cnnturk.jpg
haberturk.jpg
astsubaylar-yuruyor.jpg
videotalu.jpg

Kimler Sitede?

MESAJ PANOSU
Muammer GLMEZ    25 Eyll 2009 21:59
Bu kiiye ve yaptklarna kar duyarsz kalnmamal, ne gerekiyorsa hukuki yaptrmlar iin harekete geilmeli, bir de sadece bu adam deil, bunun gibi ne kadar varsa TSK iinde tehir edilmeli ve cezalar verilmeli. imden ok ey sylemek geliyor da... Devam gelecek inallah.

Kubilay AKBULUT    25 Eyll 2009 21:46
http://Kurt hangi dada ld..
Genelkurmay Genel Sekreterinin yapt haftalk basn bilgilendirme toplantsnda emekli Assubaylarn maalarnda iyiletirme ve intibaklarnn yaplmas teklfinin MSB ve Babakanla 25 Eyll 2009 tarihi itibariyle gnderildii bildirilmi !
Bu bilgilendirmenin 28 Eyll'de TEMAD'n Ankara'da yapaca zlk haklarmzla ilgili basn aklamasnn hemen ncesine denk dmesi sizce bir ey ifade ediyor mu? Zamanlama basn aklamasn stabil hale getirme amacn m gtmektedir? Bu tr aklamalarla yllarmz getiinden dorusu pek inanasmz gelmiyor.Geri TEMAD her zamankinden farkl ve kayda deer,bam teline basc,gereken yerlere dozu yksek bir mesaj vereceine de hi mi hi inanmyorum.Umarm her iki konuda da ben yanlrm.Sayglarmla. :?

ali erme    25 Eyll 2009 21:39
Bu soytarya elbet haddi bildirilecektir.

Dava ama almas balatlmaldr,arkadamn yollad dilekenin aynsn Hv.K. Komutan ve Gen.kur'a yollayacam,ardndan savcls bavuracam.

Tm onurlu Assubaylarn da byle yapmas gerekir. :upset

SELUK ER    25 Eyll 2009 20:34
OLAY YARGIYA NTKAL ETMTR...
Bahse Konu Binba hakknda Askeri Mahkemede dava alm olup s Komutannca durum Hv.Komutanna arz edilmitir.OLAY YARGIDADIR,Yarg srecinde olduu iin ltfen dikkat.Bilgilerinize.Sayglarmla.

Mustafa Sava EVRAN    25 Eyll 2009 20:08
GENELKURMAY BAKANLIINA-ANKARA1.http//www.cemcemimay.com/cc/?t=video&v=xajq0d linkinde,152nci Filo Komutan Binba Gnay BARAN'a ait olduu iddia edilen ve batan sona Assubaylara hakaret ieren bir ses kayd ve videosu yaynlanmtr.

2.Zaman zaman TSK'ni ypratmak,Ordu ierisindeki sevgisizlii krklemek amacyla yaynlar yaplyor.Umarm bu konuma gerek deildir.Bu konudan doan maddi ve manevi tazminat ve ceza davalar ama hakkm sakl kalmak kaydyla,bu konunun her ynyle ciddi biimde aratrlmasn ve gerekse gerekli yasal ilemin yaplmasn gerek deilse kamuoyuna doyurucu bir aklamann yaplmasn ve bu yaynla Assubaylarmz infial yaratarak kkrtmak isteyenlerin tesbit ettirilerek en ar ekilde cezalandrlmalarnn salanmasn,

Arz ederim. 25 Eyll 2009


mza

Mustafa Sava EVRAN
E.Hv.s.Kd.Bv.
1965/6
Tel:05333835039

Yukardaki dilekem bu gn itibariyle Gnkur.Bk.lna PTT kanalyla postalanmtr.Sayg ve sevgilerimle

Erdal Gner    25 Eyll 2009 19:21
Bravo sayn Abayl aynen yle...

