cnnturk.jpg
haberturk.jpg
astsubaylar-yuruyor.jpg
videotalu.jpg

Kimler Sitede?

MESAJ PANOSU
AYHAN ZEN    04 Eyll 2009 19:12
" SORUN YUMAI "

SAYIN ORHAN BABA MESLEKTAIMI CANI GNLDEN KUTLUYORUM. NE KADAR DA GZEL VE DORULARI YAZMISINIZ. TEBRK EDYO
RUM, SAYIN MESLEKTAIM . MADDELER HALNDE SIRALAMI OLDUUNUZ VE SORUNLARIMIZ
LA LGL GEREKLER YANSI TAN YAZINIZA KATILIYORUM. HER NEKADAR "SORUN YUMAI LE GELMEYN " DENSE DE, BRLK BERABERLK RUHU LE BU SORUNLARIN STESNDEN GELECEZ. YETERK "STE" KAVGALARINI,KARALAMALARI BIRAKIP, GEREKLERLE URA VERMEYE DNELM. TEK AMACI MIZ TEK YUMRUK HALNDE OL MAK VE BRLKTELMZ KABUL ETTRMEK. ELLERNZE SALIK.
SAYGILARIMLA...
Ynetici yorumu Ynetici yorumu:
Deerli Meslekdam
Sorunlarmz inanarak,birlikteliimizle zlecektir. Sitemizin ve yelerimizin polemikler konusunda dnce ve kararlln hepimiz biliyoruz dolaysyla biz kavgann polemiklerin taraf deiliz olmayacaz.

Orhan Baba    04 Eyll 2009 13:32
Merhaba,

Elimden geldiince tandm ve davamza katkda bulunacak tm arkadalarma bu e-mektubu aktardm.

Ancak belirtilen konulara baz dier konularn da ek yaplmasnn faydal olacan dnerek aada belirtmek istiyorum.

1. Tm sorunlarn temelinde Assubaylarn TSK ierisinde grmezden gelinen bir kadro, nvan, pozisyonu yok. Yani assubaylarn % 95'i ...... Astsubayl kadrosuna atandrlmaktadr. Ancak bu kadronun dier kamu, dier lkeler, zel sektr ierisinde edeer bir deerde ve tam karlayan kadro nvan yok gibi davranlmaktadr. Dolaysyla snrsz sorumluluk, snrsz ykmllke karlk tamamen yetkisiz bir kadrosuz olarak altrlmaktayz.

2. Assubaylar Meslek Yksek Okulu - nlisans karl "Tekniker" iken halen grev, kadro ve atamalarda "Teknisyen" olarak grlmeye devam etmektedir.

3. Ykselen eitim, sresi, derecesi, diplomaya karlk zlk haklar dier kamu grevlileri (polis, memur) ile de kyaslanarak verilmeyen tek zmre astsubaylardr.

4. n lisans seviyesinde eitime hak kazanan assubay rencileri mfredat gereke gsterilerek lisans seviyesine gei ile subay olmalar engellenmektedir.

5. Assubaylarn sicil amiri olduklar personele yetki ve sorumluluklarna gre ceza verme yetkisi tannmamaktadr.

6. Subaylarn; Yzba rtbesi 9'dan 6'ya, Binba rtbesi 6'dan 5'e ve Albay rtbesi 6'dan 5 yl bekleme sresi ve ikinci yl sonunda kdem (hibir TSK rtbesinde olmad ekilde) ve kadrosuzluk tazminat dier tazminatlarla birlikte (grev tazminat, komutanlk tazminat, hakimlik tazminat, profesrlk tazminat, retim yelii tazminat, parat, komando vs.tazminat) verilirken, bu grevlerde tm sorumluluk ve ilevleri yapan, icra eden, yerine getiren, yanllk olduunda ilk veya tek cezalandrlan dada, tepede, denizaltnda, havada, gnlerce maduriyetler ierisinde kalan assubay bir odada oturan ve tek dze i yapan bir memur statsnde grlerek hak tannmaktadr.

7. TSK Vakflar (6 adet) ve bunlarn itiraki holding seviyesindeki irketlerde subaylara ynetim, denetim, idari, ilerde yksek cretlerle istihdam edilirken (e, ocuk, yaknlaryla) assubaylar kapdan girememektedir.

8. OYAK Kurumu ve itiraki irket ynetim, denetim, ve pozisyonlarnda hemen hi bir assubay bulunmazken, subay emeklileri idari, ynetim, denetim, irket kadrolarnda (e, ocuk, yaknlaryla) istihdam edilerek yksek cret ve menfaatler salanmaktadr.

9. Subay ocuklar askerlik grevlerini rahat kuvvet, blge, grevlerde yaparken, assubay ocuklar istenmeyen kuvvet, blge, grevlerde ve lm/yaralanma riski yksek zellikle Er olarak askerlik hizmeti yaptrlmaktadr. Subay ocuklar ise zellikle yedek subay olarak, olmazsa 6 aylk, veya 15 aylk rahat askerlik yapmakta veya rk raporu alnmaktadr.

10. Askeri okullara girilerde assubay ocuklara herhangibir hak tannmazken, subay ocuklar st ynetici kontenjanlarndan snavsz ve koulsuz askeri okullara girerek herhangi bir ezilme ve ypranmaya maruz kalmadan bitirmektedirler.

11. Subay ocuklar subay olduklarnda kollanmaktadrlar.

12. Assubay ocuklar subay olduklarnda daha zor renim koullar ve sonucunda grevler verilmekte, assubaylara kar (ailesi, babas dahil) irdeleyici ve yetersizlikli bir psikoza sokularak astsubay dman yaplmaktadrlar.

13. Bir assubay bir subay bayanla evlenme durumu olduunda tm glerle engellenmekte, engel olunamaz ise srekli kt blge, grev ve idari yprandrmalara maruz kalmaktadrlar.

