cnnturk.jpg
haberturk.jpg
astsubaylar-yuruyor.jpg
videotalu.jpg

Kimler Sitede?

GÖNLÜMDEKİ KONUŞMA PDF Yazdır E-posta
Son Güncelleme ( Perşembe, 07 Ekim 2010 )
 

Yönetimin yalakası, Assubay sevdalılarının düşmanı , şapşalım, benim dangalak Mahmut'um; Mitingte yapılan konuşmaların dinleyenler üzerinde etkisi olması için gereksiz teferruatlar yerine temel sorunlarımıza hukuki gerekçeleri ile değinmek gerekiyor.

Mitingte kimlere söz verileceği sır! Beni zaten iki cihan bir araya gelse kürsüye çıkarmazlar da  Sn.İsmail TURAN ağabeyimizin konuşmacı olma teklifini de TEMAD hukukçularının cesaret edemediği haklarımızı yargıda arama erdemini gösterdiği için muhalif ilan edildiğinden dikkate almazlar.

Mikser Mahmut'um, tek umudumuz sensin! Hizmetlerinin karşılığı, arkadaşlarımızın arzusu ve gelecekteki ezeli ve ebedi başkan adayımız olarak  mitingte konuşmacı olarak görevlendirilebilirsin.

Ustaların Gnkur. Per. Başkanına "ebeler, hemşireler 9/2'den başladığı gibi bizde başlayalım" dediği gibi; "Lise mezunu assubayları birinci dereceye yükselttik haklarınızı sorgularsanız hak kayıplarınız olur" diyerek aba altından sopa gösteren  Hv.K.Komutanına "bu hak bizden 8 yıl önce 657 sayılı yasaya tabi lise mezunu memurlara tanındı. Kimse bize lutufta bulunduğunu zannetmesin. Biz altın tepside sunulan imtiyazı, ayrımcılığı değil, hakkımızı talep ediyoruz" demek yerine"MYO mezunları 8/2'den başlıyor biz 9/2'yi talep ettiğimiz halde bize vermiyorsunuz" dedikleri gibi sende ayni gaflette bulunabilirsin.

Yani özetle, "hakım derken pokum" dememen için, 'yine insanlık bizde kalsın' aşağıdaki konuşma örneği,  muhaliflerin sana armağanı olsun.


ÖRNEK MİTİNG KONUŞMASI

artik-yeter.jpg Yıllarca özveri ve sadakatle orduya hizmet etmesine rağmen, önyargılarla tahakküme varan haksızlıklara uğrayan, kurumuna saygısı gereği "kol kırılır yen içinde kalır" dedikçe, bu kez kanadı kırılan, cefakar meslektaşlarım; 'haksızlıklara sessiz kalmak, haksızlık kadar suçtur' inancı ile onurunuza saygı, mücaadelenize destek  için Ankara'ya geldiniz. Size minnettarım. Sağ olun, var olun...

Kimse bizim terimizi, kanımızı şaşal suyu zannetmesin! Biz bu ülke ve silahlı kuvvetler için en çok gazisi ve şehidi olan mesleğin mensuplarıyız. Vatanseverlik duygularımızın istismarını ve sadece göstermelik cenaze namazlarında anılmak istemiyoruz!

Hiç bir değerin geri getiremiyeceği canlarını, bu ülke için feda etmeyi göze alan arkadaşlarımızı, ne, o zor doğa koşulları, ne de terörist kurşunu yaralıyor. Onları ve bizi, terörist kadar ilgi görmemek yaralıyor

Yıllarca sicil, tayin ve ceza baskısı ile sustuk, susturulduk ama, artık ok yaydan çıktı. Kimse, bizim adalet, eşitlik ve insan onuruna saygı talebimizden vazgeçmemizi beklemesin!

Hiçbir meslek grubu, bizim kadar özveri ile hizmet etmemiştir. Yine hiç bir meslek grubu, bizim kadar çileler çekip, haksızlıklara uğratılmamıştır. "ARTIK YETER!" diyoruz.

Başkalarına altın tepside sunulan ayrıcalık ve imtiyazı beklediğimizi sanmasınlar. Biz sadece adalet, eşitlik ve insan onuruna saygıyı talep ediyoruz

Değerli arkadaşlarım, Sayın Basın Mensupları. 

