kanununa gre ticari faaliyette bulunan zel ve tzel kiilerin aleyhine olmak zere haksz rekabet yaratt ileri srlerek aile toplantlarmzda bile tenkit konusu olmaktadr.

Anayasamzdan, Trkiyenin de taraf olarak kabul ettii Birlemi Milletler nsan Haklar Beyannamesinden ve Avrupa nsan Haklar szlemesinden doan haklarmn gerei olarak maduriyetimin giderilmesi iin,

a. Astsubay aylk gsterge tablosunun, 926 sayl kanunun 137 nci maddesinin zne ve birok sivil memura uygulanan 9 ncu derecenin 2 nci kademesinden balayp 1 nci derecenin 4 nc kademesini de kapsayacak ekilde bir adet olarak dzenlenmesinin salanmasn,

b.Emekli ve muvazzaf Astsubaylara da tazminat verilmesinin salanmasn,

c.Ordu Yardmlama Kurumu ile iliii kesilen 10 yllk yelii olanlarn yeniden ye olmalarn, Tm oyak yelerinin genel kurul yesi olarak hisseleri orannda oy kullanabilmelerini ve vergi muaflklarnn kaldrlmasn salayacak ekilde, 205 sayl Ordu Yardmlama Kurumu kanununda gerekli deiikliin yaplarak tm kanuni haklarm sakl kalmak zere en ge 60 gn iinde adresime bildirilmesini arz ederim. TARH

Sayglarmla.

OYAK NO:
RTBEM :
ADRESM:
ADI SOYADI
***********************

(OYAK YEL SONA ERENLER N DLEKE RNE)


EMEKL VE MUVAZZAF ASTSUBAYLARIN:

A. AYLIK DERECE VE KADEMELERYLE LGL MADURYETLER;

1.Rtbeye gre olmas gerekirken hangi temele oturtulduu anlalamayan ve maduriyet yaratan bir ekilde 4 ayr gsterge tablosundan aylk almalar,

2.Birok devlet memuru 9 ncu derecenin 2 nci kademesinden greve balayp 1 nci derecenin 4 nc kademesine kadar kmalarna ramen emekli ve muvazzaf Astsubaylarn bu haktan mahrum olmalar,

3.Kalknmada 1 nci derecede ncelikli llerde grev yapan memurlara her iki ylda bir derece ykselme hakk verilirken Astsubaylarn bundan mahrum olmalar,

4.Fiili hizmet zamlarnn kademe ve derece ilerlemelerinde dikkate alnmadndan, emeklilie esas hizmet ylna gre, fiili hizmet zamm hakk olmayanlara gre daha alt derece ve kademeden aylk almalar gibi.

rnek; 25 yl hizmeti olan fiili hizmet zamm hakk olmayan bir memur her yl iin 25 kademe terfii alrken, fiili hizmet zamm alan 25 yl emeklilie esas bir emekli Astsubay 20 kademe terfi alarak emekli ayl ald iin toplam 5 kademe zarar olmaktadr.

5.20 yl ve daha az sre grev yapan emekli ve muvazzaf Yarbaylarla sivil memurlar eitli isimler altnda tazminatlar alrken, ayn yl ve daha fazla hizmeti olan, ar artlarda grev yapan emekli ve muvazzaf Kdemli Baavular bile hi bir tazminat alamamaktadr

Genel Kurmay Bakanlmzn yetkilileri ile Milli Savunma Bakanmz, TBMM Genel Kurulunda ve komisyonlarndaki kanun grmelerinde hkmet yetkilileri, sorunlarmzn zlecei konusunda aklamalar yapmalarna ramen maduriyetlerimiz bugne kadar giderilmemitir.

B.205 SAYILI ORDU YARDIMLAMA KURUMUNDAN DOAN MADURYETLER;

1.OYAK sermaye ynnden bir devlet kurumu olmadndan, sermayesi tamamen yelerinin dedii aidatlardan olumaktadr. Trkiyede ve dnyadaki devlet kurumu olmayan tm benzer
kurulularn genel kurul yeleri, mali katlmlar orannda katks olan yelerinden (ortaklarndan) oluur.