14. Grev ierisinde tm sorumluluk, demirba, pis, elikili iler assubaya yaptrlmaya allmakta, assubaydan aa statdeki er, uzman erba, uzman jandarma, sivil memur, kdemsiz astsubaylar zerinde oynanarak orta ve st kdemli assubay ypratlarak kiilii srekli ezilmeye allmaktadr.

15. Orduevi aidat karlarak emekli astsubaylarn snrl sayda ve yetersiz kapasitedeki askeri sosyal tesislere girileri engellenirken general/amiral ve albaylar rahatlkla sosyal tesislerden faydalanmaktadr.

16. Assubaylara saylarna oranla tam ters oranda az sayda askeri sosyal tesis hakk tannmaktadr. Tannan bu sosyal tesislerinde snflar ve kaliteleri dktr. Ayrca mevcut imkanlar kstl, bteleri az, oda says az, oda bykl kk, ynetim personeli kalitesiz (nispeten), hizmet personeli az, genellikle kendi servislidir.

17. Sosyal tesis says az oluncada niversitede okuyan assubay ocuklar darda kalmaktadrlar.

18. Yurt d kadrolar daha ok subaylara ayrlarak burada yaplan grevlerle aylk x 5000-10000 USD gelir elde edilirken, olduka dk vasfl ve az sayda assubay yurt d kadrosu alnmaktadr.

19. Yurt d eitim ve geici grev imkanlar daha ok subaylara tannarak assubaylar madur edilmektedir.

20. Grev ierisinde kdemli assubaylar pasifize edilerek izin, kama gibi eylere gz yumularak, kdemsiz assubaylar ezilerek, bir yandan kdemli assubaylara kar doldurularak; assubaylar arasndaki sevgi, sayg ve dayanmann olumas engellenmektedir.

21. Assubaylarn srekli ekmek ve yaama mcadelesi iinde braklarak ynetim ve idari alanlarda subaylarn yanllklarna engel olunmas insifayifi bertaraf edilmektedir.

22. Emekli assubaylarn da mevcut saysal ve toplumsal bask yapsnn glenmesine engel olunmaktadr.

23. Emekli assubaylarn yurt d, birlemi milletler ve NATO emekli assubay kadrolarnda yeterli istihdamna engel olunmaktadr.

24. Emekli assubaylarn emeklilik ile ilgili (STCW, ISPS, Emeklilie hazrlk kurs/eitimleri) eitimlere gitmeleri, gittikleri takdirde harcrah almalar engellenmektedir.

25. Yksek lisans yapan astsubaylara bir yl kdem verilirken 1 kademe ilerlemesi yaplmamaktadr.

26. Lisans mezunu olan lise intibakl astsubaylarn 1 derece ilerlemesi yaplrken, artan 1 kademe ilerlemesi yaplmamakta, bu derece ilerlemesine ilikin rtbe kdemi hi verilmemektedir.

27. Assubaylarn 1 senelik snf okulu eitimleri iin herhangi bir kdem, ve kademe verilmemektedir.

28. Harp okulu ve Askeri Liseye seimde sosyal, kltrel, fiziki faktrler ile Astsubay okullarna renci seim kriterleri arasnda olumsuz farklar vardr.

29. Harp Okulu, Askeri Lise iae ibatesi ile Astsubay okul iae ibate ve gre yaplan muharip birliklerdeki iae ve ibate artlar astsubay aleyhine olacak ekilde dzenlenmektedir.

30. Subay srekli rtbe ile orantl grev makam verilirken, astsubay ilk rtbe ile emeklilik rtbesine kadar ayn kadro, ayn seviyedeki amirlerle altrlmaktadr. lk rtbede tayin olduu greve 30 yl sonra da yeniden tayin olabilmektedir.

31. Assubaya daha az sayda, daha eski, daha kk, daha uzak ve kt kouldaki lojman, orduevi, askeri gazino ve askeri kamp verilmektedir.

32. Assubaylar kobay olarak uzmanlk rencilerine muayene, tedavi, ameliyat ettirilirken, subaylar rtbelerine oranl doent, profesrlere zel oda, klinik, koullarda gerekirse yurt dnda muayene, tedavi ettirilmektedir.

33. Assubaydan subay olunurken; hem faklte mezunlar ile ayn snav ve koullara tabi tutulmakta, hem de nitelik, sicil belge, ve assubaydan subay olma ile ilgili dier ek snav ve uygulamalara maruz braklmaktadr.

34. Assubayn tm mesaisi doldurularak nefes almas engellenirken, subaylarn kendini gelitirici ve kendisi, ailesine yeterince vakit ayracak ekilde grev art ve mesai ortam yaratlmaktadr.

35. Assubay emekli olduunda grevdeki maann % 50'sinden fazlasndaki bir miktar kaybederken, subaylar ayn tutarda bir gelir ve TSK Vakf olmazsa OYAK ve irketlerinde ok daha yksek maala yksek makam ve pozisyonda almaktadrlar.

Sayg ve selamlarmla,

Orhan Baba
Ynetici yorumu Ynetici yorumu:
Sn.Meslekdamz
Arivimizi incelerseniz bu sorunlarn byk bir blmn tarttk; Bizim yazdmz sorunlar ana sorunlardr bunlarn zm halinde sizin belirttiiniz sorunlar(ki bunlarn bir blmnn zlm ve zm aamasnda olduunu biliyoruz) ve dierleri zaten kendiliinden zlm olacaktr, Arkadalarmzn birliktelii destei ve TEMAD ynetiminin zverili,bilgili,kararl yneticileri ile sorunlarmz aacaz yeterki umutsuzluk ve bovermilik gmleimizi karalm destek veren tm meslekdalarmza ahsnzda sevgi ve sayglar sunarz

SMAL TURAN    04 Eyll 2009 12:03
TEBRKLER EMUD.