Bir ayın 'asgari' 10 gününü nöbet, tatbikat, gece eğitimi ve özel görevlerle kışlada geçiren, bunun karşılığında tek kuruş fazla mesai almayan bizler, klimalı ofislerinde görevli, günde 8 saat görev yapan büro memurları ile aynı dereceden göreve başlatılıyoruz!

Bir çok kamu görevlisi, MYO mezunu ise 9/2'den, lisans mezunu ise 8. dereceden göreve başlatılırken, bu hak bizden hangi gerekçe ile esirgeniyor?

Yüksek Okul mezunu tüm devlet memurları 1. derece 4. kademeye yükselirken, Türkiye Cumhuriyeti'nde bu hakkın esirgendiği tek kamu görevlisi, bizleriz!

Lise ve dengi okul mezunu, 2 ve 3 yıllık harp okulu mezunu Subayların intibakı, 4 yıllık harp okulu mezunları ile aynı dereceden yapılmıştır. Aynı şekilde ASB. MYO yasasından önce mezun olan Assubayların intibakları verilen sözlere rağmen yapılmıyarak eşitlik ilkesi zedelenmiştir! Tüm Assubayların intibaklarının 9/2'den yapılarak, daha fazla süreli okulları bitirenlerin başarılı her yılı için bir kademe verilmesi sağlanmalıdır.

Genkur ve hükümet yetkilileri sürekli bizi oyalamaktadır. Mecliste SGK Yasası görüşülürken kabul edilen 1/4, daha mürekkebi kurumadan 'birilerinin ricası ile' takriri müzekkere verilerek geri alındı. Bu yasayı kabul edenler, "millet iradesini gerçekleştiren temsilcilerimiz olduğunu ve bir hakkın iade edildiğini" belirtip kararda niçin direnmediler? Çünkü, konu Assubayları ilgilendiriyordu. Bunu bize hangi değer yargısına sığınarak anlatacaklar? Nitekim anlatamadılar!

Hukuk devletiyiz  "hukuka herkes saygı göstermelidir" diyen ilgililer, 631 sayılı KHK'nin özüne aykırı tazminat kararnamesi ile bizleri mağdur ettiler. Danıştayın, bizleri haklı görerek verdiği iptal kararını yok sayanlar, nasıl haktan hukuktan bahsedebilirler?

Lojman tahsisindeki oranlar, personel sayısı ile ters orantılıdır. Niteliksiz lojmanlar Assubaylara tahsis edilmektedir. Yine aynı şekilde, sosyal tesislerin tahsisi ve Assubayların tesislerinin fiziki şartları ve hizmet kalitesi ile bizlere adeta "siz ordunun kunta kintesisiniz. Biz sahip konaklarında, siz köle barakalarında oturacaksınız" imasi yaratılmaktadır. Kölelerin bile ülkelerinde başkan olduğu bir dünyada, bu düşünceyi şiddetle protesto ediyoruz.

Yıllarca talepte bulunduk. AB uyum yasaları bunu gerektiriyordu ama, öğretmenlere tanınan yüksek okul hakkı tahakküm adına bize 20 yıl sonra uygulandı. Kendi hesabına maddi ve manevi fedakarlık göstererek okuyan arkadaşlarımız adeta cezalandırıldı; Fakülte mezunları er olarak askerlik yapmaktadır. Onlara emir komuta eden Assubayların  MY Okulları mutlaka lisans seviyesine çıkarılmalıdır!

Emekli Sandığı Kanununun Md.70  1. fıkra (b) bendindeki tazminat tutarları orantısızdır. Görevin ağır koşulları, sağlık sorunları, amir kaprisleri, adaletsiz tayinler gibi nedenlerle ordudan erken emekli olmak isteyenlerin emekliliğini  önlemeyi amaçlamakta, 1-3 yıl hizmet eksikliğinin cezası, hiçbir değer yargısı ile ifade edilemiyecek % 40 maaş farkı doğurmaktadır. Gnkur ve MSB teklifleri doğrultusunda düzeltilip hakka hukuka aykırı farkın azaltılmasını ve 'adaletin sözde değil özde olduğunu' görmek istiyoruz.

