cnnturk.jpg
haberturk.jpg
astsubaylar-yuruyor.jpg
videotalu.jpg

Kimler Sitede?

BOZDUR BOZDUR HARCA... PDF Yazdır E-posta
Son Güncelleme ( Salı, 13 Nisan 2010 )
 

Saygıdeğer Meslektaşlarım,

Haksızlıklarımızı milletvekillerine ve AKİM'e ulaştıran arkadaşlarımıza MSB.aşağıdaki yanıtı klişe olarak verilmektedir.
İbretle okuyunuz değerlendirmesini yapınız. Büyüklere masallar dedikleri bu olsa gerek!

1Hizmetin daha iyi yürütülmesi, çalışanların yaşam standardı ile moral ve motivasyonlarının arttırılması maksadıyla gereken tedbirleri almak Türk Silahlı Kuvvetlerinin bugüne kadar uyguladığı ana prensip olmuştur. Bu kapsamda; Türk Silahlı Kuvvetlerinin en önemli unsurlarından birisi olan Astsubayların özlük hakları, eğitim seviyeleri, sosyal hakları, sahip oldukları yetkiler ile ilgili olarak bugüne kadar birçok çalışma yapılmıştır. Bunlardan önemli olan bazıları aşağıda özetlenmiştir.

 • Son altı yıllık sicil notu ortalaması %90 ve üstünde olan astsubaylara birinci  dereceye yükselme imkanı tanınmıştır.
 • Lise mezunu astsubaylara, kamuda Daire Başkanı, Müfettiş, Denetçi vb. kariyer sahibi personel grubunda bulunanlara verilmekte olan 3600 ek gösterge  imkanı sağlanmıştır.
 • Askerî Personel Yan Ödeme Kararnamesinde yapılan değişiklik ile; birlik astsubayı ve askerî okullarda sınıf subayı kadrosuna atanan astsubaylara komutanlık puanı ödenmesi sağlanmıştır.
 • Astsubaylardan kendi imkanları ile yüksek öğrenim yapmış olanlara, derece kademe verilmesi sağlanmıştır.
 • Muvazzaf astsubayların eğitim seviyesi, iki yıl süreli ön lisans düzeyine yükseltilmiştir.
 • Anadolu Üniversitesi ile protokol yapılarak, lise mezunu astsubayların ön lisans eğitimine devam etme imkanı sağlanmıştır.
 • Yurtdışı yabancı dil eğitimi imkânı artırılmıştır.
 • Yüksek lisans yapanlara kıdem verilmesi sağlanmıştır.
 • Üstün başarı kıdeminden faydalanma oranları, subaylara paralel olarak artırılmıştır.
 • Subaylık sınavını kazanan astsubayların sınıf okulu eğitimine başlamadan önce teğmenliğe naspedilmelerine olanak sağlanmıştır.
 • Rütbe bekleme süreleri yeniden düzenlenmiştir. (Üstçavuş ve kıdemli üstçavuş bekleme süreleri 3 yıldan 6 yıla çıkarılmıştır.)
 • Astsubaydan subay olan personele albaylığa kadar yükselme imkanı verilerek, rütbe normal bekleme süreleri yaş hadleri de dahil diğer hususlar için muvazzaf subaylar hakkındaki hükümlerin uygulanması sağlanmıştır.
 • Subaylığa müracaat yılları öne çekilmiştir.(7-9 hizmet yılından 5-7nci hizmet yılına)
 • Astlarına ceza verme yetkisi tanınmıştır.
 • Astsubaylara emirlerinde çalışan astlarına, birinci sicil üstü olarak sicil verme yetkisi verilmiştir.
 • Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile, astsubaylara gece kıyafeti (mesdres) verilmiştir.
 • Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliğinde, astsubay şapkalarındaki çene kayışının sarı sırmalı olarak kullanılması yönünde değişiklik yapılmıştır.
 • Türk Silahlı Kuvvetleri Erciyes Kış Eğitim Merkezinden astsubaylara kontenjan tahsis edilmiştir.
 • Kara Kuvvetleri Komutanlığına mensup astsubaylara Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Eğitim Merkezlerinden ilave kontenjan tahsisi sağlanmıştır.
 • 30 Ağustos resepsiyonu ayrı orduevleri yerine tek orduevinde astsubayların katılımı ile düzenlenmiştir.
 • Yaş haddinden emekli olan astsubaylara, Askerî hastanelerin B Polikliniğinden faydalanma hakkı verilmiştir.
 • Yurt dışı geçici ve daimi görevlere seçilebilme imkanı arttırılmıştır.
 • İç Hizmet Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile; 24 yılını dolduran astsubayların albaylar gibi nöbet hizmetinden çıkarılması sağlanmıştır.

2Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin özlük hakları ile ilgili çalışmalar, personel ayrımı gözetmeksizin bir bütün olarak yürütülmektedir. Yapılacak olan çalışmalar, diğer ülke silahlı kuvvetlerindeki uygulamalarda dâhil, geniş çaplı araştırmalar sonucu olgunlaştırılmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli tüm personelin sorunlarının tespiti ve çözümü konusunda etkin mekanizmalar kurulmuş ve işletilmektedir. İlgili Kuvvet Komutanlıkları, kendi ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak uygulamaya yönelik karar vermektedir.
bozdur-bozdur-harca.jpg Okudunuz değil mi?

Bizim sorunlarımız çözülmüşte bizim haberimiz yokmuş! Boşuna bakkala, kredi kartına ve eşe dosta borçlanmışız. Geçen bayram yeni bir elbise almadığımıza, kampa yazılıp veya TEMAD yönetiminin düzenlediği yurtiçi yurtdışı gezilere katılmadığımıza, orduevinde şöyle akşamları romantik bir yemek yemediğimize, hele hele toruna o çok istediği uzaktan kumandalı arabayı almadığımıza pişman oldum!...

Bizimle dalga mı geçiyorsunuz?

Sık sık başımıza kaktığınız lise mezunlarına son altı yıllık sicil notu ortalaması %90 ve üzerinde olanların birinci dereceye yükselme hakkı bizden yıllar önce 657 sayılı devlet memurlarına tanındığını, liseden sonra 1 yıl tahsil bir yıl staj, kurs, hizmet içi eğitim görmemize rağmen, yüksek okul sayılmamızı engellediğini nasıl unuttular?

Assubaylardan kendi imkanları ile yüksek öğrenim yapmış olanlara derece ve kademe verilmesi sağlanmış- mış ; Subaylara maaşlı olarak okuma imkanı verilirken, bizim okumamamız için bizanslıları kıskandıracak oyunlar içine girenler, şu an adaletsiz bir uygulama ile Asb.MYO mezunlarını 9/1' den lisans mezunlarını 9/3' ten göreve başlattığınız halde, kendi hesabına yüksek  öğrenim görenlere bu hakkı bile vermediklerini  nasıl unuttular?

Muvazzaf Assubayların eğitim seviyesi iki yıl süreli yüksek lisans düzeyine çıkarılmış; Asb.MYO bitirenler 1 yıl rütbeli olarak sınıf okulunda okuyor, devlet bu kadar zengin mi? Lisans mezunları er olarak askerlik yaparken, onlara emir komuta eden Assubaylar özellikle psikolojik baskı altında kalsınlar, sistem tarafından da tahakküme uğrasınlar diye mi Asb.okulları lisans düzeyine çıkarılmıyor?..  Öğretim süremizi biz tayin etmedik. Yüksek  öğrenim (ön lisans)  hakkının öğretmenlere 1983 yılında, Assubaylardan 20 yıl önce verildiğini şuan tüm öğretmenlerin fakülte mezunu olduğunu nasıl unuttular ?