2.Ordu Yardmlama Kurumunun bymesinde ve uluslararas bir kurulu olmasnda dediim aidatlarmla byk katk saladm. YELM KEND RADEM VE KARARIM DIINDA SONA ERDRLMTR. ANAYASAMIZA VE TEMEL NSAN HAKLARI HUKUKUNA GRE YENDEN YE OLMAM DEL, TEMELDE VAR OLAN TAB YELMN DEVAM ETTRLMES GEREKR.

3.Ulusal ve uluslararas alanda ticari faaliyette bulunan Ordu Yardmlama Kurumunun baz vergi muaflklarnn olmas devletimizi gelir kaybna uratt iin, aidatlarmla kurumun bymesine katk salayan bir yesi olarak da manevi rahatszlk duyuyorum. Bu durum Trk Ticaret Kanununa gre ticari faaliyette bulunan zel ve tzel kiilerin aleyhine olmak zere haksz rekabet yaratt ileri srlerek aile toplantlarmzda bile tenkit konusu olmaktadr.

Anayasamzdan, Trkiyenin de taraf olarak kabul ettii Birlemi Milletler nsan Haklar Beyannamesinden ve Avrupa nsan Haklar szlemesinden doan haklarmn gerei olarak maduriyetimin giderilmesi iin,

a. Astsubay aylk gsterge tablosunun, 926 sayl kanunun 137 nci maddesinin zne ve birok sivil memura uygulanan 9 ncu derecenin 2 nci kademesinden balayp 1 nci derecenin 4 nc kademesini de kapsayacak ekilde bir adet olarak dzenlenmesinin salanmasn,

b.Emekli ve muvazzaf Astsubaylara da tazminat verilmesinin salanmasn,

c.Ordu Yardmlama Kurumu ile iliii kesilen 10 yllk yelii olanlarn yeniden ye olmalarn, Tm oyak yelerinin genel kurul yesi olarak hisseleri orannda oy kullanabilmelerini ve vergi muaflklarnn kaldrlmasn salayacak ekilde, 205 sayl Ordu Yardmlama Kurumu kanununda gerekli deiikliin yaplarak tm kanuni haklarm sakl kalmak zere en ge 60 gn iinde adresime bildirilmesini arz ederim. TARH

Sayglarmla.

OYAK NO:
RTBEM :
ADRESM:
ADI SOYADI
***********************

mehmet burkay    27 Temmuz 2009 19:02
GYDRLECEK ELBSE VE RTBELER..

Doruluk derecesinin ne olduu belli olmayan Rtbeler ile ilgili bir haber.. Kaynak medya. Asl muhatap ortada yok. Yaplacak szde deiim, ilgili Kurumca aklanmyor. Tpk ASTSUBAY DEVRM gibi& Bu gne kadar hangi Astsubay Devrimi yapld da, haberimiz olmad? Devrim diye, diye kendimizi bir daha toparlayacak mecalimiz kalmamak zere maalesef devirdiler.

nsanlar insan olarak grmeden yaplacak her trl szde yenilik veya deiim, her zaman havada kalaca gibi, bizleri avutmaya ynelik bilinli bir uygulama olarak hafzamzdan asla silinmeyecektir. Oysa dnlen bu szde yenilikler, bizlerden yz yllarca geride kaldn bildiimiz, Arap lkeleri ordularnda bile yllardr uygulanmaktadr. Bu konuda biraz ge kalmadk m?

Bence nce kafalarn ii deitirilmeli ve gelitirilmelidir diye dnyorum. nsana insan gibi baklmadka, astlarn daima ezme ve zorda brakma alkanlklarndan vazgeilmedike, mesai harici subay ve Assubaylar birbirlerini arkada ve dost olarak grmedike, en nemlisi de;HAKKANYET LKELERNE UYGUN ADL BR GELR SSTEM KURUM PERSONEL ARASINDA SAGLANMADII SRECE, rtbeler hangi isimle adlandrlrsa adlandrlsn, nereye karlrsa karlsn sorun asla zlemeyecek, yara kanamaya devam edecektir.

yi ok gzel de; Kangren haline getirdikleri ana sorunlarmz dururken, birden bire ortaya atlan bu tr haberlerle, neyin amalandn, gndemin deitirilmesini biraz garipsiyor, karlan bu szde haberlerle ana sorunlarmzn zerinin rtlmeye alld inancn tayorum.
Tm meslektalarma sayglarm sunarm&.