Kubilay AKBULUT    25 Eyll 2009 18:14
Sayn Meslekdalarm
Hava Kuvvetlerinde Filo k.n bir binbann Bir toplant esnasnda subaylara yapt konumada tm Assubaylara ar hakaret ve aalamaya kadar varan sulamalarn ieren ses kaytl videosu dehet vericidir.Her konuda basna aklamas yapan bam tellerine dokunulduunda hemen savunma refleksine geen Gen.Kur.Bk.l konuya mdahil olup bu kasetin doruluunu aratrmal ve Askeri savclar derhal harekete geirmelidir.Her zaman olduu gibi sz konusu olanlar Assubaylardr deyip bu ok nemli konuya da ilgisiz kalrlarsa sylenenleri bizde destekliyoruz,haketmilerdirne de olsa Assubaylardr dediklerinde imdiye kadar uyguladklar sistemli tavrlarn tescil etmi olacaklardr.TSK sadece ve sadece subaylardan olumamaktadr.Ordu eriyle,Uzmanyla,Assubayyla,Subayyla bir btndr.Bu btnln iinde sadece subay gren bir ynetim anlay bu orduya ve en nemlisi Trkiye Cumhuriyetine onarlmaz yaralar aar.TEMAD hukuk komisyonu da konuyu incelemeli ve gerekirse o ahs hakknda tm Assubaylar adna dava amaldr.Bu ahsn babasnn da Hv.Kuvvetlerinden emekli bir Assubay olmas bizleri daha bir yaralamtr.Byle bir evlat yetitirdii iin ayrca kendisine teekkr!!ederim.Sayglarmla... :sigh

Kadir Namaz    25 Eyll 2009 15:48
http://HAYIRDIR NALLAH.....
Genelkurmay Bakanl Karargah'ndaki haftalk basn bilgilendirme toplantsnn ana maddesini personel yaps ve personele ynelik iyiletirmeler oluturdu.
Genel Kurmay Bakanl Genel Sekreteri Tugeneral Grak, bu almalar kapsamnda, emekli personelle ilgili olarak da, lise mezunu emekli astsubaylarn, iki yllk yksek okul mezunu olarak intibaklarnn yaplmas, emekli astsubaylara ilave 100 TL'lik art salanmas, ikinci dereceden emekli olan astsubaylarn emekli aylklarnn 171 TL iyiletirilmesi amacyla ek gstergelerin dzenlenmesine ynelik tekliflerin Milli Savunma Bakanl ve Babakanla gnderildiini belirtti.

http://www.tsk.tr/10_ARSIV/10_1_Basin_Yayin_ Faaliyetleri/10_1_9_Basin_Bilgilendirme_Toplantilari/2009/BB T_25_09_2009.html

Engin    25 Eyll 2009 14:57
BNBAIYA SESLENYORUM
BNBAI Gney BARAN, ben 1979 ylnda hava kuvvetlerine katlm ve bilfiil 20 yl hava kuvvetlerinin ssnde grev yapm bir uak teknisyeniyim, videonu izledim eer ben bunlar yapmadm hepsi uydurma diyorsan benim yazdklarm dikkate alma. Yok onlar ben syledim sonuna kadar da szmn arkasndaym diyorsan u sylediklerime kulak ver ve iyi dinle. Ben bir pilotun temel uua balamasndan harp pilotu oluncaya kadar olan btn safhalarn biliyorum T37 /T38/ VE F5'LERDE HANG ARTLARDA UTUUNUZUN HEPSNN DETAYLARINI BLYORUM.

Btn bunlar bir kenara brakalm ncelikle sen babana ve annene ihanet ettin. 2'ncisi senin bu gnlere gelmene sebep olan uu hatt ve bakm personeline ihanet ettin. 3'ncs ekmeini yediin, suyunu ve havasndan faydalandn vatanna ve milletine ihanet ettin.
Allah gstermesin yarn olas bir savata sen arkana bile bakmazsn.
Ben senin ve senin gibilerin ipliini burda pazara karrm, ama imdilik bekleyeceim,
sen pilot olurken senin utuun ua kim hazrlad bakmn , arzasn kim yapt biliyorsun deil mi? Bilmiyorsan ben syleyeyim nankr herif,o topunun bir yerine koyaym dediin Assubaylar yapt; AHLAK yoksunu herif anladn m?