Görevin ağır koşulları nedeniyle sağlıklarını yitiren arkadaşlarımız TSK da görev yapamaz raporu ile istekleri dışında resen emekli edilmekte emsallerinin maaş derecesine ulaşamadıkları için mağdur olmaktadırlar; TSK dışında hiçbir kurum sağlık nedeniyle resen emeklilik işlemi yapmamaktadır, Adi malül olarak emekli edilen bu kişilerin mağduriyetleri önlenmelidir. 

Türkiye'nin de taraf olduğu AİHS angaryayı yasaklamıştır. Angarya, istek dışı çalışmadır. Ordunun şartlarını beğenmeyenler 15 yıl mecburi hizmet nedeniyle ayrılamamaktadır. Devlet tarafından 2 yıl ile 10 yıl arasında okutulanların tamamı, bu çağdışı mecburi hizmete tabi tutuldukları göz önüne alınarak, hizmet süreleri, okutulan sürenin 1,5 veya 2 katı olarak yeniden düzenlenmelidir.

AİHM şahsi hürriyetin kısıtlanmasının ancak hakim  kararı ile olması gerektiğini belirterek, Türkiye'yi mahkum etmesine rağmen, disiplin amirlerinin 'çoğu kez keyfi' uygulamaları ile şahsi hürriyetlerin  kısıtlanmasına  devam edilmekte, üstelik bebek katillerinin bile odalarının kapısında silahlı nöbetçi yokken, 'sırf aşağılamak adına' ceza odaların kapısında silahlı nöbetçi bulundurulmaktadır.

Bizlerin maaşlarından kesilen aidatlarla kurulan Oyak iştirakleri, gelirlerinin tamamını nema olarak üyelerine aktarmamış, büyük bir kısmını yatırıma yönlendirmiştir. Dolayısıyla, sistemde olan-olmayan tüm üyelerin kurum iştiraklerinde hakları olduğundan, tüm üyelerine katılımları nispetinde hisse senedi verilmeli, isteyen ayrıca ikramiyesini kurumda değerlendirmelidir.

Kurum iştiraklerinin yönetim ve denetim kurullarında, sayılarımızla orantılı temsil edilmek yasal hakkımızdır.

Temel sorunlarımızın yanı sıra daha birçok sosyal ve ekonomik haksızlıklarımızın önlenmesi talep ediyoruz. Haksızlıklar, personel arasındaki ayırımcılık, hepimizin gözbebeği ordumuzda sevgisizlik sarmaşığının büyümesini sağlamaktadır. Daha güçlü ordu, moral motivasyonu yüksek personelle mümkündür!

ADALET-EŞİTLİK VE İNSAN ONURUNA SAYGI taleplerimizin karşılanmasını sizler adına talep ediyor, hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum.

YAŞASIN ASSUBAY ONUR MÜCADELESİ VE ONA GÖNÜL VERENLER!
LUTFEN PAYLASIN
Digg!Google!Facebook!Del.icio.us!Live!Technorati!Yahoo!

05-10-2010 21:21 Ersen Gürpınar
05-10-2010 21:21. ..
Okunma Sayısı 1251    
Okuyucu yorumları (14)
Ortalama Üye Değerlendirmesi
   (0 Oylama)

Yazan Hüseyin SAVCI
08-10-2010 20:41,
 
...
Sevgili Ağabey, 
Bu toplum onuruna sahip çıkacak, er geç erdemsiz Mahmut ERDEM'leri (M.E.) tarihe gömecektir. 
09 Ekim 2010 olumlu bir başlangıçtır. 
Su tersine akmayacak ve mecrasına akacaktır.
 
 

Yazan Ziya TEPELİ
08-10-2010 12:02,
 
GÖNÜL BAĞIMIZ
Bu ve buna benzer konuşmaların yapılması ümidi ile eline kalemine sağlık.Saygılarım ile.Orada görüşmek ümidimdir.
 
 

Yazan Mustafa Levent
07-10-2010 11:53,
 
Örnek bir yazı
Bu yazı bize yapılan haksızlıkları ve çözümlerini en iyi anlatan rehber niteliğinde bir yazı olmuş,gereksiz teferruatlar konuya olan ilgiyi azaltır bu yazının tüm basına haber ajansı tarafından gönderilmesini memnuniyetle karşıladım. Emek verenlere ve meslektaşlarıma esenlikler dilerim. 
 
http://www.ebmhaber.com.tr/ detay/38657/emekl%20i- astsubaylardan-protesto- mitingi.htm
 
 

Yazan davacı
06-10-2010 23:55,
 
...
Çok güzel bir konuşma metni, bence mutlaka tv'lere ve basına 9 Ekim'den önce gönderimeli.
 
