cnnturk.jpg
haberturk.jpg
astsubaylar-yuruyor.jpg
videotalu.jpg

Kimler Sitede?

MOBBING PDF Yazdır E-posta
Son Güncelleme ( Perşembe, 06 Ocak 2011 )
 

Üyesi olduğum bir gruptan aldığım bir değerlendirmeyi yorumsuz paylaşıyorum. Uzun ama okumaya değer.

 

BASIN BÜLTENİ
Mobbingle Mücadele Sempozyumu, 8 Ocak 2011'de Ankara'da TOBB ETÜ Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Adli Bilimciler Derneği işbirliği ile gerçekleştirilecektir.
Mobbing 'İşyerlerindeki Kabus' : Duygusal Taciz/ Yıldırma ya da Mobbing hâttâ literatürdeki başka bir tanımla iş yeri terörü.

 

*İngilizce “mobbing” kavramı, “mob” kökünden gelmekte. “Mob” sözcüğü, aşırı şiddetle ilişkili ve yasaya uygun olmayan kalabalık anlamında.

Sözcük Latince “mobile vulgus”dan türemiş. “Mobbing” sözcüğü ise çevresini kuşatma, topluca saldırma, rahatsız etme ya da sıkıntı verme anlamında kullanılmakta.

mobbing.jpg 1980 ‘ li yılların başında Almanya doğumlu İsveç’ li bilim adamı Heinz Leymann bu sözcük ile iş yerlerindeki benzer davranışları isimlendirmiş.

Kavram olarak kişinin iş yerinde dışlandığı ve ruh sağlığının bozulmasına sebebiyet verecek seviyede kötü muameleye maruz bırakıldığı olumsuz davranış yaklaşımı ve sonucu olarak kabul edilmekte

Mobbing,  üst yöneticilerde bir meslek hastalığı olarak sık görülüyor.

Mobbing”, sistematik şekilde ve bilinçli bir baskı yapmak anlamına gelmekte  ve karşı tarafı pasifize etmek amacı taşımakta.

İş yerinde duygusal terör uygulayan yöneticiler, baskıcı otoriter ve totaliter kişilik yapısına sahip insanlar ve kendi fikirlerini zorla kabul ettirmek istiyorlar. Kesinlikle eleştiriye kapalılar. Ve farklı düşünceye toleransları yok.

Son yıllarda, özellikle gelişmiş ülkelerde çok yaygınlaşan Mobbing, sosyoloji ve hukuk başta olmak üzere çeşitli alanlarda disiplinlerarası çalışılan bir konu haline gelmiştir.

Mobbing, duygusal bir saldırıdır. Hedefi ise, bir iş yerindeki kişi veya kişiler üzerinde sistematik baskı yaratarak ahlâk dışı yaklaşımla iş performansını ve dayanma gücünü yok edip, işten ayrılmaya zorlamaktır.

Gelişmiş ülkelerde cinsel tacizin de önüne geçen mobbing çoğunlukla üst düzey yönetim kademesinde çalışanlar tarafından uygulandığı belirtilmektedir.

Konu özellikle 2009 yılından bu yana adli tıp uzmanlarına artan sayıda başvurusu olarak da karşımıza çıkmaktadır. Konuyla ilgili bilginin artması, çok disiplinli meslek yaklaşımının pekişmesi ve kazanılmış dava örneklerinin de kamuoyu ile paylaşılması neticesinde son yıllarda hukuk adamları da ve özellikle de avukatların takibi ile konusu ülkemiz gündeminde daha fazla önemde bir yer tutmaya aday bir konudur.

Mobbing, kişiyi iş yaşamından dışlamak amacıyla kasıtlı olarak yapılır. Kişinin saygısız ve zararlı bir davranışın hedefi olmasıyla başlar. Üst merci ima ve alayla, karşısındakinin toplumsal itibarını düşürmeye yönelik saldırgan bir ortam yaratarak kişiyi işten ayrılmaya zorlar.

Leymann İsveç’te intiharların % 15’inin mobbing kaynaklı olduğunu söylemektedir.

Mobbing genellikle;

 • İşini çok iyi, hatta mükemmel yapan;
 • İlişkileri olumlu olan ve çevresindekilerce sevilen;
 • Çalışma ilkeleri ve değerleri sağlam, bunlardan ödün vermeyen;
 • Dürüst ve güvenilir, kuruluşa sadık;
 • Bağımsız ve yaratıcı;
 • Zorbanın yeteneklerinden üstün özelliklere sahip olan kişilere yöneliyor.

