cnnturk.jpg
haberturk.jpg
astsubaylar-yuruyor.jpg
videotalu.jpg

Kimler Sitede?

MESAJ PANOSU
atilla abayl    12 ubat 2010 21:23
BZ KA KYZ ?

HEP KAYET EDERZ NEDEN SORUNLARIMIZA ARKADALARIMIZIN BYK BLM DUYARSIZ DYE ?

Saat 20.00 itibari ile sitelerimizi yle bir gezindim. sitelerdeki gnlk okunma-tklama saylarna baktm.

ORG.......1400
NET........500
TEMAD.....SAYI YOK
BZ 500

DGER DEVRE STELER VE BU TR STELERDE SSTEM OLMADIGINDAN BLNMYOR.

Aslnda grlen rakamlar bizlere ok eyi anlatyor !
yzbinlerle ifade edilen bizim snfmz tabiiki bu konulardan bi haber olacaktr.

ACABA TEMAD UBELERMZ GNLK STELERDEK YAZI VE YORUMLARI BR DOSYA HALNDE GAZETE OKUMA MASALARINA SERVS EDEMEZLERM ?

OK Y HATIRLIYORUM GECEN YIL SAYIN TUNCER KK ARKADAIMIZIN MERZFON-ANKARA 320 KM YRY LE LGL BLGLER OLMADIGINI FADE ETTLER.

u artk kabul edilmeliki bu sessiz ogunlugun sorunlarmza yzlemesi bu konudaki gerceklerin iine ekilmesi gerekir.

YAZAN ,ZEN, KAFA YORARAK ONURSAL MCADELEMZE KATKI SAGLAYAN ARKADALARIMIZIN OGALMASI GEREKR.

Umuyorumki,bu sessiz ogunlugun bu mcadeleye ekme adna fikri olan arkadalarmz vardr ?

BZ KA KYZ
YZDE KAIZ ACABA ?

TM TEMAD BAKANLARIMIZA BYK GREVLER DMEKTEDR, NE DERSNZ ?

ATLLA ABAYLI*ZMR

Kubilay AKBULUT    12 ubat 2010 21:11
Bu tavrlaryla ok yaknda; alanlar pek bilemem emekli Assubaylarn tm hakknda niyet okuyucu gibi yorumda yapmak istemem AMA;pek oumuzu zorunlu olarak!! AKP'L YAPACAKLAR...nk bir partiye ancak bu kadar destek verilebilir... :sigh

ali nas    12 ubat 2010 20:55
www.gazeteport.com.tr sitesinde 3 ubat 2010 tarihinde yaynlanan ve batan sona TSK ya ve Assubaylara kar hakaret ve iftira dolu yazy yazan Handan Z hakknda bugn Eskiehir Adliyesinde mracaat savcsna su duyurusu dilekemi vererek ilemi balattm.
Hi kimse TSK ya ve Assubaylara iftira ve hakaret edemez.Ederse de karsnda hukuksal mcadele bilincindeki bizlerden birini,binini bulur..

Sayg ile duyurulur.

Takipteyim.
Ynetici yorumu Ynetici yorumu:
Sn.Meslekdamz size ve bu tr konularda duyarl olup tepki gsteren arkadalarmza teekkr ediyor bizlerin kiisel tepkilerinden nce TEMAD'n kurumsal tepki gstermesini birkez daha hatrlatyoruz.