 

Yazan DENİS
06-10-2010 17:13,
 
KAPRİS YAPMANIN ZAMANI DEĞİL !
Sayın GÜRPINAR , tüm meslektaşlarımızın duygu ve düşüncelerine tercüman olan harika miting konuşma metninden dolayı sizi candan kutlar,sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Gün birlik ve beraberlik günüdür, kaprise ve komplekse hiç yer olmamalı. Yapılmak istenenin en iyisini yapma gayretindeyiz, kimin veya nerenin yapacağı hiç önemli değil, mühim olan 9 Ekim'de ANKARA'daki büyük mitingimizin yapılan fedakarlıklara değmesi ve sonuç alınabilmesidir. Umarım TEMAD yönetimi bu düşüncelerimizi gözardı etmez. Şunu unutmayalım; Mitingin başarısı ve başarısızlığı ( Allah göstermesin ) tüm Assubay camiasını etkileyecektir, şu kişi , bu zat olarak bahsedilmeyecektir. 
Bence en önemli bir konu da metni okuyacak kişidir. Hepimizin malumu TEMAD başkanı daha önceki konuşmalarından da anlaşılacağı gibi ( en son CNN'deki konuşma tarzı ) etkili bir konuşma tarzı yaratmaktan çok uzaktır. Mutlaka ses tonu ve hitabet gücü etkili olabilecek bir meslektaşımızın zaman geçirilmeden tesbit edilerek hazırlanması ve mitingde metni etkili bir şekilde okuması sağlanmalıdır.  
Mitingde buluşmak üzere tüm değerli KAHRAMAN SİLAH ARKADAŞLARIM'a selam ve saygılar.
 
 

Yazan ÇETİN1982
06-10-2010 14:06,
 
MUHTEŞEM ÜÇLÜ
Sayın Ersen GÜRPINAR, Sayın Hüseyin SAVCI ve Sayın İsmail TURAN abimiz bu işe gönül verenlerin başında geldiğini yazılarından izlemekteyiz. Lütfen sizler TEMAD tarafındaki kulaklarınızı tıkayın, gözlerinizi kapayın, TEMAD Yönetimindeki bazıları sizin gibi bilge abilerimizi kendisine rakip görmektedir. Bizler onur mücadelemize gönül verdik ve sizlerin yanındayız. Saygılar sunarım.
 
 

Yazan martı
06-10-2010 13:34,
 
martı
Değerli Gürpınar, kusursuz hazırlanmış bir konuşma metni.Lüzumsuz hiç bir teferruat yok.Tek kelimeyle mükemmel. 
Eğer bu mitinge katılan sayısı çok olursa,internetle öncülük ettiğiniz mücadelenin ve sitelerde fikir üreten meslektaşlarımızın rolü büyüktür. Böyle bir konuşma TEMAD'a olan ilgi ,güven ve üyeliği de arttırabilir. Toplumun uzlaşı kültüründe birleşmesi büyük kazanç sağlayacaktır. Genelkurmay büyük Atatürk'ün şu sözlerini dikkate alsa idi bu mitinge gerek kalmazdı...''İnsanlar ancak emelleri,düşünüleri adlandırılıp,canlandırılarak sevk ve idare olunabilirler.''
 
 

Yazan levent10
06-10-2010 12:46,
 
...
AĞZINA KLAVYENE SAĞLIK, İYİ Kİ SİZLER VARSINIZ ERSEN ABİ VE ARKADAŞLARI.  
İYİ Kİ VARSINIZ MİTİNGE KATILACAK ARKADAŞLAR VE ABİLERİM. 
 
YILLARCA GÖREV YAPARKEN KONUŞANLARA İLK DEFA BİR İCRAAT VAKTİ GELDİĞİNDE MAZERETSİZ KATILMAYACAKLARA DA ÜZÜNTÜLERİMİ İLETİYORUM.
 
 

Yazan oktay KAYA
06-10-2010 12:09,
 
...
Değerli Ersen Ağabeyim; 
Hazırladığınız miting konuşması gayet açık ve anlaşılır olmuş, sizi bir kez daha tebrik ediyorum. Kaleminize yüreğinize sağlık. Dilerim TEMAD Genel Merkezi bu metni dikkate alarak bir konuşma hazırlar.Saygılarımı sunuyorum.
 