Zorbalar ise, aşırı kontrolcü, korkak, nevrotik ve iktidar açlığı olan kişiler olarak tanımlanıyor. (Leymann)

Ek olarak mobbing uygulayanın kötü kişiliği ve patron olarak bunu hak olarak görmesi, şişirilmiş benmerkezcilik, narsist kişilik, çocukluk travmaları da sayılmakta.

Mobbing, işin akışına ya da bir davranışa ilişkin bir anlaşmazlıkla başlar. Daha sonra zorbanın saldırgan eylemleriyle devam eder, saldırganlığa zorbanın dışında yönetim veya iş arkadaşları da katılabilir. Bir sonraki aşamada kurban, sorunun kaynağı, problemli ya da akıl hastası olarak damgalanır. Süreç, işe son verilmesi ya da kişinin ayrılması ile tamamlanır. Bu sonuç, çoğunlukla mobbingin bitmesi anlamına gelmez, çünkü benzer bir iş kolunda çalışmak zorunda olan kişi kötü huylu, asi ya da işten anlamaz olarak damgalanarak referansları kirlenmiş olur.

Engelleme yönetimleri: Mobbing kurbanlarına, yeni bir iş araması, yardım alması, kendini yalıtmaması, öz güvenini geliştirmesi, olasılıkları hatırlaması, yaraları sarmaya çalışması, yasal işlem yapması ve sendikaya başvurması önerilmektedir.

Mobbingin psikolojik bir saldırı olduğu düşünülürse psikolojik savunma yöntemleri geliştirmek büyük önem taşımaktadır. Böylece alınan yaranın derinleşmesi önlenebilir ve kişi, iş yaşamının dışına atılmaktan kendini kurtarabilir.
 
Yapılması gerekenler:
 • Zorbaya açıkça duruma itiraz ettiğinizi söyleyin, taciz edici söz ve davranışlarını durdurmasını isteyin. Yanınızda güvendiğiniz ve gerekirse tanıklık edebilecek bir iş arkadaşınız bulunsun.
 • Olayları, verilen anlamsız emirleri ve uygulamaları yazılı olarak kaydedin.
 • İlk fırsatta zorbayı yetkili birine rapor edin, eşitiniz ise üstünüze, üstünüz ise yönetim kurulu ve insan kaynaklarına durumu açıkça ve kanıtlarıyla bildirin.
 • Gerekiyorsa, tıbbi ve psikolojik yardım alın. Hem yardımcı olacaktır, hem de kanıt oluşturacaktır.
 • Şikayetiniz hakkında kuruluşunuz içinde ne yapıldığını araştırın.
 • İş arkadaşlarınızla durumunuzu paylaşın, onlar da aynı şekilde rahatsız olabilirler, grupça başvurmanız daha etkili olabilir.

Bunlar mobbingi bir bütün olarak durdurmuyorsa hukuksal başvuru için elinizde yeterince malzeme toplanmış olur. Suç olarak tanımlanması da uygulamaların azalmasında katkı sağlayacaktır. Hem mobbingcilerin geri çekilmesini sağlayacak hem de kurbanların çaresiz kalmasını engelleyecektir.

Avrupa'da konuyla ilgili çok sayıda dava bulunmakta ve ağır para cezaları uygulanmaktadır. Benzer davaların Türkiye’de de açılmasının sağlanması, mobbing konusunda bir bilinç oluşturulması ve iş verenin keyfi davranışlarının sınırlandırılması ve son kertede ortadan kaldırılması, sendikaların bu konuda etkinliklerinin artırılması mobbingin azaltılması yönünde önemli bir adım olacaktır.

Türkiye'de mobbing davaları açılmaya ve kazanılmaya  başlanmıştır.

Mobbing, örgütler içinde bulaşıcı bir hastalık gibidir. İyileştirici önlemler alınmazsa örgütün bütün yaşamsal organlarına yayılır. Çalışan personelde, işletmeye ve çalışma arkadaşlarına olan güven ve saygı azalır, motivasyon düşer, çalışma ortamı ve çalışanlar ile örgüt arasında uyumsuzluk başlar, iş verimliliği düşer.

Mobbing durumunda pasif saldırganla başa çıkmak aktif saldırgana göre daha zordur. Çünkü pasif saldırganlar kötü davranışlarını örtmek için uygun ortamlarda anlayışlı ve samimi davranışlar sergilerler.

Yapılan araştırmalar, mobbing’e maruz kalan kişilerin çalışma hayatlarında zeka, dürüstlük, yaratıcılık, başarı gibi bir çok olumlu özellik gösteren duygusal zekası yüksek kişiler olduklarını ortaya koymuştur.

