cnnturk.jpg
haberturk.jpg
astsubaylar-yuruyor.jpg
videotalu.jpg

Kimler Sitede?

MESAJ PANOSU
AHMET ZTA    21 Ocak 2010 12:10
http://www.antalyaeastsubaylar.org
Sayn TEMAD Ynetimi ;

1. Son zamanlarda birlikleri ziyaret etmenizi ge kalan bir uygulama olarak grsek de memnuniyet vericidir.

2. Biz toplumumuza zel bir mali ve dier konularda iyiletirme istemiyoruz. Sosyal adaletsizlikleri ve uygulamalar; eski ekli, yeni ekli ve gerekeleri ile ilgili makamlara yazdnz yazlar ve ilgili makamlardan aldnz yazl cevaplar asla bizlere kantlayamadnz. Bu yazlar sitenize atp veya ubeleriniz kanal ile yelerinize ulatramadnz. Siz de siyasiler gibi TEMAD yelerine ve emekli Astsubay camiasna; belgelerle konumuyorsunuz.

3. Sayn TEMAD Genel Bakanm; gazetecilerin siz, grubunuz ve krgnlnz devam ederken ne yapmay dnyorsunuz? sorusuna verdiiniz cevab, ne sizden, ne de basndan rendik. Gazetecilere verdiiniz cevab biz de merak ediyoruz.

4. Kurulan siteler TEMAD'n bilgilendirme ynnde eksik, yanltc ve yelerinin eletirileri yaynlamamasndan, yanl davranmasndan kurulmutur. craatlarnzda yaptklarnz hatalar yazan yeleri TEMAD'dan ihra ederek susturmaya altnz ok iyi biliyoruz. Bizi yazlarnzla destekleyin diye TEMAD bakanlarn da ok grdk. Gnlllk esasna gre ye aidat yatrp, ye olanlarn yazl mracaatlarn geri evirerek, kabul etmeyerek, cevap vermeyerek ve tzk gereini yapmayarak bir yere varamazsnz.

5. Sayn Genelkurmay bakanmzn TEMAD' ilk defa ziyaret etmesinden onur duyduk. Keke Astsubay M.Y.O.'da verdii szlerin mjdesini burada belgeleri ile yapldn kantlasa idi. Acaba TESUD'u hangi yldan beri ziyaret ettiklerinin farknda msnz ?

6. Dnya emekli askerler federasyonuna TESUD ve Gaziler derneinin hangi yldan beri katldklarn biliyor musunuz? 7 yldr ynetimdesiniz bu seneye kadar neden giriimde bulunmadnz?

7. TEMAD ynetimleri yaptnz tzk gerei yelerinin olaan genel kurul taleplerini yokua komakla, yneticilerden memnun olmayanlar ihra ederek, eski yelerin bazlarn yelie kabul etmeyerek bir yere varamazsnz. TEMAD ynetimi olarak szde dimdik ayakta durduunuzu zannediyorsanz yanlyorsunuz. Tarih siz ve sizin gibi dnp grevden ayrlanlar asla af etmemitir ve etmeyecektir. Sayglarmla.

Erdal Gner    21 Ocak 2010 12:01
1995 ylnda Cumhuriyet kart konumasn alnt yaparak yaynladm alma ve Sosyal Gvenlik Bakan Sayn mer DNER, AKP'nin kapatlma davasnn ardndan yaplan 2007 seimlerinde milletvekili seilmi ve bilahare Bakan olmutur. Grev sresince iki kanun teklifinde imzas vardr. kisi de Anayasa deiiklii hakkndadr. alma ve alma hayatn dzenleyici alanda hi bir teklifi grnmemektedir. mzas bulunan iki tekliften biri Cumhurbakanl seimi ile ilgili, dieri ise niversitelerde kyafet serbestlii ile ilgilidir.

alma Bakanlnn grevleri;
a)alsma hayatn dzenleyici, ii - iveren ilikilerinde alma barnn salanmasn
kolaylatrc ve koruyucu tedbirler almak,
b)alma hayatndaki mevcut ve muhtemel meseleleri ve zm yollarn arastrmak,
c)Ekonominin gerektirdii insan gcn salamak iin gerekli tedbirleri aratrmak ve
uygulanmasnn salanmasna yardmc olmak,
d)stihdam ve tam almay salayacak, alanlarn hayat seviyesini ykseltecek tedbirleri
almak,
e)alanlarn meslek eitimlerini salayc tedbirler almak,
f)Sakatlarn mesleki rehabilitasyonunu salayacak tedbirler almak,
g) sal ve gvenliini salayacak tedbirlerin uygulanmasn izlemek,
h)alsma hayatn denetlemek,
i)Sosyal adalet ve sosyal refahn gereklemesi iin gerekli tedbirleri almak,
j)esitli fizyolojik, ekonomik ve sosyal risklere kar sosyal sigorta hizmetlerini uygulamak,
k)Sosyal gvenlik imknn salamak, yaygnlatrlmas ve gelitirilmesi iin gerekli tedbirleri
almak,
l)Yabanc lkelerde alan Trk iilerinin alma hayat ve sosyal gvenlikle ilgili
meselelerine zm yollar aramak, hak ve menfaatlerini korumak ve gelitirmek,
m)alma hayatn gelitirmek iin alanlar koruyucu ve almay destekleyici tedbirleri
almak,
n)Bal ve ilgili kurulularn amalar ve zel kanunlar gereince idare edilmesini salamak ve
denetlemek,
o) istatistiklerini derlemek ve yaynlamak,
p)eitli mevzuatla verilen dier grev ve hizmetleri yapmak,
r)yerindeki salk ve gvenlik risklerini nleyici ve koruyucu hizmetleri yrtenlerin
niteliklerini belirlemek, eitimlerini ve sertifikalandrlmalarn salamak,
s)Mesleki yeterlilik sisteminin oluturulmas ve iletilmesi iin gerekli tedbirleri almak,
olarak belirtilmistir.