Emekli Uzman Jandarma kardelerimizin kurduu "EMUD" derneinin faaliyetlerini sitelerinden takip ediyorum. Sayn Umur TALU'nun ifadesiyle onlar da bizim gibi "alttakiler".
Bu kardelerimizin derdi bizimkinden biraz daha fazla. Evlerine bir lokma ekmek paras gtrebilmek iin "sava mesleini" seen bu fedakar kardelerimize kolaylklar diliyorum.

Sayn Arkadalarm, hi bir yerde ubesi bile olmayan ve bir avu fedakar emekli uzman jandarma kardeimizin kurduklar bu dernek faaliyetlerini okuduktan sonra kendilerine olan hayranlm daha da artt. Bu kardelerimiz gerek siyasilerle ve gerek devlet yetkilileriyle yaptklar grmelerle yetinmeyip hukuki yoldan da birok davalar aarak haklarn savunmaktadrlar.

Gnlden desteklediim bu kardelerimize en ten dileklerimle baarlar diler, dars TEMAD'n bana derim.

Sayglarmla.

SELUK ER    04 Eyll 2009 11:39
EVET DYECEK MEYDANLARA NECEKSN...
Davana inanacak cesur olacaksn.Yllardr ezen,klten,zulm uygulayan,haklarn gasp eden,yaam alann daraltp nefesini kesen,demir yumruunu tependen eksik etmeyen srekli itip kakan,50 YILDIR aldatp kandran seni kle ve KAPIKULU gibi gren GENELKURMAY'a kar dik duracaksn,maruz kaldn bu insanlk suunun hesabn soracaksn.BZLER HESAP SORMA HAKKINA SAHBZ.GCMZ VATAN SAVUNMASINDAN ALIYORUZ.
Deerli meslektalarm, bizler son sz VATAN SA OLSUN diyenleriz,GENELKURMAY'IN AMAR OLANI, OYUNCAI DELZ.Bizler bu vatann gerek evlatlaryz, bu Vatana ve TSK'ya ZOR ARTLARDA YARI A YARI TOK,OU ZAMAN KRADA OTURARAK HZMET VERDK.BZLERN HZMET BUGN SAYIN KOMUTANIM DEDNZ, SREKL PAYE VERDNZ SALTANAT NDE YAAYAN GENERALLERDEN DAHA FAZLADIR.Brakalm eziklii,el ovuturmay arz hrmette bulunmay,kendimizi acndrmay, eilip bklmeyi yamanma gayretleri ierisinde olmay da KANIMIZIN,KOPAN EL VE AYAIMIZIN TERMZN EMEMZN HESABINI EYLEMLERLE MEYDANLARDA SORALIM,YILLARDIR SIRTIMIZDAN GENENLERE... Sayg ve sevgilerimle.

Mehmet AKPINAR    04 Eyll 2009 11:32
Geenlerde yaknm olan,getiimiz yl emekliye ayrlan albaydan duyduum sz ok ilginti;"Bu AKP iktidarna sempatim artt",neden diye sorduumda gn dolmam olmasna ramen kadrosuzluktan emekli olmas hakknn verilmesini sonu olarak gsterdi,haklyd ne yazk ki biz kendi kendimiz ile urarken aradan yllar gemesine ramen 5 kuru bile maddi imkanmz artmadan yaamaya alyoruz ve de ok baarl olmu gibi mevcut ynetimi hala i banda tutuyoruz,anladm ki biz hak almak falan istemiyoruz,istiyor olsa idik zaten bu tavrmzdan belli olurdu,salkla kaln.

veysel etiner    04 Eyll 2009 00:49
TEMAD MESAJ PANOSUNDAN ALINTIDIR.
-
[QUOTE=LYAS ZTEKN] DEERL MESLSKTALARIM.
BATA EMEKL ASTB. STESNDE YAZAN BR KA ARKADAIMIZ OLMAK ZERE BAZI MESLEKTALARIMIZ TEMAD GENEL MERKEZINDEN ACL EYLEM TALEP EDYOR. SELM BU ARKADALARIN PASF OLDUUNU VURGULUYOR. SZ U KAMU YARARINA ALIAN ASKER DERNEKLER YASASINI BR NCELEYN. NEYN NASIL HANG SINIRLAR NDE YAPILABLECENE BAKIN. BU GN ONBNLERCE YES OLAN VE SENDKA ADATLARI MAALARINDAN KESLEN NAKT SIKINTISI EKMEDEN BNLERCE NSANI ANKARADA TOPLUYACAK GTEK DERNEK DEL DKKAT BUYURUN SENDKA HKMETN SADAKA NYETNE VERD ZAMMA KARI NE YAPABLYOR. TEMADA YE OLMAYAN, BRLERNN DAITTII ERZAK VE KMR BEKLER GB 30 MLYON YILLIK ADAT VEREREK TEMAD BANA NE VERECEK DYEN NSANLARI ANK. EYLEME NASIL GETRECEKSN.
BYLE BR GCNZ VARSA BEYLKDZ UBE BAKANI OLARAK YANINIZDAYIM. DEMOKRATK SEMLE GELM OLANLARA KARI MCADELE YRTP YNETME TALP OLMAK HERKESN HAKKIDIR. ANCAK BR ARAYA GELM NSANLARIN BRLKTELN BOZARSANIZ KA YAPARKEN GZ IKARIRSINIZ. HEPNZ TEK, TEK DEERL VE BRKML NSANSINIZ. LTFEN YANLILARI SYLERKEN AYRITIRICI OLMAYIN. YASALAR DORULTUSUNDA NERLERNZ LETN. LKEMZDEK ENOK SORUNLARI OLAN AYRIMCILIA URAYAN MESLSK MENSUPLARI OLARAK SORUNLARIMIZIN ANCAK SYASET YOLUYLA ZLEBLECENE NANALIM. YAZIK K EN BYK KOMUTANLARIMIZ OLAN HER GELEN GN. KUR. BK.BZ YANLIZCA OYALIYOR.[/QUOTE]
---

EVET, SAYIN LYAS ZTEKN, EMEKLASSUBAYLAR STESNDE YAZI YAZAN ARKADALAR OLARAK ACL EYLEM TALEP EDYORUZ. NEDEN EDYORUZ; YILLARDIR GASP EDLM HAKLARIMIZI ALMAK N, NEDEN STYORUZ; YILLARDIR DEDNZ GB BZ OYALADIKLARI N...