Sana bir ka tavsiyem daha var, bak beni iyi dinle. Nfus mdrlne git nfustan babann kaydndan kendini sildir, ama unutma ki sen zenci yani bir Astsubay babann olusun, baba mesleini sorduklarnda ne diyorsun, amirlerine yoksa yalan m sylyorsun bir Trk zabitine yalan yakr m hi? Bir de u var, babann meslei senin general olman engelleyebilir, unutma bu da sana psikolojik bask yapar, zaten bozuk olan psikolojin temelli bozulur yazk olur sana, sonra bak bize kim gzel konuma yapar ok muhterem filo komutanm; daha sonra tekrar bu yazma devam etmek kaydyla imdilik msaade btn emekli ve muvazzaf meslektalarma hrmetlerimi iletiyorum.

atilla abayl    25 Eyll 2009 14:51
BOZUK SSTEMN RNLER NE ALISAN KURU ?

HATIRLATSINIZ MALUM TEGMEN PM EKLM BOMBAYI ERN ELNE VERPDRT VATAN EVLADI EHT OLDUGUNDA ,PROF.DR.NEVZAT TARHAN UNU DEMT; BU TEGMEN BOZUK SSTEMN RNDR ;

BABASINA HERF DYEBLEN BR EVLAT ASSUBAY BABASI N VE ASSUBAYLAR N PSLK KOKAN AGZI LE BU SZLER SYLYOR SE SAYIN NEVZAT TARHANA NE DEMEL.

ASLINDA MALUM AHISIN BABASINI BULABLSEK DNA TESTNDE GEREK OGULU OLMADIGI HASTANEDE KARITIGI ORTAYA IKAR.

BU GNE DEK YZLERCE YAZI YAZDIK BEYEFENDLER ARTIK DEGN OK KT BR ZGDE HAREKET EDYORSUNUZ BUNU SONU SON DERECE ACI SONULAR ERECEK.

SUBAY-ASSUBAY BRLKTELGNN NE RESMEN ETTNZ BZ KSTRDNZ ONURUMUZU KIRDINIZ A BIRAKTINIZ BU ZAVALLIDA BOZUK SSTEMN RNLERNDEN ORTAYA KAN BR SADECE YLE DEGLM ?

YAZIK TSK BU NOKTADA OLMAMALI D TEK SULU EGTM SSTEMNZ NELER OKUTULDUGU ASKER OKULLARDA SUBAY ADAYLARINA BU KONULARIN NASIL LENDG OK Y BLNYOR.

HAYD ARTIK, DEGN BAKTIGINIZ PENCERENN HATALI OLDUGUNU GRN,EZYOR NSAN ONURUNA DEGER VERMYOR,SZ BZDEN DEGLSNZ BAKI AISINIDEGTRN.

BUNUN SONU HSRAN OLAAK.

ATLLA ABAYLI 8)

smail DAMAR    25 Eyll 2009 14:37

Ender zkan    25 Eyll 2009 14:12
Utan videosu,
Mutlaka aratrlmal,gereklii onaylanrsa; Kiinin,anne ,baba,e ve ocuklarnn,Assubay ve Assubay ilikilerini aratrp deifre etmeliyiz.

Ender zkan    25 Eyll 2009 13:54
Deerli Arkadalarm,
Assubaylarn sorunlar ve bu sorunlarn zm konusuna her arkadam kendi gr acsndan bakmakta ve yorumlamaktadrlar.

Doaldr ki bu meslei uzun yllar yapm,ya da yapmakta olan kiiler,bu sorunlar en iyi bilen kiilerdir.

Sorunlarn varlndan,bizler ve bizi ynetenler hemfikiriz.

Sanrm zm konusunda eitli neriler bulunmakta,bu konuda fikir birlii bulunmamaktadr.

Ben de bir emekli Assubay olarak,zaman zaman zm nerilerimi yazmaktaym.

neriler konusunda genelleme yaparsak,
TEMAD'n byk eylemler yaparak sesimizi duyurmas;
Genelkurmay'n insafa gelerek bizim haklarmz vermesi;
Hkmet'in (EGEMENLK KAYITSIZ ARTSIZ MLLETNDR'SZN ANIMSIYARAK)engellendim, mazeretine snmadan haklarmz vermesi;
eklinde genelleyebiliriz.

KSEL KANIM,SORUNUN ZMNDE HER NERNN DE E YARAMAYACAIDIR...

TEMAD BU (HANTAL/TZK)YAPISI LE SES GETRECEK EYLEM YAPAMAZ,SONUC ALAMAZ.