Sayn Bakan Emekli Assubaylara mali iyiletirme yaplamamasn maliye bakan gibi bte ile aklam. Sayn Bakan Size ak sorumdur.
Emekli veya alan Assubaylar ile ilgili hi bir almanz, dosyanz var mdr?
alma artlarn denetleme yetkiniz var m?
Sorunlarna vakf msnz?
Eer yoksa niye mali iyiletirmeler konusunda neden tarafsnz?
Bunu sebebi ideolojik midir?
Sayglarmla...

Erdal Gner    21 Ocak 2010 11:24
TEMAD Mesaj Panosundan Alntdr:
TARH 1 Eyll 2006
Yazan Ersen GRPINAR

"Sevgili Arkadalarm, Komuta kademesinde deiikllikler oldu. Gnkur. Bk. zkk paaya yeni hayatnda baarlar dileriz. 926 sayl askeri personel kanunu knca 2 yllk harp okulu mezunu hatta lise mezunu nalbant, muamele ve hesap memuru albaylar 8'nci dereceden greve balatldlar ve u an daha ar koullarda grev yapan Assubaylarn kat maa alyorlar huzur iinde harcyorlar. Assubaylar ise sosyal durumlar ile badamayan ilerde almak zorunda braklyor,daha birok sosyal ve ekonomik skntlarmz var bunlar sar sultana duyurduk, ama zkk paaya duyuramadk veya duymak istemedi. Bizlerin sorunlarna bence zellikle zm bulunmak istenmiyor! Yoksa TSK tarafndan hazrlanan dier yasalar jet hzyla komisyondan ve meclisten geiyor. Tm memurlar 80 YTL iyiletirme zamm aldlar. Adli ve mlki personel maalar iyiletirildi. mama,polise, Mit mensuplarna, mahalle bekilerinin emeklilerine dahi 100 YTL zam yapld. Bir tek Assubaylar unutuldu. Pardon grev ve lme gnderilirken bizleri hatrlyorlar, ben ahsen sorunlarmza duyarsz kalan bata zkk paa olmak zere tm yetkililere hakkm helal etmiyorum. Bakalm imdi Bykant Paa gerek BYKL gsterip sorunlarmza zm bulacak m? nk biz imtiyaz deil eitlik ve adalet istiyoruz. Sayglarmla..."
-
Grdnz arkadalar ben bu yazda unu vurgulamaya altm. nsanlar deimiyor. Deitim diyenlere inanan yok elbet. Ancak kimi menfaat, kimi de korkudan inanm gibi yapyor. Sayn Ersen GRPINAR'n affna snarak kendisinin yazsn yaynladm. Mcadelesinden bir santim ayrlmadn grdm. Aradan drt yl geti. mamlarn emeklileri zam ald. Subaylara iyiletirmeler yine yapld. Yine polisler zam ald. Assubay haricinde tm emeklilere yine zam verdiler. Hkmetimiz ile Genelkurmayn ortak paydasnn Assubay toplumunda bulutuu ortaya kt. Ancak her iki kesimin de amalar farkl. Bu yazdan sonra geen srede TEMAD ne yapt? OFFFFF konumak bile istemiyorum...

MEHMET AL KILIN    21 Ocak 2010 11:02
HAK ARAMAK VE KN...

Kimyasal silah var yalan bahane edilip Irak igal edildi birbuuk milyonu akn insan ld. Daha dn uluslararas ila irketlerinin dzmece yalanyla, smr dzeni iin, domuz gribinin icat edildii akland. Buna ramen btn kadrosunun salanmas, maddi kaynaklar, kuran kiinin ilikileri asndan herkes tarafndan asl sahibinin CIA olduu sylenen, Trkiye Cumhuriyetini kertmek, onun yerine tarih boyunca onun kucandan bunun kucana gezmi Filipin tipi, kiiliksiz birka devlet yaratma amacna hizmet eden bir gazetenin uydurmalarn, gerekmi gibi bayrak yaparak, ilerindeki kini Trkiye Cumhuriyeti ordusuna kar kusmaya kalkan ve ii vicdani retilik safsatasna kadar getirenlerle, bu lkede ayn havay soluyup ayn yldzlar seyretmekten utanyorum. Hak aramak, hakszla uradn sylemek ayr ey, bunu bahane ederek Trkiye Cumhuriyetine ve Trk Ordusuna kinini kusmak ayr eydir.
An tarihi okuyun. Tarihte Trkler'in bu corafyaya gelilerinin bir nedeni de millet olarak askerlie yatkn olmalar, asker millet olmalardr. Bouna mitlenmeyin,er veya ge kaybeden yine siz ve okyanus tesinden kendisinden g aldnz,sizin papaan gibi tekrarlamanz,inanmanz iin byle yalanlar uyduruveren patronlarnz olacaktr. Varlklarn srdrmek iin vatan ulus duygusundan yoksun profesyonel orduya bel balayanlarn, Afganistan'da amatr Taliban karsnda ne duruma dtklerni gryoruz izliyoruz. Sayglarmla...