YASALAR EL VERMYORSA, NEDEN DAHA NCE ANKARA'DA YRY PLANLANDI SONRADAN PTAL EDLD. BUNU AIKLAYABLR MSNZ? TEMAD'IN PASF KALDIINI KAMUFLE ETMEK N BU TR YAZILAR YAZARAK, GNDEM DETRMEYE ALIMAYINIZ.

AYRICA NEDEN SREKL EMEKLASSUBAYLAR STESN ELETRYORSUNUZ? SANIRIM MEYVE VEREN AA TALANIR DEYMN BURADA AIKCA GRMEKTEYZ.

brahim    03 Eyll 2009 21:25
Sn.Halil Yaz'n Tespiti,


Deerli Meslektalarm,

Sn.Yaz'n uyarsn belki okuyup geiyorsunuz.Ancak Temad.org sitesi "mydesign.gen.tr" sitesine otomatik olarak casus yazlm gnderiyor.Sayn Mahmut ERDEM Bakanmn neden bizlere ktn ve bu sitede bunlar "sanki bize" yazyormu gibi yaptn anlamsnzdr sanrm.Bu arada,mygesign.gen tr site ynetimine de sayglar sunarz.Bizi izlemeye devam ediniz! Sizin de iiniz bu...

Sayn Mahmut Bakanm,sizin gibi erefli,haysiyetli insanlarla ne kadar vnsek azdr...Sayglar bizden!

SELUK ER    03 Eyll 2009 20:50
TEMAD VE EYLEM !..
Ne zaman bir EYLEM SZ GESE TEMAD YNETM VE UBE BAKANLARINI BR TELA ALIYOR.Hi bir konuda fikir beyan etmeyen baz ube Bakanlar TEMAD sitede hemen yazmaya balyorlar.Bir araya gelenlerin birlikteliini bozarsnz,ka yapaym derken gz kartrsnz,bu sorun siyaset yoluyla zlmelidir,sendikalar bile yapamyor,biz 1975'te yaptk Assubaylar atdan seyrediyorlard,bizleri yar yolda braktlar..vs.

Deerli dava arkadalarm, Ynetimi sinmi ube Bakan sinmi hep olumsuzluklar ne kartarak milletin mukavemetini krp,acizletirmek iin korku salyorlar...Tam GENKUR zihniyeti.Aba altndan sopa gstermek. Emekli ve ube Bakan olan Assubay hala bizlerin anasn alatan haklarmz gasp eden komuta kademesine " EN BYK KOMUTANLARIMIZ BZ KANDIRIYOR OYALIYORLAR " DYE DERT YANIYOR...KA GNDR YAZDIIM VELNMET GRME OLAYI.Sizler ube Bakan deil misiniz? Bize destek vereceinize kendi il ve ilelerinizde organize olun...NEDEN KORKUYORSUNUZ? MAKAMLARINIZ MI GDER? BU LKEDE 10 NVERSTEL GEN HARLARI PROTESTO ETT, HKMET HARLARI DRD. 20 YAINDA 10 KAHRAMAN GEN, 105.000 E.Assubay lafa gelince tank topu at arabay yrtm, ua uurmu gemiyi yzdrm dada pusu atm; ama eylem denilince yukardaki vaziyet...Birlik beraberlik bozulurmu adam TEMAD siteden sanalyla bir anamza svmedii kalyor,Sn.Bakan da birlik beraberlikten bahsediyor.BU YNETCLERDE BYLE ZHNYET OLDUKTAN SONRA.DAHA OK ANAMIZ ALATILIR. SAYIN KOMUTANIMMI !..
Sayglar.