Rütbe bekleme süreleri yeniden düzenlenmiş, üstçavuşluk 9 yıla çıkmış, neymiş efendim; başçavuşlukta birikme olmamalıymış. Subayların albay olmaları için rütbe bekleme sürelerini kısaltanlar, 2 yıllık albaya kadrosuzluk tazminatı verenler bunu da hak olarak göstertiyorlar! Bravo! Bunun bir adaletsizlik olduğunu nasıl unuttular?

Erciyes kayak eğitim merkezinden Assubaylara kontenjan tanınmış,bu lütuf değil bir hakkın iadesidir; İyi güzel de açlık sınırında maaş alanlar buraya nasıl gidecekler? Zaten kamplarda, orduevlerinde, sosyal tesislerde sayılarla ters orantılı bir uygulama olduğunu nasıl unuttular?

Yaş haddinden emekli olan Assubaylara As.Hst. B polikinliğinden faydalanma hakkı verilmiş. Subaylara imtiyaz tanınmasını kamufle için ağzımıza bir parmak bal sürmeye çalıştıklarını nasıl unuttular?

Daha birçok konu ve haksızlık var. TSK personelinin özlük hakları ile ilgili çalışmalar personel ayırımı gözetmeksizin bir bütün olarak yürütülmekteymiş! Bunca haksızlığa rağmen bir kısım personele haksızlık yapılırken bir kısım personele Anayasaya aykırı imtiyaz tanındığını,assubay emeklilerinin büyük bölümünün açlık sınırında KİT işçi emeklisinden daha düşük maaş aldığını  nasıl unuttular?

Cumhuriyetçi ordunun bu haksızlıklardan vazgeçmesini; İktidarın da  tabanına "bakın ordunun her dediğini yapmıyoruz" mesajı vermek için hayati iyiliştirmeleri tozlu raflarda bekletmemesini; adaletin lafta ve parti tabelasında değil yürekte ve uygulamada olmasını tekrar hatırlatıyoruz!.. Biz başkaları gibi imtiyaz değil adalet, eşitlik ve insan onuruna saygıyı talep ediyoruz.
TEMAD Başkanı "AÇIZ" diyen bir arkadaşımıza "ne yapmalıydık, Genelkurmay'ın, Hükümet'in kapısında mı yatmalıydık?" demişti ya !.. Şimdi tam zamanı hatta istiyorlarsa bizler de yanlarında olalım, artık bu çağdışı baskılar ve tahakküm sona ersin. Artık ne sabır kaldı ne dayanma güçümüz . Adalet birgün herkese gerekecektir. Saygılarımla.



LUTFEN PAYLASIN
Digg!Google!Facebook!Del.icio.us!Live!Technorati!Yahoo!

12-04-2010 17:15 Ersen Gürpınar
12-04-2010 17:15. ..
Okunma Sayısı 1859    
Okuyucu yorumları (14)
Ortalama Üye Değerlendirmesi
   (1 Oylama)

Yazan ÇETİN1982
26-05-2010 01:51,
 
BOZDURACAK KURUŞ KALMADI
Sayın Ersen GÜRPINAR yüreğinize kaleminize sağlık. Sizin dile getirdiklerinizi Temad Genel Başkanıyım diyen muhteremler yapmalıydı. Siz ve sizin gibi yürekli ve gasp edilen haklarımızın savunucusu meslektaşlarımız da olmasa biz sindirilmeye devam edilecektik. Sayın Mustafa EROL bey, burada yazılanları okuyamıyorsanız, siz gasp edilen haklarımızın neler olduğunu bilmiyorsanız telefon numaranızı verin bir bir anlatayım. Genelkurmayın boyunduruğundan çıkma zamanı gelmedi mi daha, nokta kadar menfaatler için virgül kadar eğilmeyelim.  
 