Özellikle yaratıcı insanların ürettikleri yeni fikirlerin diğerlerini rahatsız etmesi ve daha yüksek mevkilerde çalışan kişiler için tehdit oluşturdukları nedeni ile seçilmiş kişilerdir. Bu kişiler işini seven, yaptıkları işle bütünleşen, örgütün hedeflerine ve saygınlığına inanan çalışanlardır.

Mobbing bir suç olmasına rağmen, “mobbing” davranışları, örgüt yönetimleri tarafından özel bir strateji olarak görmezlikten gelinmiş, müsamaha gösterilmiş, yanlış anlamlandırılmış ya da gerçekten teşvik edilmiştir. Doğal olarak mağdurlar, kendilerini savunurken 'kimi, kime şikayet edecekleri' gibi bir açmazı yaşanmaktadırlar. Mobbingin bir veya birkaç kişi tarafından, diğer bir kişiye yönelik olarak sistematik bir biçimde düşmanca ve ahlak dışı bir iletişim yöneltilmesi şeklinde, psikolojik bir terör olduğu vurgulanmaktadır.

Mobbing’e maruz kalanlar, yaşadıklarının tanımlanmış bir iş yeri sendromu olduğunu, uğradıkları tacizin kendi suçları olmadığını anlamalılar ve bu yönde mücadeleye devam  etmeliler. Aynı zamanda psikolojik yardım almak, onları yaşadıkları sendrom karşısında verecekleri mücadelede daha bilinçli ve güçlü kılacaktır.

Netice olarak Mobbing bir insan hakları ihlalidir!

TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi  ve Adli Bilimciler Derneğince  tertip edilen bu toplantı ile de konunun daha değişik yönlerinin kamuoyu gündemine yer tutması mümkün olabilecektir.

Amacımız mobbingi önlemek, kurbanlara yalnız olmadıklarını hissettirmektir.

Anlatılanlar tanıdık geldi mi?LUTFEN PAYLASIN
Digg!Google!Facebook!Del.icio.us!Live!Technorati!Yahoo!

06-01-2011 15:41 Hüseyin SAVCI
06-01-2011 15:41. ..
Okunma Sayısı 763    
Okuyucu yorumları (8)
Ortalama Üye Değerlendirmesi
   (0 Oylama)

Yazan bergamalı
14-01-2011 13:12,
 
YAZSAK CİLTLERCE ROMAN OLUR !..
Sayın Savcı 
Mesleğe ilk adım atışımızdan itibaren diğer sınıfın gençlerine aşırı bir hoşgörü gösterilirken, bizlere; genç,tecrübesiz,zamanla mesleğe adapte olurlar denilmeden tamamına yakınımız en küçük hata ve yanlışımıza asgari tolerans dahi gösterilmeyerek ve bir de neredeyse prangalı kürek mahkumları gibi 15 yıl zorunlu hizmete de tabi tutularak, akabinde ise emekli olabilmek için kalan süremizde sürekli mobbing'e maruz bırakılmadık mı?. Bir çoğumuz salt bu nedenlerden dolayı hizmet sürelerini doldurur doldurmaz en verimli çağında emekli olmadık mı?. Meslektaşlarımızın mobbing'e maruz kalındığı ve tanık olduğu anılarının ciltlerce romanlar oluşturacağını biliyorum(z). 
Mobbing dediğiniz gibi insan hakları ihlalidir! Ülkemizin de bu alanda bir çok sabıkası olduğuna göre tüm çalışanlarımızın her şeyden önce görevlerini en iyi şekilde yapmaları, hak ve hukuklarını da çok iyi bilmeleri ve gerekirse aramaları gerekmektedir. Bilgilendirici yazınız için teşekkürlerimi sunuyorum. Anlatılanlar tanıdık geldi elbette,emekliliğimizde de uygulamaları bir başka versiyonu halinde devam ediyor!..  
Saygılarımla.
 
 

Yazan Fuat Hayri DURAN 84
10-01-2011 20:16,
 
...
Sayın Hüseyin SAVCI bu makalaye yorumunda; 
 
"... Elbette TSK'nın yapısı belli ama, farkındalık sürecin en önemli kısmıdır. Disiplin ile mobbing arasındaki farkı fark ettiğiniz zaman en azından kendi psikolojik savunmanızı oluşturur, geliştirirsiniz.  
 
Farkında olmak önemli bir başlangıçtır, farkındaysanız gerisi gelir. " 
 
demektedir. Çok haklı. 
 