Mehmet BURKAY

Tekin OKAY    27 Temmuz 2009 18:50
Ben Astsubay olmaktan gocunmuyorum ki.Ben byle mutluydum.Benim sadece verilmeyen haklarmn verilmesi konusunda isteklerim vard.Herkesin bildii "tazminatlar,1/4',Lojmanlardaki eitsizlik,Oyak'ta temsil edilme vb."Beylik falan istemiyorum.Beylik onlarn olsun.Haklarm verin haklarm.ekil nemli deil.Bizim "Astsubay devrimi"diye azmza bir parmak bal alyorsunuz.Gerisi gelmiyor.imdi de Bey oluyoruz.Sivil toplumda bunu matah bir ey zannediyor.Resmen bizimle dalga geiliyor.Sayn Bakanm hadi bir eyler yapn artk........
Tekin OKAY
Lleburgaz-Krklareli

lhan    27 Temmuz 2009 15:56
ZORBEY
Sakndraklar sarartlanlarn Cumhuriyet balolarna katlmlarn salayan mmtaz zihniyetin yeni almlara kucak amas bizim iin devrim deil evrimdir.
zellikle yazl basnda alay ve hakarete dntrlen "avu'tan beylie" haberi zmremize bak asn bir kez daha ortaya koymutur.
Tahsil seviyesi,sosyal yn ve kltr gelimekte olan bir toplumu ekilsel ve isimsel deiikliklerle tatmin etmek olanaksz ve ayn zamanda glntr.
Az olana ok, ok olana az lojman datm dzeni deimedike,alma yl gzetilmeksizin Assubay Subaydan yksek maa alamaz zihniyetiyle hazrlanm dzenlemeler ayn kaldka vb. sorunlara kkl zmler getirilmedike reform yapyoruz diyenlerin samimiyetsizliini grmeye devam edeceiz.
Beylik holarna giderse ve de onlar da TEBEY ile ALBEY aras olurlarsa sakn armayalm.
Emekli olduktan sonra muhtemelen ekonomik skntya decek meslektalarma da bir isim benden: ZORBEY

Hseyin SAVCI    27 Temmuz 2009 15:20
Bu yeni rtbe meselesi bana pek de bizi dnlerek ve iyi niyetle yaplm gibi gelmedi.

Ast da olsa subay szc var ya, bizimle ayn ad paylamak rahatszlk vermi olabilir mi?

O nedenle mesleimizin adndaki subay szcnn kaldrlmas amalanyor olabilir mi?

Sadece eytan drtt ite...

kadir    27 Temmuz 2009 14:20
Kedinin renginin SYAH ya da BEYAZ olmas nemli deil.Fareyi tutsun yeter.