olgun oktay demircan    12 ubat 2010 20:34
Ben ( E) Jandarma sth:Astsb.Kd.Bcv Olgun Oktay DEMRCAN (TC:175495613212).
Jandarma Genel Komutanlnda Jandarma Astsubay Kdemli Baavu rtbesi ile grev yaparken, 16.03.2007 tarihinde, salk nedeniyle Trk silahl kuvvetlerinde grev yapamaz raporu verilerek adi malul olarak emekliye sevk edildim. Bu kararn iptali ile vazife malull ile ilgili hkmlerin uygulanmasnda talebiyle askeri yksek idari mahkemesinde iki adet dava atm.Davalarmdan bir tanesi vazifemi icra ederken rahatszlanmamdan dolay vazifew malull davasyd dieride gasp edilen haklarmla ilgili olan OYAK maluliyet yardm ve TSK dayanma vakf yelerine verilen maluliyet yardm hakkndayd.
Dava konusu ilemin iptali ile ilgili ileri srdm hususlar unlardr.
-2004 yl aralk aynda aydn ili jandarma komutanlklarn denetlemeye gittiim esnada grev banda rahatszlandm. acil olarak aydn devlet hastanesine kaldrldm. bu hastanede ben bel ft tans ile 31.01.2005 tarihli sevk yazs ile izmir de bulunan askeri hastaneye sevk edildim. bu hastaneye sevk edilmemin sebebi ise genel kurmay bakanlnn askeri personelin askeri hastanelerde ameliyat ve tedavi zorunluluundan oluudur. bu hastanede yaplan tedavi, muayene ve ameliyat ileri sonrasnda, nce 16.02.2005 tarih ve 289 sayl salk kurulu rapor ile
tans ile ldm. bu nedenle her ay maddi kazantan mahrum kaldm gibi hatal ameliyatlar neticesinde bundan sonraki hayatmda rahatszlm dolay daha fazla efor sarf etmek zorunda kalacam. Ayrca, manevi olarak byk ac ve zdrap duymam nedeniyle telafisi mmkn olmayan psikolojik etki altndaym.
- Askeri Yksek dari Mahkemesinde zmir Askeri Hastanesinde uradm ameliyat ile ilgili bilgilerin, ameliyat dosyasnn getirtilmesi, ameliyatn yaplmasnda, ncesinde ve sonrasnda idarenin, hekimin hatas olup olmadnn incelenmesinin istedim.
Ancak mahkemece devam ret edilmitir. Ret sebebi ise, vazife malll konusunda 5434 sayl kanunun 44 ve 45 nci maddelerinde dzenlendii, malull itirakilerin vazifeleri yaptklar srada vazifelerinden domu olmas veya vazifelerinin dnda kurumlarn verdii herhalde bir kuruma ait baka ileri yaparken bu ilerden domu olmas halinde vazife malll saylaca, tedavideki hatann ancak tam yarg davasnn konusu olabilecei, bu durumun 5434 sayl yasann 45. maddesinde yer alan koullarn salamad kabul edildii, bu nedenle tedavide hata bulunup bulunmad hususunda bilirkii dinlenilmesine gerek grlmedii, malul hale gelmesine sebep olan rahatszln vazifenin sebep tesiri ile meydana geldii ynnde bir bilgi ve belge bulunmad dikkate alnarak davann reddine karar verilmitir.
Bel ft rahatszlnn askeri personel olmamdan kaynakland tarafma verilen grevlerin nitelii ile ortadadr. Askeri mahkemenin kararnn 3. sayfasnnn ilk paragrafnda ekilde hkme varlmtr. oysaki, mahkeme, yarglama esnasnda beni hastaneye sevk etmemi, iddialarm ynnden inceleme ve aratrma yapmamtr.
Bu haliyle karar, savunma hakkn sakatlam, hukuki dinlenilme hakkn ihlal etmitir. hukuki dinlenilme hakkn, dava tarafnn hakkndaki iddialar renmesi, bu iddialar hakknda savunma, itiraz ve defilerinin aklanmasna izin verilmesi, ispat argmanlarna ulamasna msaade edilmesi, silahlarn eitlii prensibinden hareketle davacnn ve davalnn iddia, itiraz ve defileri arasnda ayrmclk yaplmamasn ve son olarak srpriz karar yasan iermektedir.
Karar hakkaniyete uygun verilmemitir. hakkaniyetin ilk ve en nemli gerei taraflar arasnda dier bir deyimle, mahkeme nnde sahip oluna hak ve vecibeler bakmdan taraflar arasnda tam bir eitlii bulunmas ve bu dengenin tm yarglama boyunca korunmasdr .
Ayrca; mahkeme onay ile kesinleen karar , aka insan haklar Avrupa szlemesinin koruduu haklarn ihlalidir.