1971 ylnda girdiim,TSK'de,bu gne kadar, Genelkurmay'n Assubaylar lehine yapt(adam gibi bir)iyiletirme grmedim.Bu nedenle :

GENELKURMAY'DAN HBR UMUDUM VE BEKLENTM YOK.

Siyaseti lider sultas,kendi adamn kayrma,ee dosta pasta datma,oy iin kmr,sevap iin iftar sofras kurma olarak gren
TBMM'NN YETKLERNN EZLMESNE SES IKARTMAYAN SYASETCLERDEN DE H BR UMUDUM YOK.

Benim kiisel grm,haklarmz almamzda,KENDMZDEN BAKA BZE H BR K VE KURUM YARAR SALAMAZ,
MUHTAC OLDUUMUZ KUDRET,KEND VARLIIMIZDIR.

izilecek yol haritasn,ksa ve uzun vadeli olarak ekillendirilebilir.

Ksa vadede bireysel eylemlerle sesimizi duyurabiliriz
(rnein:Sayn bymz .Turan'n izdii yasal hak arama yollarna katlarak hak alabiliriz.Alamazsakta birilerinin rahatn bozabiliriz.
Yine Sayn T.Kk'n yryn,ulusal medyaya ulatrabilmek iin yollar dener,birilerini rahatsz edebiliriz.)

Uzun vadede ise,
TEMAD ats altnda gbirliine gitmeliyiz.En ksa zamanda tzk deiiklii yaparak,dernein Assubay haklarnn aranmasna engel olan maddelerinin deitirilmesini salamalyz.
(rnein,1983 tarihli ,darbe yasalar ile hazrlanm,askeri dernekler yasasnn madde 3,madde 6'nn deitirilmesi)
TZKTEK PRANGALARINDAN KURTARILAN TEMAD'IN,YNETM KADROSU VE MANTALTES DETRLEREK KAZANACAI VME LE SORUNLARIN ZLEBLCENE YREKTEN NANIYORUM.

klacak yol uzun ve zorlu olabilir.G olabilir.Bu yola kanlar yalnz kalabilirler.Ama her gn yanlarna katacaklar yeni bir yol arkada ile hedefe vardklarnda,ne kadar ok ve gl olduklarn greceklerdir.
UNUTULMAMALIDIR K, KAYAYI DELEN DAMLALARIN SREKLLDR!

Sayg ve sevgilerimle.

SMAL TURAN    25 Eyll 2009 13:52
DORUYSA O SOYSUZA DERS VERELM

Binbann videoda yaynlanan Astsubaylara hakareti doruysa en seri ekilde toplu olarak hakaret ve maddi ve manevi tazminat davas aalm. Her trl gayri menkul ve menkullerine tedbir koyduralm.

O toplantda bulunan Subaylardan tepki gstermeyip de konumay tastik anlamnda sessiz kalanlar varsa onlar iin de ayn davalar aalm.

HAYD TEMAD HUKUK KOMSYONU ARTIK HAREKETE GEN...

atilla abayl    25 Eyll 2009 13:40
TERBYESZ NSANLIKTAN NASBN ALMAMI,MAHLUK...

GNEY BARAN YAZIN GOOGLE GRN BU K LE LGL BLGLER GRECEKSNZ.
TAB K BZE GREVLER DYOR...
MDDEN KOLAY GELSN !

NE EKERSEN ONU BERSN... 8)

Mustafa Sava EVRAN    25 Eyll 2009 13:26
http://TEMAD\\
EY TEMAD YNETM VE HUKUK KOMSYONU.ORDA MISINIZ? VAR MISINIZ? YOK MUSUNUZ? YOKSA BU HAKARETLER KABULLENYOR MUSUNUZ?

SMAL TURAN    25 Eyll 2009 13:21
http://DEVLETE GNDERELM
anl, erefli, onurlu, fedakar ve cefakar Astsubaylara galiz kfrler edip hakaret edecek kadar cretkar olan ne idii belirsiz bu adamn kasetini, CD olarak bata Cumhurbakan olmak zere devletin byk kk tm yetkililerine gnderelim.