Haklısınız Ersen abi bize ne haklar verilmiş haberimiz yok, uyumuşuz yıllardır. Yıllardır çeşitli savsatalarla insanları kandırdık, umut verip beklettik demeyi, haklarımızı gasp ettiklerini söyleyecek kadar mert olmayanlar utansınlar. Yurt dışı görev imkanı tanınmış, ama bir eliyle verdiklerini diğer elleriyle geri alıyorlar. Kendisi devletin parasını çalan bir amir Astsubay buna müdahale edince sicil belgesine iki satır not yazıyor " YURT DIŞI TEMSİL YETENEĞİ YOKTUR " diye sonrası ağzınla kuş tutsan nafile. AYİM dava açıp sicili ve kanaati iptal ettiriyorsunuz ama Kuvvetde bu yazı silinmiyor, yurt dışı görevine gönderilmenizde engel teşkil ediyor. Devletin parasının çalınmasına mani oluyorsunuz ama sonuçta damgayı yiyen biz oluyoruz. Komutanlarımızın adaleti bu kadar. İnanın bozduracak kuruş dahi kalmadı neyi harcayacaz. Ama yine de VATAN SAĞ OLSUN. ( Hakkımı helal etmiyorum, anlayanlara )
 
 

Yazan aslan81
25-05-2010 11:07,
 
ÖZ TEMAD!
Abi yeter artık bu şekilde uyutulduğumuz ,bir arkadaşımız yeni bir dernek kuralım demiş bence hakkı var,örneğin işçiler memur dernekleri hep 3'er 5'er kimse böyle olsun istemiyor ama TEMAD'ın da oyunun parçası GNKURA BAĞLI bir dernek olarak kullanıldığı ortadayken başka çözüm de yok görünürde,ileri gelenler oturup tartışıp bir karara varılsın bu böyle gitmez,hak istemek için gidilen makamlar bile yetki belgesi soruyor hangi dernek yetkilisisiniz vs.TEMAD'a alternatif yasal bir dernek kurmak gerekiyor artık,hatta alternatif bile olmaz bu sanırım TEMAD'da sadece dernek yöneticileri üye olarak kalır koltukları kapılmasın diye yönetim, denetim ,disiplin ve temsilciler kurulları birbirlerini yer değiştire değiştire seçer durur ama aidatları da kendileri ödeyeceklerinden bu işte uzun sürmez diyorum!! Saygılar. aslan81
 
 

Yazan serasil
15-04-2010 22:49,
 
Çifte standart.
Assubay camiasının istek ve taleplerine 'gelince,ceğiz,'cağızlarla bizleri oyalayan ve ağzımıza bir kaşık bal çalan iktidarın temsilcisi MSB'nı utanmadan daha çok Subayların lehine olan yasal düzenlemelerle ilgili bilgi veriyor.Gülhane öğrencilerinin 5 ve 6.sınıfların maaşlarını artıracaklarmış vs.Bilmem kaç sene önce emekli olmuş Subayların kılıçları için yasal çıkartmayı unutmayan bakan,bugün yoksulluk sınırının altında maaş alan ,ast kademe ve Assubayların hak ve taleplerine gelince sağır olmaya devam etmektedir.Buna çifte standart denir.İşlerine gelince sonuna da açılım kelimesi ekleyip,istedikleri zümreye kaynak bulmakta ,zorluk çekmemektedirler.
 
 

Yazan AZBALCOVA
15-04-2010 11:12,
 
...
İlahi Ersen Bey, 
Daha ne istiyorsunuz,baksanıza Assubayların bütün sorunları giderilmiş. 
Ey Allah'tan korkmaz Kul'dan utanmaz zihniyet,bu ne aymazlık bu ne terbiyesizliktir. 
Geri'leri ile bize gülmektir.Bu yazılan Kova'ları bize iyileştirme diye 
yazana ve bağlı olduğu birime antitez olarak cevapladığınız için teşekkür ederim. Saygılarımla. 
 
Abdullah ZENGİN 
ÇANAKKALE
 
 

Yazan acoskun
15-04-2010 00:06,
 
Merhaba
TEMAD üstüne alınsın, bu hakları ben sağladım diye övünç duysun. Biz de yutarız ya...
 