SELUK ER    27 Temmuz 2009 14:18
ARI..!Saygdeer Meslektalarm malm dava ama srecindeyiz STANBUL'da ikamet eden ve benimle irtibat kuran E.ASSUBAY MESLEKTALARIMIZLA 29 TEMMUZ 2009 ARAMBA GN SAAT:14.00 TE SELMYE ASSUBAY ORDUEVNDE BR ARAYA GELEREK TANIMA VE AILACAK DAVAYLA LGL HAZIRLIK ALIMALARINDA BULUNACAIZ.GELRKEN SGK NA YAZDIINIZ DLEKE,BU KURUMDAN VE KUVVET KOMUTANLIKLARINDAN GELEN CEVAB YAZILARINIZI GETRNZ.Dava amayan veya aamayacak olan arkadalarmzda aramzda grmekten memnuniyet duyarz.Gelin tanalm kucaklaalm.Sayglarmla
Seluk ER
E.Kara Bnd.Kd.Bv
RTBAT TEL:O543 475 36 00
Ynetici yorumu Ynetici yorumu:
ntibaklarmz konusunda alacak davay bilahere fiili hizmetlerimiz iin alacak dava izliyecek. SGK yazdnz dilekeye yant verilmemise 60 gn iinde zimmen ret edilmi saylyor bu sreden sonra 60 gn iinde dava almas gerekiyor ayet yant almsanz yant tarihinden itibaren 60 gnlk sre iinde dava alacaktr. Davay bulunduunuz ildeki dari mahkemesinde aabileceiniz gibi dari mahkemesi bulunmayan illerde de Hukuk mahkemeleri aracl ile dava dilekenizi ANKARA idare mahkemesine gnderebilirsiniz arkadalarmzn bir araya gelerek dava amalar masraflarn bllmesi ve takip asndan faydaldr.zmirde dava aacak olan Arkadalarmzda Sn.M.Emin ATILGIN (meatilgan58@windowslive.com) Tel.05357215584 ile irtibat kurmalarn rica ederiz.
NOT. Bu dava konusunu ltfen nemseyiniz belki kaybedebiliriz ama kaybetsek bile verilenle yetinmeyip haklarmnz takipisi olacamz belirtimi olacaz; Maddi manevi her destei vereceimizi belirtmemize ramen keke bu davay TEMAD aarak bizi temsil ettiini kantlasayd

Kubilay AKBULUT    27 Temmuz 2009 13:16
Deerli Meslekdalarm
Yaz tm kavurucu scaklyla hkmn srdrrken aylar hzla yerini bir sonrakine brakyor.Tm alttakiler gibi biz tuzu kuru olmayan emekli Assubay'lar da yaz ekonomik sorunlarla yaadmz mahallede ve semtte geiriyoruz.Bizlerin bu sorurunlarn zsn diye baa getirdiimiz TEMAD ynetim kurulu ve bakan sanki k uykusunda.Ne bir ses ne bir nefes.Assubay'larn teklif edilecek olan yeni rtbe nvanlaryla ilgili ge de olsa Gen.Kur.Bk'lnca yaplan almalar duyuyoruz.Uydu basn Assubay'larn bu haberine aalayc balklar atyor.TEMAD'dan yine ne bir tekzip ne bir knama ne bir basn aklamas var.Bazen dnyorum bu bizim TEMAD deilde baka bir gezegenin Emekli Assubay'larnn TEMAD'IMI DYE!!Bu kadar ilgisizlik ve duyarszla pes dorusu.Biz bu TEMAD'nm yapaca eylemlerle Assubay'lar arkasndan srkleyeceine inanyoruz???TEMAD'tan ne bir ilgi ne bir aklama yaplyor.Zaten mesaj panosu 4 gndr taklm plak gibi ayn mesajla bizlere bakyordu.Bugn birka mesajla durumu kurtarmlar,yarna allah kerim.Sn.Gnl Bk.'nn yapt bu olaansthizmetler(Gen Kur'a,hkmete,BAKMAYAN MSB 'na,Babakan'a,alma Bakanna srekli dosya takdim etmesi gibi daha saylamayacak kadar ok nemli birok hizmet...)karlnda Baz aklevveller tarafndan Milletvekillii aday adaylna layk grlm.Bu kadar ok kazanmlar elde etmi bir Gnl.Bk olarak kendisine yakr.Hatta bakanlk koltuunu bile haketmitir.Sn Bk. yapacanz beyan ettiiniz basn aklamas NE OLDU?Hani BAKMAYAN BAKAN'DAN randevu alamadnzda mesaj panonuzda yapmay taahht ettiiniz basn aklamas...Bu site yeleri sizin verdiiniz her trl beyan ve aklamay dikkatle takip etmektedir,ve zaman geldiinde size hatrlatacaktr.
Uzun yllar sonra "BEY "lie terfi etmek,iadeyi-itibar grmek gzel bir ey.Ancak bir dnsenize bey'siniz ama cebinizde para,pul yok..Bizimkisi zrt aa filmindeki ener EN 'nin dt duruma benzeyecek galiba.PARA yok ama size "BEYLK"verelim onunla idare edin gibi bir ey bu.Kaln salcakla... :?