Erdal Gner    03 Eyll 2009 20:05
DEVLER VE CCELER

Bugn bilinegelen bir ey vardr. O da yelerin bal bulunduklar sosyal tekilattan sosyo ekonomik artlarn gzetmesi beklentisidir.Askeri dernekler kapsamnda olan TESUD aa ayak uydurarak, "eldeki yetmez, bymek lazm" mantna brnmtr. Bu balamda Emekli Subaylar Derneinin de irket kurmak veya niversite kurmak fikirlerini ok grmemek gerekir. Tabii ki her dernek bunu yapabilir. Ancak ticaret ile ilgili fikirler uygulamaya sokulaca zaman muhakkak bir aratrma yaplr ve yaplmaldr da. Ben gazetelerden okuduum kadaryla TESUD'un Mehmetik niversitesi'ni kuracan renmitim. Bu niversite galiba 2010 ylnda alacakm. Bu niversitede akademisyen kadrosunda emekli general ve subaylar bulundurulacakm. Buraya kadar her ey normal . Peki renci kadrosunda kimler bulunacak? Unutmamak gerekir ki yelerinin sosyal ve ekonomik rahatln dnmek demek bu retim yelerinin maalarn demek, ayrca kar etmek demektir. Bu niversitenin rencileri de imdiden hazr m acaba? Bu durumun ileride Assubaylara da faydas olur mu? Halen TSK.'nde deiik niversitelerde lisans st renim gren Subaylar vardr. Tabii ki bu subaylar en kolay hangi niversitede yksek lisans yapacaklar ise oray tercih ederler. Mehmetik niversitesi sayesinde daha fazla subay daha kolay yksek lisans yapma olanana kavuacaktr. Bu niversiteye daha fazla kaynak salanmas iin Assubaylarn yksek lisanslar iin de kolaylklar salanaca malumdur. Bu aysbergin grnen ksm. Grnmeyen ksmnda ise kimbilir neler var neler& Ben tahmin edeyim yine. Mesela rejimi korumak adna tekilatlanma daha kolay olacak. Gler dengesindeki durum salamlaacak, vb&
TESUD'un irket kurma fikrinin de fizibilitesi yaplp basna sunulmu bir fikir olduu kanaatindeyim. Biliyoruz ki OYAK mevcut yapsyla hem halktan, hem AB'den, hem de rakibi konumundaki dier irketlerden tepki almaktadr. OYAK'n mevcut haliyle daha fazla gidemeyecei aikardr. Zaten kar marj beklentisi de nmzdeki yllar ok dktr. nk OYAK bir ok sektrde faaliyet gsteriyor gibi grnmekle birlikte sadece inaat sektrne taklp kalmtr. imento ve Demirelik sektrnn iinde bulunduu durum malumdur. Ayrca OYAK artk yksek faiz geliri elde edememektedir. OYAK sadece yelerinin aidatlarnn salad scak para ile bir ok sorununu yarnlara brakabilme gcne sahiptir. Ancak OYAK'ta kt gidi yaanmaya balarsa bir ok emeklilik yardm alan parasn almak iin aniden hcum ederse, bu arada OYAK yelerinin maalarndan zorunlu kesinti yaplmamasna ilikin bir kanun deiiklii veya mahkeme karar karsa tepetakla gidecei aikardr. Hal byle iken OYAK'n piyasa tecrbelerinden, paslamasndan grnen beklentiye girmek, ayrca OYAK'n hortumlanmasn dnerek bir ksm insanlarn grnmez beklentileri olduunu dnmek dnce suu olmasa gerek. Bu konular tabii ki ok yazlp izilecek. TESUD bunlar dnm mdr, dnmemi midir bilemem. Ancak elinde bulundurduu argmanlar elinin tersiyle itip hayr arkadam ben piyasaya karken ne OYAK'a ne de muvazzaflara, kimseye gvenmiyorum demesi beklenemez. Byle sylense de sylenmese de; derler&
TESUD ile OYAK'n birlikte i yapmasna piyasann bir reaksiyon vereceini zannetmiyorum . Sn.Umur TALU ve Emekli Assubaylar sitelerinden baka bu konuda inceleyici veya irdeleyici olunacan zannetmiyorum.
in komik taraf ben bir emekli Astsubay olarak tutmuum eytann avukatln yapyorum. Tutmuum TESUD ya bunu yaparsa diye domam ocua fistan dikiyorum. Ayrca yukarda saydm olaslklardan kt olan sadece OYAK'n hortumlanmas olasl. Bu kt ve olmamas gereken ihtimal aklma nereden geldi? Bunu herkes biliyor& Muvazzafken OYAK ynetim kurulunda olur ve liyakat salarsan emekli olunca da TESUD'un irketinde olursun derler mi? Tabii ki imdilik bunlarn hepsi birer faraziye. O zamana kadar belki OYAK'n mr vefa etmez.
Zenginin mal, zrdn enesini yorarm. Ancak benim nacizane fikrim TESUD'un nnde engel olmak yerine at kanaldan ilerlemek gerekir. TEMAD da irketleebilir. TEMAD daha iyi irketleir. TEMAD sadece yelerine hizmet etse bile daha byk bir ivme ile geliir. Yeter ki inanalm. Yeter ki artk ddn aldn ve bambaka bir hayatn iinde olduumuzu anlayalm. Artk niforma yok, artk emir komuta yok, artk emredersin yok. yi olan gelsin. Bamza gesin. Bizi ok yukarlara tasn.
Tm bunlar yazarken mevcut TEMAD ynetimini tenzih ederim. Onlardan byle bir beklentim yok. yelerini bol bol zl szl azarlayan bir bakan, sanal kahramanlarnn hayal krkl yaratan aklamalarna bile hayr arkadam mcadele azmimizi kryorsun diye ses karamayan birlik grnts verme adna yorumsuz kalan bir ynetim kurulu, ses fazla ktnda elinde ine olan doktor edasyla ine yaparm haaaa&. Der gibi ortaya kan bir hukukusu. Bir de her kalemi eline alnda; elinizi tan altna koymuyorsunuz ancak bilgisayarn bana geip ahkam kesiyorsunuz. Diye sze balayan bir ksm yneticiler; maalesef sizlerde bu vizyonu gremiyorum. ok ciddi olarak sylyorum ki bir ok emekli Astsubay TEMAD ynetimine unlar sylyor: Getiimiz iki ylda tarihi frsatlar kardnz. En azndan nce icraat bekleyip sonra bir takm balolara gitseydiniz. O balolarn kapsnda basn aklamas yapsaydnz. Karnzdaki muhatabnn gznn iine baka baka hakkm ver diyebilseydiniz. En azndan birok emeklinin ald iyiletirme zamm olan 100TL'yi Emekli Assubayn da almasn salasaydnz. Falanca siyasiye u kadar Astsubay emrinizdedir&demeseydiniz, gerekirse postallarmz tekrar giyeriz& gibi komik szler sarfetmeseydiniz. Keke siyah elenk brakma olayn yaatmasaydnz. Keke Ankara'dan ve zmir'den birer aday zerinde mutabk kalp parlamentoya emekli Astsubay soksaydnz. ki byk seim dneminde ne yaptnz? Peki size verilen szler tutulmad. Yine sayg gsterdik. Neden bizi eylem iin organize etmediniz? Neden u an bize eylem sznn e sini bile unutturmaya alyorsunuz? Asker olmann verdii gurur yznden susan emekli Assubaylar adna susarak vakur ve gururlu grnmeyi, yelere brakp biraz gururunuzdan dn verseydiniz.
Sayn arkadalarm, TEMAD doum sancs ekiyor. TEMAD yeniden doacak. Klavuzumuz da TESUD olacak. Bir ok eyi onlarla yapacaz. TESUD u an TEMAD' kmseyebilir. Ancak ok iyi biliyorlar ki organizasyonunu iyi yapm bir TEMAD, TESUD iin iyi bir partnerdir. Neden klavuzumuz TESUD diyorum? nk onlar devler ve dev gibi dnyorlar. Ancak biz u an cce olsakta dev olma potansiyelimiz var. En nemlisi de dernek olarak ayn kanuna tabiyiz.
Sayglarmla&

Halil Yaz    03 Eyll 2009 17:44
TEMAD web sayfas kontrol altnda; yazlan her yaz, verilen her beyan, daha nce de yazdm adreslere servis yaplyor.Otomatik olarak servis oluyor.Bunlardan biri de Babakanlktr. Bunu herhalde bildikleri iin bu siteyi kullanmyorlar.