 

Yazan Erdal GÜNŞER
14-04-2010 16:56,
 
...
Milli Savunma Bakanlığı en son olarak seçimlerde popülasyon yapmamak adına açıklamadığı iyileştirmeleri meğer yapmış biz farkında değilmişiz.  
Keşke biraz daha gerilere gitseydi de Fatih'in yeniçerileri veya III. Selim'in Nizam-ı cedid ordularında da o zamanki Assubaylara yapılan iyileştirmelerden söz etseydi. 
Yuh ki bin kere yuh&. 
Pes ki bin kere pes& 
Bu kadar pişkinlik pes doğrusu tabii ki Tekel işçilerinin 3000 TL maaş aldığını söyleyen zihniyetten ne beklenir. 
Daha yeni bir 4C mahkumu tekel işçisi kardeşimle tanıştım. Maaşın neydi diye sordum. Gülerek -1200TL idi abi& dedi. 4C yi sordum. -Abi resmen çağdaş kölelik. dedi. 
Milli Savunma Bakanı olmak için Avam kamarasının en ağır abisi olmak yeterli. 
Ne de olsa Kral Artur'a gençliğinde babası şöyle demişti. Sen koskoca bir kralsın. Senin uğruna binlerce insan ölecek. O nedenle gaddar ol. 
Biz tarlalardaki otlar kadar çoğuz. 
Biz yaylaklardaki atlar kadar çoğuz. 
Ama kim ki çok olduğuna aldanıp atları ve otları beğenmez ve hor davranırsa insanlığından çıkar. Zalimlerden zalim olur. 
 
Bizim yukarıdaki açıklamayı yapanlara söyleyecek sözümüz yok. Çünkü onlar kendilerini inandırmışlar. Ancak yapabileceğimiz küçük bir dua kaldı. 
Rabbim& 
Sen kalbi kırıkların sığınağı, Sen yolda kalmışların uğrağısın. Sen yalnızlığıma arkadaş olan ve sevinç bilmeyen gönüllerin dert ortağısın. 
Sayın ERSEN GÜRPINAR'a ve diğer ismini saymadığım ağabeylerimize ve arkadaşlarımıza davamız uğruna sergiledikleri yüksek feragat nedeniyle cenabı Allah'tan güç kuvvet diliyorum.
 
 

Yazan yusuf
14-04-2010 07:53,
 
TRAJİ KOMİK AÇIKLAMALAR
Bunlar alemi kör,bizi cahil mi sanıyorlar? Neymiş efendim,Assubaylar lise mezunuymuş,öyleyse neden açık öğretimle protokol için milli eğitim ve sağlık bakanlığından 20 yıl fazla beklediniz? Kendi nam ve hesabına fakülte bitiren Assubaylara neden yalnızca bir derece verdiniz(sivil emsalleri 7 kademe alırken)? Birinci derecenin dördüncü kademesini profesör bile olsa neden Assubaylara vermiyorsunuz(tahsil seviyesine bakılmaksızın çalışan ve emekli tüm subaylara veriliyor)?  
Subaylık için müraacaatın öne alınması ve rütbe tahdidinin kaldırılması,Assubaya değil,subaylığa geçen,yüzde birlik personele sağlanan iyileştirmedir, doğru yorumlanmalıdır.Rütbe bekleme süresinin uzatılması,bir hakkın kaybı olduğu halde,kazanım gibi sunuluyor.Kayak merkezinden faydalanma hakkından bahsediliyor, 1100 lira maaş alan emeklinin faydalanması mümkün mü?  
 
Şapkaya sarı şerit! İşte buna''şapka''çıkartılır,mutlu olmak için şahane bir sebep.Ek gösterge puanından bahsediliyor,lütfen elmalarla armutları karıştırmayalım,eğer öyle olsaydı 926 sayılı kanuna ne gerek vardı,657 herkese yeterdi.Fazla lafa gerek yok,bugün emekli Assubayların yarıdan fazlası,çalışanın maaşının %42'sini almaktadır.Emekli Subaylarsa %80'ini.Yapılacak olan Subaylarla Assubayların çalışan ve emekli maaşlarını TSK personel kanununun hazırlandığı 60'lı,70'li hatta 80'li yıllardaki oranlara getirmektir.Gerisi boş laftır.Saygılar.
 