 

Yazan Osman Ada
06-10-2010 11:02,
 
Bindiği dalı kesenler
Bu site ve özverili üyeleri olmasaydı kimse şimdi bu konuları tartışmıyor olacaktı, mücadelemize büyük katkılar sağlayan bu çalışmaları TEMAD yönetimi takdir edeceğine etik olmayan bir tarzda sanalları ve rüzgar gülleri ile karalamaya çalışıyor , çünkü kendileri bu toplumun gerisindedir. TEMAD başkanının yazdığı 39 madde bizim ciddiye alınmamamızdan başka işe yaramaz, bu konuşmayı Mahmut yapmazsa başkan veya görevlendireceği biri yapsın, bundan daha öz ve net bir anlatım olamaz. Teşekkürler Sayın Gürpınar.
 
 

Yazan kuruoğlu
06-10-2010 10:19,
 
DEDİĞİM DEDİK,ÇALDIĞIM DÜDÜK..
Sayın Genel Başkan; 
Binlerce meslektaşımız binbir sıkıntılara katlanarak mitinge katılmak için Ankara'ya gelme gayreti içindeler. Bu mitinge katılmak Emekli Assubay olan herkesin asli görevi.Her şeyin en iyisini ben bilirim,ben yaparım anlayışından bu defalık vazgeçin ve lütfen Ersen Ağabeyimizin bu önerisini dikkate alın.Bir defalık binlerce meslektaşımızın menfaati için lütfen bu sese kulak verin,bir şey kayıp etmezsiniz.Arzu ettiğim bir konuşma metni,teşekkürler Ersen Ağabey.
 
 

Yazan Tayyar
06-10-2010 09:48,
 
ARTİST OLMAK İÇİN DEĞİL KATKI İÇİN...
Açık, net ve anlaşılır bir şekilde ifade edilen konuşmalar muhatabın ikna olması konusunda en önemli etkiyi yapar. Birkaç meslektaşımız ben de dahi Genel Merkeze; kısa da olsa konuşma yapma isteğini bildirmişlerdir. Birkaç gün önce TEMAD WEB sitesinde yayınlanan bir yazıda bu istekte bulunanlarla neredeyse alay edilmiştir. O yazıyı kaleme alanın adını ilk defa duydum. Asıl alay edilmesi gereken o alaycı yazıyı yazan sensin değerli arkadaşım! Bizler sınıfımıza ufak da olsa katkı yapmak için o isteğimizi ilettmiştik. Yoksa artist olmak için yapmadık o başvuruyu. Edep ve üslubunuza dikkat edin, yoksa dilin kemiği yoktur bilesin. Herkesin bir sabrının sınırının bulunduğu gibi benim de var elbette.  
 
Sayın Gürpınar'a çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.
 
 

Yazan İ.TURAN
06-10-2010 09:26,
 
HERKESİN GÖNLÜNDEKİ KONUŞMA
Sayın GÜRPINAR, 
 
Sizin aklınızdan ve gönlünüzden geçen konuşma, tüm Astsubayların da aklından ve gönlünden geçen konuşmadır. 
Önemli olan bu konuların sulandırılmadan çarpıcı kelime ve cümlelerle ifade edilebilmesidir. Bizim düşüncelerimiz, sözlerimiz, mesajlarımız ve hareketlerimiz peşin hükümlü olmadan tahlil edildiğinde muhalif değil haklarımızın alınmasında TEMAD'a en büyük destekçi olduğumuz anlaşılacaktır. Bir zaman gelecek ve bu mutlaka anlaşılıp kabul edilecektir.
 
 

Yazan AKALP
06-10-2010 00:29,
 
İŞTE BU..
Fazla lafa gerek var mı? Bizi en iyi ifade edecek konuşmalardan birini TEMAD mutlaka kullanmalıdır. Gereksiz teferruatla ne dinleyenleri sıkalım ne de akılda kalmasını önleyelim. Kaleminize yüreğinize sağlık.
 
 
Sadece kayitli kullanicilar bir Makaleyi yorumlayabilir. Lütfen ücretsiz üye olun veya giriş yapın.
< Önceki   Sonraki >