Besim zel    27 Temmuz 2009 13:14
http://-
ERBEYLER

Rtbe isimlerinin deitirilmesi iin yaplan almalar,maddi bir getiri salamasa bile isteklerimizin alglandn gstermesi asndan son derece nemli bir balangtr.Dar adan bakldnda bunun her zamanki oyalamalar zincirinin bir halkas olduu izlenimini vermektedir. Byle olsa bile mcadelemizin etkinliinin sezildii,bireyler yapmak gereinin duyulduu anlamna gelen bu hareket,baarmzn ilk admdr.
Her ey para demek deildir.Onur mcadelemiz derken,bundan sadece maddi olanaklar anlyorsak,bu kelimeyi yanl kullanyoruz demektir.
Bu balang camiamz tarafndan milad olarak kabul edilmeli ve bundan sonraki gayretlerimize g katmaldr.
Bir an nce almalarn tamamlanmasn ve bu gzel olayn gereklemesini itenlikle bekliyorum.
zlemini ektiimiz ve fazlas ile lyk olduumuz mutlu gnlere bir an nce kavumamz diliyor,meslektalarm sevgi ve sayg ile kucaklyorum.

hns.    27 Temmuz 2009 12:41
ZLYORUM.
34.5 yl fiili grev yaptm anl ordumuzla altm yllarda Generalinden erine kadar kiilerle hep onur duydum.
nk ocuk yata baladm
askerlik mesleimde ASKER'in
kimse ile mukayese edilmiyecek kadar drst/doru olduunu
en ince damarlarma kadar nakettim.Emekli olduktan sonra OYAK kurumu icraatlar,Mehmetcik Vakf,emeklilikte Generallere-Subaya ve Assubaya yaplanlar olmak zere baz konularda Assubaylarn ve daha astlarn kullanlmakta olduunu hissettim.Ama dncelerimi silemedim,deitiremedim.
ERGENEKON denen ve evvelinden balayp bugn iyice belirginleen olaylar, askerin sindirilmesi olarak dnmekteyim.im yanyor.
lkesi ve Vatann hibir kar uruna feda etmeyeceini bildiim alan ve Emekli TSK mensuplarnn yeterli belgeler olmadan kk drlmesi,ypratlmas devam etmektedir.
Yaananlar karsnda :
Korumas gereken Emekli/Fiili grevde olanlarn ise etkin korumadklarn grerek ZLYORUM.
Dncelerimde hakllm varm? Yanlm alglyorum.
Tm meslekdalarma sayglar.

abdullah ektik    27 Temmuz 2009 11:45
http://WWW.EMEKLIASSUBAYLAR.ORG
OLANLAR HEP OYALAMA TAKTIDIR.HIC IYILESTIRMELERDEN HABER VARMI?HABER KITLIGINDA YINE BIZIMLE OYNUYORLAR.CIDDIYE ALMIYORUM.CANLARIMIZ,SAGLIGIMIZ GIDIYOR,KIMSENIN UMRUNDA DEGIL, HABER YAPMAZLAR.CAVUSLARLA,
BEYLERLE BIZI HABER YAPARAK TAMAMEN TRAJ/REYTING KAZANMA AMACI TASIYAN YANLI HABERLERI SANKI DOGRUYMUSCASINA BIZI KANDIRMAYA CALISIRLAR.BU FILMI DAHA ONCE SEYRETMISTIM.UYANIN ARTIK
GENC/YASLI MESLEKTASLARIM,
DAVAMIZA SAHIP CIKALIM.
DAYANISMA ICINDE OLALIM,
ERSEN VE ARKADASLARINA DESTEK OLALIM.