Mustafa Sava EVRAN    25 Eyll 2009 13:21
http://HUKUK
Sn..DAMAR'n verdii linkteki videoyu izledim ve kanm dondu.Bu yazklar olsun demekle geitirilmemeli ve gerekli hukuki tepki zaman geirmeden verilmeli.Bu ar hakaretler bu kan bozua hukuki yoldan en ar ekilde dettirilmeli.Ayrca bu konumalar gerekse tm sylediklerini misliyle kendi adma iade ediyorum.Btn syledikleri kendisine misliyle dnsn.Herif aka kendini tanmlam.Hepinize sayg ve sevgiler.

Seluk er    25 Eyll 2009 12:58
ASSUBAYLARA AIR KFR VE HAKARETLER !
Deerli dava arkadalarm, Hava Kuvvetlerinde grevli, Filo Komutan Binba (ilgili video kaydna gre) " BENM BABAM DA EMEKL ASSUBAY,1979 YILINDA DAYANAMADI EMEKL OLDU; ASSUBAY DEL M TOPUNUN A... KOYAYIM eklinde balayan hakaretlerine devam ediyor. Nbetinde Assubaylar don gmlek koturduunu,Assubaylarn sk sk savunmalarn aldn hatta hapis cezas ve Disiplin Mahkemesi'ne verdiini zevkle toplantda SUBAYLARA ANLATIYOR...
HAKARETLER BU EKLDE DEVAM EDYOR. BU BNBAI BABASINA,ASSUBAYLARIN HANIMLARINA KADAR KFR EDEBLEN ASSUBAYLARA DMAN BR ADAMDIR.BU ZHNYETLER KAYSER'DE GEN ASSUBAYLARA NE VE HPNOZLA KENCE YAPAN, AST KUYULARINA ATMAKLA TEHDT EDEN ZHNYETN DEVAMIDIR. BU LKENN HAVA KUVVETLER KOMUTANI GENELKURMAY BAKANI TELEVZYONDA BOY GSTERMEKTEN BAKA NE YAPAR. GENELKURMAY BAKANI AALARDAN KAYET OLUYOR, YA BU AALARA NEDEN GEREN YAPMIYOR? AYRIMCI KARA ZHNYETL ADAMLAR.BUNLAR NSANLIK SUU LEMEYE DEVAM EDYORLAR, KPEKSZ KYDE MSAL.

te velinimetleriniz,ite zihniyet bu.Eek ykyle bu devletten maa alan saltanat srenler yazklar olsun size.ADOLF HTLER' DE GETNZ...
Yargda hesabn vereceksiniz...YAZIKLAR OLSUN...UTANIN !!! Sayglarmla.

Seluk ER
E.Kara Bnd.Kd.Bv.
Tel:0543 4753600

smail Damar    25 Eyll 2009 12:45
http://www.cemceminay.com/cc/?t=video&v=xajq 0d

DDA OLUNAN KASET DORU SE,YAZIKLAR OLSUN SANA ...

abdullah ektik    25 Eyll 2009 11:12
http://www.emekliassubaylar.org
VARLIGINI,BU VATANIN BIRLIK VE BUTUNLUGUNE ADAMIS BIZ ASSUBAYLARA YAPILAN BU HAKSIZLIKLARA GOZ YUMAN ASKERI VE SIYASI YETKILILERI BIR KEZ DAHA UYARIYORUM.BIZLER 9/2'SINI,1/4'UNU,INTIBAKLARI,TAZMINATLARI VE SOSYAL HAKLARI HAK EDIYORUZ.YILLARDIR BAGIRIP,CAGIRIYORUZ.KOR MUSUNUZ,SAGIR MISINIZ, NICIN INAT EDIYORSUNUZ? BIZLER BU VATANIN EVLADI DEGIL MIYIZ? ASAGIDA YAZILANLARI OKUYUN,CIDDIYE ALIN,AKSI HALDE OLACAKLARDAN SIZLER,BASTA GENELKURMAY YETKILILERI SORUMLUDURLAR.BIZLER RUTBETLI,YUKSEK OKUL/FAKULTE BITIRMIS,
IHTISAS SAHIBI, SIZLER GIBI ASKERLERIZ.BEN BIR EMEKLI DENIZALTICI ASSUBAYIM.YUKARIDA BAHSETTIGIM BUTUN HAKLARI SIZLER GIBI BEN DE HAK EDIYORUM.
TUM ASSUBAY MESLEKTASLARIM DA HAK EDIYOR.BUNU DAHA FAZLA GECIKTIRMEYIN. YARDIM DEGIL,HAKLARIMIZI ISTIYORUZ.
DAVAMIZA SAHIP CIKANLARA SEVGI VE SAYGILARIMLA.