Mehmet AKPINAR    21 Ocak 2010 01:30
Yazmayaym sadece okuyup geeyim diyorum, ama insan olduumuzdan olsa gerek sabr denen hissiyatmz bitiyor ,yok artk o kadar da deil diyerek yazmamz iin bizi harekete geiriyor,benden nceki arkadamz ok gzel dile getirmi o diziyi srf o karakteri grmemek iin seyretmiyorum,daha dn yaplan giriim sonucu hem Basn konseyi Bakan hem de Hrriyet Bayazar olan Sayn Oktay EK itirazlarmz dikkate alarak erdemli bir davranla zr diledi,kimin sayesinde? Daha ncede bizlerle ilgili her olumsuzlua tepki gsterip su duyurusunda bulunan Kanal D TV.de tavua Baavu ismi taklan diziyi kaldrtan sanal kahraman M.E.'nin kapattrn dedii bu site sayesinde !..

Sevgili Meslektalarm, kral plak bunu neden aka ifade edemiyoruz ki, Adilhan beyin forumda yazd konuya katlyorum, artk bize bizi gerekten temsil etme yetisi olacak yeni bir oluum gerekli, baksanza bir ube kapanyor neden,nasl,kim kapatt,ne kadar sre ile kapand kimsenin haberi yok,herhalde bu ube durup dururken kapatlmaz ,aslnda aklma gelmiyor deil sakn Mahmut ERDEM'in ikayeti ile kapatlm olmasn,zira bir ka kez bu konuyu gndeme getirdi, geri sitelere gc yetmiyor, ama dernek ubelerine bulunduu konum gerei elbette yeter.

Evet durumumuz bu ,ynetim zafiyetine dm bir Dernek ynetiminden bizler de tutmu ,camia iin bir takm kazanmlar elde etmesini bekliyoruz, geiniz,onlar ttsler ve bagajdan bakmalarla urayorlar (ne demekse),bir Genel Bakana yakmayan bir uslupla yazlm avutma yazlara ben 2005'ten beri muhatabm. 5 yl olmu,ayn szleri dinlemeye balayal, bu gidile daha 5 yllar da bekleriz okuruz,uyuruz.

Artk bir tek beklentim kald onuda yapamazlar ama yine de syleyelim de iimizde kalmasn:
Ynetimin Tekel iileri kadar diren gstermeleri,eer bireyler yapmak istiyorlar ise nce kendileri dernein n m olur, Kurtulu Park m olur bir yere adr kurup Alk grevine balasnlar ,etrafa da haklarmz anlatan mesajlar yazl panolar yerletirsinler, ilgiyi eksinler, bizler de,her gn artan sayda katlarak destek verelim ,eylem nasl olurmu gsterelim ,buna da yanamyorlarsa istifa etsinler bunu yapmak ve balatmak iin ok sayda gen emekli meslektamz var ,hem de hemen balatacak, denemesi bedava sadece bir A4 kat istifa yazs imza gerisi kolay, olmad m,e o zaman siz bir eylem biimi aklayn ,ama yok ki nasl aklanacak bir de MSB "Sabret Gnl" ne der,Gn.Kur.bk.mz hazretleri ne der mi dersiniz ,ne derlerse desinler hepsinin tuzu kuru ,rahatlar yerinde ,yoksa sizler de onlar gibi tuzu kurulardan msnz da sesiniz soluunuz kmyor.

veysel etiner    20 Ocak 2010 23:48
Bir tanesi Fatih Camii'nde bir Cuma namaznda bomba patlatmak.

Bombay nereye yerletireceklerini belirleyen krokiyi iziyorlar, bombann yerletirilip patlamasndan sorumlu personeli belirliyorlar, bomba patlad srada oluacak vaheti ve panii kayda alacak kameralarn konulaca yerleri bile saptyorlar.

Sonra Beyazt Camii'nde de bir bomba patlatacaklar.

Bu nasl bir kafa yaps, nasl bir iktidar hrs, nasl bir gz dnmlk...

imdi bir dnn, bu adamlar dmana kar alnacak nlemleri saptamak iin toplanyorlar ve dmanla ilgili hibir alma yapmayp, darbe iin bu lkeye yapacaklar dmanlklar, camileri bombalamay, uaklarmz drmeyi planlyorlar.

Dmana kar bir hazrlklar yok ama kendi lkelerine dmanlk iin btn hazrlklar tamam.

Gerekten alacak, bo zaman olmayacak, kendi lkesine dmanlk etmeyecek, dmana kar ciddiyetle hazrlanacak bir orduya ihtiyacmz var.

Zorunlu askerlii mmkn olduu kadar abuk kaldrp, ordunun rgtlenme emasn tmden deitirmeliyiz.

Askerlii profesyonel ve ciddi bir meslek haline getirmeliyiz.

Yoksa biz bu darbecilik hastalndan arndramayacaz bu orduyu.

Kendi ordumuz, kendi bombamzla bizi ldrecek.

Ve, hep bizi ldrmek iin hazrlk yapacak.
-
Bunlar bu gnk ke yazsnda yazan (A.A.) Trkiye'de yaynlanan, d destekli kime hizmet ettii belli olmayan bir gazete sahibinin ke yazsndan alnt yaplmtr.

Kozmik odada yaplan aramalarda bir sonu elde edemeyeceklerini gren baz gizli gler, gndemi tekrar scak tutmak ve srekli TSK'y taciz ederek, ypratma kampanyas devam etmektir.
TSK'y bu ke yazsn yazan zat m deitirecek?
Zorunlu askerliin kalkmasn bu zat m karar verecek?
Bu gn gazetesinde aklad araf darbe plannn dkmleri ve ses kaydnn elinde olduunu aklayanlar neden bu ses ve cd dkmlerini nerden ve nasl elde ettiklerini aklayamyorlar. Neden srekli TSK'y hedef alan asparagas haberler yaplyor.
Bu gazetenin ana amac nedir?