Ersen GRPINAR    03 Eyll 2009 16:50
http://blog.milliyet.com.tr/ersengurpnar
Saygdeer Arkadalarm

Bu site meslektalarmz arasnda birlik ve beraberlii tesis etmek, fikirlerimizi,zm nerilerimizi,eletirilerimizi zgrce ifade etmek, TEMAD'a maddi ve manevi destek salayarak muhtelif platformlarda hakllmz savunmak iin kuruldu. Bu gne kadar bu misyonunu byk lde yerine getirdiini biliyorsunuz;
biz proje reteceiz tzel kiilii,btesi olan TEMAD bunlar hayata geirecek; maalesef TEMAD bizim desteimizi farkl boyutlarda olumsuz ynde deerlendirdi.
Haklarmz hukukta aramak adna TEMAD Ynetimi'ne hukuksal harcamalar iin atmz destek kampanyas bizzat TEMAD Ynetimi tarafndan engellenmedi mi? Sorunlarmz 3 sayfalk bir dosya hazrlayp milletvekiline sunar gibi AB temsilcisine vermek sanld kadar basit bir olay m? Sn.smail TURAN aabeyin almalar her trl taktirin zerindedir, forum blmnde bu konular tartalm kimler ne ekilde katk salayabilir belirtsin, Sn.Turan'n koordinatrlnde hazrlanacak dosyann son eklini almasna katk salayalam; ilt diyoruz, kiisel eylemler diyoruz,bunu dile getiren arkadalarmz yerden ge kadar hakllar sessiz kalmak sorunlar zmyor. Peki bunlarn maddi giderlerini nasl karlayacaz,planlama ve koordinasyonu ok iyi yapmalyz, byk ehirlerde arkadalarmz kendi aralarnda organize olmalar gerekiyor; bu konuda fikri olanlar bizlerle paylasn sadece arzu veya sitem etmek yeterli olmadn sizler de takdir edersiniz; TEMAD Ynetimi sessiz kalmaya devam ederse boynumuzu bkp oturacak myz, elbette hayr mutlaka bu sorunlar amann arelerini birlikte bulacaz,TEMAD ubeleri ile dncelerimizi paylap katlmlarn salamalyz,arkadalarmzn biraz sabr ve anlay gstermelerini istirham ediyorum.Sevgi ve sayglar sunarm.

Sinan KROLU    03 Eyll 2009 16:38
TM TEMAD L VE LE BAKANLARINA !..
DAVA AAN ARKADALARIN YANINDA OLUN VE SZLER DE DAVA AIN.

Ali Erme    03 Eyll 2009 16:10
Sn.Seluk ER abime katlyorum.

Acil eylem plan oluturulmaldr.

TEMAD kanunlar tarafndan kstl olabilir,ancak sosyal haklar konusundaki eitsizlikler iin illerdeki Subay Ordu Evleri nnde oturma eylemi gibi kamuoyu dikkati ekecek planlamalar yaplabilir kanaatindeyim.

Dncesi olan arkadalar da katlrsa belli noktada ve hareket tarznda buluuruz.

Bu saatten sonra oda hapsi veya sicil verecek subay yok karmzda,nemli olan bize yakan ve artk ses verecek eylemler yapabilmek.

Sayglarmla.

Hayati ERGRBZ    03 Eyll 2009 13:41
APOLET,KILI VE KTDAR..

Yukarda ismi yazan kitabn beni en ok etkileyen blmnde (syf 123) meer Albay,General ve Orgenerallerin de derdi,sknts varm,insann vah vah diyesi geliyor...

Yazar Faruk MERCAN SORUYOR:Slahl kuvvetlerdeki emeklilik sistemine itiraznz var.General ve Albaylarn erken emekli edildiklerini sylyorsunuz.

EMEKL ORG.Sabri YRMBEOLU : ( Ben zetliyorum )Yunanistan'da,italya'da size emekli olacanz bir yl nceden tebli ediyorlar,Bir st rtbe veriyorlar,kusura bakma kadrom yok ama sen layksn,nerede yerlemek istiyorsun Ankara'da,o halde seni Ankara'da torba tayine tabi tutuyorum,bir sene maa alyorsun ve oraya yerleiyorsun.imdi yle adamlar var (komutanlardan bahsediyor)
terfi edeceim diye evinde zel telefonu yok,ok zor bir durum.Aniden emekli olunca arp kalyor.

Generallerin erken emeklilii iin de ABD'yi rnek vermi,rnek vermi,ABD'de asker ile sivil sektr arasnda bir kpr kurmu oradan oraya geebiliyorlar,Subaylar bu geie uygun eitimi alyorlar,Komutanlk devlet ynetimi fonksiyonlarnn ounu bnyesinde toplar.Albaylar,Generaller amiraller tam bir ynetici dokusuna sahip,Devletin btn fonksiyonlar ile ilgili grev yaparlar (ulatrma,salk,eitim,yarg,inaat) ama Trkiye'de bir tek general veya albay vali var m? Ama emniyetten var ...diye devam ediyor.