Tayyar YILDIRIM    25 Eyll 2009 09:10
KARDEM

Beni hor grme kardeim
Sen altnsn ben tun muyum?
Ayn vardan var olmuuz
Sen gmsn ben sa mym?

Ne var ise sende bende
Ayn varlk her bedende
Yarn mezara girende
Sen toksun da ben a mym?

Topraktandr cmle beden
Nefsini ldr lmeden
Byle emretmi yaradan
Sen kalemsin ben u muyum?

Tabiata Veysel ak
Topraktan olduk, kardak.
Ayn yolcuyuz yoldak
Sen yolcusun ben bac mym

TDK:
bac: Zorla alnan para
bac: hayvan vergisi

AIK VEYSEL ATIROLU

SMAL TURAN    25 Eyll 2009 08:59
OYAK HAKLARIMIZ

Sayn arkadalarm,

Oyak yesi olanlarla yelii sona erenler iin hazrlanan dileke rnekleri aaya karlmtr. 205 sayl kanuna gre oyak MSB.lna bal olduu iin dilekelerimizi bu gnden itibaren MSB. lna gnderelim.

Olumlu sonu alamadmz takdirde hakkmz mahkemede arayacaz. Sayglarmla.


************************

(OYAK YEL DEVAM EDENLER N DLEKE RNE)

MLL SAVUNMA BAKANLIINA
ANKARA

205 SAYILI ORDU YARDIMLAMA KURUMUNDAN DOAN MADURYETLERM;

1.OYAK sermaye ynnden bir devlet kurumu olmadndan, sermayesi tamamen yelerinin dedii aidatlardan olumaktadr. Trkiyede ve dnyadaki devlet kurumu olmayan tm benzer
kurulularn genel kurul yeleri, mali katlmlar orannda katks olan yelerinden (ortaklarndan) oluur.

2.Genel kurul yesi olamadmdan yesi olduum kurumun Ynetim Kurulu Bakan ve yelerinin seiminde de hi sz ve hak sahibi olamyorum.

Anayasamzdan, Trkiyenin de taraf olarak kabul ettii Birlemi Milletler nsan Haklar Beyannamesinden ve Avrupa nsan Haklar szlemesinden doan haklarmn gerei olarak maduriyetimin giderilmesi iin,

Tm oyak yelerini kapsayacak ekilde benim de parasal katkm orannda oyak genel kurulunda genel kurul yesi olarak oy kullanabilme hakkmn verilmesini,

Salayacak ekilde gerekli dzenlemelerin yaplmasn arz ederim.

Sayglarmla.

OYAK NO:
RTBEM :
ADRESM:
ADI SOYADI
***********************

(OYAK YEL SONA ERENLER N DLEKE RNE)

MLL SAVUNMA BAKANLIINA
ANKARA


205 SAYILI ORDU YARDIMLAMA KURUMUNDAN DOAN MADURYETLERM;

1.OYAK sermaye ynnden bir devlet kurumu olmadndan, sermayesi tamamen yelerinin dedii aidatlardan olumaktadr. Trkiyede ve dnyadaki devlet kurumu olmayan tm benzer
kurulularn genel kurul yeleri, mali katlmlar orannda katks olan yelerinden (ortaklarndan) oluur.

2.Ordu Yardmlama Kurumunun bymesinde ve uluslararas bir kurulu olmasnda dediim aidatlarmla byk katk saladm. BAZI YELERN YELKLER KEND RADE VE KARARLARI DIINDA BAZI YELERN YELKLER DE MCBR SEBEPLERDEN DOLAYI SONA ERDRLMTR. YENDEN YE OLMAM DEL, ANAYASAMIZA VE TEMEL NSAN HAKLARI HUKUKUNA GRE TEMELDE VAR OLAN TAB YELMN DEVAM ETTRLMES GEREKR.