Doan Karaz    27 Temmuz 2009 11:21
En sinir bozucu ve zc olan, deer verilen ve kaale alnanla yaanandr. En ufak bir sorun veya en ufak bir konu, hatta en ufak bir aka bir anda bambaka anlama brnr ve karlkl kopulur. sen bunu nasl dersin, nasl bunu telaffuz edersin? gibi cmleler sarfedilir, oysa ki herey yanl, bir yanl anlamadan ibarettir. Karndakini derdini anlatmaya, yanl anlalmay, dzeltmeye alr insan, nafile. Dieri inat eder, sert szler kar azndan, bu sefer de derdini karndakini anlatamayan afallar, hala naif bir ekilde ne yapm,ne sylemi olabilirim diye kendine sorar ancak cevaba ulaamaz. nk herey yanl anlalm bir kelimeden, cmleden ibarettir. Sonu, derdini anlatamamann verdii arln bir anda hereyin iine etmesi olur.(Eki szlkten)

En sonunda site ynetiminin mesajm silmesiyle yaadm talihsiz olaydr, derdimi anlatamamak. Anlama ve paylamann en nemli yntemi konumadr. Birisiyle karlatmzda selamlar, hal ve hatrmz sorulur, yaknlama balaynca duygu ve dncelerimizi paylarz. Konutuka biribirimizi daha iyi anlarz. Ama maalesef internetteki yazma ortam bu yaknlamay salayamad iin duygularmz tam olarak aktaramyoruz. Ben en son yaadm tatsz olay nedeniyle, muhatablarmdan ve okuyanlardan zr diliyorum. Sayglarmla
Ynetici yorumu Ynetici yorumu:
Sn.KARAZ
Yaznzn birinci blmnde belirttiiniz gibi yorumlara farkl anlamlar katarak birbirimizi anlamyabiliyoruz Bizi birletiren ortak nokta ASSUBAY oluumuzdur Bu sitede onur mcadelesi yapyoruz hepimizin duygusu dncesi ayni bazen yanl anlalmalar gidermek iin site ii mesajla gerek dncelerimizi muhatabmza anlatabiliriz eminiz ki asgari mterekte birleeceiz. Sadece sizin mesajnz silinmedi silinen mesajnza verilen yantlarda silindi,bu konuyu sizinle ynetici olarak uzun,uzun tarttk; Kimseyi sulamyoruz tek dileimiz polemiklerin yaanmamas birbirimizi anlamaktr. Birbirimize karlkl sayg ve hogr gsterdiimiz zaman daha da gleneceiz.Bunu saladmz zaman hakl ve yasal mcadelemiz mutlaka baarya ulaacaktr. Tm meslekdalarmza sevgi ve sayglar sunuyoruz.

erdoan erahince    27 Temmuz 2009 11:19
ok kt bir ynlendirme.belirli zmreleri birbirleri hakknda kt dnmelerine sebep olabilir.
ayrca ne olduu belli olmayan temenin yardmcs,binbann yardmcs gibi ifadeler mevcut.baavu(mevcut ifadeyle)olunca temen-stemenle iliii kalmyormu gibi alglanabilir.Oysaki astsubaylk bir uzmanlk isteyen itir.Teknik ve idari anlamda iini en iyi yapan asker konumundadr ve olmaldr.Bizim kimsenin rtbesinde,makamnda gzmz yok. isteimiz sadece alma ve yaam koullarnn insan hak ve hrriyetine uygun olarak dzenlenmesidir.

smail DAMAR    27 Temmuz 2009 10:08
http://www.memurlar.net/haber/145278/
YA (YKSEK ASKER RA)KARARLARININ YARGI DENETMNE AILMASINI DESTEKLYORUM

ali nas    26 Temmuz 2009 22:46
Rtbe ve isimleri konusunda 2 yldr eitli forum ortamlarnda almalar yaptk.Gazete haberlerinde yazlanlarda bu almalarla bire bir ayn.Tabi bu nedenle bu haber metinlerinin GENKUR almas olarak yazlmas bende tereddt uyandrd.nk kimse bu konuda teklifte bulunmad gibi tamamen kisel abalarla,almalar paylaarak isim ve rtbeler olutu.Eer yazlanlar doru ise GENKUR sitelerdeki yaptmz her almay takip etmi vede bu konuyuda kabullenmi.nanmak istiyorum ama!...
nallah burdaki serzenileri, onur ve hak taleplerinide takip eder vede biran nce kabul eder.