 

Yazan bergamalı
13-04-2010 19:35,
 
YAZILANLAR HAKSIZLIK!
Sayın Gürpınar  
Bu yazdıkları cevabi yazıdaki yalanlarını yüzlerine bir tokat gibi vuran ve "nasıl unuttular" diye sorduğunuz sorularınız gerçeğin aynasıdır,elinize yüreğinize sağlık. 
 
Ancak bir soruyu da izin verirseniz ben ekleyeyim ve ilgililere sorayım; iyileştirme denilen hususların büyük bölümü bir ayıbın giderilmesi olduğuna göre bunu nasıl iyileştirme olarak sunarsızın, birimiz aç birimiz tokken hala tüm personel için ayırım yapılmadığını nasıl söylersiniz?  
 
Bu tür yapılmamış işleri yapılmış gibi göstererek yanlış ve yanlı klişe yanıtlarla kendilerini olduğundan farklı göstermektedirler, bunun anlamı ise TDK'da takiye'dir.  
Saygılarımla.
 
 

Yazan Arif ASLAN
13-04-2010 18:44,
 
...
Bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Diyorsunuz ya sayın abim, aynen bizle kafa buluyorlar.Biz açız ,üniversitede okuyan çocuklarımıza harçlık gönderemiyoruz,borç gırtlakta nefes alamıyoruz diyoruz.Diyorlar ki,Erciyes kayak eğitim merkezinden Assubaylara kontenjan tanımışlar,Astsubay şapkalarındaki çene kayışının sarı sırmalı olarak kullanılması yönünde değişiklik yapılmışlar,gece elbisesi vermişler,askerî hastanelerin B Polikliniğinden faydalanma hakkı verilmiş (askeri hastaneden faydanıyorsam namerdim). 
 
Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin özlük hakları ile ilgili çalışmalar, personel ayrımı gözetmeksizin bir bütün olarak yürütülmektedir (Ayrım yapılmaksız derken,yıllarca Assubaylara neden ayrım yapıldı ve ayrım yapılmaya devam ediyor,intibak hakkı kanuni bir hak olmasına rağmen neden emeklilere yansıtılmıyor veya açlık sınırında bilerek ve bilinçli olarak maaş almasını istiyorlar). 
TEMAD Genel Başkanım ,gördünüz değil mi ? Ne kadar çok hak almışız,helal olsun sizlere ,bir dahaki seçimde bankosunuz ...
 
 

Yazan Osman Ada
13-04-2010 16:05,
 
...
Sizi temsil ediyoruz diyerek bu mazlum zümrenin ahını alanlara, iş değil laf üretenlere kişisel ikbal peşinde olanlara,kendilerini hala ortaçağ karanlığının sözde asilleri görerek bu haksızlığı reva görmeye devam edenlere bu haksızlıkların birer vebal olduğunu hatırlatırım. Alırsan mazlumun ahını çıkar aheste aheste...
 
 

Yazan Rafet Duran
13-04-2010 14:30,
 
...
Değerli ağabeyciciğim; 
 
Bu yazıyı okuduktan sonra bir şey çok daha iyi anlaşılır hale geldi sanıyorum. 
Mesela bizim zeka seviyemizi nasıl gördükleri açıkça ortaya çıktı. 
Assubay emeklileri ile ilgili bir düzenleme, verilmesi düşünülen bir hakkın olmadığı ortaya çıktı. 
Son 18 yılda yapılmış olan bazı düzenlemelerin, sanki bugün ya da birkaç yıl önce yapılmış gibi takdim edildiği ortaya çıktı. Örnek: Son altı yıllık sicil ortalaması 90 ve daha fazlası olan Assubayların 1'nci dereceye indirilmesi 3 Temmuz 1992 tarih ve 21273 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 3815 sayılı yasaya dayanmaktadır. 
 