SONUC OLARAK TRK HALKINI TSK'NE KARI KIKIRTAN, TSK'N HALKINA DMAN GSTEREN, KATL GSTEREN BU ZAT BU GC KMDEN VE NEREDEN ALMAKTADIR.

ali nas    20 Ocak 2010 23:46
Sayn ATILGAN'n yazdklarn ben de yazyordum ki yazsn okudum.Dolaysyla buna ksa bir metinle katkda bulunaym.

Dernek ynetiminin ubenin kapatlmasn bilmemesine inanmak imkanszdr.Ancak kapatma sebebini bilmeme gibi bahaneyle bir de nedenini bakalarna ykmaya alp amur atmak(Sayn Abayl'nn dediine gre)hi ho deil.
Acaba bu iin iinde gerei saklama adna bir tezgah m var.Daha ileri gidiyorum ve diyorum ki kapatmaya sebep yz kzartc bir ube faaliyetinin var olmas m?
Dediim gibi acaba yle mi? Yani kesin bir bilgiden bahsetmiyorum.
Bir ubenin kapatlmas bir ye ikayet etti diye sorgusuz sualsiz yaplabilir mi? Hayr.

Aykut bakanm sadece varsaymlara dayanarak yazdm bu konularda aklama yaparsa hem gerei reniriz hem de kendisine teekkr etme ansna da eriiriz.

Sayn Abayl'ya da kolay gelsin diyor,mcadelesinde baar diliyorum.

Takipteyim.

Tansel KURUN    20 Ocak 2010 23:37
Sayn Osman Snav ve TRT yetkililerine internet ortamnda ulaamadm. O nedenle yazm sitemize ulatrmay uygun grdm. nallah TEMAD yetkilileri bunu okur da, muhalefetle uramay da bir yana brakp, benim ulaamadm kii ve kurumlara ularlar. Zira onlar bakentte ikamet ediyorlar. Yaz metnim aada arz edilmitir: Sayn Osman Snav, ynetmenliini yaptnz TRT' de yaklak haftadr yaynlanan ''Sakarya Frat'' dizisini ilgi ile izlemekteyim. Ancak; zlerek belirtmek isterim ki dizinizde semi olduunuz karakterlerden Durali Bv. karakteri bir emekli astsubay olarak beni ve birok arkadam rahatsz etmektedir. TSK' nn en nemli temel talarndan olan astsubay camiasnn sadece arabesk mzik dinleyen, bir olan ocuk yapmak iin komik durumlara den vb. karakter olarak canlandrlmas znt ile mahede edilmitir. Bizler gerektii zaman arabesk mzik de dinleriz. ivemizi deitirmek iin deiik metotlar ierisine girmeyiz. Ancak camia olarak hepimiz gndemi yakndan takip eden, toplum hayatn benimsemi, zellikle beeri ilikilerde st dzey iletiim kurmu bireylerizdir. Bu vesileyle yapm olduunuz dizi her ne kadar toplum nazarnda ilgi ve alaka ile karlansa da astsubay camiasn rahatsz etmektedir. Ayrca gneydou gerei sizin dizinizde anlattnz gibi deildir. Keke yle olsayd... ok iyi ve deerli bir ynetmen olduunuza inancm sonsuzdur. Ancak astsubay camiasn kltc Durali Bv tiplemesi gibi bir role tahamml etmemiz mmkn deildir. Dizinizde astsubay camiasn gklere kartn demiyoruz. Bizler haddimizi ve hukukumuzu gayet iyi biliyoruz. Ancak bu gibi tiplemeler de son derece ve moral ve motivasyonumuzu bozmaktadr. Size dizi yapmcl dersi vermek haddimiz deildir. Ancak astsubaylarn grev ve sorumluluklarn tam olarak anlayabilmeniz iin kt'a larda ksa bir aratrma ve anket yapmanz neriyorum. En derin sayglarmla...
Ynetici yorumu Ynetici yorumu:
Sayn yelerimiz,
Bu konudaki hassasiyetimizi ve tepkimizi sitemizin basn ve halkla ilikileri birimi olan E.ASB.GBRL PLATFORMU adna TRT yetkililerine ilettik sizlerde bireysel tepkinizi aktifhat@trt.net.tr mail adresine iletebilirsiniz.

Erdal Gner    20 Ocak 2010 22:53
Yorumsuz...
23 Aralk 2003 tarihli Milliyet gazetesinden alntdr.
"Babakanlk Mstear mer Diner'in 1995'te Sivas'taki bir sempozyuma sunduu teblide "Trkiye'de Cumhuriyet ilkesinin yerini katlmc bir ynetime devretmesi gerektii, laiklik ilkesinin slam ile btnlemesinin gerekli olduu kanaatindeyim" dedii ortaya kt."

Mehmet Emin Atlgan    20 Ocak 2010 22:07
Saygdeer Arkadalarm,

Sayn Atilla Abayl'nn deindii konunun (zmir l Bakanl'nn kapatlmas) nemini hepimiz biliyoruz. Derneimizin bir ubesinin kapsna kilidi kimin vurdurduu nemli deil,nemli olan neden kilit vurulduu-vurdurulduudur.

zerinde durmak ve dikkatinizi ekmek istediim bir husus var. Bir ube bakan derneinin niin kapatldn bilmez mi?
Kendilerine bu konuda kapatmaya yetkili merciler tarafndan yazl bir tebligat yaplmamas dnlebilir mi?
Kapatlma gerekesi nedir, ka gn kapatlmtr, vs. vs. ?..
Sn. l Bakan'nn ubesinin kapatlmasndan dolay baz kiileri sulamas (Sn.Abayl'nn ifadesi) ise son derece yanl ve hakszlktr. Farz edelim ki dernek ubesi baz kiilerin ikayeti zerine kapatld; o zaman da ube organlar yasa ve tze aykr faaliyet iinde hareket etmi olmuyorlar m?..