Yarglama hakkaniyete uygun ekilde yaplmam ve mahkeme kararlarndan gerekeler yeterince belirtilmemitir. zellikle, hatal ameliyatlar sonucunda rahatszlandma ilikin hi bir aratrma yaplmamtr. mahkemece, hatal ameliyat sonucu uranlan zararn tam yarg davas ile talep edilebilecei belirtilmi ise de, hatal ameliyatm grev esnasnda ve askeri hastanede yaplmtr. dolaysyla, hatal ameliyat ile bu hatal ameliyat arasnda sebep sonu ilikisi vardr. ksaca, mahkemece, Avrupa insan haklar szlemesinin bir ok maddesi ve adil yarglanma hakkm ihlal edilmitir.Askeri Yksek dare Mahkemesi tarafndan 15.01.2009 tarihinde verilen 2008\516 esas 2009\56 karar sayl karar tarafmza 07.02.2009 tarihinde tebli edilmitir. bu karar, nitelik olarak nihai karardr.Karara Askeri Yksek dare Mahkemesinin st olmadndan hakkm Avrupa nsan Haklar Mahkemesine bavurarak aramak istemiimdir.
Avrupa nsan Haklarna bavurumuzun temel aramac;
Yksek szlemeci devlet tarafndan,szlemede belirtilen ve uymakla ykml bulunduu kurallara aykr ekilde gerekletirmi bulunduu aykrklarn-hakszlklarn tespit edilmesini salamak;sz konusu uygulama nedeniyle bavurucunun urayaca ve uram bulunduu-maddi ve manevi zararlarn giderilmesini tazmin edilmesini ve bavuru iin yaplan masraflarn denmesini salamak;yksek szlemeci devletin szlemeye davranmasn;szleme kurallarnn gerektii biimde yasal ve idari dzenlemeleri yapmaya ynlendirmektir.Aktr ki Avrupa insan haklar szlemesinin muhtelif maddelerinin gayet ak bir ekilde ihlali ile madur edildim.davada ileri srdmz hukuki vakalarla cevap alamam bulunuyoruz.iddialarmza niin cevap verilmedii hangi ynlerden hukuki deer verilmedii de tam aklanmamtr.ayrca 2008 ylndan itibaren dava masraflarna da katlanmak zorunda kaldm.hatal ameliyat sonucu silahl kuvvetler saffndan iliiim kesildi.bu nedenle aylk 1200 tl gelirden mahrum kaldm.Hatal ameliyatlar ve hukuka aykr ekilde yaplan yarglamalar neticesinde tarifsiz ac,elem,zdrap ve keder yaadm ve yaamaktaym.tm bu zarar ve acnn karl olarak bavuru tarihi itibar ile aylk 1200*12=14.400 tl yllk kaybm dikkate alnarak 14.400*23=331.200 tl kaybm sz konusudur.ben ameliyat iin sevk edildiim zmir Gzelyal Hava Hastanesinde bu kadar ameliyata maruz kalmasaydm salm yerinde kalsayd verilen raporla emekli edilmeseydim veya verilen rapora istinaden ilemlerim yerine getirilseydi Trk silahl kuvvetleri dayanma vakf maluliyet tazminat bal bulunduumuz OYAK kurumu tazminat ve vazife banda rahatszlanmama ramen bel ftnn srarla meslek hastal olmad beyanlar olmasayd OYAK kurumunun beni muayene ettirmeden GATA hastanesinden evrak zerinden tm i gc yapar ek raporu kartmasayd tm bunlar ben emekli edildikten sonra yaplan ilemlerdir ben bu kadar zarara uramayacaktm.benimle beraber ellerinizden per tane kk evladmda bu sknty ekmektedir.imdi sakat halimle hi bir ite alamamaktaym.bu gne kadar ekmeini yediim tekilatma hi bir zaman hainli yapmadm haram yemedim oluuma ocuuma da nasip etmedim.ama iinde bulunduum tekilatm bana hainlik yapmtr.beni emekli eden rapor inenmi muayene edilmeden ek rapor dzenlenmi tazminatlarmdan ve kanuni haklarmdan mahrum edildim. gcm yerindeydi neden emekli edildim altrlmadm.Meslekte baarl takdirlik bir personelken salm yok eden Silahl Kuvvetlerin srarc hareketleriyle Askeri Hastaneler yznden hem iimden oldum hem de ne arayanm soranm kald.Elime emeklilik evrak verildi emekli edildin denildi trensiz olarak J.Gn K.l ildi ile mesleimden ayrldm.Bunlarn aa kavumasn istiyorum.Bu evra Babakanlk Bimer sitesine ve elden iadeli olarak Babakana gnderdim.Eline alp incelemeden direkt olarak Jandarma genel Komutanlna gnderilmi.Zaten skntma sebep olan makam oras zm meclisten umarken yine hevesim isteklerim havada kald.Biz vatana hizmet ederken sadece vatan ve vatan topraklarn dnyorduk ama imdi oluk ocuumu dnmek zorundaym.llaki medyaya kp vatandan gzide kurum olarak bildii fakat yanllklar ierisinde olan jandarma genel komutanln m ktlemem lazm.Bende dosyay trkiyedeki mahkemelerde zemediim iin avrupaya gnderdim.Ama halen bir cevap yok.Acaba tekel iisi gibimi yapsam meydanlaram ksam haykrsam sorunumu .Sayg ve sevgilerimi sunarm.