Siz de takdir edersiniz ki byle bir dnce ve ynetim tarznda Astsubay haklarndan bahsedilebilir mi,bu orgeneralimizin Harp akademilerindeki rencilerinin imdi hangi mevkilerde olduklarn sylememe gerek var m,geldiimiz nokta bunu gstermiyor mu?

HALUK ARCA    03 Eyll 2009 01:38
SEVGILI SELCUK ICER....

ASSB.TOPLUMUNA VE DE KENDIME OLAN SAYGIMDAN DOLAYI TURKIYE GENELINDE DAVA ACAN 20 ASSB.DAN BIRISI OLARAK YAZDIKLARINIZI KISACA SOYLE OZETLEMEK ISTIYORUM....
"BU MANTELITE ILE BIZDEN NE KOY OLUR NE KASABA "
SEVGILER + SELAMLAR....
HALUK ARCA....

AYHAN ZEN    03 Eyll 2009 01:25
BR AN NCE KARAR VERLMEL.

SAYGIDEER MESLEKTALARIM;
Sayn Fedai YAVA ve Sayn Seluk ER Abilerime; Biz ASTSUBAY TOPLUMU iin gstermi olduklar stn gayretlerinden dolay kranlarm sunarm. LDERLK Vasflarna sahip olan ad geen Abilerimizin NDERLNDE ok ksa bir zamanda EYLEM PLANI hazrlanarak ve VEDLKLE hayata geirilmesi gerekliliine inanmaktaym. Kendilerinin bu NEML GREVE hazr olduklarna EMNM. TEMENNM TM MESLEKTALARIMIN YAPILACAK OLAN BU EYLEM PLANINA TAM DESTEK VERMELERDR. Meslektalarmdan ve Byklerimden bu konu hakkndaki fikirlerini bilmek isterim.
SAYGILARIMLA...

ali erme    03 Eyll 2009 00:16
Sn.Babakan Polis Akademisinde iftar yemei verdi.

Dikkatimi eken Bakan.emniyet md,bakomser,polis memuru hepsi birara da.

Siz hi byle sosyal toplantlarda Assubaylar grebildiniz mi,btn diploma mezuniyetleri veya sosyal aktiviteler Subayla.

Byle bir orduda birlik beraberlik olur mu?

Konutuum gen Assubaylar kin dolu.

Subaylarda bu Assubay ezme politikasn kim srdryorsa bilsin ki uzun vadeli srdremiyecekler...

SELUK ER    03 Eyll 2009 00:14
PROJE OK CRAAT YOK !..
Saygdeer dava arkadalarm, Projeleri retiyoruz da maalesef bir trl icra edemiyoruz,iin garibi bu ilere TEMAD ynetimini dahil ediyoruz,netice kmayacan bildiimiz halde TEMAD Ynetimi bu gne kadar hangi nerinizi deerlendirdi ki bunu deerlendirsin. Sn. smail TURAN HUKUK MCADELE DED LKE GENELNDE SADECE 20 EMEKL ASSUBAY DAVA ATI.BUGN DE AVRUPA KOMSYONU TRK DELEGASYONUNA DOSYA VERLMESN GNDEME GETRD.YERNDE OK GZEL TEKLF,ONA BUNA HAVALE EDLMEDEN CRA EDLMELDR.SORUNLAR BELLDR DOSYA ER TARAFIMIZDAN HAZIRLANIR.3 VEYA 4 K TARAFINDAN GTRLP VERLR.ATLA DEVE DEL YA.HER E TALP OLDUUM GB BU E DE ASSUBAY ONUR MCADELESNE KATKI N TALBM.GNLL 2 E.ASSUBAYLA BU EN KISA SREDE YERNE GETRRM. Sn.Site ynetimi ve Turan bey kabul etsinler yeterki .Bu Projede,altn dolmakalem,konferans,sempozyum,Assubaylar gn Projeleri gibi kaybolup gitmesin.nemli olan projeleri hayata geirmek szde brakmamak CRA EDEBLMEKTR.Sayglarmla.

abdullah ektik    03 Eyll 2009 00:04
http://www,emekliassubaylar.org
DEGERLI MESLEKTASLARIM,
BURADA BIR AVUC INSAN ELINI DEGIL KENDINI TASIN ALTINA KOYARAK TUM EMEKLI ASSUBAYLARIN HAKLARI ICIN CANLA BASLA MUCADELE ETTIGINI GORUYORUM.ISYAN ETMEMEK ELDE DEGIL,GENEL MERKEZIMIZ BU MESLEKTASLARIMIZA SAHIP CIKMASI HEPIMIZIN BIRLIK/BERABERLIK ADINA BEKLEDIGIMIZ BIR DURUMDUR.
DEGERLI BUYUGUMUZ SAYIN ISMAIL TURAN'A VE ONU DESTEKLEYEN ERSEN GURPINAR VE ARKADASLARINA SAHIP CIKMAK HEPIMIZIN ONLARA BORCU OLMASI GEREKIR.BU UGURDA MUCADELE EDEN ASSUBAY SEVDALILARINA,ONUR MUCADELEMIZDE VERDIKLERI DESTEKTEN DOLAYI SONSUZ SEVGI VE SAYGILARIMLA.

Mustafa Sava EVRAN    02 Eyll 2009 20:41
http://PROJE RETMEK
Proje reten ve bu yolla sorunlarmzdan k yolu arayan bata sayn smail TURAN abimiz olmak zere Sn.KONYA il Bakanmz Erhan KOLAASI,BORNOVA b.Bk.nmz sn.Okan ERDEM ve isimlerini sayamadm arkadalarm itenlikle kutluyor ve kendilerine sayg ve sevgilerimi sunuyorum.TEMAD Genel Merkezi ad geen arkadalarmzn projelerinden yararlanmann yolunu amaldr diye dnyorum.Tam bireysel kavgalar nedeniyle umudumu yitirmiken Sn.smail TURAN abimizin nceki projelerinde olduu gibi youn bir alma ve emek rn olduu belli olan yeni nerisini aklyorum.Bireysel kavga ve ekimelere son verilmesi dileiyle Sevgili Meslektalarmn tamamna sayg ve sevgilerimi sunuyorum.