Nizamiyelerdeki kart okutarak geçme, geç kalanların tespiti Komutanın emriyle İsth. Şb. Md.lüğü kanalıyla yapılıyor. Bilgisayardaki proğram vasıtasıyla listeler alınıyor. Bu listeleri alanlar İsth. Şb. Md.lüğünde görevli Assubaylar.Yani ben yada benim gibi birisi.Ankarada çalıştığım birlikte bu listeleri alanda bendim,birliklere geç kalanların listesini gönderende bendim. Bir Assubayın geç kaldığı kadar bir subayda geç kalıyordu ve ben bu listeleri eksiksiz gönderiyordum. Komutan bana şunu çıkart dediği zaman mutlaka şunuda çıkartayım mı diye soruyordum. Bir kaç kez böyle oldu hatta sorduğum için fırçada yedim ama oda bir daha şunu çıkart demedi. Farkında olduğumuzu farkettirdiğimizde rütbesi ne olursa olsun geri adım atıldığına defalarca şahit oldum. Aynı suçtan farklı iki kişiye soruşturma açılacaksa birine açılmadığında "Bu sorumluluk sizi de yutar beni de yutar. Gerçi beni iki kere yutar ama size de zarar verir." dendiğinde soruşturma açılıyordu. hani sonuç yinede birine beşse birine göstermelik 1, yada hiç oluyordu ama soruşturma açılmış oluyordu. Yani kısaca FARKINDALIK,FARKINDA OLDUĞUNU FARKETTİRMEK mobbinggi göğüslemeyi, onunla başa çıkabilmeyi daha kolay hale getiriyor. Tabii çalışılan yerin kadro görevide çok büyük bir etken.Karargahta masa başında söylediklerimizi kıtada söylesek mahkemelerden eve gelemezdik.SAYGILARIMLA.
 
 

Yazan ÇETİN1982
10-01-2011 01:58,
 
...
Sayın Mustafa Savaş EVRAN anısına benzer benim de anım olacak paylaşmak isterim;  
Bir zamanlar EGE Ordusu Kh. İs.Bşk.lığında görev yapıyorum karargahın MOBBİNG uygulamasını arzetmek istiyorum. Sabah mesaiye gelince karargâhın giriş kapılarından geçerken XR cihazında kimlik kartlarımızı okutuyoruz. Lojmanlarda ikamet eden aynı odada karşılıklı oturup görev yaptığımız bir Bnb. neredeyse ayın yarısında mesaiye geç geliyor. Hrk.Kur.Ybşk. olan Tuğg. A.İ. geç gelenlerin kimliklerini almış ve söz konusu Bnb. Şube Başkanına bildirdi, hoş zaten Şube Başkanı geç geldiğini biliyor. Karargahta mesaiye geç geldiği tespit edilen astsubaylar yazı ile uyarıldılar, subayların adı bile geçmedi. İşte Silahlı Kuvvetlerin MOBBİNG uygulaması ADALETİ bu kadar. Ayırım her kademede var, takdir sizlerin.
 
 

Yazan Mustafa Savaş EVRAN
10-01-2011 00:07,
 
ANILAR
ANILAR DEPREŞTİ 
 
Sayın Hüseyin SAVCI.Bilimsel içerik taşıyan makalenizi yaşadıklarımı anımsayarak ibretle okudum.TEMAD tüzüğünde belirtildiği gibi anıları yaşatmak adına ben de bir anımı anlatmayı uygun buldum.Bu anımın TSK.lerinde MOBBİNG uygulamasının nasıl sistemli yürütüldüğünü gözler önüne sermesi yönünden önem taşıdığı inancındayım.Değerlendirmeyi okuyan dostlarıma bırakıyorum. 
 
 
Yıl 1981-1982.Rütbelerin gücünün yanına 1980 darbesiyle EGEMENLİK gücünün de katıldığı yıllar.Yer İzmir Hatay Caddesi. Subay ve Assubayların sabahın köründe görev yerlerine gitmek için servis araçlarını beklediği saatler.Sabah 06.40-06.50' yi gösteriyor.Havanın daha karanlık olduğu kış ayları.Alsancak'taki o dönemlerde Nato Güneydoğu Müttefik Kara Kuvvetlerinin o tarihlerdeki Komutanı Orgeneral S.G. makam arabasıyla cadde boyunca geçerken ne makam aracındaki fors ne de rütbe işaretlerinin görünmesinin mümkün olmadığını bile bile kendisini görmedikleri için selam vermeyen tüm Assubayların kimliklerini toplar ve ilgili Komutanlıklara verir.Tabii kimlikleri toplananlara 28'er gün biçilir.Bu av uzun süre devam eder.Subaylar da görmedikleri için selam veremezler ama onlar görmemiştir ve bir tek subayın kimliği bu nedenle alınmaz.Bu her gün tekrarlanınca dönemin Hv.Eğt.K.nı mesai saatlerini 20 dakika sonraya alır.Ancak ne hikmetse Orgeneral S.G. de geçiş saatini 20 dakika sonraya sarkıtarak,MOBİNG uygulamasını keyifle devam ettirir.Ancak hava biraz daha aydınlandığı ve araçtaki fors ve diğer alametler göründüğünden selam vermede bir aksaklık olmaz ama o yolda servis aracı bekleyen tüm assubaylarda tedirginlik had safhadadır.Bu taciz adı geçen General emekliler safına katılıncaya kadar devam eder. 
 