Sayn zmir l Bakan'nn Sayn Abayl'ya espri yapm olmasn umuyorum!.. Bu trajikomik konuda ak ve net bilgiyi, kendilerini kapatlma gerekesini ieren tutana veya tebligat aklayarak l Bakanl veya Genel Merkez yapacaktr ve yapmaldr da. ayet bir hata veya su varsa bunu baka yerlere yneltmemeliler.Kimsenin hi bir kimseyi kantsz su isnat ederek zan altnda brakmaya da hakk yoktur...
Bu konuda TEMAD Karyaka yesi arkadalarmzn da bilgileri olan hususlarda gereken aklamay yapacaklarn dnyorum.
Assubay onur mcadelesine emek veren tm meslektalarma sayglarm sunuyorum.

HARUN KURUOLU    20 Ocak 2010 22:04
Deerli meslektam Atilla ABAYLI bey; Eekten den biri olarak size nerim; Yaadnz olaylar bir onur meseli olarak deerlendiriyorsanz ve ksa srede somut bir sonu elde etmek istiyorsanz, imza atarm diyen %80 bir an iin unutun ve kendinize yetenekli bir hukuku bulun,Hukukunun hizmet bedelini de kendiniz deyin,en ucuz maliyetle olumlu veya olumsuz sonuca ulam olursunuz.nerim haricindeki seeceiniz tm yntemler sizi yorar,zer,sinir sisteminizi perian eder,sonu alp alamayacanzda muallakta kalr.Dolays ile de size maliyeti her yn ile ok yksek olur diye dnyor,gemi olsun dileklerimle baarlar diliyorum.Sayglarmla.

MEHMET AL KILIN    20 Ocak 2010 20:33
OKTAY EK VE TEKEL LER..

"Dnk yazmda geen Deniz Kuvvetleri Komutannn lojmannda alk yapan astsubay" ifadesini "astsubay" okuyucularm dzelterek o grevlinin "Uzman Erba" olmas gerektiini bildirdiler. zr dileyerek dzeltiyorum. O.E".

Hrriyet Gazetesi ke yazar Sayn Oktay Eki'nin yukardaki bir yanln dzelterek zr dileyen satrlarn sanrm herkes okumutur. Bizlere rahatszlk veren her skntmzn zm, bu kadar kolay olmayabilir ama, sorunlarmza kulak verilmesini salamann tek yolunun kararl ve birlikte hareket etmek olduunu gstermesi asndan, bu konuda son bir gn iinde olanlar ok gzel bir rnek. Ayrca, camiamzn feryatlarn bir yerlere duyurmak iin bizler abalarken, buna engel olmay kendine sanki misyon edinen, her yazsna "malum site" szyle balayarak akl sra bizleri aalayan, tuttuu yolun kar bir yol olmadn kendisi de bildii halde, srarla mendeburluuna devam eden, bizlerin harcad abalarn iin dorursu olduunu gstermesi asndan, durum Mendebur Mahmutlara ithaf olunur...

TEKEL ilerinin Ankara'da devam eden kutsal ve hakl direniinde, ahsen ben, biri camiamzn sorunlarn duyurmas iin ne yapmas gerektii ve lkemizin yllardr devam eden ba belas bir sorununun zmyle ilgili olarak iki ok nemli mesaj okuyorum.
Birincisi; "Bu lkede bir kesim, trl yalan ve hilelerle iktidar gcn eline geirdikten sonra, kendisini bu lkenin tek sahibi kabul edip, her istediini yapma hakkdr, dierleri ise sadece bir tr sarf malzemesidir" yaklamnn iflas etmekte olduu.
kincisi ise; enmeyin akam tv haberlerinde ocuklarnn gelecei iin direnen TEKEL iilerini ltfen dikkatle izleyin, durumu siz de greceksiniz. ivelerine dikkat edin, hepsi yurdun drt bir deiik yresinden gelmiler. lerinde Edirne'li de var, Tokat'l da, Mu'lu da. Yani bir ksmnn ivelerinin "zm mral'da" diyen hainlerle ayn olduunu greceksiniz. Ama bu insanlarn byle hainliklerle hibir ilgileri yok. Amalar, duyurmak istedikleri, ayn ortak soruna sahip, Edirne'li, Tokat'l TEKEL iileriyle ayn. Devlete Diyarbakr'dan "Ha...tir eken terbiyesizlerle ilgileri yok. Sorunlarna zm mral'da deil, bir Trkiye Cumhuriyeti yurtta olarak, Trkiye'nin Cumhuriyetinin bakenti Ankara'da aryorlar. TEKEL iilerinin direniinin gsterdii, lkenin bu ba belas sorunun zmnn etnik deil snfsal temele dayal ve ekonomik olduudur. Tek zm, iine bizlerin de dahil olduu bir kesime sarf malzemesi gzyle baklmas deil, bu insanlara ve bizlere bu lkenin sahibi olduumuzun hissettirilmesidir. Yani lkemizde etnik bir sorun olduunu, bunun etnik temelde zlmesi gerektiini syleyenler, etnik alm yapmaya alanlar, bu lkeye, bu corafyann insanlarna en byk ktl yapmaktadrlar.