Takipteyim.

SELUK ER    26 Temmuz 2009 22:36
HRRYET'N BYK AYIBI. Saygdeer Dava arkadalarm talihsiz bir gn daha biz Assubaylar adna Balktaki hakaretvari, tahkir taciz kokan kltc deyim """AVULAR BEY OLUYOR""" avu o kadar kk grlyorki yazar adeta Bey diye snf atlatyor kastl olarak Kdemli Baavu rtbesinin yanna yazyor resimde uzman avulara ait.Yani avu olanlar bey olmuyorlarm?Birde bu basn kuruluuna lkenin amiral gemisi derler.Hrriyet gazetesi tamamen yanl yayn yapar.Subaylara sempati bizlere antipati duyar Assubaylarla ilgili kltc tm haberler ilk nce bu gazetede yer alr.in dier ynne gelince buda Genel Kurmayn oyalama taktiklerinden biridir tepkiler oald yeni bir oyun buldu ve Assubayn eline verdiler.Genel Kurmay Assubay iin hi bir ey yapmaz intiharlara dahi yaklam ortada iken.Dava arkadalarm bizler gndemimizi deitirmeyelim bunlarn oyunlarna alet olmayalm.Bunlarda oyun entrika bitmez.Oyun iinde oyun oynarlar srtmz boa svazlamazlar bakn greceksiniz altndan apanolan kacak.Ben Genelkurmay insan haklarna saygl olmaya davet ediyorum nce insan hayat ntiharlar durdursun zluma son versin..Her Trk Asker dourtupta sonra intihar ettirmesin..Sayglarmla..

Yldrm ST    26 Temmuz 2009 20:54
Assubaylarmzn rtbe isimleri hakkndaki haber, sitemize ses getirmedi herhalde.Bir tek ismail Damar arkadamz onur mcadelemize bir katks olmayan bir durum diye yazm.Onur mcadelesine maalarn artrmasm? Yoksa askeri tesisilere trban ile girmek mi etkili olacak bunu bana biri yazmas lazm.Yine bu arkadamza teekkr ederim dier arkadalarmda tk yok.Bana gre onur mcadelasinde ncelik maden avuu,itfaiye avuu,yol avuu,inaat avuu ile ayn ismi paylamamamzn dzeltilmesi gerekir.Bunda da bana gre en nemli admlardan biri atld.naallah uygulanr.n kesilmez.
Ynetici yorumu Ynetici yorumu:
Sn.St Konuyu bu sitede ok teferruatl olarak tarttk arkadalarmzn hazrladklar senbol rnekleri yaynland Bugnki haberi formda tartyoruz. Biz assubaylar demokratik laik hukuk devletine bal ve onun savunucularyz trban ile askeri tesise girmek gibi bir dileimiz yok bunu dnenlerin hevesleri gursaklarnda kalacak bizler onur mcadelesindeki kararllmz sosyal ve ekonomik haklarmz alancaya kadar devam edeceiz.

SMAL TURAN    26 Temmuz 2009 16:57
ok deerli kardeim Ali NAS' n,

Dileke rneindeki (Gneydouda grev yapan sivil memurlarn) ibaresinin, kalknmada ncelikli illerde grev yapan memurlar, teklifi dzeltilecektir.

Kendilerine teekkr ederim.