Anayasamzdan, Trkiyenin de taraf olarak kabul ettii Birlemi Milletler nsan Haklar Beyannamesinden ve Avrupa nsan Haklar szlemesinden doan haklarmn gerei olarak maduriyetimin giderilmesi iin,

1.Ordu Yardmlama Kurumuna ye olmamn salanmasn,

2.Tm oyak yelerini kapsayacak ekilde benim de parasal katkm orannda genel kurulunda genel kurul yesi olarak oy kullanabilme hakkmn verilmesini,

Salayacak ekilde gerekli dzenlemelerin yaplmasn arz ederim.

Sayglarmla.

OYAK NO:Bilmeyen yazmasn
RTBEM :
ADRESM:
ADI SOYADI

SMAL TURAN    25 Eyll 2009 08:56
EMEKL VE MUVAZZAF ASTSUBAYLAR Y OKUSUN

TERRLE MCADELE KANUNU
Kanun Numaras: 3713

BRNC BLM: TANIM VE TERR SULARI
TERR TANIMI

Madde 1 - Terr; cebir ve iddet kullanarak; bask, korkutma, yldrma, sindirme veya tehdit yntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik dzeni deitirmek, Devletin lkesi ve milletiyle blnmez btnln bozmak, Trk Devletinin ve Cumhuriyetin varln tehlikeye drmek, Devlet otoritesini zaafa uratmak veya ykmak veya ele geirmek, temel hak ve hrriyetleri yok etmek, Devletin i ve d gvenliini, kamu dzenini veya genel sal bozmak amacyla bir rgte mensup kii veya kiiler tarafndan giriilecek her trl su tekil eden eylemlerdir.

TERR SULUSU

Madde 2 - Birinci maddede belirlenen amalara ulamak iin meydana getirilmi rgtlerin mensubu olup da, bu amalar dorultusunda dierleri ile beraber veya tek bana su ileyen veya amalanan suu ilemese dahi rgtlerin mensubu olan kii terr sulusudur.
Terr rgtne mensup olmasa dahi rgt adna su ileyenler de terr sulusu saylr ve rgt mensuplar gibi cezalandrlrlar.
******************

5237 SAYILI TRK CEZA KANUNU

Yasama organna kar su

MADDE 311. - Cebir ve iddet kullanarak Trkiye Byk Millet Meclisini ortadan kaldrmaya veya Trkiye Byk Millet Meclisinin grevlerini ksmen veya tamamen yapmasn engellemeye teebbs edenler arlatrlm mebbet hapis cezasyla cezalandrlrlar.
Bu suun ilenmesi srasnda baka sularn ilenmesi hlinde, ayrca bu sulardan dolay ilgili hkmlere gre cezaya hkmolunur.
*********************

1632 SAYILI ASKER CEZA KANUNU

TOPLU ERBA VE ER KARISININ TARF :

Madde 14 - Bir fiil toplu erba ve er karsnda yaplm saylarak kanunun bu kayt ile takyit ettii hkmlerin tatbik iin amir veya mafevk ile failden veya eriklerden baka askeri hizmet maksadiyle toplanm en az yedi askeri ahsn bulunmas arttr.

HAK EDLMEM VEYA MSAADE OLUNMAMI DSPLN CEZASI VERENLERN CEZASI:

Madde 111 - Ceza vermek salahiyetini tecavz ederek ve bilhassa hak edilmemi veya msaade olunmam bir cezay kasten verenler be seneye kadar hapsolunur.
**************

Tayyar YILDIRIM    24 Eyll 2009 23:25
"brahim" rumuzlu arkadamzn yazdklarna katlmamak mmkn deil. Ben de genellikle yazlarmn ana fikri olarak benzer dnceleri dile getiriyorum. Hatta baz szlerim tepki dahi almtr. yle demitim yazmn birinde: "TEMAD sitemiz, ORG Sitemiz, bir de NET Sitemiz dertlerimizi dillendiren belli bal yayn organlarmzdr. Ne yazk ki hepsi iin de sadan say 10 kii, soldan say 10 kii, toplam 30 kii cengaverlik yapyorlar. Dierleri de armut pi, azma d modundalar". "u bizim 100 TL zam ii ne oldu!!!" diye sormaktalar" demitim.

Baka bir ey demeye gerek var m bilmiyorum.


7671
Mesaj Defteri yazlar
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 »