Orhan ORHUN    20 Ocak 2010 19:51
GNN VECZ SZ :
'YNETMMZ NBET BTNCEYE KADAR HUZUR ERSNDEDR' mza TEMAD bakan.
-Aziz ve muhterem TEMAD bakan 23 Mays 2009 MTNG'ine ne oldu ?
-Sz vermek baka bir eye benzemez,nbet bitinceye kadar huzur iinde kalmaya devam edecek misiniz ?
-Bakan Nbet bitmeden ayrlmay dnmyor zaar ...

atilla abayl    20 Ocak 2010 19:41
BR TEK DORU VARDIR,O DA BU SEVGL ARKADALARIM, YALANLARLA BR YERE VARILAMAZ.


DEERL EMEKL ASTSUBAY ARKADALARIM.
Ben Atilla ABAYLI.
Beni tanyannz da, tanmayannz da vardr. Aslen ZMR- KARIYAKA'da ikamet etmekteyim.
Daha nceden halen l Bk.'ln yrten sayn Aykut ZER ile birlikte ayn listeden seimlere katlm ve YNETMDE grev alm iken,DAR YNDEN YAPILANLARIN EKSK ve YANLILARINI grdmden, YNETMDEK grevimden STFA etmi idim. Dernekte yeliim devam etmekte iken ZEL nedenlerden DOLAYI BALOVA ilesinde K yl kadar zorunlu olarak kaldm.Bu sre iinde de ASSUBAY CAMASINA KATKIDA bulunmak iinde KARIYAKA ilesindeki YELM, dondurup,BALOVA ilesine YE oldum.
BALOVA'da kalmam gerektiren ZEL sorunum bittiinden tekrar KARIYAKA ilesine dndm ve daha nce de ikamet ettiim BOSTANLI semtine yerletim.

Astsubay camiasnn SORUNLARI VE ZMLERNDEN ayr kalmamak iin nceden yesi olduum TEMAD KARIYAKA ubesine yelik iin mracaat ettiimde, bana YE olamayacam konusunda TEBLGAT yaplmtr.

Derneimizin TZ aktr ki, benim mracaatlarmn hepsi yasaldr ve dorudur.Bu konudaki KSEL mracaatlarm yaparak YASAL olan HAKLARIMI takip etmekteyim ve sonuna kadar da edeceim.

Karyaka'da gerek zel olarak tandm,gerekse genelde karlatmz E.ASTSUBAYLARDAN derneimizle ilgili HONUTSUZLUKLAR ve YNETMDE BULUNANLARIN HAKLARIMIZI KAZANIM konularnda ABA SARF ETMEDKLER ynnde KAYETLER olduunu tesbit ettim.Bu konuda ikayeti olanlarn,bunu TEYD edecek MZA verip, vermeyeceklerini sorduumda, halen dernee ye olanlarn % 80'e yaknnn imza vermek iin hazr olduunu ve OLAANST GENEL KURULA gitmek istediklerini rendim.Bu konudaki almalarmz srdrrken, yanmdaki arkadalarla 20 OCAK 2010 tarihinde DERNEK LOKALNE gittiimde,DERNEN KAPALI OLDUUNU,KAPISININ KLTL,MHRL olduunu grdk.Arkadalarla ne olduunu anlamaya alrken,l Bakanmz sayn Aykut ZER yanmza gelerek,"YAPTIINI BEENDN M,KAYET EDEREK,DERNE KAPATMISIN" dediinde ikinci OKU yedik. Ne dernein kapandndan,ne de ikayet edildiinden haberimiz olmadn, anlatana kadar AKLA-KARAYI setik.
Halen dernein KAPANMA sebebini bilmediim gibi,kimin veya kimlerin hangi nedenle ikayette bulunduklarn da bilmemekteyim.En ksa zamanda LGL mercilere mracaat ederek BU LEMN AHSIMLA ilgili olmadn ispatlayarak,bu iftiralarda bulunanlarla igili de YASAL olarak mracaatlarm yapacam.

TEMAD ZMR-KARIYAKA lokalinin KAPISINA MHR vurularak kapatldndan, TEMAD GENEL MERKEZNN haberi var m,yok mu onu da bilmiyorum. Ama DERNEMZN kapsnn YASAL olmayan bir takm sebeplerden KAPATILMASI UTANILACAK,YZ KARASI bir durumdur.Camiamza bu tr eyler yakmamal, yaktrlmamaldr da. Ancak GEMTE de DERNEMZN BR KA KEZ bu ekilde kapatlm olduunu ZLEREK renmi bulunmaktaym.
SEBEB NE OLURSA OLSUN,YNETC KM OLURSA OLSUN CAMAMIZA BU TR DAVRANILAR YAKIMAZ. CAMAMIZ DA BU TR YNETCLER ARAMIZDA BARINDIRMAMALIDIR.
DURUMU TM DEERL E.ASTSUBAY ARKADALARIMIN VE GENEL MERKEZMZN YKSEK TAKTRLERNE SUNUYORUM.


SAYGILARIMLA.
Ynetici yorumu Ynetici yorumu:
Bu durum ok enteresandr.Dernei kimin kapattrd deil, niin kapatld nemlidir!..l bakanl ve TEMAD ynetimi mutlaka bir aklama yapmaldr.

Ali Dalkl    20 Ocak 2010 16:32
Deerli arkadalarm
Sn.Oktay Eki'nin yazs ile ilgili TEMAD sitesinde tek kelime yok, olsayd arrdm. Assubaya terrist,tavua Baavu dediklerinde susan TEMAD Assubaya komutanlk as denilince mi tepki verecekti, nitekim vermedi, bu i yine bizlere dt ve Sn.Oktay Eki hatasn dzeltip zr diledi !..
Bu site muhalif siteydi yle mi?
Hakszl sineye ekmeyen arkadalarmza teekkr ederim.