Arif ASLAN    26 Temmuz 2009 13:17
Sayn Abdullah EKTK,konu assubay olunca,sorunlarmzn zm nadasa braklyor.lgili makamlar duyarsz ,bunu anladk.Anlamada zorlandm,bizler kendi sorunlarmza neden sahip kmyoruz.Bizlerin sorunlarn zmek iin setiklerimiz ,neden koltuk sevdasna kaplyorlarda,sorunlarmz zme adna bunca yldr bir kazan alamyorlar.Bal bulunduumuz kurum,seerek meclise gnderdiklerimiz,cek-cak'la bizleri oyalyorlar.Elbette sulular.
Sorunlarmza duyarsz o kadar arkadamz varki ,haklarna sahip kmaya korkuyorlar.yle bir Temad ynetimimiz var ki.Sorun zme yerine ,daha ok tatille ilgileniyor.Yryn ertelenmesinde su Temad ynetiminde grnmesine ramen asl sorun yrye katlmdaki ilgisizlik deilmi ? yle bir toplumuz ki,a olduumuzu bile bile sorunlarmza sahip kamyoruz/kmyoruz.Ondan,bundan sorunlarmz zme adna medet umuyoruz.Ltfen balayn ama bir laf vardr. '' El elin .... slk alarak arar diye.''

Byle bir durumda suun by bizlerde deilmi ?

abdullah ektik    26 Temmuz 2009 11:20
http://WWW.EMEKLIASSUBAYLAR.ORG
ASSUBAYLAR,MUVAZZAF OLSUN,EMEKLI OLSUN,SORUNLARI NEDEN HIC KIMSEYI ILGILENDIRMIYOR?BIZLER BU TURKIYE CUMHURIYETININ BOLUNMEZLIGINI CANI PAHASINA KORUMUS VE KORUMAKTA OLAN BIREYLERI DEGIL MIYIZ? GOZDEN CIKARILMAKLA NE YAPILMAK ISTENIYOR.BIZ BUNLARI YAZINCA TSK'YA DIL UZATMA,GENELKURMAY'A DIL UZATMA'YA MUHATAP OLUYORUZ.
BENIM CANIMIN,BENIM SAGLIGIMIN HIC MI ONEMI YOK? HEP SUBAYLARIN MI BU ULKEDE VARLIGI SOZ KONUSU,BU ESITSIZLIK NE ZAMAN GORULECEK,DAHA NE KADAR CANLARIN GITMESINE GOZ YUMULACAK.BU ZIHNIYETI
YERDEN YERE VURUYORUM.
YAZIKLAR OLSUN.

Hseyin ERTRK    26 Temmuz 2009 11:19
' avu 'lar ' bey ' oluyor

zgr EK / ANKARA 26 Temmuz 2009


http://www.hurriyet.com.tr/gundem/12148841.a sp?top=1
Ynetici yorumu Ynetici yorumu:
Bizlerin talebi ne daha fazlas nede imtiyazdr Assubaylar adalet,eitlik ve insan onuruna saygy talep ediyorlar bu taleplerimizi muhtelif platformlarda dile getiren arkadalarmza minnettarz; Bu haberi de ne yazkki yine basndan rendik Assubaylarn erat statsnde olan uzmanlardan ayrlmasn salayacak bu deiikliin hayata gemesini nemli bir adm olarak deerlendiriyoruz.

smail DAMAR    26 Temmuz 2009 10:18
HRRYET VE HABERTRK GAZETELERNDE (26 TEMMUZ PAZAR)EMEKLASSSUBAY ONUR MCADELESNE H BR KATKISI OLMAYAN (MAALESEF)HABER BASAYFADA YAYIMLANDI..BZLER BEY OLAMADAN EMEKL OLDUK KALANLARA NASP OLUR UMARIM...
Ynetici yorumu Ynetici yorumu:
Assubaylk ayr bir statdr ve erat statsnde olanlar ve dierleri ile (maden avuu,yol avuu,itfaiye avuu,zabta avuu ii avuu gibi) ayni nvann tanmasnn sosyal ve psikolojik olumsuz etkisi vardr bu deiimi nemsiyoruz ve deiikliin rtbe iaretleri ile birlikte yaplmasn istiyoruz

kaynar2099    26 Temmuz 2009 03:25
Deerli bym Seluk ER. Her zamanki gibi kaleminizi konuturdunuz. Daha ne deyim ki. Gittiiniz yolda tanr yannzda olsun. Sayglar.


7671
Mesaj Defteri yazlar
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 »