Olgun Oktay DEMRCAN
(E) J.sth.Kd.Bv.
Ynetici yorumu Ynetici yorumu:
Sn.Demircan siz zaten gerekeni yapmsnz Hukuk yollarn tketerek AHM bavurmusunuz adaletin gereklemesini ve baarnz diliyoruz

Ersen Grpnar    12 ubat 2010 17:55
Saygdeer Arkadalarm
Herey dnlyor oysa TSK.y srtnda tayan tm hakszlklarna ramen medyadaki TSK hakkndaki olumsuzluklara tepki gsteren vatanseverlik duygular istismar edilerek hakszlklara uratilan assubaylar dnlmyor;

Genelkurmay bakan bile temenler dahil tm personeli toplamay arzu ederken bizim esamemizi okumuyor oysa tm assubaylara 24 saat izin versin assubaylarn ne olduunu birkez daha anlard. BZ SAIR SULTAN DUYSA DA HAKSIZLIKLARIMIZI DUYURMAYA DEVAM EDECEZ.
Adalet,eitlik ve insan onuruna sayg adna tm mazlumlar gibi bizlere de destek veren cesuryrek Sn.Umur TALU'ya minnettarz
yeni kurulan www.umurtalu.com sitesini ltfen ziyaret edin bizlerle ilgili yazlarn arivi byk bir kaynak bu arada kendi dncelerinizi de ifade etme imkan bulacaksnz. Sayglarmla

Not.1.Her yazs gibi bugn ki yazs iin Sn.Talu'yu kutluyoruz hakszlklarn nlenmesi kurumlar daha da gl yapar

2.Sn.Gnkur bakan Sn.F.Altayl ile syleisinde "Astsubaylarmz da ok ok nemli. Bu konuya girerken Sevgili Umur Talu'ya da sayglarmz iletelim. Emin olsun ki, onlar iin de ok ey yaptk, yapyoruz. Astsubaylarmz iin Astsubay st Karargh Eitim Merkezi kurduk. Astsubay Meslek Yksek Okulu atk. Eitim seviyesi ok ykseldi. Her eyimizi buralara aktaryoruz."ifadesini kullansada somut bir kazanm olmadn kendilerine hatrlatmak gerekiyor

AL SERN    12 ubat 2010 17:08
Sayn Umur Talu'nun uyar ve doru tespitlerine tm kalbimle katlyorum ve bu davranndan dolay da kutluyorum. Sz konusu Genel Kurmay olunca gemite katldm bir toplanty anmsadm. O yllarda Gaziemir ubesinin sekreteri olarak bakanmzn yerine ben katlmtm.Tarih 7 Haziran 2004 ve 71 kiilik TEMAD Temsilciler Kurulu olarak randevu alnan Genel Kurmay Personel Bakan Kor.General Saldray Berk paa ile grmeye gittik. Kendileri bizleri ''Dumlupnar Salonu''nda kabul ettiler. Herkes belirli bir dzen iinde yerlerine oturdu ve tam karmzda Atatrk'n nemli bir sz vard. ''En byk hakikatler ve ilerlemeler fikirlerin serbest ortaya konmas ve karlkl tartlmas ile meydana kar ve ykselir''. Yorumunu size brakyorum.Bu gn Genel Kurmay Bakanmzn bile bizleri yok saymas, hepimiz derinden zmtr. Baka kim kalmt bizleri yok saymayan? Dorusu bylesi kritik bir dnemde sylenmi ok talihsiz bir konuma diye deerlendiriyorum ve Sayn Komutanmzn bunu dzelteceini mit ediyorum. Sayglarmla.

Serdar    12 ubat 2010 15:43
Brakn haklarmz vermeyi elimizde olan haklarn nasl gasp edildiine dair bir rnek vereyim;

2000 ylnn Ocak Ay Maa bordrom.