SELUK ER    02 Eyll 2009 17:38
BUNLAR VELNMETNZ...
GENELKURMAY "SZ BZDEN IKTINIZ,SORUNLAR YUMAIYLA GELMEYNZ" DYEREK KAPIYI GSTERMED M? OYAK TEMAD'IN RANDEVU STEKLERNE CEVAP VERME GERE DUYMAYARAK PARASINI KULLANDII SZLER ADAM YERNE KOYMAYARAK ELN TERSYLE TELEMED M ? MSB.NI ZMR\'DE UBELER GEZEREK OYLARINIZI ALIP MECLSTE ASSUBAYLARLA LGL KANUN DEKL N "BU,BAKANLIIMIN SORUNU DEL" DYEREK SZLER ORTADA BIRAKMADI MI,SORUNLAR YUMAI LE GELMEYN DYEREK O DA KAPIYI GSTERMED M? YA TEMAD;ONLARLA BRLKTE HAREKET EDEREK DAVAYI SAVUNANLAR N GENELKURMAY'A "O ASSUBAYLAR BZDEN DEL" DEMED M ? TEMAD YNETM HER KAPIDAN KOVULMASINA, KK DRLMESNE VE TM BU OLUMSUZLUKLARA RAMEN DYALOA DEVAM KARARI ALMADI MI? TESLMYETN ADI DYALOG OLDU.

Deerli dava arkadalarm, arz ettiim gibi tm kaplar Assubaylarn yzne arplarak kapatlmtr.Ne kadar alarsanz aln yznze serte kapatlan kapy amayacaklardr.BO YERE KAPIYI ALMAKLA VAKT KAYBETMEYNZ.DYALOG ADI ALTINDA TESLMYETE SESSZ KALMAYALIM.Bizler hala bunlardan medet umuyor yamanmaya alyoruz...
GENELKURMAY BAKANI BZLER MAHALLE BEKSNDEN ALT STATYE GNDERRKEN,VERD SZ TUTMAYARAK SREKL OYALAYIP,KANDIRIRKEN BZLER HALA KENDSNE "SAYIN KOMUTANIM" HTAPLARIYLA YAZIYOR, SESLENYOR, MEDET UMUYOR HRMETLERMZ SUNUYORUZ.Bu ileri brakp bir an nce EYLEMLERE BALANMALIDIR.Acziyet ierisinde olmak bizlere yakmaz.Bizlerle dalga geen bu makam sahipleriyle her trl mcadele farzdr.BO LER BR AN NCE TERKETMEL MCADELEYE DAHA KARARLI VE SERT OLARAK DEVAM EDLMELDR.Zaman eylem ve hak arama zamandr...
SAYGI VE SELAMLAR.

ali erme    02 Eyll 2009 16:56
Sn.smail TURAN aabeyim;

Mkemmel bir dnce,umarm TEMAD Ynetimi ilgilenir.

SMAL TURAN    02 Eyll 2009 12:52
AVRUPA KOMSYONU TRKYE DELEGASYONU

Sayn arkadalarm,

Avrupa Birliinin temsilcisi olarak "Avrupa Komisyonu Trkiye delegasyonu" tam yetkili olarak Ankara\'da faaliyetini srdrmektedir.

Avrupa Birlii, Trkiye'deki insan haklar ve demokrasiyle ilgili tm yasal ve idari reformlar ve ilerlemeyi bu delegasyon tarafndan gnderilen raporlarla takip etmektedir.

Yaplan anlamalarla ve kanunlarmzla Avrupa Birlii hukuku bizim hukukumuzun bir devam niteliindedir. Hatta, bizim hukukumuzla Avrupa Birlii hukukunun farkl olduu durumlarda asl olan hukuk Avrupa Birlii hukuku kabul edilmektedir. Bunun iin reform ad altnda kanunlarmz Avrupa Birlii hukukuna uydurulmaya devam edilmektedir.

Sayn arkadalarm, Bu gne kadar sayn TEMAD Genel Bakanmz bata Babakan olmak zere Genelkurmay Bakanna, Milli Savunma Bakanna ve birok yetkili makama sorunlarmzla ilgili dosya verdi. Bu dosyalarn hi birinden bu gne kadar hi bir fayda grmedik.

Sayn arkadalarm, tekil edeceimiz heyet ziyaretiyle, sorunlarmz ieren bir dosyay bir kere de Avrupa Komisyonu Trkiye Delegasyonuna verelim.

Konuyu TEMAD Genel Bakanmzla tm emekli Astsubay arkadalarmn grne sunuyorum.

Sayglarmla.

Mehmet ZKAN    02 Eyll 2009 12:50
Manisa Akhisar'da yaayan deerli emekli Astsubay arkadalarm.
Sadece bizim yararlanacamz,birlikteliimizi pekitireceimiz kendi yerimde lokal amak istiyorum.Bu konuda sizlerin gr ve nerilerinizi bekliyorum.Yerim u an hazr.Sadece mefruat gerekli.Masraflar tarafmdan karlanacaktr.

Mehmet zkan
05372450300

TURGUT KARAKOYUN    02 Eyll 2009 12:37
SEVDM ALINTI BR LAF!
STRATEJK LETM:
"NSANLARLA LETM KURMAYA ALIMAK OK GZEL AMA,BZDEN CDDEN NEFRET EDEN NSANLARLA LETM KURARAK,KONUARAK MAJIMIZI DETRMEMZ MMKN DEL.BUNUN YERNE EYLEMLERMZLE ONLARI YANIMIZA EKMEMZ GEREK"
BRLK,DRLK VE BTNLMZN BOZULMAMASI DLEKLERMLE SAYGILARIMI SUNUYORUM.


7671
Mesaj Defteri yazlar
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 »