Anı bu kadar.Değerlendirme sizlere kalmış,hepinize saygı ve sevgiler.
 
 

Yazan Ersen Gürpınar
07-01-2011 17:25,
 
Bizde full ekstra Mobbing var
Çağdaş ülkelerde insana verilen değer her geçen gün artmaktadır. İş kanunlarında cinsel taciz varken psikolojik taciz yer almıyordu ama artık bunun çalışma barışına ve verime ne kadar büyük etkisi olduğu anlaşıldığı için sorun olarak kabul ediliyor. Burası Türkiye burada çözüm değil de sorunda sanıyorum, diğer ülkelere öncülük ediyoruz hala her kuruma örnek olduğu söylenen TSK'da AİHM'in yasakladığı oda ve göz hapsi cezaları veriliyor, mesai mevhumu yok sosyal ve ekonomik haksızlıklar var. Bizler yıllardır adı konmamış full ekstra Mobbing yaşamıyor muyuz?? 
İnsanlık onuru bunu da aşacaktır. Bu aydınlatıcı yazınız için teşekkürlerimi sunuyorum.
 
 

Yazan Hüseyin SAVCI
07-01-2011 16:19,
 
...
Sayın MÜCADELE Rumuzlu Meslektaşıma,  
Genelde yorum yapanların fikirlerine duyduğum saygı gereği "yoruma yorum yapmama" ilkesini korumaya gayret ederim. Çok istisna durumlarda bu ilkeye uymadığım olmuştur. Kısaca şunu ifade etmek isterim; 
 
"Silahlı Kuvvetlerde Mobbinge maruz kalan bizlerin mevcut yapı içersinde ne kadar haklarını arayabileceği tartışılır." diyorsunuz. 
 
Elbette TSK'nın yapısı belli ama, farkındalık sürecin en önemli kısmıdır. Disiplin ile mobbing arasındaki farkı fark ettiğiniz zaman en azından kendi psikolojik savunmanızı oluşturur, geliştirirsiniz.  
 
Farkında olmak önemli bir başlangıçtır, farkındaysanız gerisi gelir. 
 
Her şeye rağmen!
 
 

Yazan MÜCADELE
07-01-2011 13:58,
 
MOBBİNG=DİSİPLİN
Yazı çok güzel ve aydınlatıcı olmuş emeğinize sağlık. Silahlı Kuvvetlerde Mobbinge maruz kalan bizlerin mevcut yapı içersinde ne kadar haklarını arayabileceği tartışılır.Saygılarımla.
 
 

Yazan ÇETİN1982
07-01-2011 02:05,
 
...
Sayın Hüseyin SAVCI Genel Başkanlık tarafından uygulanan Mobbing inanın bir çok TEMAD şubesinde de uygulanmaktadır. TEMAD şubelerimizde sevgi, saygıdan yoksun, şubeleri ASKERİ KIŞLA gibi yönetmeye çalışan bazı meslektaşlarımız ne yazık ki var. Bu insanlar görevdeyken iş yaşamında dışlanan bilgisiz ama kendilerini bilgili gören, temayüz edemeyen ama kendilerini emsalleri arasında temayüz etmiş gibi görenlerdir. 
Görevdeyken hakaretlere maruz kalan, şimdi temad çatısı altında aynı muameleyi meslektaşlarına yapan insanlardır. Kişilik sorunu yaşayan bu tip insanlar TEMAD çatısında kan kaybına neden olmaktadır. Temennimiz bu tip insanların yönetimlere alınmaması ve bu çatının genişlemesidir. Saygılarımla.
 
 
Sadece kayitli kullanicilar bir Makaleyi yorumlayabilir. Lütfen ücretsiz üye olun veya giriş yapın.
< Önceki   Sonraki >