Rtbe:v.Derece/Kademe 8/1
Evli ocuk Yok Ele Geen Net Maa : 281.200.000 TL

Ayn yerde grevli
Sivil Memur Derece/Kademe 11/1 Evli-2 ocuklu OYAK yesi deil
Ele Geen Net Maa : 168.960.000 TL

(Arada derece fark olduu iddia edecekler iin 2 ocuk fark ve memurun %10 OYAK kesintisi olmadn da belirteyim.

Memur maa assubay maann yzde altm ( % 60 )kadar

Yl 2010 Ocak Ay
Asb.v.9/2 Bekar Net Maa 1650 TL

Svl.Me.10/2 Bekar Net Maa
1300 TL

Memur maa assubay maann %78.78 i

nerede benim %18.18 lik maa farkm?

subay maalarndan hi bahsetmeyeyim moraliniz bozulmasn.Yoksa birileri bana kar da sava aar. Geri assubayn moralini dnen kim? assubay kim? Oras neresi ben kimim?:P :upset :eek

Grcan OUZHAN    12 ubat 2010 14:53
Ben Genelkurmaya inanmyorum. Bize deer vermediler, vermiyorlar, vermeyecekler.
nann pkk ya girseniz bundan daha fazla deer grrsnz. Ayptr, gnahtr yahu. Ekonomik olarak, sosyal olarak hi bir deerimizi brakmadlar. inden geldiimiz milletin gznde bile bir hi ettiler bizi. Lanetliyorum. Bu kan davasn geti. Bizde kan brakmadlar.
nadna AKP ye yeyim. Var m diyeceiniz ???

Cahit Erdin Tokta    12 ubat 2010 13:29
Saygdeer cesuryrek usta gazeteci sayn Umur TALU'ya bugnk yazlarndan dolay sitemizden teekkr ediyorum. Her zamanki gibi baarl almalarnzn devamn diliyorum.Sayglarmla.

http://www.haberturk.com/HTYazi.aspx?ID=8080

erhan yakar    12 ubat 2010 12:43
http://www.astsubay77.com
Deerli arkadalarm
Bankalar alanlara maalarn demek iin personele ve birliklere pirim demektedir,
daha nce de gndeme geldi en aznda yelerimiz adna TEMAD bir bankayla anlasa hem bizler hem derneimiz kazanl kar diye dnyorum, sayglarmla.

Antalya TEB'nn bu konu ile ilgili grme nerisi aadadr.

Sayn yetkili ,
Trk Ekonomi Bankas olarak halen TSK eitli birimlerine maa demesi yapmaya devam etmekteyiz.Bu kapsamda TSK emekli mensuplarna da hizmet vermek istiyoruz . SGK ile maa deme anlamas olan bankamz hizmet ve ayrcalklar ile dernek yelerinize ve dernee sunulacak ayrcalklar iin grme ve randevu talebimiz mevcut olup konu ile ilgili talebimizi bilgilerinize sunarz.Sayglarmla.

lker Karaku
Trk Ekonomi Bankas A.
all ubesi- Bireysel
Tel :242-344 61 56 D :113-118
Fax:216-636 36 26
Ynetici yorumu Ynetici yorumu:
Bu konu okadar ok tartld ancak maalesef TEMAD gerekli almay sonulandramad Bankalarn kiisel mracatlarmza verdi verdii yantn aynisini sanki sonumu gibi bizlere duyurmakla yetindi konuyu blgesel olarak zmekte yarar ummaktayz.

atilla abayl    12 ubat 2010 11:37
GNN SZ,

YALAN VE FTRA KTLKLERN ANASIDIR,BUNLARI LEYEN,UYGULAYAN CEHENNEMLKTR. (HADS)

8) 8) 8)

smail DAMAR    12 ubat 2010 11:29
http://www.haberturk.com/haber.asp?id=206589 &cat=110&dt=2010/02/12
EN SONUNDA BU DA OLDU..SN GENELKURMAY BAKANIMIZ UMUR TALU'YA TEEKKR ETT..
HAK VERLMEZ ALINIR GNL DOSTUMUZA SAYGILAR..