Ek gösterge düzenlemesi 18.5.1994 tarihinde yapılmıştır. Benim bilmediğim yeni bir düzenleme varsa onu gerçekten bilemiyorum. 
 
Hak olarak sayılan yukarıdaki hususları bir kere daha okuyalım. Bakın ne görüyoruz. Bunların çoğunluğunun bugüne kadar yapılmaması zaten ayıp değil mi? Mesela üstün başarı kıdeminden faydalanmanın sb.lara paralel hale getirilmesi, Assubayların 30 Ağustos resepsiyonuna çağrılması vb. 
 
Assubayların kıyafetlerini düzenlemek, şapka sakındırağını sarı sırma yapmak hak mıdır? Yaş haddinden ayrılanların B polikliniğinden yararlandırılıp, diğerlerinin yararlandırılması ne anlama gelir? 
 
Neresinden tutarsanız elinizde kalıyor. Eee bütün bunları yaptınız da Assubaylar neden açlık sınırında yaşamaya mecbur bırakıldı? Bize değil, gelin kendinize bir iyilik yapın. Gelin TSK.lerine ve bu ülkenin geleceğine bir iyilik yapın. Birlik ve bütünlüğü sağlayın. Dosta düşmana bunu gösterin. Bunun yolu da Hukukun, adaletin gereğini yapmakla olur. Boş laflara artık kimse inanmıyor.  
 
Saygı değer ağabeyciğim, herkesin yüzüne ayna tuttunuz. Elinize, aklınıza ve yüreğinize sağlık.
 
 

Yazan tedbir33
13-04-2010 13:20,
 
...
"Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile, astsubaylara gece kıyafeti (mesdres) verilmiştir" 
Yoksulluk sınırında maaş alan emekli Assubay artık üniversitede harçlık bekleyen çocuğuna haçlık olarak "mesdres" gönderir ve akşam evde sofraya yiyecek olarak "mesdres" koyar yer sanırım. Ne mutlu bize ki Assubaylar olarak "mesdres" giyme hakkımızı elde ettik...
 
 

Yazan Hüseyin SAVCI
13-04-2010 13:10,
 
...
Köleye verilen her şey lütuftur. Bir lokma ekmek, bir eski elbise... 
Sahip ne verirse köle ona minnettar olacaktır... 
 
13' ncü Yüz Yılda böyleydi. 
 
Ama, 21' nci Yüzyılın gelişmiş demokrasilerine insan haklarının, anayasal eşitliğin, köleliğin bittiğinin, artık beyinlere özgür birey kavramının yerleştiğinin ya hukuk yoluyla, ya da yasal zeminde yapılacak eylemlerle hala "padişahim çok yaşa" dönemine takılıp kalmış zihniyetlere anlatılması gerek.  
 
Bu zihniyet kırılmadıkça, sofra kırıntılarını önümüze döküp "minnettar" olmamızı bekleyeceklerdir. 
 
Yasal Temsilcilerimiz ikbal peşinde, bizler birbirimizle kavga etmekle meşgul oldukça, bu zihniyet hükmünü sürdürecektir.
 
 

Yazan ÇETİN1982
13-04-2010 00:42,
 
YEDİ UYUYANLAR
Bize ne haklar verilmiş haberimiz yok, eminim bu klişe yanıtı TEMAD Genel Başkanlığı hazırlayıp MSB.lığına vermiştir. TEMAD Genel Başkanlığı yedi uyuanlar gibi uyamaya devam etmektedirler. Bir gün uyandıklarında kendilerinin gayretleri olmadığı halde bazı haklarımızı alırsak "bizim sayemizde oldu, bu hakların alınmasında bizim payımız çok" diyeceklerdir, ancak kimse o eski çağları yaşamıyor. Uyumak istiyorsanız makam ve yer değiştirip uyuyun, bunu yapmanız halinde bile size saygı duyarız.
 
 
Sadece kayitli kullanicilar bir Makaleyi yorumlayabilir. Lütfen ücretsiz üye olun veya giriş yapın.
< Önceki   Sonraki >