SMAL TURAN    20 Ocak 2010 14:49
FL HZMET ZAMMI KONUSUNDA HAKLILIIMIZIN BR SBATI DAHA

Sayn arkadalarm, fiili hizmet zamlarnn emekli aylklarmzn hesabna esas olan derece ve kademelerimizde saylmasna engel bir kanunun ve maddenin olmad, aadaki 5510 sayl kanunun 49'ncu maddesi de aka gsteriyor.

Aadaki maddeden de aka anlalaca gibi, TBAR HZMET SRESNN toptan demelerde ve emekli aylk zam orannda dikkate alnaca ancak hi bir ekilde bu kanunla tannan haklar kazanma bakmndan gerekli prim deme gn says, ya ve emeklilik ikramiyesinin hesabnda nazara alnmayacak bir sre olarak belirtilmitir.

FL HZMET ZAMLARININ bu kanunla tannan haklarda nazara alnmayacana dair bir kstlama yoktur.

TBAR HZMET SRES:TSK.'leri mensuplarnn sava hali ve yurt d hizmetlerde geirdikleri grev sresine gre ayrca kazanlan sredir.

FL HZMET ZAMMI: Zor, ypratc, tehlikeli, ve hayati risk tayan grevlerde allan fiili srelere gre ayrca kazanlan sredir.
*************************
tibar hizmet sreleri ve itibar hizmet sresi primi

MADDE 49- (Deiik: 17/4/2008-5754/29 md.)

tibar hizmet sresi, bu Kanuna gre balanacak aylklar ve yaplacak toptan demelerin hesabnda dikkate alnan ancak hibir ekilde bu Kanunla tannan haklar kazanma bakmndan gerekli prim deme gn says, ya ve emeklilik ikramiyesinin hesabnda nazara alnmayan sredir.

AHMET ZTA    20 Ocak 2010 12:18
http://www.antayaeastsubaylar.org
Deerli meslektalarm

HV.K.K.'lna bal zel eitim merkezlerine mracaat internet zerinden balam olup 19 UBAT 2010 tarihinde sona ermektedir. Mracaatta bulunacak meslektalarma imdiden iyi tatiller.

http://kamp.hvkk.tsk.tr/oem/KampYansilari/Ka mpYansilari_dosyalar/frame.htm

atilla abayl    20 Ocak 2010 11:41
GNN SZ,

BR YERDE KK NSANLARIN BYK GLGELER VARSA,
O YERDE GNE BATIYOR DEMEKTR.


8) 8) 8)

smail DAMAR    20 Ocak 2010 10:07
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/13527439 .asp?yazarid=1

HAK VERLMEZ ALINIR..

EMEG GEENLERE TEEKKRLER...
Ynetici yorumu Ynetici yorumu:
Hakszlklar karsnda tepkisizlik daha byk hakszlklara davetiyedir. Bu konuda tepki gsteren arkadalarmza ve hatasn dzeltme olgunluunu gsteren Sn.Oktay Eki'ye teekkr ederiz.

Ramazan TEKEL    20 Ocak 2010 02:50
Sayn Eki'ye gnderdiim ileti
-
Sn. EK,

Yllardr gazetecilik yapyorsunuz ancak, TSK iindeki rtbe ve grevleri bilmemenize ok ardm. Assubayn Kuvvet Komutan evinde a olarak grev yaptn yazmanzn alan ve emeklisi ile 200 bin, aileleri ile birlikte bir milyon insan yaraladnzn farknda msnz?..
Bilmeden yazdnzsa bu kadar yanza banza ramen cahilliinize, ayet bilerek yazdnzsa daha vahim bir hata olduunu dnyorum. Siz lkemizi boaz srtlarndan oturduunuz villann penceresinden seyrederek yazdnzdan, bu anlayla ke yazar olarak Trk toplumuna verebileceiniz bir ey olduunu sanmyorum.

Sadece siz deil onca ahsiyetli ke yazar ile zaman zaman iletiim kuruyorum. Basn az da olsa takip eden 55 yanda birisi olarak, ilk defa size yazyorum. Daha dorusu sizin yaznzda toplumsal ve dnsel anlamda derinliine bir ey bulmadm iin hi okumuyordum. Ancak bir arkadamzn iletisinden haberdar olarak okudum.

Sn.EK aadaki yazsnda Astsubayn DZ.K.K.'nn konutunda a olduunu yazarak i dnyanzdaki Assubay dmanln ortaya koyduunuz anlalyor. Demek ki sizde bir kuyruk acs var ki, onu aa karmanzdan baka bir ey deildir.

Sn.TALU, cumhuriyeti bir kurumun askerleri zel ilerinde kullanlamayacan kanuni gerekeleri ile ortaya koyuyor. Sn.EK ise, saygn Astsubay mesleini kk drerek bir anlamda almak istedii ortaya kyor.

lkemizi uzunca zamandr megul eden ve ne olduu belli olmayan Arn suikast ile iki ayr ke yazarnn gazetecilik anlamnda deerlendirmesini siz deerli okuyucularn takdirine brakyorum.

Sayglarmla,
Ramazan Tekeli

Sn.Oktay ekiinin yazs;( oeksi@hurriyet.com.tr)

Haa... Suikast hikyesi ciddi mi, deil miye gelince... Deniz Kuvvetleri Komutan'nn lojmannda alk yapan astsubayla ayn yerde ofr olarak grevli 2 er, 1 marangoz ve 1 elektrik teknisyeninden oluan bir suikast ebekesi (!) ile byle bir eylemin gerekleebileceine inanyorsa, Arn Gemi olsun mesaj beklemekte hakldr.
-

Sn.TALU'nun yazs;
Umur Talu
Erleri hizmetilie verenlerin cezas
08.01.2010 10:47:04

http://www.haberturk.com/HTYazi.aspx?ID=7150

Arif ASLAN    20 Ocak 2010 02:14
TEMAD,kurulduu yldan bu yana bir adm ileri gitmemitir.Haklarmz alamam,gelir getirici kaynaklar retememi,ye saysn artrmay becerememi,iin en kts Assubaylar ve sorunlarn kamuoyuna anlatamamtr. TESUD,11.600 yesiyle irketlemitir.En son olarakta,niversite kuruyor.Ad MEHMETK NVERSTES.Hayrl olsun.