Ahmet CAN    12 ubat 2010 10:58
Oramiral YT, Deniz kuvvetlerindeki 13000 Astsubaydan 1/4'nn yksek lisans mezunu olduunu sylemi.Ben de altna aadaki yorumu ekledim.lkemizde bir emsali daha olmayan,sistemli,bilinli ve kastl uratldmz zulm dzeyindeki hakszl,kamuya duyurmak iin her birimizin hibir frsat karmadan mcadelemize bir eyler katmas dileiyle sayglar.

Komutan, Deniz kuvvetlerinde mevcut 13000 Astsubaydan 1/4'nn(3250 tanesi)yksek lisans mezunu olduunu sylyor. Demek,9750 Astsubay da lisans ve n lisans mezunu.Buna ramen bilir misiniz ki,T.C.'de 1/4 derecesine indirilmeyen tek devlet memuru Astsubaylardr. 657 sayl kanuna gre grevlerinin zorluu Astsubaylarla kyaslanmayacak bir ok n lisans mezunu devlet memuru 9/2'den greve balatlrken,n lisans mezunu Astsubaylarn 9/1'den greve balatldn da kimse bilmez.Yiit Amiral bunlar da anlatsana.

http://www.cafesiyaset.com/haber/20100212/De niz-Kuvvetleri-Komutani-yine-konustu.php

atilla abayl    12 ubat 2010 00:45
NFAK ZEMN ;
Bu tabir aslnda Sn.ALTEMUR KILI'n bir ka gn nce gazetesinin ke yazsnda ordu iin kulland bir tabirdir .

NFAK, aslnda bu anlamda FTNE-FESAT anlam ile iki kii veya bir grubun oluumun iindeki birlik beraberliklerinin bozulmas iin kt niyetli kii veya gruplarca yaplan ikiliklerdir, ayrmclklardr,sevgisizlik tohumlarnn atlmasdr, BZ olgusunun kaybolmasdr.

Sayn Altemur Kl aka ORDUDAK OLASI BR NFAK ZEMNNDEN bahsederken ok gecikmi olan ASSUBAY STATLERNDE YAPILACAK YEN DZENLEMELER iaret ederek sayn Genelkurmay Bakan'mza hassas bir konuyu iaret etmitir.

Uzun zamandr bizlerin bu konudaki beklentileri artk YKSEK seslerle ifade edilmektedir.

SADECE EKONOMK DEL,

ASSUBAYLARIN STATLERNN BU YZYILA VE NSAN ONURUNA YAKIIR DZENLEMELERLE UYGUN HALE GELMELDR .

Son dnemlerdeki TSK zerine oynanan akla gelmedik seneryolarda yllardr zerimizde bize uygulanan bu ACIMASIZ basknn son bulmas arttr.

Biz ASSUBAYLAR bu oyunun bir paras olmayacaz,
yllardr bizlere yaplan bu tutum son bulmaldr.

SAYIN BABU ARTIK BU TOPLUMUN SESN DUYMALI, YILLAR NCE VERD SZ YERNE GETRMELDR.

ALIK,YOKSULLUK SINIRLARI NDE HAYAT MCADELES VEREN,YNE DE BAI DK BU EMEKL ASSUBAYLAR, BR SES BEKLYOR SZDEN SAYIN GENELKURMAY BAKANIM.

Bayramlarda duyduumuz BRLK ,BTNLK mesajlarn u gnlerde duymalyz.

Sayglar olsun...

Atilla Abayl/zmir

brahim zberber    12 ubat 2010 00:39
Sn genel bknm. Sn.CindoruK'u zyarete gtmisiniz.Boy boy fotoraf ektirmisiniz.
Sn Cindoruk size " sn. bk. hani u sorgusuz sualsiz son iki ayda 30 uyenzn yeliini sonlandran, ubeleri iki kumardan savclka kapattrlan, hala tzk deiimi iin yelerini toplayamayan, genel kurulda btesini delegelerine sunamayan, genel kurul zaman grsel duysal basn ,yanda miletvekillerini yanna alp yelerini kandran, 7 ylda yesinin hibir hak hukukunu alamayan Gn. bakan sen misin" deseydi sayn genel bakanm acaba ne cevap verecekti? Zaten benim genel bakanm beni temsilen gitmedi.Kusura bakmayn bk.nm oradan size sandalye kmaz. Yine size o sorgusuz sualsiz yelikten attklarnz ve bundan sonra da bizim cenaptan deil diye atacaklarnzn oylaryla o saltanata biraz daha devam ebilirsiniz...

AHMET ZTA    11 ubat 2010 21:08
http://www.antalyaeastsubaylar.org
Hava Harp Okulu renci Almlar
1. Hava Harp Okuluna bavuru ilemi 5 Nisan - 30 Mays 2010 tarihleri arasnda yaplacaktr.

http://www.ikdm.hho.edu.tr/

AL SERN    11 ubat 2010 15:48
Deerli arkadalar; sitede birok arkadam tarafndan yazlan ve yanl bilinen baz kavramlarn yerine SINIF kavramn kullanmay teklif ediyorum. Ska kullanlan kavram veya szckler; Zmre, Camia, Cemaat. Bunlarn Trk Dil Kurumu Szlndeki anlamlarna baktmzda gerekten yanl kullanlmakta olduunu grrz.
Zmre- topluluk, takm, grup, camia
Camia- topluluk, zmre
Cemaat- insan kalabal, bir dinden veya bir soydan olanlarn topluluu
Snf- bir toplumda ayn grevi yapan, ayn menfaat salayan, ayn artlarda yaayan byk insan grubu. Tanmlardan da anlalaca gibi bizlere yakan ve kullanlmasn nerdiim SINIF kavram bizlere daha uygun diye deerlendiryorum.

Ali Dalkl    11 ubat 2010 14:07
Deerli Arkadalarm
Kamuoyunca yanl tannyoruz, ilgililere sesimizi yeterince duyuramyoruz diye szlanyoruz ama elimize geen frsatlar deerlendirmiyoruz, Sn.smail DAMAR'n verdii linkte Ersen abinin gzel bir yorumu var tabi nyargl bir vatandanda yorumu var ona da ben yant verdim yorumlar size sunuyorum Ltfen bu tr haberlere arpc yorumlar yazp olumsuzluklar nleyip sesimizi duyuralm. Sayglar sunuyorum.

http://www.memurlar.net/haber/159884/

Saygdeer Okurlar,

Trklerin zelliidir; Bir ii yaparken tam yapmaz istim arkadan gelsin derler Asb.Snf Hazrlama liseleri 10 yl nce kaldrld 2003 ylnda kan Asb.MYO yasas ile assubay olmak iin faklte ve yksek okul mezunu olma art getirildi ama zihniyet hala liseye taklm olacak ki, bir niformas da kefen olan nbet,tatbikat,gece eitimi,zel grevlerle birayn asgari 10 gnn klada geiren bunun karlnda tek kuru fazla mesai creti denmeyen yksek okul mezunu assubaylar birok devlet memurundan daha alt kademeden greve balatlyor.Her kuruma rnek olan Cumhuriyeti ordu kendi personeli arasndaki ayrmcl devam ettirip adaletsiz davranyor. Astsubaylar ne imtiyaz nede daha fazlasn talep ediyor,talepleri adalet,eitlik ve insan onuruna saygdr. Adalet herkeze gereklidir.Sayglarmla
11 ubat 2010 12:05Ersen Grpnar

X X X
daha neler ya faklte bitiren adam assubay olurmu yazk .

11 ubat 2010 12:05Arensnuphis

X X X

Sn.Arensnuphis siz hangi lkede yayorsunuz faklte mezunu olmayan meslekmi kald yardmc hizmetler iin bile niversiteliler bavuruyor.Ayrca astsubaylarn faklte mezunu olmasna neden ardnz? Bu meslei nemsemiyormusunuz askerlik yaptnzm bilmiyorum ama astsubay olmazsa brakn ordunun harp etmesini asker a kalr siz ABD ve AB lkelerindeki astsubaylarn stat ve saygnlklarn biliyormusunuz?nki o lkelerde saltanat ve etiket dknl yok herkez grevini yapyor sayg gryor Eer lkemizde hak etmesine ramen astsubaylarmzdan bu esirgeniyorsa bu TSK ynetenlerin eksikliidir.Sayglarmla
11 ubat 2010 12:47Asb. Dalkl

temadksk    11 ubat 2010 13:54
Ynetim Kurulu yemiz ve Sevgili arkadam Mehmet ALGVERCN'in vefat dolaysyla gerek bizzat,gerek telefonla gerekse de internet vastasyla taziyelerini bildiren btn dost,arkada ve sevenlere en samimi duygularmla teekkr bir bor bilir ve sayglarm sunarm. Aykut Mehmet ZER TEMAD ZMR L BAKANI

Mithat Tretken    11 ubat 2010 13:00
Deerli Meslektalarm,

Bizde mizah oktur ya.

rnein "Ben hadmm diyorum, sen ka ocuun var" diyorsun gibi.