Byle devam ettii srece TEMAD'n bizlerin haklarn alma ve irketleme adna yapaca birey olamaz. Bizler haklarmz alamam bir camia ve onlar yapar,biz bakar durumu daha yllarca devam eder.

brahim    20 Ocak 2010 00:02
ARPITIYORSUNUZ SN.BAKAN;

Aadaki paragraflar alntdr!


DEERL ARKADALARIM,

BUNLARIN TAMAMINI AYNI SEPETE KOYARAK DEERLENDRRSEK ALTINDAN NE IKIYOR ANLARIZ. HKMET NE YAPMAK STYOR VE NEDEN BYLE YAPMAK STYOR? NEDEN SZ VERP TE YAPMADIKLARINI DEERLENDRMEMZ LAZIM. DEMEK K BUNUN ALTINDA YATAN BAKA DNCELER VARDIR.

BAZI GAZETELER KISA ZAMAN NCE TRK SLAHLI KUVVETLER LE LGL ALIAN VE EMEKLLERN ERSNE ALAN BAZI KONULARA DENEREK TRK SLAHLI KUVVETLER ERSNDE AST KADEMELERDE KSKNLER GRUBU YARATILDI. BUNLARIN EKONOMK DURUMLARININ DZELTLMEMES KIRGINLIKLARA VE AYRIMAYA SEBEP OLUYOR DYE YAZDILAR, HATTA BAZI BASIN MENSUPLARI BANA TELEFON AARAK SZLER DE EKONOMK YNDEN SIKINTIDASINIZ, EKONOMK SIKINTINIZ LE LGLENMEYEN TRK SLAHLI KUVVETLER VE GENELKURMAYIN HAKKINDA NE DNYORSUNUZ. SZLERDE KIRGIN GRUBUSUNUZ VE BU KIRGINLIINIZ DEVAM EDERKEN NE YAPMAYI DNYORSUNUZ? BU KONUDA BR BEYANINIZ VAR MI? DYE ARADILAR VE SORDULAR, BEN DE GEREKL CEVABI VERDM....
-----------------------


SN.BAKAN, ARPITIYORSUNUZ...

Sanki u anki hkmetin bizim haklarmz bilinli olarak erteleyerek,orduda bilinli bir "ksknler grubu" yaratmaya alt gibi bir intibaa vermeye alyorsunuz...

Yanlyorsunuz;AKP'yi gnahm kadar sevmem; ancak bu parlamentoda bizleri 1/4'ne dren bu vekillere bask yapp,ertesi gn kabul edilmi tasary geri aldran Gen.Kur.olduunu sar sultan biliyor,siz bile ok iyi bilmektesiniz...

Buna ramen arptp bulandrmaynz...

En az beenmediiniz ve ne hikmet ise destek vermediiniz Sn.Umur TALU'nun cesaretinin binde birini gsteriniz. Eer yapabilirseniz...

Son olarak; her "de", "da" eki kelimelerden ayrlmaz...Siz binlerce kiiyi temsil eden olarak bizden daha iyi bilirsiniz!..

Selam ve sayglarmla.

brahim    19 Ocak 2010 23:22
Sn.Oktay EK'nin olunun bizler iin aylar nce yapm olduu haber...Yorum sizin......


TSK`da deiim Astsubaylar `bey` oluyor`

Astsubay Konsept 2010 adl bir alma yrten Genelkurmay Bakanl, astsubay avularn rtbelerinin isimlerini, `Erbey, stbey` eklinde deitiriyor.

zgr EK`nin haberi...

http://www.tumgazeteler.com/?a=5355302

bko_81    19 Ocak 2010 22:47
Arkadalar;
Ben de deiik cmlelerle Sn.Oktay EK'ye tepkimi mail yollayarak belirttim.
Bizlerin bu hassaiyetini kayserimeydan gazetesinden Fatih HAN bey Sn.Ali Serin ve Sn. Veysel etiner beylerin yorumlarn da ekleyerek haber yapm.Bilgilerinize.

http://www.kayserimeydan.com/haberdetay/2036 -ASSUBAYLARDAN-TEPKI-YAgMURU.html

yasarcakan    19 Ocak 2010 22:33
Gazeteci Sn.Oktay Eki'ye ben de e-mail gnderdim. Basn Konsey Bakanl yapan bir gazeteci bu hatay yapmaz. Sayn Serin,Gazeteci Sn.Oktay Eki'ye 'Siz de askerliinizi yapm iseniz, "a Astsubay" grdnz m?' diye yazm. Sayn Serin, Gazeteci Oktay Eki'nin ya bir hayli ileridir. O toplarn katrlar tarafndan ekildii zamanda askerlik yapm olabilir.Zaten Sayn ERGRBZ tarihten aklamalar yapm.
Tavua Bv. ismi verilirken, Demirel'den iin Bv.gibi apkasn ald gitti diyenlere GR sesiyle KARI kan deerli Dernek Bakanmz elbette bunun iin de GR sesini karacaktr -:)
Sayglar bizden.


7671
Mesaj Defteri yazlar
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 »