Bunu neden syledim. Haklarmz aramaktan uzaklatmz anlatmak iin.

Genel merkezimiz olan TEMAD ynetim kurulu, bizlerin yasal temsilcisidir. u anda i banda olan ynetime hepimizin sayg duymas gerekir. Beenilmedii takdirde seimlerde oy hakk kullanlr olay biter.

Davulun sesi uzaktan ho gelir derler ya, girin bakalm TEMAD ynetimine, o zaman neyin ne olduunu anlamak daha kolay anlalr. Onu yaayanlar bilir.

Arkadalarm,

unu anlatmak istiyorum. Bizler verilmeyen haklarmz almak iin mi urayoruz, yoksa kendi kendimizi yemek iin mi? Anlamak mmkn deil. Meslek hayatmzda ezilmiliimizin acsn birbirimizden karmann ok anlamsz olduunu dnyorum. nann zlyorum.Baz arkadalarmz muhtelif yerlerde sokakta grdmzde tanyamayacamz kardelerimize o kadar hakaret ierikli kelimeler sarf ediyoruz ki, evlere enlik! Bazlarmz da mesaisini sorunlarmzn zm iin deil kiisel ego tatmini iin harcyor!.. Yapmaynz, bize yakmyor, mcadelemize hizmet etmiyor, blnmemize g kaybetmemize neden oluyor.


Amacmz sorun deil, zm retmek olmal. TEMAD'a desteimizi devam ettirerek fikirlerimizi ve grlerimizi birletirerek, yasal haklarmz almak iin ne yapmamz gerekir diye TEMAD'a nerilerde bulunalm.

Yoksa, o efendi bunu dedi, bu zat noktay unuttu vs.. modas gemi kelimeleri kullanmak bizlere yakmyor.

Gnmze kadar yaanan krgnlklar bir kenara brakarak, yarnlarmzn daha gzel olmas iin, dayanmamzn btnlemesi dilei ile sayglar sunuyorum.

smail DAMAR    11 ubat 2010 11:46
http://www.memurlar.net/haber/159884/

BALANGI DERECELERNN DE DZELTLMES DLEYLE..

Sabri ERGL    11 ubat 2010 00:33
TEMAD NE YAPAR ?

Bazen dnyorum u bizim TEMAD ne i yapar diye! Aklma unlar geliyor, birinci grevi yurt ii eitli yerlere gezi dzenlemek, ikinci grevi ise bulunduklar yerlerde baz makamlara ziyaretlerde bulunmak.

Bunlar gzel de bakyorum bir ok sivil toplum rgt var. Onlar ok farkl alyorlar, mesela birinci ncelikleri hepsi tek yumruk olup haklarn her trl ortamda aramak! kincisi ise gerekli olduu zaman hepsi tek bir yumruk oluyorlar. te bu yzden haklarn da ske ske alyorlar. Bizlere hadi arkadalar Trkiye genelinde belli bir ehirde yry yapacaz dediler mi hi, ben hi duymadm. Bu iler organizasyon iidir. Bu ileri de setiimiz arkadalarmz dzenler yle deil mi?

Bizlerin bir ok yerde ounluk olarak yaadmz yerlerde bile bir arkadamz belli bir makama getirememisek suu biraz da kendimizde aramak lazm grn dnmek lazm. TEMAD'a setiimiz arkadalarmz bu ii ne kadar gtryorlar buna bakmak lazm.

AHMET ZTA    10 ubat 2010 23:06
http://www.antalyaeastsubaylar.org
DERNEKLER DENET YARDIMCISI GR(SZL) SINAV DUYURUSU

Adaylar; Bakanlmzn (www.icisleri.gov.tr) adresli internet sitesinde yer alan Talep Formunu elektronik ortamda doldurarak, 08 - 15 ubat 2010 tarihleri arasnda elektronik ortamdan mracaat edeceklerdir.

DETAYLI BLG AAIDAK LNK'DEDR.

http://personel.icisleri.gov.tr/default_B0.a spx?id=699


7671
Mesaj Defteri yazlar
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 »